Delta wijzigt frequenties radiozenders Friet en poppenkast bij jubileum 'Zeeland en Juliana Nieuwe cellen voor Zeeuwse politie Internationale dag voor jonge dansers Veilig op Weg leert kinderen het grote gevaar van de dode hoek Wilt u een gezond gazon zonder mos? hadden speciale band' boek geschreven? NIEUW ADRES!! a-o» Optiek ZuiddHieri^aans Zomertijd begint Plankenkoorts in De Vroone 't Waskot opent nieuw seizoen driedijk DE BEL<± Eijserftons De Bel, altijd prijs! f Breakaway Win een... Weekendje weg Weekkrant voor de Bevelanden Luegener huls-aan-hulskranten monument voor Watersnoodramp in De Zaete Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 (foto: Tannie de Jonge) Toestand man kritiek na overval advertentie s Een primeur voor Nederland, nieuwe politiecellen in een huis van bewaring, (foto: Ellen de Dreu) Het cellenblok, waarin straks 24 De Internationale Jongeren Dans- Stoplicht Koopzondag Vlissingen 28 maart l 1 ■■MM Regio Nieuws 17 BreedUit Magdalenastraat II 4461 AL Goes tel. 0114 - 215 446 Hybrishydroliek en alarmfase 2 In verwachting? zie pag 6 Komend weekend gaat de zomertijd weer in. In de nacht van 27 op 28 maart gaat de klok een uurtje vooruit. Om precies te zijn: om 2.00 uur gaat de wijzer naar 3.00 uur. Dat betekent een uurtje minder slapen, maar de avonden blijven wel langer licht. KAPELLE - Toneelvereniging Plankenkoorts uit Goes speelt op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart in De Vroone in Kapelle het blijspel Harry's Nachtmer rie. Elk jaar krijgen vierduizend scholen informatie van het Veilig op Weg-team toegestuurd. De scho len kunnen dan allerlei vragen beantwoorden op een wedstrijdvel en die opsturen. Uit de inzendin gen trekt het Veilig op Weg-team winnende scho len die een bezoekje krijgen van het lesteam. Veilig op Weg is een initiatief van de Kring van Jonge Ondernemers. Het project werkt samen met GOES - Het gebeurt nog zo vaak, een kind op de fiets staat naast een vrachtwagen, de chauffeur wil de bocht om gaan, ziet het kind over het hoofd met alle vreselijke gevolgen van dien. Dodelijke ongelukken die makkelijke voorkomen hadden kunnen worden. Een team van transportondernemers reist basisscholen in Nederland af om voorlichting te geven. De Prin ses Ireneschool in Goes krijgt 19 april een be zoek. Polderman en zijn vrouw hoor den zaterdagnacht in hun huis aan de Tramperweg glasgerin kel. De bejaarde ging pools hoogte nemen maar werd bene den aangevallen door de drie verdachten. Die mishandelden Polderman zodanig dat hij le vensgevaarlijk gewond raakte. Beide bewoners werden vast gebonden en de daders gingen er vandoor met geld, sieraden en kleding. De vrouw wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Die begon meteen een klopjacht. De A58 ging drie uur lang dicht en ook de treinen mochten niet op de kleinere stations stoppen, zodat de daders niet naar Brabant konden ontsnappen. HANSWEERT - Een overval in zijn eigen huis in Hans- weert is de tachtigjarige Leen Polderman bijna fataal ge worden. Bij het ter perse gaan van deze krant lag het slachtoffer nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie hield zondagoch tend, enkele uren na de ge welddadige overval, bij Scho- re drie Roemenen aan. de vereniging voor verkeersveiligheid 3VO. De Kring van Jonge Ondernemers telt meer dan zes honderd leden, die transportondernemer zijn en die vaak zelf kinderen op de basisschool hebben. Zij weten als geen ander dat de dode hoek in de uitkijkspiegels van de vrachtwagen levensgevaar lijk zijn. Zorg dat je gezien wordt, is dan ook het motto. Het lesteam komt met een demonstratievrachtauto naar de school. Daar krijgen de kinderen van de groepen zes tot en met acht theorieles aan de hand van een video en een lesvel. Zo krijgen de leerlin gen uitleg hoe ze zich het best moeten opstellen als ze samen met een vrachtwagen bij een stoplicht staan te wachten. Daarna