Vlissinger op bres voor Chinese apen de Bevelander Kunstvrienden in De Vroone Kapelle Parketsecretaris moet steeds weer kiezen niet langs Rojas FUTSAL VOETBAL MET RECHT TENNIS Toneelavond in Hoedekenskerke FC Bonaparte HDV steigerbouw gaat hogerop de Bevelander Pagina 5 Woensdag 17 maart 2004 I II A C LUCTOR '88 (Heinkenszand) WEMELDINGE APOLLO '69 ('s-Gravenpolder) WOLFAARTSDIJK ROBUR (Goes) G.O.E. S. KLOETINGE BEVELANDERS (Kamperland) Varianten l 'Liefde wordt vaak in een zondige sfeer getrokken. Waarom nou toch?' Door Leon Janssens Predikant en auteur Eeuwout van der Linden laat een illustratie van zijn nieuwe boek zien. (foto: Dennis Rijsbergen) De hoofdrolspelers worden bediend door een butler. (foto: pr) A 3 1 Na het verlies van afgelopen zaterdag is het draadje om in de hoofdklasse te blijven voor Kloetinge 1 wel erg dun ge worden. De komende zaterdag wordt er in die klasse inge haald waardoor Kloetinge geen competitie verplichtingen heeft. Wel wordt er vriendschappelijk gespeeld tegen zater dag 1ste klasser DOTO uit Pernis waar de wedstrijd ook wordt gespeeld. Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan- huiskranten BV. GOES - Wie de bijbel door bladert, treft een bijzonder deel aan. Het is een kleine bundel met erotische liefdes poëzie. Vanaf de vroegste tij den heeft juist dit boek uit leggers, predikers, kunste naars, componisten, dichters en schrijvers geïnspireerd. Het Hooglied is ook voor de Goese predikant Eeuwout van der Linden een bron van inspiratie. Dat is altijd zo leuk. Ben je op een feestje, staat er een berichtje in de krant dat er een 'dader' is gepakt en dan weet iedereen precies hoe het verder moet. Afhankelijk van de ernst van het vergrijp is 'ophangen' altijd een leu ke optie. En iedere keer weer mag parketsecretaris Johan van de Weijgert uitleggen dat de wereld er, in Nederland althans, iets anders uitziet. Uitleg gen dat de rechter bepaalt of iemand dader is en dat de officier van justitie eerst maar moet zien te bewijzen dat degene die is opgepakt het ook inder daad heeft gedaan. Door Esther Boot/Ad Roos De zogenaamde 'bulk-misdrijfzaken', vaak zaken die vrij eenvoudig van aard zijn, worden direct afgedaan door de Politie-Parketsecretarissen/Secre- tarissen op locatie, die gestationeerd zijn op de diverse politiebureaus. Zaken die worden doorgestuurd naar het parket worden daar in eerste in stantie beoordeeld door de parketsecretaris die in de meeste gevallen zelf standig beslist wat er met de zaak gaat gebeuren. "Bij voldoende bewijs wordt er altijd vervolgd, of wordt er eerst een aanbod aan de verdachte ge daan om strafvervolging te voorkomen (de z.g. schikking)", verduidelijkt Johan. De parketsecretaris is eigenlijk de rechter- én linkerhand van de of ficier van justitie. Het is aan de parketsecretaris om uit te zoeken wat er ju ridisch bewezen kan worden, hoe hij de zaak zelf gevoelsmatig inschat en welke reactie van justitie daar op moet volgen. "Bij zedenzaken ligt het vaak gecompliceerder" zegt Johan. "In deze zaken is vaak sprake van het verhaal van het slachtoffer t.o.v. de verklaring over het gebeuren van de ver dachte. Getuigen zijn daar meestal niet bij aanwezig. Het juridisch bewijs in dit soort zaken is dan ook vaak erg 'mager'. Als er enig juridisch bewijs is, en we hebben de overtuiging dat het ook zo gebeurd is als in de aangifte staat, dan maken we soms de keuze om de verdachte toch te vervolgen, het risico lopend op een vrijspraak in zo'n zaak. Bij iedere zaak wordt alles te gen elkaar afgewogen en moeten we keuzes maken. Iedere keer weer: wat kunnen we bewijzen. En daarom is het aan het publiek ook vaak moeilijk uit te leggen. Iedereen 'weet zeker' dat die man het gedaan heeft en toch komt-ie er héél genadig vanaf. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Neem al leen maar moord en doodslag of zware mishandeling met de dood als ge volg. Of dood door schuld. Hebben we de keuze gemaakt wat er te bewij zen valt, dan volgt in overleg met de officier van justitie de strafmaat. Wat wordt de eis en daaraan gekoppeld: wordt het een zaak voor de politierech ter of de meervoudige strafkamer. Als al die keuzes zijn gemaakt moet er natuurlijk een dagvaardig (uitnodiging) en een tenlastelegging worden ge maakt." bruid en bruidegom, van vrij ende paartjes en door de lucht zwevende geliefden. Vogels en paarden vliegen rond, bloemen, omgekeerde bomen, alles kan in de wereld van Chagall. "In het werk van Marja de Lange is diezelfde poëtische vervoering tussen geliefden te zien. Soms zijn haar Hoogliedschilderijen zo uitbundig, zo levenslustig dat vreugde en liefde er van af VLISSINGEN - De Vlissinger Wint de Ridder ging een jaar geleden met zijn vriendin Mar jan Verkouteren naar de Chi nese stad Xiamen om zijn ou ders te bezoeken. Hij keerde te rug naar Nederland met een missie: de apen in de plaatselij ke dierentuin een beter leven geven. "Tijdens ons verblijf in China hebben we natuurlijk de omge ving bekeken. Zo kwamen we te recht in de dierentuin Xiamen Zoo. Vergeleken met Europese dierentuinen was het allemaal wel minder daar, maar zoals de apen leefden kon écht niet. Ze za ten allemaal in veel te kleine kooien en de hele dag midden in de brandende zon, zonder scha duwplekje. Dat maakte zoveel in druk op me, dat ik besloot er wat aan te doen. Apen horen rond te kunnen rennen en klimmen." Het bevriende echtpaar Haak uit Vlissingen is ook grote dieren liefhebber en wilde de Ridder graag helpen. "Zij zette een op roep op internet. Daarop re ageerden twee medewerkers van de Antwerpse dierentuin. Zij maakten een schets voor een nieuw apenverblijf waarin ik me helemaal kon vinden. Mijn ou ders hebben toen met de mensen van de dierentuin overlegd en GOES - In de tweede klas van de futsalcompetitie De Bevelanden verzuimde FC Bonaparte om van Rojas Tankers te winnen en liet met het 3-3 gelijkspel kost bare punten liggen. Het verhaal draait om Heijn Draaijer die de baas in huis is en zijn vrouw Dora die niets te zeg gen heeft. Als Annie Bartels en haar zoon Frans naast het echt paar komt wonen verandert er veel. Annie en Heijn kennen el kaar van vroeger en de kersverse buurvrouw beweert dat Frans de zoon van Heijn is. Complicaties treden op wanneer de dochter van Heijn en Dora, Lydia, ver liefd wordt op haar buurjongen. Als 3e schoonmoeder van Heijn dan ook nog eens op bezoek komt, zijn de poppen helemaal aan het dansen. De twee voorstellingen beginnen om 19.30 uur. Kaarten kosten 3,50 euro, kinderen betalen twee euro. Leden van de buurtvereni ging Klaver 3 mogen gratis naar binnen. In de pauze van het blij spel is er nog een verloting. De kaarten telefonisch reserveren kan na 15.00 uur bij P. Rem- merts, 06-26736459. Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red.bevelander@whk.wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) Zondag: Luctor '88 2 - Clinge 2 (12.00); Luctor '88 3 - Aar denburg 2 (10.30); Luctor '88 4 - Hansweertse Boys (12.30). ling begint om 20.00 uur, kaar ten zijn voor zes euro verkrijg baar aan de kassa. Reserveren kan ook: 0113-250576. Zaterdag: SVD 1 - Wemeldinge (14.30); WemeldingeCl -VCK C2 (11.15); Wemeldinge F3 - Kloetinge F7 10.00). Zaterdag: Yerseke 3 - Apollo 2 (14.30); Bevelanders Al - Apollo Al (11.15); Apollo Fl - Luctor F1 (9.00); Apollo F2 -Yerseke F5 (10.00). Zaterdag: Nieuwland 1 - Wolfaartsdijk 1 (14.30); Wolfaarts- dijk 2 - MZVC 3 (12.45); Wolfaartsdijk 3 - Apollo 3 (14.30); Wolfaartsdijk 4 - VVC'68 4 (14.30); Wolfaartsdijk dames - Meeuwen dames 3 (11.00); Wolfaartsdijk B - We meldinge B (11.15); Wolfaartsdijk C - Kapelle C2 (9.45). Zaterdag: Robur Fl - Kapelle F3 (10.00); Robur C2 - Noad '67 Cl (10.00); zondag: Robur 3 - Domburg 3 (10.30); WW '67 1 - Robur 1 (14.30). Zaterdag: Tern. Boys Bl - Goes BI (12.45); Rillandia Fl - Goes Fl (10.00 zondag: Zeelandia /Middelburg 1 - Goes 1 (14.30); Goes 3-Moe'17 3 (10.30). boek heeft verschillende in valshoeken. De liefde, erotiek, seksualiteit, die vaak in een zondige sfeer worden getrok ken. Waarom nou toch? 'Als een zegel op je hart' is het le ven ontdekken, het plezier spat er vanaf. Liefde laat je nooit los." Als een zegel op je hart. Hoog lied in beeld. ISBN 90 211 3967 7. Zaterdag: DOTO 1 - Kloetinge 1 vriendschappelijk (14.30); Kloetinge 2 - De Zwerver 2 (12.45); Kloetinge 3 - De Meeu wen 3 (15.00); Kloetinge 5 - Hoedekenskerke 3 (15.00); Kloetinge 6 - Krabbendijke 4 (15.00); Kloetinge A2 - ZSC '62 Al (12.45); Kloetinge BI - Dauwendaele BI (12.45); Kloetinge B2 - Mevo B2 (12.45); Kloetinge C5 - De Meeu wen Cl (11.15); Kloetinge E6 - Zeeland Sport E4 (9.00); Kloetinge Fl - Kapelle Fl (9.00); Kloetinge F5 - Hansw. Boys F2 (9.00); Kloetinge F6 - Luctor '88 F3 (9.00); Kloe tinge D6M - Brouwershaven DIM 10.00); Zaterdag: Bevelanders 1 - Cadzand 1(14.30); Bevel./Colijn. Al - Apollo Al (11.15 terrein Colijnsplaat); Colijn./ Bevel. Bl - Apollo BI (11.15 Sportpark Campen); Bevelanders El - Brouwershaven El(10.00). Dit team begon aan de voor laatste competitiedag met een achterstand van twintig pun ten op koploper Rentmeester bouw /Lamse aardappelhan- del. Een riante voorsprong voor laatst genoemde zou je zeggen ware het niet dat de nummer één dit weekend vrij was. HDV stak de kampioen aspiraties niet onder stoelen of banken. "We gaan ervoor", al dus Dusta Huisman sponsor van dit team. En inderdaad, zij wisten hun tegenstander, Hertel services, met maar liefst achttien tegen zes te verslaan. Hierdoor is het verschil met de koploper gereduceerd tot slecht twee punten. Het zal dus tot het laatste moment spannend blij ven in deze poule. Uitslagen: Heren poule-B: Drukkerij Herselman - De Zeekoe 9-15; Profile Center Tissink - Alu Light 14-10; HDV steiger bouw - Hertel 18-6; Franse schilders IBG - uitzendburo Emergo 8-16; Koko holidays - Sportpunt Zeeland 6-18. Dames sponsorcompetitie: Traas - TMF belting systems 11-13. De Zeekoe competitie: Irma- jadimi - Avantage 4-12; t.v. Ovezande - Miss Slag 12-4; Allerhande - Lewogo 11-5; The Insiders - Noord Zuid 9- 7; New York - Gimbrac 1-15; Miss Meppers - Last Minute 11-5. en haar vriend vluchten weg maar komen later toch weer te rug." Van der Linde maakte 'Als een zegel op je hart' in samenwer king met Marja de Lange die voor het Hooglied zestig af beeldingen maakte. Chagall schilderde midden vorige eeuw een vijftal olieverfschilderijen met de titels Hooglied I-V. De schilderijen zijn een feest van De Ridder: "Zoals die apen daar leefden, was verschrikkelijk. Dat