IJ Een volière in huis is... Vriendelijke vegetariër wint terrein Tropisch regenwoud in huis Gratis consumententips per email Afschermingen binnen- en buitenshuis Onafhankelijke consumenten informatie op internet Ir Jl r certificaat Keurmerkinstituut Zebravink Oranjekaakje Rijstvogel Zilverbekje Nonnensoorten Japans meeuwtje Napoleonnetje •Teugelastrilde Blauwgrijs roodstaartje Goulds Amadine Valkparkiet Neophema's I Geschikte kamervolièrebewoners t Als ouder of verzorger moet je kunnen vertrouwen op traphekjes, omheiningen etc. die bedoeld zijn om je kinderen tegen te houden. Helaas gaat dit niet altijd op: traphekjes zijn soms te laag, of de slui ting is niet veilig en van menig hek rond een speelplaats is de spijlaf- stand te groot. veilig is? Het makkelijkst is het om af te gaan op een keurmerk. Momenteel mogen vijf veilig- heidshekjes op de Nederlandse steld dat deze vijf hekjes voldoen de veilig zijn. Bovendien zijn de aankoopinformatie en de gebruiks aanwijzing beoordeeld op volle digheid, duidelijkheid en juistheid. Gaat uw voorkeur uit naar een hek je zonder keurmerk, of kunt u een hekje overnemen, let dan in elk ge val op de eisen genoemd in het ka dertje hieronder. Als uw kind onderaan een trap speelt, moet u daar ook een hekje plaatsen, want het kan de trap opklimmen en hal verwege naar beneden vallen. Belangrijkste veiligheidseisen voor traphekjes (binnenshuis) spijlafstand tussen 45 en 65 mm hoogte vanaf de grond minstens 75 cm geen opstapmogelijkheid sluiting niet te openen door kinderen stevige constructie en bevestiging aan de muur Pas op met in- en uitschuifbare hekjes: alle spijlafstanden moe ten aan de bovenstaande eisen voldoen. Gebruik geen harmo- nica-hekjes, want die zijn al ja- ren geleden uit de handel geno men wegens onveiligheid. hoogte vanaf de grond minstens 120 cm geen opstapmogelijkheid tussen 20 en 70 cm boven de grond sluiting niet te openen door kinderen stevige constructie en veranke ring in de grond. U kunt deze eisen gebruiken om na te gaan of de omheiningen bij u in de buurt voldoende veilig zijn. Bij een spijlafstand van meer dan 89 mm kan een slanke peuter er met het lichaam doorheen, en met hoofd net niet. En bij nog grotere spijlafstanden glippen sommige kinderen er helemaal doorheen. Veiligheidshekjes met certificaat (binnenshuis) Babydoor, A3 Products Quali.gate, A3 Products Woody, A3 Products Roberto, De Sluis Groep Carlo, De Sluis Groep Omheiningen met (buitenshuis) Educade hekwerk, B&G Nederland Juventas herkwerk, Heras Nederland My First Ruigrok. Ruigrok Hekwerk Het Keurmerkinstituut is een onaf hankelijke organisatie gericht op ver betering van de kwaliteit en veilig heid van producten, diensten en ac commodaties voor consumenten. Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer. De website van het Keurmerkinstituut (www.keurmerk.nl) bevat een schat aan informatie over de kwaliteit van producten, diensten en accommoda ties voor consumenten (alleen niet-levensmiddelen). Vooral de lijsten met goedgekeurde objecten bieden praktische hulp bij aankoop. U vindt hier onder andere goedgekeurde: Alle hierin genoemde objecten zijn uitgebreid onderzocht, en ze voldoen aan de strenge eisen van het Keurmerkinstituut. Voor de onderwerpen die niet aan bod komen op www.keurmerk.nl bevat de website tientallen hyperlinks naar andere plaatsen op internet met nog meer onafhankelijke informatie. Raadpleeg bijvoorbeeld de zeer uitgebrei de catalogus van