Vijf simpele stukken over de schoonheid en het verlangen Talenten van eigen bodem in Meiboom Een ‘madre’ vol passie en flamenco Slowaaks orkest in Jacobskerk Deltaband in Chao’s Ark in Scandalous Arabische en PODIUM CINE CITY VLISSINGEN SCHUTTERSHOF MIDDELBURG PODIUM ‘T BEEST GOES Assepoester als sprookjesobject in museum Arsenaaltheater westerse muziek Broers strijden om gouden ring de bevelander Woensdag 14 april 2004 13.30, (foto: Lars van den Brink) Vijf mooie mensen overdonderen het publiek met muziek en dans. ZONDAG 16.15 (foto:pr) Hassan's Angels Popeye, (foto: pr) Josie Kneepkens heeft een dijk van een stem. (foto: pr) T X over het voortrazende kapita lisme. De laatste twaalf uren van het leven van Jezus van Na zareth. Op het zomerfestival De Parade speelden ze zich bij het publiek in de kijker temidden van felle con currentie. De festivalact is met een aantal nieuwe nummers, gecompo neerd door winnaar van de Annie M.G. Schmidt Prijs, Theo Nijland, bewerkt tot een avondvullend pro gramma. Five Easy Pieces wordt gespeeld door vijf voormalig stu denten aan de Kleinkunst Acade mie. Ze gebruiken muziek, dans, zang en performance om vragen als: wat wil ik zijn en wat wil je van mij aan het publiek voor te leggen. Als het zaallicht dooft wordt het wikkeling van en de belang stelling voor de flamenco. Haar stijl is uniek en onmis kenbaar hartstochtelijk. Met haar respectabele leeftijd van achtenvijftig jaar, haar erva ring en reputatie mag zij zon van ge- De voorstelling begint om 20.00 uur, kaarten kosten vijf entwintig euro. publiek meteen overdonderd door de kracht en snelheid van muziek en choreografie. Afgewisseld met sketches waarin de spelers één voor één zichzelf voorstellen. Op eigen wijze behandelen de toneel kunstenaars hun schoonheden en het gebrek daaraan. Een confronte rend voorstelling, maar ook her kenbaar en ironisch. Muziek speelt een belangrijke rol in deze voorstelling. A capella’s en eigentijdse bewerkingen van bekende nummers uit de jaren tachtig en negentig lopen als een rode draad door het geheel. Bij eerdere voorstellingen bleek het publiek door de swingende mu ziek niet op de stoel te kunnen blij ven zitten. Five Easy Pieces is een gestileerd en hip programma. Daarnaast heeft het een herkenbaar thema dat tot nadenken stemt. Een verplette rende performance met diepgang en wervelende schoonheid. Kort om: het is een programma dat een spiegel voorhoudt maar je ook met volle teugen laat genieten. De voorstelling Five Easy Pieces begint om 20.15 uur, kaarten kosten 12,50 euro. Joensen won in 2001 de pu blieksprijs op Cameretten. (foto: pr) Op de bruiloft van Assepoester en Robin Hood ontvoert de bo ze heks Ammonia, samen met haar zwarte kat Dertien, Asse poester op haar scooter. Asse poester wordt toegevoegd aan de collectie sprookjesfiguren in het museum Knibbel Knabbel Knuisje. Dat moet het grootste museum van het heelal moet worden. De heks wil alle sprookjesfiguren daar opslui ten. Als de heks Assepoester op sluit, merkt ze dat haar muiltjes nog ontbreken. Op de zoek tocht naar zijn bruid, die Robin Hood samen met zijn trouwe vrienden lts en Fritz maakt, vallen de muiltjes bijna in ver keerde handen. Het gaat erom wie ze uiteindelijk aan Asse poesters voeten doet: Ammo nia of Robin Hood, die vastbe sloten is zijn nieuwe bruid te redden. De dansrol van de kat Dertien wordt vervuld door choreogra fe en danseres Carla van Zan ten. De 17-jarige Nina Boog schoten is als Assepoester de jongste van het gezelschap. Tim Meeuws en Peter Groot Kormelink bedachten het nieu we sprookje. Donderdag 20.00 uur. Bloody Sunday - Mo viezone Een verslag van de vreedzame mars in het Noord-Ierse Derry die uitmondde in een bloed bad. Vrijdag 19.30 uur. Zaterdag 22.00 uur. Zondag en dinsdag 20.00 