Betaalbaar Keukendesign Samen sterk voor toppersoneel GRANDO In The Firm Fashion I "1» HANS UBBINK CUSTO GUESS? ALBERTO De Berk Uitzendorganisatie en onderaannemer Steelwelding Group primeur 7 W r www.grando.nl f Grando Keukens Middelburg Veerseweg 104, 0118-643558 Grando Keukens Zierikzee Grevelingenstraat 7a, 0111-420646, Naast Aldi Een fijne neus voor toppersoneel, een grote persoonlijke betrok kenheid, kennis van zaken, flexibiliteit en korte communicatie lijnen vormen de solide basis van de zeer suc cesvolle samenwerking tussen de Berk Uitzendorganisatie en onderaannemer Steelwelding Group. "Investeren doe je in mensen". HUYS TER SCHELDE b Advies .b Ontwerp .b Aanleg b Onderhoud tovtNiLrtsetDftijFOe Bloemfontein^ ,b Tuinbehuizen ,b Vijvers ,b Beplanting O cz o m co -n A k A V ■MBMi Vlissingsestraat 38-40, 4371 RE Koudekerke Telefoon: 0118-553003, Fax: 0118-553116 e-mailhuys@zeelandnetnl/wwwhuysterscheldenl Toplocatie voor uw feest, receptie en familiediner, vanaf 10-700 personen Kenmerk voor sfeer, stijl en hartelijkheid Grote tuin met terrassen Zeer ruime parkeergelegenheid tot 700 plaatsen Hotelaccommodatie aanwezig Sinds 2003 adembenemende uitbreiding verweven aan het monumentale Huys, een geluiddichte locatie voor ieder feest Korte communicatielijnen, een gedegen kennis van (personeels)zaken, techniek en de arbeidsmarkt, flexibiliteit en een grote inzet typeren beide bedrijven. Hun motto: ‘Samen werken aan een nóg beter resultaat’. de Berk Uitzendorganisatie, Badhuisstraat 141, Vlissingen TeL: 0118-411581. Internet: www.deberk.org Onderaannemer Steelwelding Group, Frankrijkweg 5, Vlissingen-Oost TeL: 0113-614024. Internet: www.steelwelding.nl staan. Dit heeft voor de opdrachtgever in administratief opzicht een aantal belangrijke voordelen. Verder zijn wij actief in de particuliere beveiliging.” Lammers en diens medewerker Van Nunen kunnen bogen op een jaren lange ervaring op het gebied van human resource management. Door hun adequate en efficiënte werkwijze, waarbij de mens centraal staat, zijn zij bij uitstek in staat de juiste werknemer op de juiste werkplek te situeren. De formule van de Berk sluit naadloos aan op de aanpak van onderaannemer Steelwelding Group, eveneens gevestigd in Vlissingen. “Onze bedrijfsfilosofie is: ‘Investeren doe je in mensen, materia len zijn slechts hulpmiddelen’”, zegt mers krijgen de ruime aandacht die ze verdienen. Wij zijn geïnteresseerd in het opbouwen van een serieuze, besten dige relatie met onze partners die niet alleen vandaag maar ook in de toe komst zijn vruchten afwerpt. Wij leve ren personeel in vrijwel elke beroeps groep, op tijdelijke basis of voor vaste aanstellingen. Onze detacheringstak selecteert indien gewenst tijdelijk per soneel voor langdurige projecten. Ook zijn wij gespecialiseerd in de coördina tie van outplacementtrajecten en het zogeheten ‘pay- rolling’, waarbij door de opdrachtgever geselecteerde mede werkers bij de Berk op de loonlijst commercieel directeur Hemmen. “Door onze persoonlijke betrokken heid zijn onze mensen bereid vérder te gaan voor een opdrachtgever, met een kwalitatief hoogstaand eindproduct als resultaat. Deze visie bewijst ons bedrijf al ruim 10 jaar goede diensten. In de loop der jaren groeide Steelwelding Group uit tot een toonaangevend onderaannemingsbedrijf, met meer dan 150 medewerkers. Opdrachtgevers die uitsluitend gaan voor het beste weten ons al sinds jaar en dag te vin den.” De samenwerking tussen Steelwelding Group en de Berk verloopt uitstekend, aldus Lammers. “Onze activiteiten Tobi Lammers, algemeen directeur van de Berk Uitzendorganisatie, onder steund door consulent John van Nunen, en Mieke Anthonise, algemeen directeur van Steelwelding Group en in haar werkzaamheden bijgestaan door commercieel directeur Gerard Hemmen werken succesvol samen bij het leveren van goed gekwalificeerd technisch personeel aan met name industriële bedrijven. De Berk, opgericht in 1988, heeft een uitzend-, een detacherings- en een arbeidsbemiddelingstak. Tobi Lam mers: “De groei die de Berk in de afge lopen 15 jaar heeft doorgemaakt geeft duidelijk aan, dat onze aanpak goed aanslaat. Opdrachtgevers én werkne- PAKTYKES TA l KAl-HOU l sluiten perfect op elkaar aan. Door een efficiënte data-uitwisseling kunnen wij zowel grote als kleine bedrijven voor zien van goed gemotiveerd topper soneel.” Steelwelding Group en de Berk hebben naam gemaakt in de detache ring van technisch specialisten zoals elektrotechnici, lassers, ijzer- en bank werkers en pijpfitters voor projecten als de Westerscheldetunnel en het Middelburgse Stadskantoor en voor klanten als off-shore platformbouwer Heerema Vlissingen en scheepswerven De Schelde, Amels Schelde en Reimers- waal. De Berk en Steelwelding Group zijn beide VCU-gecertificeerd. Tevens is de Berk een VEV- en Ecabo-erkend leerbedrijf. H’ Oude Zandweg 9 - Lewedorp - Tel.: 0113 - 613267 I X I J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 26