kon echt niet. Mensen kunnen voor zichzelf opkomen, maar dieren niet. Daarom wil ik ze hel pen." Samen met illustrator Marja de Lange schreef Van der Linden een boek over het erotische bij- belonderdeel. Als een zegel op je hart. Hooglied in beeld, is de titel van het werk. De presenta tie is vrijdag 19 maart om 16.30 uur in De Koperen Tuin in Goes. Stond eeuwenlang de geestelij ke lezing voorop, het werd al tijd gezien als een beeld van de liefde van God voor de men sen, nu wordt meer en meer het erotische van het Hooglied be klemtoond, dat overigens toe geschreven wordt aan koning Salomo. "Het Hooglied is een klein boek in de bijbel, acht hoofdstukken", vertelt Van der Linden, predikant van de Sa men Op Weg Gemeente. "Als je het zo leest is het een bundel liefdesbrieven bij el kaar. Het gaat over een herders- jongen en een meisje dat op een wijngaard past en elkaar in de meest uiteenlopende be woordingen, tot in het absurde voor ons, bezingen." Ze verlan gen hartstochtelijk naar elkaar. Het meisje zoekt haar vriend de herdersjongen overal, 's Nachts dwaalt ze rond en trotseert ze het verbod van haar broers en de barse en begerige wachters van de stad. Ook hij is van haar vervuld en laat zijn ogen langs haar lichaam glijden. De her dersjongen vergelijkt hun lief de met die van koning Salomo. Met zijn zestig koninginnen, tachtig concubines en talloze meisjes, zakt koning Salomo door de benen door al deze sek suele weelde. Voor de herder is er maar één ware liefde. Zij is voor hem, hij voor haar. Hun liefde is als een verterend vuur, sterk als de dood. Zij: 'Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.' Hij be zingt haar hoofd, mond, ogen, borsten, schoot in de meest poëtische bewoordingen: 'Uw ogen zijn als duiven, uw hals is als een elpenbenen toren.' De herder besluit met: 'Leg mij als een zegel op je hart.' "Het einde van het Hooglied is heel open, de broers zeggen: 'Zusje met jonge borsten, wij willen niet dat jij in aanraking komt met anderen'. Het meisje "Nu zijn we zover dat de bouwvergunning rond is, de bouw van het verblijf is net be gonnen. De apen krijgen veel meer ruimte en kunnen ook bij elkaar komen. Eerst zaten ze allemaal apart in hokken van één bij één en twee meter hoog. In het nieuwe verblijf kunnen ze straks lekker rond rennen en klimmen. Tot nu toe gaat het gelukkig allemaal goed. Ik ben blij dat het alle maal zo goed heeft uitgepakt. Aan de andere kant hadden we niets te verliezen, omdat het slechter toch niet kon worden voor de apen. Maar je hebt zo vaak nieuwe ideeën en plannen en dan geeft het een heel goed gevoel als je ze ook echt kunt realiseren. Ik kan er voorlopig nog niet heen, omdat ik het heel druk heb met m'n werk. Maar ik ga zeker een keer het resultaat bekijken." Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Delta Mossel, dat zelf niet in actie kwam, heeft nu één ver- liespunt minder dan koploper FC Bonaparte. Sturris Yerseke haalde een benauwde 5-4 winst bij Colijn IT en heeft net als Rojas Tankers nog een theoretische kans op het kam pioenschap. Met nog enkele wedstrijden te spelen is de dans om de titel begonnen. In de derde klas veegde leider Kloetinge 4 de zaal aan met Rabobank Hein kenszand en bracht de einduit slag 1-13 op het scorebord. Met twee punten uit de reste rende vijf wedstrijden kunnen de groen-witten de kam- pioensvlag hijsen. Delta Mos sel 2 blijft op de tweede stek na de 3-0 tegen Fabery de Jon ge. Kloetinge 3 verraste Delta NV met 8-6 maar