uur. It’s all about love De opvolger van het Dogma familiedrama Festen. Een film die kritische vragen opwerpt Dinsdag 13.45 uur. Cloaca Vrijdag 22.00 uur. Zaterdag 19.30 uur. Maandag 20.00 uur. Zatoichi Samoerai Zatoichi neemt het op tegen de Ginzobende. Zondag 11.30 uur. Cine Concert Woensdag 14.00 uur. Kraak 8+ Originele kinderfilm vol span ning en sensatie. Dinsdag en woensdag 20.30 uur. Ballo A Tre Passi Driestappendans, een school voorbeeld van de platteland- snostalgie op Sardinië. VLISSINGEN - In het Arse naaltheater in Vlissingen is za terdag 17 april om 20.30 uur een concert van de Deltaband. Tij dens dit concert is muziek te ho ren van de laatste cd Ambassa dors on Stage. Het gaat om ar rangementen van onder andere Glenn Miller, Grease, Stevie Wonder en de Beatles. Entree kost vijf euro. HOOGELANDE - De broers Saffar en Sattar Al Saadi uit Bagdad verzorgen vrijdag en za terdag 15 en 16 mei een muziek workshop met veel aandacht voor Arabische melodieën en rit mes. De workshop is toegankelijk voor zowel instrumentale als vocale musici en wordt gehouden in de kapel van Sint Maarten te Hoog- elande. De organisatie is in handen van de Zeeuwse Organisatie Mu- ziekimprovisatie Workshops, wel ke bereikbaar is via 0118-502090. Donderdag en vrijdag 20.30 uur. Shouf Shouf Habibi 3 G GT De twintigjarige Ab (Mimoun Oaïssa) een in Nederland gebo ren Marokkaan probeert zijn plek te vinden in de Nederland se samenleving. La Tati is de levende flamencolegende. 1 sische volkscultuur. Madre is een ode aan de moeizame strijd van de Gitanos in Anda- lusië, die zich al eeuwen staande houden in een vijandi- Knibbel Knabbel Knuistje is een muzikale sprookjesmix voor kinderen vanaf vier jaar. De vrouwelijke hoofdrol, Am monia, wordt vertolkt door een man: Bart Poulissen. De man nelijke hoofdrol Robin Hood is voor een vrouw: Maaike Schuurmans. Het duo lts en Fritz wordt gespeeld door Ton Rohde en Max Sietsema. Dagelijks 13.30, 18.45 en 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15. Passion of the Christ hij afgestudeerd aan het Swee- linck Conservatorium in Am sterdam. Maar hij volgde in de hoofdstad ook een cursus kleinkunst. Wat Joensen brengt is een totaalpakketje van hu mor, muziek en liedjes. Of zo als hij zelf zegt: “Het is ge woon een avond met Laurens.” Frank T. Hopkins wordt met zijn paard Hidalgo uitgeno digd voor de Oceaan van Vuur, een afmattende overle- vingsrace door de ruige Ara bische Woestijn. Hopkins is vastbesloten om de race te winnen, ook de concurrentie denkt daar zo over. Het wordt een meedogenloos ge vecht om te overleven. Laurens Joensen - aangezien zijn vader van de Faeróer-ei- landen komt, spreek je het uit als Jo-ensen - won in 2001 de publieksprijs en de tweede ju ryprijs op Cameretten. Een ge weldige prestatie want eigen lijk is Joensen gitarist, van klassiek tot pop. Inmiddels is 16.15 Dinsdag 19.00 uur. Bright Young Things Vlissingen, café De Concur rent, The Dockers, rock, 17.00 uur. Vlissingen, Arsenaalthe ater, More Maids, folk, 15.00 uur. Middelburg, café Schut tershof, Plagiaat, 17.00 uur. VLISSINGEN - Een toneel met vijf transparante stoelen en een groot wit gordijn. Vier vrouwen en een man bereiden zich voor op de voorstelling terwijl de zaal volloopt. Het zijn vijf mooie jonge mensen die hagelwitte kleding aan trekken en ‘naakt’ staan te kijken hoe het publiek lang zaam zijn plaats vindt. Five Easy Pieces is een stuk over schoonheid en verlangen en is op donderdag 22 april te zien in het Arsenaaltheater in Vlis singen. VRIJDAG Middelburg, Stadsschouwburg, Dolf Jansen, ‘Jansen Praat’, cabaret, 20.00 uur. Goes, De Mythe, Frank en Rene Groot hof en Erna Sassen, ‘De Broertjes en de strijd om de ring’, 15.00 uur. Nw. - en St. Joosland, Theater De Wegwij zer, Herman