Alarmdienst Kinderen planten het Sloebos gehandicapten en ouderen Wie was Mohamed Ben Ali Ahmed? DEBEL Paranormaal beurs in Cursus rijvaardigheid Goese Zeelandhallen voor vijftigplussers VITA lEIEHT. FUH t EMTERlÜlllMtltT NIEUW ADRES!! MO politie Zeeland soldaten dit jaar op 7 mei Modeshow in Wemeldinge Voorjaarsexpo Peter van Berkel Herdenking van Franse Muzikale open dagen bij Apollo Vogelvereniging veertig jaar Eijser^^W Optiek 'Klasse!1 voor X ■M'-V- - RL' Weekkrant voor de Bevelander Luegener huls-aan-hulskranten Zeeuws rockband Koks winnen Surrender bestaat schoonheid kwart eeuw Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 kunnen worden. advertenties advertenties (foto: Dennis Rijsbergen) advertenties 0118 -Ó35 443 FEESTJE? www.vitaevent.nl 23 BreedUit Nieuws Regio op nationaal kampioenschap Vijf simpele stukken over Ik ben Fabia. GOES - Ouderen en gehandi capten in Goes kunnen per 1 juni gebruik maken van een nieuwe alarmeringsdienst. Met In de winkel aan de Dorpsstraat 57 tonen modellen een keur aan nachtkleding, lingerie, badmode en schoenen. Toegang is gratis en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. WEMELDINGE - Kledingwin kel Bon Bini in Wemeldinge houdt samen met Jade Shoe Fashion woensdag 21 april van af 20.30 uur een modeshow. Phlox Subulata Een veld vol kalkwitte grafmo numenten met namen van jonge mannen die in een gruwelijke strijd stierven. Je kunt niet an ders dan er stil van worden. Op de Franse begraafplaats in Ka- pelle kwekken de vogels wel ge woon door, maar de kakofonie geeft samen met de zon die de stralen door takken strijkt, een vredige sfeer op deze in feite af schuwelijk plek. Canadezen, Amerikanen, Britten, Fransen en ja, zelfs Polen, dat weten we. Maar dat ook Marokkanen hun bloed vergoten voor de vrijheid van Nederland, nee, dat komt KAPELLE - Wat was zijn ver haal en dat van de negentien anderen die ver van huis in de Zeeuwse klei van Kapelle rus ten? Wie was sergeant Moha med Ben Ali Ahmed? Twee, drie generaties na zijn held haftige dood staat zijn witte zuil trots naast christelijke kruizen en joodse sterren. In de meidagen van 1940 vochten hij en tientallen andere Ma rokkanen tegen de nazi's. Ze streden voor de vrijheid van een voor hen ver, koud en vreemd land. Terwijl het over grote deel van de Nederlandse soldaten er in Zeeland de brui aan gaf, streden de Marokka nen samen met de Fransen tot de laatste snik. Wie weet dat vandaag de dag nog? Tijdens het paranormale evene ment zijn veel standhouders aan wezig, die actief zijn op het ge bied van new age en alternatieve geneeswijzen. Op beide dagen zijn er gratis lezingen en verschil lende demonstraties. Een entree- GOES - In de Zeelandhallen in Goes is op zaterdag 17 en zon dag 18 april een paranormaal beurs. Tegelijkertijd is er ook een sieraadbeurs. en in het midden een herinneringsboom als ode aan de onlangs overleden koningin Juliana. De kinderen beleefden veel plezier aan de achtenveertigste Nationale Boomplantdag. En het was smullen van de Zeeuwse bolussen die werden uitgedeeld. In een circustent naast het bos was na de officiële aanplant bovendien een groot feest. (foto: Tannie de Jonge) De raad doet dit in samenwer king met ROVZ, 3VO, Sport Zeeland en regionale rijscholen. Onderdelen van de cursus zijn een ogentest, een reactietest, het opfrissen van de verkeersregels, een workshop Beter bewegen Op woensdag zijn kinderen die geïnteresseerd zijn in blokfluit en slagwerk om 19.00 uur wel kom in De Uitkomst, waar een openbare repetitie is van de blokfluiters en slagwerkers van Apollo. Op vrijdag is om 18.15 uur een openbare repetitie van het leer lingenorkest van Apollo, wat eveneens bij gewoond kan wor den. Op beide avonden zijn be stuursleden van Apollo aanwe zig om ouders te informeren over het lidmaatschap van de muziekvereniging. De vereniging werd in 1964 op gericht in de Ark van het toen malige kapucijnenklooster in Rilland. In al die jaren heeft de club vele tentoonstellingen geor ganiseerd. De leden komen za terdag om 17.00 uur samen voor een diner. Om 20.00 uur is er een openbare vergadering waarbij voorzitter Rien Schout zich op nieuw verkiesbaar stelt en enke le jubilarissen worden gehul digd. Verder staat er een bingo op het programma. RILLAND - Vogelvereniging Zanglust uit Rilland viert op zaterdag 17 april het veertigja rig bestaan in café-restaurant De Schelde in Yerseke. Personeelsfeesten Themafeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens kaartje kost vijf euro, met kor tingsbon vier euro. Kinderen tot twaalf jaar mogen onder begelei ding gratis naar binnen. In dezelfde hallen is tegelijkertijd een sieradenbeurs. Hier zijn bij de kramen vele soorten sieraden te bewonderen en te koop. Beide beurzen kunnen met dezelfde kaartjes worden bezocht. De ope ningstijden zijn zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 18.00 uur. 