keurmerken, of de catalogus van etiketteringssystemen. Kortom, de website van het Keurmerkinstituut is dé toegangspoort voor onafhankelijke informatie over de kwaliteit van producten, diensten en ac commodaties voor de consument. Stelt u prijs op meer onafhankelijke consumenteninformatie? Het Keur merkinstituut verspreidt elke maand per email drie gratis consumententips. De tips verwijzen naar betrouwbare informatie op internet over de kwa liteit van producten, diensten en accommodaties voor consumenten. rookmelders en brandblussers; kinderproducten (traphekjes, bedkruiken); was- en reinigingsmiddelen; maneges en recreatiebedrijven; zwembaden en waterglijbanen; speeltoestellen en skatebanen; kinderopvang en jeugdvakanties. Onderdak Maar hoe doen we dit nu het beste? Buitenshuis Rond speelruimtes in de kinder opvang zie je ook veel hekwer ken, vaak van metaal. Helaas wor den te vaak hekken gebruikt die zijn ontworpen om indringers bui ten te houden. De spijlafstand hiervan is te groot om kinderen binnen te houden. Het Keurmerk instituut geeft een veiligheidscer- tificaat uit voor omheiningen die wel geschikt zijn voor speelplaat sen en om gevaarlijke situaties af te schermen. Ze moeten onder an dere voldoen aan de volgende ei sen: spijlafstand tussen 45 en 89 mm jv Meld u aan op www.keurmerk.nl (klik op “Consumententips”). Uw emailadres wordt nergens anders voor gebruikt, en u kunt heel gemak kelijk zelf weer opzeggen. Leefgebied Alle soorten en maten lijk, dus dat doet men niet zo Binnenshuis gauw. Hoe weet je nu of het trap- De officiële naam voor traphekjes hekje dat je wilt kopen voldoende is “veiligheidshekjes”. Je hoeft ze namelijk niet per se boven en on der de trap te plaatsen, ze kunnen ook in de deuropening worden aangebracht. Over circa twee jaar markt het keurmerk “Goedgekeurd komt er Europese wetgeving voor veiligheidshekjes, maar nu is er nog. geen wet voor. De Keurings dienst van Waren kan echt gevaar- Keurmerkinstituut” voeren. De ei sen voor dit keurmerk zijn in grote lijnen gelijk aan de toekomstige Europese wetgeving. Het Keurmerkinstituut heeft door halèn, maar dat ligt juridisch moei- onafhankelijk onderzoek vastge- o O lijke traphekjes wel uit de handel tip de Bevelander Pagina 11 Woensdag 14 april 2004 Hou je kind weg van het gevaar t S het hele jaar door genieten! Een gewone kooi kan een prima huis- met kleinere soorten in een huiskamer- i l i i ne leguaan is dat hij geen dierlijke eiwit ten eet. Zijn menu bestaat voor negen- Dat vogels als parkieten en papegaaien speelgoed nodig hebben, is iets wat niet iedereen weet. Toch is spelen echt nood zakelijk wil het dier zich goed in zijn vel voelen zitten. Spelen verdrijft de verve- kan gaan verenpikken of schreeuwen, en het houdt het dier ook lichamelijk bezig zodat het minder snel te dik wordt en last krijgt van verstopping - euvels waar vrijwel alle in kooien gehouden vogels vroeg of laat mee te maken krijgen. gebruiken. Van de nood een deugd maken kan met de nieuwe gritspeeltjes. Normaal wordt vogelgrit in een bakje u in de dierenspeciaalzaak bent. Heeft u een papegaai of kaketoe dan kan het zijn Met een arsenaal aan geluiden, die ons zo rustgevend in het gehoor liggen, lokt het pijlgifkikkermannetje zijn vrouwtje en bakent hij zijn territorium af. En dat doet hij niet alleen in het tropisch regen woud, maar ook gewoon bij u thuis in een terrarium. Omdat groene leguanen al binnen twee jaar een meter lang kunnen