Brandweer is Oude ambacht op De Avontuur zelf slachtoffer van pyromaan Scholier wint met ‘geleend’ gedicht OEBEL Collectie Nieuws! DE BEL Sportprijzen^y? NIEUW ADRES!! Fü L Zuidarnerifcaans De Bel, altijd prijs! bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! 'EURo 0.49 I Zeeland houdt delI Ouderenbond wil nieuwe leden Brandweer Goes en Borsele gaan samenwerken *t Veerhuis is weer kampioen Koopzondag Vlissingen 25 april www.winkelcentrumvlissingen.nl BreakAway Open Dag van rijopleidingen Hardlopen op Het Schenge Win een... Weekendje weg In verwachting? Parijs-Vlissingen voor goed doel Eijsentions Optiek l at 1 r TB Weekkrant voor de Bevelanden P Luegener huls-aan-hulskranten Woensdag 21 april 2004 wk 17 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Cultureel Bezoekers- Het Arsenaal Gekleurd in het teken van vrijheid Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Voetbalschool toernooi in Goes advertenties advertenties advertenties advertenties advertenties LEOLl X advertenties d Achtergrond 15 Regio Nieuws 15 Magdalenastraat II 4461 AL Goes tel. 0113 - 215 436 EUROPA UIN centrum Neeltje Jans in Topshuis werkt aan imago van de kwal zie pag 10 De renners komen langs Doornik, Oudenaarde, Gent en in Neder land doen ze Hulst, Temeuzen en Goes aan alvorens in Vlissingen te finishen. De opbrengst gaat naar de Palazzoli Huizen in Hulst, Terneuzen, Goes en Vlissingen. Daar kunnen (ex)kankerpatiënten en hun familie terecht voor infor matie maar ook een goed gesprek. Om drie uur 's nachts klinkt in de Franse hoofdstad het startschot voor de circa dertig toerfietsers. Naar verwachting doet de kara-, vaan rond 15.30 uur Hulst aan. Een uurtje later is Temeuzen aan de beurt en als het meezit rijden de renners rond 18.00 uur Goes binnen. De finish is naar ver wachting rond 19.15 uur in Vliss ingen. Het feestelijk onthaal met onder andere Commissaris van de Koningin Wim van Gelder, is bij het Dijktheater aan de Oranjedijk. Ook in de andere steden wachten burgemeesters het peloton op. Tij dens een korte ontvangstceremo- nie krijgen de renners dan een symbolische cheque overhandigd met een deel van het bij elkaar ge fietste sponsorgeld. De burge meesters van Hulst en Temeuzen hebben toegezegd om in Zeeland een deel van het parkoers mee te fietsen. Wie de renners van Theo Middelkamp wil steunen, kan geld overmaken op rekeningnum mer: 315217537, ten name van ZRTC Theo Middelkamp, onder vermelding van: sponsortocht. De eigen kazerne staat in lichter laaie. Brandweercommandant N. Wisse kon zijn oren niet gelo ven. "Ik dacht: Ben ik nu wakker of niet? Gebeurt dit echt?" Ook dit vuur weten de spuitgasten uiteindelijk te doven maar ze kunnen niet voorkomen dat de kantine en keuken uitbranden. De rest van het gebouw heeft flinke rook- en roetschade. Ge luk bij een ongeluk: belangrijk brandweermaterieel blijft onbe schadigd. een grote stapel pallets bij de Oude Veiling in Kapelle in brand staan. De brandweer rukt uit met twee eenheden. Net heeft die het GOES - De brandweerkorpsen van Goes en Borsele gaan nauw samenwerken. Het gaat om het geven en controleren van ver gunningen, adviezen bij be stemmingsplannen, het onder houden van het materieel en de organisatie van oefeningen, kortom alles wat bij de brand weer niet te maken heeft met blussen en hulpverlening. belicht is. Boxen spuien vrolijk muziek de zaal in en de sfeer is derlands een gedicht maken en dit bij het vak Beeldende Vor ming op een poster tekenen. van een mens: je ziet het portret, maar daarachter zit nog iets. Het is een uitdaging om dat te ontdek ken." Die lovende woorden zijn achter af gezien dus niet aan Ilias be steed. Hoewel zijn poster eigen werk is en onderdeel van de winst, is het gedicht van een an der. De dichter Jan Arends 1925- 1974) dichtte het een paar decen nia geleden al als volgt: Ik/ wil al leen/ maar weten/ wie/ ik ben.// Een/ andere reden/ om te schrij ven/ heb/ ik niet.