Pouderoyen, Musicmaker: ‘De chanson-be- lofte van de eeuw’, 20.30 uur. ‘s Heer Hendrikskinderen, Heer Hendrikhuis, toneelvere niging Heer Hendrik. ‘Bed den’, 20.00 uur. WOENSDAG Vlissingen, café Copycat, 22.30 uur. DONDERDAG Goes, De Mythe, Hassan's Angels, ‘Het gaat om het inner lijk’, cabaret, 20.00 uur. Middelburg, Stadsschouwburg, Dolf Jansen. ‘Jansen Praat’, cabaret, 20.00 uur. Goes, Po dium ‘t Beest, Zhsje Voogd, ‘Customized’, 20.30 uur. Dagelijks 21.45 uur. Don derdag, maandag, dinsdag en woensdag 19.00 uur. Za terdagnacht 24.15 uur. Gothika Dagelijks 13.30, 16.15, Wanneer psychologe Dr. Mi- 18.45 en 21.45 uur. Zater- randa Grey ontwaakt na een dagnacht 24.15 uur. verschrikkelijk ongeluk, ont- Hidalgo dekt ze dat haar man is ver moord. Het bewijs wijst naar haar en voor ze het weet zit ze tussen de paranoïde pati ënten van de Woodward in richting. ZATERDAG Middelburg, Stadsschouwburg, Orkater, ‘Hoe Mozart Casa nova Sloeg’, 20.00 uur. Goes, De Mythe, Teatro Flamenco de la Tati, ‘Madre’, opera, 20.00 uur, inleiding 19.00 uur. Middelburg, Minitheater, Het Middelburgs Theater, ‘Een tramlijn die verlangen heet’, 20.30 uur. Vlissingen, Arsenaaltheater, Deltaband, 20.30 uur. Krabbendijke, De Meiboom, Laurens Joensen, ‘Een avond met Laurens’ en Josie Kneepkens, ‘De Doos van Joos’, 20.00 uur. Goes, Podium ‘t Beest, Daryll-Ann Moss, 21.00 uur. Sint Lau rens, Van Cittershof, toneel vereniging S.T.E.C., ‘Een Griekse Tragedie’, 20.00 uur. ‘s Heer Hendrikskinderen, Heer Hendrikhuis, toneelvere niging Heer Hendrik, ‘Bed den’, 20.00 uur. ‘s- Heeren- hoek, De Jeugdhoeve, ‘s- Hee- renhoekse Comedie, ‘Dan lie ver de plomp in’, 19.30 uur. Josie Kneepkens komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Ze is de oprichtster van het jonge renpopkoor Blaaaat in Zierik- zee. Zij was daar ook dirigent, componist en koorarrangeur. Kneepkens volgde twee jaar de Koningstheateracademie in Den Bosch, waar zij master classes bijwoonde van onder andere Lenette van Dongen, Stef Bos, Bram Vermeulen en Jan Jaap van der Wal. De ken ners zijn het er over eens: de Zeeuwse heeft een dijk van een stem. Kneepkens schrijft zelf haar teksten en begeleidt zich zelf aan de piano. Haar pro gramma bestaat uit conferen ces, typetjes, verhalen en lied jes. Ze omschrijven het kleine persoontje van een jonge vrouw in deze grote, onbegrij pelijke, boze wereld. KRABBENDIJKE - Twee grote cabarettalenten van Zeeuwse bodem spelen op za terdag 17 april een thuiswed strijd. In De Meiboom in Krabbendijke proberen Lau rens Joensen en Josie Kneep kens het thuispubliek te be koren. Dagelijks 13.45 en uur. Zondag 11.00 uur. Scooby Doo De speurneushond lost sa men met zijn vrienden weer een mysterie op. Dagelijks 13.45 en uur. Zondag 11.00 uur. Brother Bear Het leven van de jonge indi aan Kenai neemt een onver wachte wending, wanneer de Grote Geesten hem in een beer veranderen. Maandag 22.00 uur. Sneak Verrassingsfilm voor de lief hebber. Woensdag 19.00 uur. Kill Bill marathon GOES - Theatervoorstelling De Broertjes en de strijd om de ring wordt op vrijdag 16 april gespeeld in theater De Mythe in Goes. De voorstelling begint om 19.00 uur en is voor kinderen vanaf zeven jaar. Wat begint als half spel, half ernst, ontaardt in een bloedstol lend avontuur waarin de broers elkaar op leven en dood bevech ten. Met als inzet: het magische goud van de Rijn. Want wie van dit Goud een Ring smeedt zal de baas zijn over iedereen. De broers troeven elkaar af in ge daanteverwisselingen: een boosaardige dwerg, een egoïsti sche oppergod, een held die geen angst kent en een vuurspu wende draak. De muziek bij deze voorstelling is van Richard Wagner, op band gezet door het Wiener Philhar- moniker onder leiding van Sir Georg Solti en door de Holland Wind Players onder