zijn, hebben ze wel een ruim onderkomen nodig. Een bak van tenminste twee meter lang en een meter diep en hoog is wel het mini mum. In die bak moet het lekker warm zijn. Groene leguanen zijn namelijk warm- tebehoevend en ze hebben vitamine D nodig die ze halen uit UV-straling. In de dierenspeciaalzaak zijn speciale UV-lam- pen te koop. Twee keer per week moet het verblijf gesproeid worden zodat de luchtvochtigheid tijdelijk zo'n 90 graden is. Dat helpt bij het vervellen en houdt deze minidinosaurus mooi en gezond. Al met al is de groene leguaan met weinig i De tijd dat er voor een parkiet alleen een plastic neppartner Tekst fotografie: Furrytails.nl De oplossing hiervoor is het speeltje eerst een paar dagen buiten de kooi te hangen, op ongeveer een meter afstand, terrariumdier het populairst, en deze afstand elke dag wat te verklei- Ze hebben prachtige nen. Zo went uw huisdier geleidelijk aan felle kleuren en zijn nieuwe speeltje en zal hij het ook gaan gebruiken. Want bezigheid is voor deze vogels geen luxe, ze hebben het echt nodig. W en een schommeltje te koop was, hebben we ver achter ons ge- laten. In de s;.; moderne dierenspe- ■Hr ciaalzaak zijn De dierenspeciaalzaak... het woord zegt het al. dieren hebben vaak een druk sociaal leven. Dat brengt leven in de brou werij en is elke dag weer een klein feest om naar te kijken. Bij een goede voeding en verzorging kunt u zelfs rekenen op nageslacht in het voorjaar: zéker bij gemakkelijk te kweken vogeltjes als zebravinken. Een groot terrarium heeft u er niet voor nodig. De diertjes zijn slechts enkele cen timeters lang en ze hebben voldoende aan een leefgebiedje van zo'n veertig centimeter breed, lang en hoog. Omdat ze territoriaal zijn inge- steld worden pijlgif- W kikkertjes het beste als paartje gehouden. Er zijn veel verschillende soorten pijlgifkikkers, maar de geslachten Dendrobates en Phyllobates zijn als Voor een kamervolière hoeft er niets in huis te worden aangepast. De meeste kant-en-klare modellen zijn niet veel breder dan zestig tot honderd centime ter. Ze kunnen op de grond worden geplaatst en zijn dan vaak een meter vijf tig hoog, of nog hoger. Dezelfde ruimte Het geluid van vallende regendruppels, fluiten, zoemen en tsjilpen, het zijn herkenbare geluiden uit het regenwoud. Wist u dat het merendeel van deze mysterieuze oerwoudgeluiden wordt geproduceerd door slechts één dier soort, de pijlgifkikker? kleurpatronen over hun glanzende lijfje, zodat ze niet alleen het beluisteren waard zijn, maar zeer zeker ook het bekij ken. Vereweg de meeste diertjes die in de terrariumspeciaalzaken worden aan geboden, zijn nakweek dieren. Dat betekent dat ze hier in Nederland of omliggende landen bij liefhebbers geboren en getogen zijn. Wilt u ook een stuk regenwoud in huis halen? Laat u dan voorlichten in uw dierenspeciaalzaak met een terrariumafdeling. Beweging is goed en gezond voor vogels. Het helpt tegen verstopping, te dik worden en ...verveling! Want niets is erger voor een intelligente en actieve tevreden. In ruil daarvoor heeft u een niet vogel dan niets te doen te hebben. Dit geldt in sterke mate voor onderzoeken- verharend of ruikend, vegetarisch huis- de vogels als parkieten en papegaaien. U doet ze geen groter plezier dan ze te dier dat er onalledaags uitziet en bij laten schommelen, knagen, pluizen en smullen. goede verzorging vijftien jaar oud kan worden. In de dierenspeciaalzaak met een terra riumafdeling kan men u helpen aan een