Oude Golff Graffiti spuiten mag voor een keer wordt nieuw KiekVirus sluit succes af met finale ft s rijst Top wielervrouwen start in Omloop van Borsele S-HEERENHOEK - De top van het vrouwenwielrennen uit Nederland, België en Duitsland staat aan de start van de Om loop van Borsele die op zaterdag 1 en zondag 2 mei verreden wordt. zorgcentrum 1 „Verleden VHeden i 4A I n Optiek EijsewuaW De Bel, altijd prijs! DE BEL Weekkrant voor de Bevelanden rends goes Adrie van der Bei Cok maakt Filmavond over Derde bloemen- kinderen krijgen en tuinmarkt Leerling uit Goes wint provinciale voorleesstrijd a Daphne Deckers signeert boek Meibijeenkomst PvdA Zeeland Poel op Fietsdag Fietstocht langs het Veersemeer r r DEÉX een nieuwe cd L WEEKKRANT VOOR DE t uuegener huls-aan-hulskranten Woensdag 28 april 2004 wk 18 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Onderzoek naar Zeeuwse topkok literaire wereld in Zeeland festiviteiten II Burgemeester E. Gelok van Borsele overhandigt de prijzen aan de winnaars, (foto: pr) advertentie advertentie i i I Ml Regio 17 Nieuws Koninginnedag 15 Een compleet overzicht van de praat over Zeeuwse keuken UNITED COLORS OF BENETTON. GOES - Voormalig model Daph ne Deckers komt zaterdag 8 mei van 15.00 tot 16.00 uur haar nieuwe boek signeren in Boek handel Het Paard van Troje in Goes. Opwaartse Drukte is in middels haar derde bestseller en is een bundeling van haar weke lijkse columns in de Telegraaf. Naast een breed aanbod van aller lei tuinartikelen is er ook een wedstrijd bloemschikken. Deel nemers kunnen de thuis vervaar digde bloemstukken tussen 10.00 en 10.30 uur inleveren bij de pre- sentatieruimte naast de muziek tent. Voor de beste drie bloem stukken is een prijs beschikbaar, die om 16.00 uur bekend wordt. Op dit moment zijn ouderen voor verpleegzorg vooral aangewezen op de instellingen in de gemeente Goes. Daarom krijgen de dorpen Heinkenszand, 's-Gravenpolder, 's- GOES - Op de Grote Markt in Goes is vrijdag 7 mei van 10.00 tot 17.00 uur de derde Goese bloemen- en tuinmarkt. Goes Lange Kerkstraat 44 Heerenhoek en Ovezande nieuwe woonruimte voor ouderenzorg toegewezen. De locatie voor deze extra zorg in 's-Gravenpolder, rond sporthal De Zwake, was al eerder bekend. Nieuw is de geplande in richting van het oude winkelpand van de Golff aan de Langeweg als ouderen- en gehandicapteninstel ling. J. Hoekman, directeur van gehan dicaptenzorg Siloah: "De plannen liggen er en de grond is al aange kocht door de woningbouwvereni ging. De bedoeling is dat in het pand een uitbreiding komt van de bestaande gehandicapteninstelling De Beukelaar en een deel van de ouderenzorg Rehoboth uit Goes. We zitten onder hetzelfde dak, maar houden wel aparte afdelin gen." Voor de gemeente liggen de ze ontwikkelingen in de lijn van het Masterplan. De nieuwe voor zieningen zijn bedoeld om de zorg op een niveau te brengen dat past bij de vraag. Een beetje zenuwachtig zijn ze wel, de Zeeuwse kandida ten. Familie, meesters en juffen, klasgenoten, de aula van de bibliotheek zit vol met supporters van de kin deren. Ondanks de drukte is het muisstil als Domino van Hecke van De Branding in Vlissingen het spits afbijt. De kinderen lezen allemaal een hoofdstuk uit een jeugd boek voor. De jury is una niem: Manon Weijers van 't Noorderlicht uit Goes is dé Provinciaal Voorleeskam- pioen 2004. Zij vertegen woordigt Zeeland binnen kort bij het NK in Utrecht. 7 en 8 mei aan de loskade in Middelburg Start en finish is op de Molendijk in 's-Heerenhoek en de wedstrijd gaat door de Zak van Zuid-Beve- land in de gemeente Borsele. Toi- ne Poppelaars, gedeputeerde Sport en vice-voorzitter van comité Tour de France naar Zeeland, lost het startschot. De wedstrijd voor de vrouwen op zaterdag kent een sterke bezetting met publiekstrek kers als Leontien Zijlaard-van Moorsel, Olympisch kampioene, wereldkampioene en sinds kort houdster van het werelduurrecord. De Jeugdhoeve in 's-Heerenhoek is afgelopen vrijdagavond stamp vol. Nerveuze gelaten bij publiek, vrienden, familie, ouders en de bandleden zelf. De spanning stijgt, wie gaat het worden? Tij dens zes voorrondes hebben bands en groepen elkaar muzikaal bestreden, nu staan de beste acts in de finale. De jury, die bestaat uit Ronnie de Vos, Anja van Ast, Suzanne de Jong en Raven Struijk, velt uiteindelijk het oor deel. 