's-HEER ARENDSKERKE - In atelier-galerie Peter van Ber kel is Tweede Paasdag een Voor- j aarsexpositie geopend. Elly en Peter van Berkel houden regelmatig exposities in hun gale rie, het voormalig dorpshuis Tref punt. Peter van Berkel, dertig jaar actief en ondermeer bekend van zijn Franse landschappen uit de Provence, bezocht in februari het Canarische eiland La Palma en legde zijn indrukken op het doek vast. "La Palma, la isla bonita, zeggen de mensen daar. Het is een wandeleiland en er zijn veel bana nenplantages", vertelt Van Berkel, "Ik was er in februari en heb daar schetsen en ontwerpen gemaakt, ideeën opgedaan en hier thuis uit gewerkt. De expositie is een wan deling geworden door de schitte rende natuur van La Palma en langs de bijzonder kleurrijke schilderijen van onze gastexpo- sant Carl Jacob" Deze Belgische expressionist maakt werken met felle primaire kleuren. Van Berkel zelf is impressionist. "Twee stijlen op één expositie dus. Juist het contrasterende is interessant om te zien." De Vooijaarsexpositie is op zater dag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur, of op afspraak: 0113-563450. voor ouderen en een praktijkles met een rij-instructeur. Deze rit heeft geen bindende gevolgen voor het rijbewijs. De cursus duurt vier woensdag middagen van 14.00 tot 16.00 uur. De eerste cursusdag is op 21 april. De cursus eindigt op 12 mei, waarna alle deelnemers een certificaat uitgereikt krijgen. Kosten van de cursus zijn 17,50 euro. Voor informatie en opga ve: 0113-311999. De PARA NORMAAL BEURS In Frankrijk worden de oor logsdoden op 7 mei her dacht. Omdat elk jaar vele Franse oud-strijders naar de begraafplaats in Kapelle komen, leek het de gemeen te Kapelle beter de dag op de zevende mei te houden. Het programma blijft in grote lijnen hetzelfde als dat van vorig jaar. De her denking begint om 17.00 uur en er is een kransleg- ging. De herdenking van de Ne derlandse gevallenen blijft wel gewoon op vier mei. Deze herdenking is bij het monument naast de Neder lands Hervormde Kerk aan het Kerkplein in Kapelle. voor menigeen als een verras sing. Marokko was een Frans protectoraat toen de Tweede We reldoorlog uitbrak. Protectoraat: mooie term voor wat het was, want de Marokkanen wilden hun eigen land. Toch verklaarde de Marokkaanse sultan Mohammed V onmiddellijk dat zijn land Frankrijk zou steunen toen Duitsland de wereld in oorlog stortte. De sultan vond de strijd tegen de Fransen minder belang- GOES - Hoezo meer blauw op straat? In de afgelopen drie weken heeft de politie Zeeland waar Lucky-Luke werk verricht door twee overvallen en een snel- kraak doeltreffend op te lossen. Nu eens geen klaagzang over de Zeeuw se dienders, de burgers hebben niets dan lof. Klanten kunnen bij Woonzorg Bevelanden een abonnement ne men. Die kost veertien euro per maand. Daar krijgen ze een een druk op de knop kunnen koordketting met een alarmknop ze in noodsituaties direct con tact krijgen met een professio nele hulpverlener. BORSSELE - Meer dan zeshonderd kinderen van basisscholen uit heel Zeeland togen vorige week woensdag naar de rand van het in dustriegebied bij Borssele. Daar zetten ze boompjes in de aatde zo dat over een jaar of twintig het Sloebos er in volle glorie de grauwe fabrieken aan het oog onttrekt. In het bos is een speciale cirkel, dertien geboortebomen ter ere van de geboorte van prinses Amalia KAPELLE - De herden king op het militair ere- veld in Kapelle van in de Tweede Wereldoorlog ge sneuvelde Franse en Ma rokkaanse soldaten, is dit jaar voor het eerst niet op 4 maar op 7 mei. De ge meente heeft de herden king na overleg met verte genwoordigers van de Franse regering verscho