gaan de kinderen naar buiten om het geleerde in praktijk te brengen. "Een unieke samenwerking", stelde Schouwenaar tevreden vast in zijn toespraak. Van der Sande sprak over 'een primeur voor justitieel Nederland'. van de mavo. Nu biedt Hummelsoos plaats aan 110 peuters. Mettertijd maakt Hummelsoos deel uit van de Brede School Yerseke die in oprichting is. De peuters maalden daar zaterdag niet om. Zij genoten van de poppenkastvoorstelling van Kwakus Kwebbel. GOES - Dansvereniging Vodago houdt op zaterdag 27 maart de Internationale Jongeren Dans- dag in Goes. Dansgroepen van jongeren uit België en Neder land komen naar de Ganzen stad om samen te dansen en er varingen uit te wisselen. gaten gehouden. Wellicht vindt het Middelburgse proefproject navol ging in andere delen van het land. dag is in de kantine van de sociale werkplaats aan de Klein Frankrijk 2. 's Ochtends maken de meer dan honderdtwintig dansers uit onder andere Goes en het Belgische Sint-Amands en Beyne-Heusay kennis met elkaar. Verder wisselen ze ervaringen uit en leren ze dan sen van elkaar. Om 14.00 uur is er in de kantine Omroep Zeeland is de enige radio zender die donderdag na tien uur in de ochtend via dezelfde kabel- frequentie bereikbaar blijft. Verder zijn vanaf dan ook Wereldomroep Nederland, YAM FM, France Inter en Arrow FM per kabel te belui steren. MIDDELBURG - Wie thuis via de kabel naar de radio luistert, moet donderdag (25 maart) zijn frequenties aanpassen. Delta Kabelcomfort deelt de zenders in het radiopakket anders in, waardoor vier nieuwe zenders te ontvangen zijn. Het optreden van Juliana ten tijde van de Watersnoodramp in 1953 maakt nog steeds een onuitwisba re indruk, meent Van Gelder. Prinses Juliana bracht vaak een bezoek aan Zeeland. Zo kwam ze naar de heropening van de Abdij in Middelburg en opende ze Mi- Prinses Juliana ontmoette in 1994 bij de uitreiking van de Four Free doms Awards in Middelburg de Dalai Lama, (foto: Jaap Wolterbeek) Zie de Reis Recreatie pagina in deze krant WEMELDINGE - Museum 't Waskot in Wemeldinge opent op 2 april weer de deuren. MIDDELBURG - Op de bin nenplaats van gevangenis To rentijd in Middelburg wordt druk gebouwd aan een nieuw politiecellenblok. Vorige week donderdag (18 maart) legden korpsbeheerder Koos Schou wenaar en gevangenisdirec teur Peter van der Sande sa men de eerste steen. Huisbediende Harry moet nood gedwongen gaan schilderen, maar eigenlijk kan hij dat hele maal niet. Zijn neef Steven helpt hem daarbij. De twee beleven al lerlei hilarische avonturen. Kaar ten kosten 4,50 euro, kinderen tot en met twaalf jaar betalen twee euro minder. Kaarten zijn te bestellen via 0113-250817 of 562651. Ingrijpend "Het is een ingrijpende maatre gel," vertelt Hans Burgs, contact persoon kabeltelevisie van Delta. "We zouden het niet doen als het Van de sociale werkplaats een op treden van de dansgroepen. Be zoekers kunnen gratis genieten van dansvoorstellingen met folk- loredans en moderne en interna tionale dansen. Jongeren in Goes en omgeving die wat meer willen weten over de verschillende vor men van dans, kunnen contact op nemen met L. Verwei, 0113- 216606 of G. van Damme, 0113- 231755. Programmaraad Bij het selecteren van zenders voor de vier nieuwe plaatsen op de kabel speelde de Zeeuwse Pro grammaraad een adviserende rol. De raad mag wettelijk gezien een bindend advies geven over vijftien televisie- en vijfentwintig radio zenders. Daar zit een aantal must- carry-zenders bij, zenders die de kabelexploitant wettelijk verplicht is uit te zenden. "Natuurlijk zijn er altijd positieve en negatieve reac ties als er iets verandert in het aan bod op de kabel," vertelt Burgs, "maar uiteindelijk verricht de raad goed werk binnen Zeeland." Sportprijzen*s'Y< NIEUW ADRES EUROPAjUIN alle seizoenen groen niet echt nodig was. Vooral voor oudere mensen kan het lastig zijn om al die zenders te moeten om zetten." De