'S-HEERENHOEK - De win naars van de KiekVirus finale, het open podium dat georgani seerd wordt door de Jongeren- raad Borsele, zijn bekend. In de categorie dans hebben de mei den van Misaine Girls gewon nen, als eerste in de categorie al gemeen is de rapgroep 0118- vier uit de bus gekomen en de beste band is Yes You Did. KATTENDIJKE - De een lijkt een volleerd graffiti-artiest, de an der houdt steevast zijn duim voor de opening van de spuitbus en zijn werk drupt in klodders verf naar beneden. Maar het totale re sultaat mag er absoluut zijn. De tennismuur op het nieuwe Zuid- weide speelterrein in Kattendijke is van een grijs vlak omgetoverd Ook de wereldkampioen junioren Loes Markerink gaat van start bij de Vrouwen Elite wedstrijd. Een andere opvallende deelneemster is de wereldkampioene schaatsen Renate Groenewold. Stichting Wielercomité 's-Heeren hoek tekent elk jaar voor de orga nisatie. "De Omloop van Borsele is ontstaan naast de Regenboog- koers", legt voorzitter Cees .Raas uit. "Het ging ons vooral om de jeugd. Wij wilden wat voor het jeugdwielrennen doen en dan spe ciaal de Zeeuwse jeugd. Dat is nu uitgegroeid tot een wedstrijd die in alle categorieën veel deelnemers kent." De Omloop begint beide dagen om 11.15 uur. De Zeeuwse juniorwielrenner die het eerst de meet passeert, wint de Piet de Vos Trofee. men en de dansgroep Misaine Girls mag een compleet nieuwe outfit gaan uitzoeken bij Silhouet te. Bovendien zijn alle winnaars te zien op het festival Today Every day in Goes. De winnaars ontvan gen hun prijzen van burgemeester E. Gelok, die het succes van de Jongerenraad met eigen ogen is komen aanschouwen. voorrondes inschreven is de op zet van de jongerenraad Borsele om de Bevelandse jeugd een ei gen open podium te bieden ge slaagd te noemen. De Jongerenraad heeft dan ook besloten ook volgend jaar een nieuwe reeks van KiekVirus te organiseren. Om 18.30 uur begint de avond met ontvangst en informatiestands. Om 19.00 uur begint de film en de presentatie over baren. De pauze is om 20.30 uur en om 2115 uur ver volgt de avond weer met de onder werpen: Na de geboorte, Als het anders loopt en Het nieuwe om gaan. Om 22.00 uur sluit de avond. Tijdens de bijeenkomst komen on derwerpen ter sprake als manieren om te bevallen, lichaamstaal, hor monen, kraamzorg en de nieuwste inzichten over het geven van borst voeding. De toegangsprijs is twaalf euro. GOES - In theater De Mythe in Goes is 6 mei een filmavond over kinderen krijgen in de eenen twintigste eeuw. I GOES - Op de Grote Markt in Goes is zaterdag 8 mei de Lan delijke Fietsdag. Oud-wereld- kampioen veldrijden Adrie van der Poel, geeft deze dag demonstratietrainingen voor beginnende mountainbikers. Bei Cok heeft een uitgebreid repertoire van veelal zelfge maakte liedjes in het Zeeuws en schreef daarnaast ook een aantal boekjes. Het album 't Is aal verbie is tevens de titel van een liedje op die cd. "Het zijn in hoofdzaak herin neringen", zegt Bei Cok over zijn teksten. "Er staan zelfs twee liedjes op die uit 1946 stammen, van net na de oor log. In die tijd vormde ik met Kees Buijze het duo Wannes en Freek, twee vrijgezellen boeren die op Duvels'oek bij Rilland woonden. Een zwager van mij begeleidde ons toen en diezelfde zwager staat nu ook op de cd." Wie de cd wil kopen kan contact opnemen met Bei Cok, 0113-382027. HEINKENSZAND - De PvdA Zeeland heeft zaterdag 1 mei een bijeenkomst in De Stenge in Heinkenszand, met als motto Generaties in Rood. Om 11.00, 12.30 en 14.00 uur stapt hij met groepen geïnteres seerden op de mountainbike om hen de eerste beginselen van het mountainbiken bij te brengen. Het dragen van een helm is