Praat iedereen in Zeeland en daarbuiten al over de vrije energiemarkt? de praktijk? Vragen over de vrije energiemarkt? Gratis storingsnummer. Slechts van belangvoor éénderde van uw energienota. Eén rekening, dat is wel DELTA N.V. I Ruim zeven jaar geleden heeft het Europees Parlement besloten de energiemarkt te liberaliseren. Een vrije energiemarkt past bij het gedachtegoed van de Euro pese Unie: vrij verkeer van kapitaal, goederen en men sen. Daarom zijn de landsgrenzen binnen de Europese Unie opengegaan en kregen we de euro. Daarom gaat ook in Nederland de markt voor gewone elektriciteit en voor gas open. Kleinverbruikers (huis houdens en kleinere bedrijven) mogen vanaf i juli 2004 zelf hun energieleverancier kiezen. een scheiding aan te brengen tussen de leve ring en het transport van gas en elektriciteit. Zo is DELTA Comfort B.V. verantwoordelijk voor hebben. De laatste éénderde betreft de leve- de levering van elektriciteit en gas. u wel zo makkelijk. DELTA Comfort B.V. draagt DELTA Netwerkbedrijf B.V. verzorgt het trans- ring, of anders gezegd de verkooptarieven die de kosten voor transport en aansluiting van DELTA Comfort B.V. in rekening brengt. Voor dit port van deze producten in Zeeland via het elektriciteit en gas af aan de netbeheerder. gedeelte van uw energienota kunt u straks een elektriciteitsnet en het gasnet. Ook na 1 juli en de gevolgen ervan, kijk dan even op onze andere leverancier kiezen. blijft DELTA Netwerkbedrijf B.V. verantwoordelijk website www.delta.nl. We hebben een apart De verkooptarieven zijn voor 90% gekoppeld voor het transport van elektriciteit en gas in onderdeel gewijd aan de liberalisering van Nog een gevolg van de splitsing tussen de aan de olie- en steenkoolprijzen op de wereld- Zeeland. Voor welke leverancier dan ook. levering en het transport van energie is de de energiemarkt. Daarnaast vindt u er veel markt. Er is dus minder speelruimte dan wel verantwoordelijkheid voor het oplossen van andere nuttige informatie, bijvoorbeeld over eens wordt gedacht. storingen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de besparingsmogelijkheden thuis. netbeheerder en niet bij DELTA Comfort B.V. Voor het melden van elektriciteits- en gas in handen van de regionale netwerkbedrijven. storingen kunnen zowel huishoudelijke als Het gevolg van de splitsing tussen levering zakelijke klanten vanaf 1 juli 2004 gratis een Die kunt u dus niet zelf kiezen. en transport is dat u eigenlijk zakendoet met De transportkosten bedragen bijvoorbeeld bij elektriciteit ruim éénderde van het totaal- twee bedrijven: het leveringsbedrijf en het net- U wordt automatisch doorgeschakeld naar de bedrag en nog eens éénderde bestaat uit werkbedrijf. Toch ontvangt u van DELTA maar juiste netbeheerder in de regio waar u woont één rekening, waar alles op staat. Dat is voor belastingen, waar u en wij geen invloed op of waar uw bedrijf gevestigd is. DELTA N.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg, www.delta.nl, telefoon 0800 - 5150 Op weg naar de vrije energiemarkt Nr.2 -V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 8