vier vrije plaatsen in het radio raster worden gevuld door Wereld omroep Nederland, jazz-zender Arrow 90.7 FM, jongerenzender YAM FM en de Franse zender France Inter. arrestanten gehuisvest kunnen worden, is een eenvoudig, recht hoekig gebouw. Het wordt naar verwachting in september in ge bruik genomen. Dit seizoen heeft 't Waskot als thema verzamelen. In het mu seum zijn de komende tijd, naast de eigen collectie wasat tributen, ook wisselende expo sities van verschillende verza melaars te zien. Het gaat daar bij om een nostalgische PTT- verzameling, klederdrachtpop pen, gorilla's, poedels, zakhor loges en een verzameling nos talgisch speelgoed. De eerste expositie bestaat uit honderden voorwerpen met af beeldingen van varkens. Het museum aan de Prinses Julia nas traat 1 in Wemeldinge is el ke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Voor meer informatie: 0113- 622042. Amateurvisagist gooit hoge ogen op NK YERSEKE - Het was groot feest zaterdag in peu terspeelzaal Hummelsoos in Yerseke. Een feest compleet met poppenkast en frietjes, want Hum melsoos bestaat dertig jaar. In 1974 richtten en kele ouders Humelsoos op. In de eerste jaren werden de kinderen opgevangen in de pastorie. Later verhuisde de speelzaal naar een noodlokaal De consument ondervindt, als al les goed gaat, weinig last van de omzetting, stelt Delta Kabelcom fort. Wel is vanaf maandag 22 maart het RDS-signaal (het sig naal dat ervoor zorgt dat er tekst berichten op de display van de ra dio verschijnen) niet meer volle dig of niet meer te ontvangen ge weest. Dat komt doordat achter de Vragen over de nieuwe indeling schermen al aan de omzetting wordt gewerkt. GOES - "Zeeland en Prinses Juliana hadden een bijzondere band met elkaar." Dat schrijft Wim van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland, in zijn condoleance aan prins Bernhard, Koningin Beatrix en de koninklijke familie. en nu wilt u het uitgeven... vraag naar onze unieke mogelijkheden. van de kabelfrequenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zater dag van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij Delta Kabelcomfort via het gratis telefoonnumer 0800- 5511550. Ook is er een en ander na te zoeken op www.delta.nl. De meeste politiecellen in Ne derland bevinden zich in of vlakbij een politiebureau. "Maar hier in Zeeland neemt het gevangeniswezen de totale ar restantenverzorging van de poli tieregio voor zijn rekening", leg de Van der Sande uit. "De oor spronkelijke gedachte achter de samenwerking is even eenvou dig als logisch. Laat de politie boeven vangen en laat het ge vangeniswezen ze huisvesten en onderdeel van is, sloeg kortgeleden verzorgen". eenlnieuwe koers in die goed aan sluit bij deze gedachte. De geza- De Dienst Justitiële Inrichtingen menlijke bouw van het cellenblok (DJI), waar het gevangeniswezen wondt landelijk dan ook goed in de KEUKENS BADKAMERS niatuur Walcheren en verschillen de instellingen voor ouderen. In 1994 had Juliana tijdens de uitrei king van de Four Freedoms Award in Middelburg een bijzondere ontmoeting met de Dalai Lama. Dat Zeeland een speciaal plekje in haar hart had, blijkt ook uit het re laas van VVD-fractieleider Jozias Van Aartsen. Zijn vader was Commissaris van de Koningin in Zeeland. Op een dag logeert de toenmalige koningin in de ambts woning. Bij het ontbijt zingt Julia na samen met zijn vader uit volle borst het Zeeuwsch-Vlaams volkslied. i y<BEW. Weekkrant voor de B Woensdag 24 maart 2004 wk 13 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 MMH ■MMH 1 uur vooruit! "-.'óW j 1 Door Sonja Barentsen Door Ellen de Dreu www.winkelcentrumvlissingen.nl •i 4 Zaterdag 27 maart grondtestdag. Zie advertentie in deze krant. drukkerij uitgeverij noordland 3 heinkenszand 0113-561942 bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 DE BEVELANDER p

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1