// Maar/ wie ik ben/gaat niemand/ wat aan. mooiste posters, waaronder die van Ilias, ook op kaart afgedrukt. elkaar aanvullen en ondersteunen. De poster van Ilias is op dit punt Eenjarige zomerbloeiers Heel veel soorten en kleuren perkplantjes nu extra voordelig! Er zijn aanbiedingen voor alle opleidingen. Verder zijn er slip- demonstraties, behendigheids- testen en proefritten te doen. Zelfs 17-jarigen kunnen op het verkeersoefenterrein rijden met auto en motor. De is van 13.00 tot 17.00 uur op het verkeersoe fenterrein aan de Olympiaweg in Goes. GOES - De Protestants Chris telijke Ouderenbond (PCOB) gaat in de tweede helft van april in Zeeland actief leden werven onder de vijftigplus sers. GOES - Verkeersschool Dek en ANWB Rijopleidingen hou den zaterdag 24 april een open dag. GOES - De Voetbalschool Zeeland houdt in samen werking met de Rabo bank vrijdag 7 mei de Rabobank Voetbaldag in Goes. GOES - Voor het goede doel fietsen van Parijs naar Vlissin gen. Op die manier geeft de Zeeuwse Ren- en TourClub Theo Middelkamp het vijftigja rig bestaan een extra glans. De karavaan vertrekt zaterdag 12 juni uit Parijs voor een tocht van 380 kilometer. De PCOB is met ruim negentig duizend leden een van de grote re maatschappelijke organisa ties die zich inzet voor vijftig plussers. De bond behartigt hun belangen op uiteenlopende ge bieden. Voor meer informatie of aanmelding kan men contact opnemen met C. de Mol-Mar- cusse: 0115-618806 of met N. van der Heide-de Zeeuw: 0118- 461509. Prijsuitreiking Tijdens de prijsuitreiking donder- Gratis Irischeque t.w.v. 20! Het team haalde 125 punten en bleef Tennishal Goes (TSI) met 22 punten voor. Traas BV uity Kruiningen werd derde met 87 punten. Stekhouse de Lachende Koe uit Goes sprok kelde 84 punten bijelkaar en eindigde deze competitie als vierde. Vijfde werd TMF Bel ting Systems uit Goes met 80 punten. De mijl heeft een afstand van 1609 meter en is geschikt voor iedere deelnemer, terwijl de twaalf minuten durende coopertest pas is toegestaan vanaf twaalf jaar. Om 19.00 uur is de start van de mijl. De coopertest begint na afloop van de mijl. Inschrijven kan vanaf 18.15 uur in het wed- strijdsecretariaat op de atle tiekbaan. De kosten zijn 1,50 euro per persoon. Na afloop ontvangen alle deelnemers een diploma met daarop ver meld de gelopen tijd en de ge lopen afstand. Er komt één facilitair bedrijf met twee panden, eentje in Goes en een in Borsele, waarin de be roepskrachten van beide korpsen onder de verantwoordelijkheid van Borsele komen te werken. De vrijwillige brandweerlieden, en dus de blustaken, blijven deel uit maken van de eigen korpsen en verhuizen dan ook niet. De sa menwerking is efficiënter en goedkoper. Wel moet tot 2008 geld in het Borselse korps gesto ken worden om de brandweer zorg daar op peil te krijgen. Dat kan jaarlijks oplopen tot 263.000 euro. Verder is de komende vier jaar zo'n 640.000 euro nodig om op het gebied van vergunningen, plannen en procedure een inhaal slag te maken. WOLPHAARTSDIJK - Het damestennisteam van res taurant 't Veerhuis uit Wolp- haartsdijk heeft voor de vijfde opeenvolgende keer het kampioenschap van de dame bedrijfssponsor com petitie in de wacht gesleept. 5 Sj "Tegenwoordig zijn de luikenkappen van alluminium gemaakt." Staal is echter te min voor De Avontuur. Want het schip wordt zo goed als het kan in oorspronkelijk staat gebracht en gehouden. Met een Europese subsidie en de kennis van Verveer uit de mottenbal len is de ambachtelijke klus op het monumentale schip in een week geklaard. (foto: Dennis Rijsbergen) Kapelle is al maanden in de ban van een pyromaan. Tot nu toe be- vuur onder controle, komt er een perkten de branden zich vooral nogal bizarre melding binnen, tot schuren maar met de brand stichting in de brandweerkazer- GOES - De Goese Atletiek vereniging A.V.'56 houdt donderdag 22 april de voor- jaarscoopertest en de mijl op de kunststof atletiekbaan op sportpark Het Schenge in Goes. Kinderen van acht tot der tien jaar kunnen onder be geleiding van trainers van de Voetbalschool Zeeland meedoen met een training en een voetbaltoernooi. De kosten zijn acht euro voor leden en zestien euro voor niet-leden. De win naars van het voetbaltoer nooi gaan met een medaille naar huis. Verder krijgt de beste voetballer de titel Rabobank Penalty Koning. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 en is op het sport park Het Schenge in Goes. Het verzamelpunt voor de spelers is op het sportpark in het clubhuis van SSV'65. Voor 1 mei kunnen deelnemers zich opgeven via: 0113-586081 of 0118- 627005. GOES - Arie Verveer van scheepswerf Kooiman uit Zwijndrecht graaft in zijn herinnering. "Het is drieëndertig jaar geleden dat ik dit voor het laatst gedaan heb." Timmerlieden zijn op het dek van klipper De Avontuur druk in de weer met het vernieuwen van de luikenkap. Een bijkans uitgestorven ambacht, weet ook Guus van Hecke van de vrijwilligersorganisatie die De Avontuur exploiteert. W 4 stuks voor 1 KEUKENS BADKAMERS Ilias Azzagari maakte een mooi kunstwerk maar het gedicht is geleend. (foto: Jacomijn Hoekman) KAPELLE - Een pyromaan ne is een nieuw hoofdstuk in de heeft zondagnacht met een jacht naar de dader aangebroken, aangestoken brandje de De politie is een grootschalig brandweer van Kapelle wegge- buurtonderzoek begonnen. lokt van de kazerne om vervol- Zondagochtend 4.15 uur. Een gens die kazerne in brand te politieman op weg naar huis ziet steken. Dat vermoeden politie en brandweer. Om mee te kunnen doen met de (Van) wie ben ik? wedstrijd, moesten leerlingen van Het gedicht 'van Ilias' bestaat uit Vmbo 1 moesten bij het vak Ne- drie regels; Ik wil alleen maar we ten wie ik ben.//Een andere reden om te schrijven heb ik niet.// Maar wie ik ben gaat niemand wat aan. De poster laat een nors kijkend fi guur zien met rozig haar in een goudgele omlijsting. Boven de dag 15 april in de aula van het omlijsting zijn als een soort extra Buys Ballot College, heeft nie- lijst de dichtregels geschreven, mand in de gaten dat het winnen- "De drie regels roepen een groot de gedicht van Ilias niet zijn ei- geheim op, namelijk: wie ben ik? gen gedicht is. Wat je ook over jezelf schrijft, er De kleurige gordijnen voor de ra- blijft altijd iets verborgen. De men van de aula zijn dichtgescho- poster geeft beeld en tekst heel ven, zodat het podium extra goed kernachtig weer. De tekst is hel der en duidelijk, maar er is wat verborgen.", zegt Lamper, het ju- verwachtingsvol als Ilias naar vo- ryrapport citerend. "Het is als een ren geroepen wordt. Zijn prijs, gouden schilderij met een portret een professioneel ingelijste druk GOES - Trots staat hij op het van zijn poster, neemt hij verrast podium, Ilias Azzagari uit klas in ontvangst. Daarnaast zijn de 1H van het Buys Ballot College. Voor zijn borst zijn poster, waar een felblauwe lucht vanaf Vakjurylid Ton Lamper: "Bij een spat. Hij is de winnaar van de goede poster moeten beeld en vakjuryprijs voor de poëzie- en tekst één geheel zijn. Ze moeten posterwedstrijd van stichting BAZAR. Later bleek hij het ge dicht op zijn poster overge- heel goed. Het is een dubbelta- schreven te hebben uit het werk lent: dichter en kunstenaar in van de dichter Jan Arends. één." XjEW. EX/\| I I e I f f rs* 5 1 g 1 1 F i (Lees verder op pagina 15) www.europatuin.nl Zie de Reis Recreatie pagina in deze krant GOES. NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND Kijk snel in onze advertentie elders in dit blad. www.eijsermans-optiek.nl IN APRIL: JUNIORBRILLENWEKEN UJ D O UJ O 1| o Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 ZUIDWEG 20A ZONNEMAIRE. 0111-401318. W WW I N T E R I E U R - PAAU W E N l DEBeVE LAN DÉR Het nieuwste model van Leolux: 'Fidamigo' met verstelbare rug. Speciaal bij Interieur Paauwe, introductieprijs nieuw model: 2-zitsbank in leder 2415.- 2-zitsbank in stof vanaf 1957.- I W Bf/v ZE zr Q. r- Z H 0 Q 0

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1