hier bij verplicht. Daarnaast geeft het Be-One trialteam de hele dag spectacu laire demonstraties. Voor aan melding: Ad Spelier, 0113- 250139 of 0113-250737. LEWEDORP - De Zeeuwse Ren en Tourclub ZRTC Theo Middel kamp heeft zondag 2 mei een Veersemeertocht. Hierbij kunnen afstanden gereden worden van ze ventig en honderdtwintig kilome ter. Inschrijven kan bij Cafe Royal aan de Lepelstraat 9 in Wolp- haartsdijk van 9.00 tot 11.00 uur. VOORJAARS AKTIE op een groot deel van de collectie 30% korting Demo Yes You Did wint als beste band en heeft dus een optreden op Klomppop in de wacht gesleept. Bovendien mogen de bandleden een demo opnemen in de studio van Mark Nijsse. Ook de groep 0118-vier gaat een demo opne- Podium Want gezien de drukte en de ve le groepen die zich voor de O') weg. 4411 Gratis Irischeque t.w.v. 20! EEN BROMMOBIEL 45 km per uur zonder rijbewijs koop je bij: AUTO VERMEULEN PEARYWEG 6 GOES Tel: 0113 - 561812 Naast muziek door het Trio Gran de is er een optreden van het koor Geen Paniek. Verder is er een op voering van het kindertoneelstuk Hoezo Bang. Tijdens de traditio nele 1 mei toespraak en het daarop volgende debat met de aanwezi gen, kunnen de kinderen zich be zighouden met allerlei spelen. Ella Vogelaar spreekt dit jaar de rede uit. Na deze toespraak is er een discussie onder leiding van burge meester Jaap Gelok van Borsele. Ook Anneke van Dok, burge meester van Vlissingen, Gert de Kok, gedeputeerde en Luuk Blom, Tweede-Kamerlid, gaan met de aanwezigen in debat. De bijeenkomst begint om 13.30 en de toegang is vrij. Ja europaTuin tot een fleurige 'dierentuin'. Voor een keer mochten de kinderen van de basisschool een muur vol spuiten. Ze werden daarbij gehol pen door kunstenaar Gayan de Muynck. Met de graffitiworkshop werd de speeltuin afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen, (foto: Dennis Rijsbergen) KRUININGEN - 't Is aal verbie, dat is de titel van de nieuwe cd van Bei Cok die vandaag uitgebracht wordt. 'S-GRAVENPOLDER - De ge meente Borsele heeft een Mas terplan opgesteld dat moet zor gen voor de spreiding van de ou derenzorg in de gemeente. In het kader hiervan komt in 's-Gra venpolder aan de Langeweg een nieuw centrum voor gehandi capten- en ouderenzorg. Sport pr ijzen tuin- serremeubelen Auioscji'j'l''? r&ti advertentie R O PaTu I N Oude ambachten, platbodems Hoogaarsen. Diverse optredens met o.a. van Dik Hout, mmv. diverse krijgsmachtonderdeien en de Gemeente Middelburg. 4 I advertentie Zaterdag 1 mei iaMfrw do t otts ward, oitric/itAoar is/ MIDDELBURG - Maar liefst 2.112 Zeeuwse kin deren van 106 verschillen de basisscholen deden mee aan de voorrondes van de Nationale Voorleeswed- strijd. De .elf beste kandi daten streden afgelopen zaterdag in de Zeeuwse Bi bliotheek in Middelburg om de provinciale titel. Manon Weijers van 't Noorderlicht uit Goes kwam, las en won. DlBfcMIWDIIl Kijk ook op www.autoschadeteam.nl Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 ■j S L V «I GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 01 13-215395, DONDERDAG KOOPAVOND GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND I» I» Geurige Lavendel 6 stuks in draagtray 0 9 cm. Kijk snel in onze advertentie elders in dit blad. 30 april open 11-17 www.europatuin.nl www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE voor de betere zonnebril... bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) rl ilnjMTij i lï i t I n z r n Scottweg 2 (De Poel II) 4462 GS Goes Tel: 0113 -215567 Fax: 0113- 250251 HKTiWN INPLANTEN? Op 1 mei wordt u deskundig geholpen met het inplanten van uw gekochte bloembak of basket. U kiest de bloembak en beplan ting en wij planten deze geheel gratis incl. potgrond voor u in. U betaalt alleen de bak, (mos of inlegvel) en de planten. Ons advies: Kom zo vroeg mogelijk. Tot zaterdag! ril M v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227107 www.sunShinegi ZgNSEBIBLIQg /<J3EW. e3T> I s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1