gezonde, jonge groene leguaan, aanvul lende informatie én alle benodigdheden ling, waarvan een papegaai bijvoorbeeld om dit bijzondere dier op een verant woorde wijze te houden. Veel mensen wonen op een flat of in een appartement. Een tuin hebben is al lang niet vanzelfsprekend meer. Een huiskamervolière biedt dan toch de moge- Groene leguanen zijn vriendelijke rep- lijkheid om een mooi stukje natuur in huis te halen! tielen. Ze doen geen vlieg kwaad, rea geren op hun eigenaars, laten zich Een gewone kooi kan een prima huis- ruimte zelfs, dat ze fijn in een groep aaien en zien er heel bijzonder uit. Met vesting zijn voor vogels die een uurtje of samen kunnen leven, in plaats van alleen een groene leguaan haalt u eigenlijk langer per dag los kunnen vliegen, zoals of met zijn tweetjes. Dat is leuk, want de een soort minidinosaurus in huis! parkieten en agaporniden. Maar er zijn ook legio Eén van de grote voordelen van de groe- vogelsoorten die de kooi niet uit kunnen, omdat ze niet tam wor den. In een huiskamervolière hebben tiende deel uit bladgroenten als andijvie zulke vogels lekker de ruimte. Zo veel en sla, en voor ééntiende uit fruit als papaja en sinaasappel. waar nu een tafeltje staat met een kooi erop, kan door middel van een huiska mervolière in zijn geheel worden benut. En al die extra ruimte wordt graag in gebruik genomen door de vogels. In de dierenspeciaalzaak zult u zien dat er enorm veel keuze is in kamervolières. Er zijn felle, moderne kleuren maar ook rustieke modellen met houtwerk en messing. Zo is er voor elk interieur wel een passende huiskamervolière te vin den. Een kamervolière is meestal wat kleiner dan een gemiddelde tuinvolière. Daarom moet er bij de samenstelling van de bevolking rekening mee gehouden worden dat de dieren het onderling goed kunnen vinden. Gelukkig zijn er veel vogelsoorten, voornamelijk kleine re, die het zowel onderling als met ande re soorten prima kunnen vinden -ook in het broedseizoen. Bij deze vogeltjes kan zelfs zonder problemen een koppeltje grotere vogels gehouden worden, zoals valkparkieten. Ook zijn de meeste volière te houden. Vraag er eens naar in Neophema's heel geschikt om samen uw dierenspeciaalzaak! talloze fantasierijke speeltjes te koop waar elke vogelbezitter hebberig van wordt. Wat bijvoorbeeld te denken van kleurige speeltjes van buffelhuid, een materiaal dat we tot voor kort eigenlijk alleen nog kenden als honden- kauwproduct? Zeker voor de echte 'slo pers' onder de vogels, zoals agaporniden en papegaaien, bieden deze natuurpro ducten een hele uitdaging. Voor pape gaaien en kaketoes die élk speeltje binnen de kortste keren kapot geknaagd hebben, zijn er nieuwe, onverwoestbare speeltjes ontwikkeld. Misschien heeft u ze al gezien in de dierenspeciaalzaak:fel gekleurde speeltjes met bewegende delen van plexiglas. Een 'gouwe ouwe' is gegeven, maar gritspeeltjes zijn natuur- het sisaltouw. Elke parkiet vindt het fan- lijk veel leuker en houden een vogel tastisch om deze vezeltje voor vezeltje tevens lekker bezig. Denk er eens aan als uit te pluizen, maar ook papegaaien ver welkomen zo'n touw. Spant u het hori zontaal of diagonaal door de kooi, dan dat de vogel wat schrikachtig reageert kan de vogel zijn touw niet alleen als op iets nieuws in zijn of haar kooi. Dat is liaan, maar ook als zitstok of schommel normaal gedrag voor deze vogels. Vogelspeelgoed voorkomt verveling |«1 Hl!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11