leiding van Jeroen Weierink. VLISSINGEN - Het Slovak Sinfonietta Orkest treedt woensdag 14 april om 20.15 uur op in de St. Jacobskerk in Vlissingen. Het orkest bestaat sinds 1968 en geldt als een van de betere orkesten van Oost-Europa. Het orkest staat onder leiding van Loes Visser. Voor de pauze wor den de Serenades voor Strijkers van Dvorak en Tsjaikovsky ten gehore gebracht. Na de pauze is er het Stabat Mater van Pergoli- se. Er werken twee vocale solisten mee aan dit concert. De entree is 17,50 euro. VLISSINGEN - De naam Straight Johns wordt door veel Walcherse muziekliefhebbers ge associeerd met de woensdag- avondse optredens in The Flying Dutchman. Dit café aan het Vlissingse Bella- mypark is niet meer, maar in het nieuw geopende etablissement Scandalous op dezelfde locatie gaan dezelfde musici door onder de naam Chao’s Ark. Iedere tweede vrijdag van de maand is het feest. GOES - Passie, dans en bruisende muziek. Dat zijn de ingrediënten van de voor stelling Madre die het Wereld Muziektheater Festival zaterdag 17 april in ge omgeving, theater De Mythe in Goes op de planken brengt. première Dagelijks 16.15, 19.00 en 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Secret Window De dubbelvoorstelling in De Meiboom begint om 20.00 uur. Kaarten kosten elf euro en zijn verkrijgbaar in het gemeente huis (Publieksbalie Bachten Vaete) en aan de zaal. Telefo nisch bestellen kan via: 0113- 395326 (bureau sociale- en burgerzaken), 0113-551864 (VVV Yerseke) en 0113- 551552 (Jacques Boonman) of op de site www.podiumrei- merswaal.nl. Komedie met Reuben Feffer (Ben Stiller), die een oude schoolvriendin Polly (Jenni fer Aniston) op een party te gen het lijf loopt. Dagelijks 21.45 uur. Vrij dag, zaterdag en zondag 19.00 uur.. Along Came Polly DINSDAG Middelburg, Stadsschouwburg, Girls Night Out, stand-up comedy, 20.00 uur. Vlissingen, Arsenaaltheater, Comedy After Dark, stand up comedy, 20.00 uur. première Dagelijks 16.15 en 19.00 uur. Donderdag, vrijdag, dag, zondag, maandag en woens dag 13.45 uur. Zaterdag 11.00 uur. Cheaper By The Dozen O Tom Baker, zijn vrouw en twaalf kinderen moeten ver huizen naar de grote stad. Dagelijks 13.45,16.15 en 19.00 uur. Donderdag, vrij- za ter dag, zondag, maandag en dinsdag 21.45 uur. Zondag 11.00 uur. Za terdagnacht 24.15 uur. Honey Honey Daniels wacht al haar hele leven om de wereld haar dans-moves te laten zien. Op een dag komt de kans van Tom en zijn vrouw krijgen haar leven. het erg druk en het levert hen Dagelijks 13.45 en 16.15 dan ook veel problemen op uur. Donderdag, vrijdag, za- om de kinderen enigszins terdag, zondag, dinsdag en normaal op te voeden. woensdag 21.45. Zondag 11.00. Zaterdagnacht 24.15 uur. Haunted Mansion De familie Evers, samen met de excentrieke Gracey en mysterieuze butler Ramsley komt gevangen te zitten in een oud huis. Al snel blijkt dat zij niet de enige gasten zijn! MIDDELBURG - Theaterge zelschap Lang en Gelukkig speelt op zondag 25 april in de stadsschouwburg van Middelburg het stuk Knibbel Knabbel Knuistje - het sprookjesmuseum. THE p/SSION In haar lange carrière heeft de legendarische La Tati (Fran- cisca Sadornil Ruiz) grote in- De voorstelling, uitgevoerd vloed uitgeoefend op de out door het gezelschap Teatro Flamenco de la Tati, vertelt het verhaal van een moeder die met haar kinderen moet overleven in tijden van onder drukking en oorlog. De dialo gen in deze muziektheater- voorstelling worden verbeeld der twijfel de grote diva door heftige dans. de flamenco worden In Madre laat flamencolegen- noemd. de, danseres en theatermaak- ster La Tati zich inspireren door de poëtische en vaak iro nische verhalen uit de Andalu- 1 w vü’i |'X -> Pagina 23 T M T H F-7. H J I M C A V I E 2 l i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 23