ven. Zuilen van twintig moslimsoldaten staan vredig naast christelijke kruizen en joodse sterren op de Franse begraafplaats in Kapelle. voor, die ze bij noodgevallen kunnen inschakelen. "Als ie mand is gevallen of het benauwd heeft, kan hij de knop indrukken. Stichting Woonzorg Bevelanden In de praktijk zullen we binnen introduceert het nieuwe systeem vijf minuten ter plaatse zijn", in de Ganzestad. Er staat een legt coördinator R. Vaillant uit. team van zo'n zeven verpleeg- Bewoners van de Erasmusflat kundigen klaar die dag en nacht krijgen de voorziening voor niets opgeroepen kunnen worden, en ook de ouderen van zorgcen trum Gasthuis kunnen met een fikse korting van de dienst ge bruik maken. De hulpverleners zijn goed op geleide verplegers. Dat in tegen stelling tot al bestaande syste men waarbij familie of bekenden worden gewaarschuwd. Die kun nen ter plaatse vaak niets meer doen dan een alsnog een arts bel len. (Lees verder op pagina 19) Eerst was daar de overval in het huis het echtpaar Polder man, waarbij de politie de omgeving compleet afzette en als resultaat drie Roeme nen in de kraag greep. Vre selijk genoeg stierf Leen Polderman aan de verwon dingen die hij bij de overval opliep, maar door het korda te optreden van de politie lo pen de daders niet vrij rond. Vervolgens was er recente lijk de snelkraak op een ju- welierszaak in Yerseke, waarbij de politie alweer binnen no time de verdachte kon arresteren. Als derde de bankoverval in Kruiningen vorige week woensdag, waarbij het de politie zowaar nauwelijks moeite leek te kosten de daders bij de klad den te grijpen. De reacties van de omge ving zijn dan ook alom posi tief over dit staaltje teamw ork. "Hartstikke goed. In het geval van Kruiningen mis schien een beetje toevallig dat de politie daar net in de buurt was, maar ik ben zeer tevreden over het optreden", reageert J. van Gastel uit Kruiningen. "Klasse! Ze nemen het in ieder geval zo serieus als ze het moeten ne men." S. Kuijper uit Hansweert blikt terug op de verschil lende overvallen de snel kraak. "Mooi werk. Goed vakmanschap van de poli tie." Ook in Yerseke tevre denheid alom over de goede manier waarop de politie drie belangrijke zaken in mum van tijd weet op te los sen. "Ga zo door", compli menteert J. Poley. groepje Noord-Afrikanen heeft daar tot het laatst toe verzet ge boden", weet de Kapelse ge meentearchivaris Frank de Klerk. Nadat de Kreekrakstelling bij Rilland-Bath en de Zanddijkstel- ling onder de rok van Kruinin gen onder de druk van de Duitse troepen vallen, zijn er felle ge vechten in Kapelle. Man tegen man, vechten om elk stukje grond. (Lees verder op pagina 5) WISSENKERKE - Muziek vereniging Apollo uit Wissen kerke houdt op woensdag 21 en vrijdag 23 april kennisma- kingsdagen voor belangstel lenden. 'S-GRAVENPOLDER - De werkgroep educatie Senioren raad Borsele begint een opfris cursus rijvaardigheid voor vijftigplussers. rijk dan de strijd tegen Hitler en zijn nazi's. En dus zijn het de Marokkanen die samen met de Fransen in de meidagen van 1940 Zeeland komen verdedigen tegen de oprukkende Duitsers. Vanuit Noord-Frankrijk, via Bel gië en Zeeuws-Vlaanderen over de Westerschelde stromen ze Walcheren en Zuid-Beveland binnen. Op Zuid-Beveland graven de troepen zich in bij het kanaal door Zuid Beveland. "Een tuin- serremeubelen v.d. Goeskade 49 4461 BH Goes 0113-227lOZ WW^jsunshinegoes.nl KEUKENS BADKAMERS I BBSS? iktrdaFaMa EUROCAR COES B.V. Door Dennis Rijsbergen www.europatuin.nl 4 De nieuwe klasse van Skoda. Bodembedekkende vaste plant. In diverse fraaie tinten. 17 18 april, Zeelandhallen Nobelweg 6, Goes entree 5,- euro P. gratis! Vele stands op spiritueel gebied en gratis groepslezingen. Za: 12-18 uur. Zo: 11-18 uur info VIEW: 071-561 19 34 Zie ook: www.paraview.nl Nieuw: Nu ook SIERADENBEURS! BWHIS’W www.eijsermans-optiek.nl IN APRIL: JUNIORBRILLENWEKEN Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG ÉN VRIJDAG KOOPAVOND OBI mne Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelnoek) tel. (0113) 27 0Ó 95, fax (0113) 27 06 94 JzCBEW EX/\ DE Biiulwdi: Woensdag 14 april 2004 wk 16 Advertentieverkoop: (01 13) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 s Q Z S O N 2 o. o Z H O Q

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1