blijft on danks deze overwinning on deraan de ranglijst staan. Intersport mocht twee keer aantreden en versloeg zowel Lamb Weston/Meijer 1 en 2 met respectievelijk 3-0 en 6-4. Lamb Weston/Meijer won eer der in de week van Slagerij Krijger met 8-3. In de eerste klas drie wedstrijden waarbij de beide koplopers tot winst kwamen. FC Havenzicht 14-2 tegen Café Nationaal en Bloe misterij Wisse 10-5 tegen van Sabben/Gemeente Goes. FC Sandee liep tegen een 1-8 ne derlaag op bij Messina/ClOOO. Robur blijft in de degradatie-zone na 4-12 verlies tegen FC Barbé. Stand 1ste klas: FC Haven zicht 16-39; Bloemisterij Wis se 15-37; Kloetinge/Matisse 16-32; Messina/ClOOO 16- 31; Korenbeurs 15-24; FC Barbé 16-24; Van Sabben 16- 19; FC Sandee 15-13; Robur 15-12; Decokay De Verfbron 15-12; Robur 15-12; Café Na tionaal 15-9. spatten. De vele geuren en kleuren van het Hooglied, de talloze beelden, de soms los aan elkaar hangende liefdes liedjes weet zij intuïtief in verf uit te drukken. Heel speels en intiem", vertelt Van der Linde. Het nieuwe boek over het Hooglied is een boek voor alle mensen geworden, stelt de Goese predikant. "Dus niet al leen voor kerkmensen. Het Thuisgekomen ging de Ridder aan de slag om een plan te be denken voor een nieuw verblijf. Toen de vakantiefoto's eenmaal klaar waren, was hij na het zien ervan helemaal overtuigd dat er echt iets moest gebeuren. Hij zocht informatie op over hoe hij dit kon aanpakken en belde met Artis, Blijdorp en Stichting Aap. "Zij hielpen mij niet, omdat ze wantrouwig waren. Dat begrijp ik wel, ik was natuurlijk de zo veelste die zei dat hij iets wilde doen waar vervolgens niets van terechtkomt. Maar we lieten ons hierdoor niet uit het veld slaan, desnoods ging ik zelf naar een dierentuin om te zien hoe een apenverblijf eruit moet zien." zij waren heel blij dat wij wil den helpen, helemaal omdat we uit een ander land komen. Mijn vader vond via het bedrijf waar voor hij werkte sponsors die het plan financieel wilden steunen." KAPELLE - De Goese toneel vereniging Kunstvrienden speelt zaterdag 3 april het stuk 'Een huis met gouden balken' in De Vroone te Ka pelle. De regie is in handen van G. Smalleganger. GOES - In de tennis-spon- sorcompetitie, die gespeeld word in de tennishal aan de Verrijn Stuartweg, heeft het team van HDV steigerbouw een serieuze gooi gedaan naar het kampioenschap van poule-B. En dat dat voor de leek in een vaak een onbegrijpelijke taal is, daar is Johan het roerend mee eens. "Het is ook meer bedoeld voor de juristen", geeft hij toe. "En vaak zeer uitgebreid. En dat is weer nodig om een vangnet in te bouwen." Een voorbeeld schept misschien duidelijkheid. "Je ziet iemand op jouw splinternieuwe fiets rijden. Is dat diefstal? En als die man/vrouw de fiets niet heeft gestolen maar zegt de fiets voor een paar euro van een onbe kende te hebben gekocht, is dat dan opzet- of schuldheling? Stel dat we al leen maar de diefstal ten laste zouden leggen, en de rechtbank vindt dat niet bewezen, dan gaat-ie vrijuit. Vandaar dat we dus op diverse varianten gaan zitten. Want als de rechtbank oordeelt dat bewezen is dat die dure, nieuwe fiets voor pakweg 25 euro is gekocht, dan wordt-ie tenminste veroordeeld voor (opzet)heling." Ter wille van de zuiverheid heeft de parketsecretaris in de regel geen con tact met een verdachte. "Wat wij doen is een dossier beoordelen op haar ju ridische meritus. Puur op basis van papierwerk. Dat heeft weer alles te ma ken de objectiviteit, de juridische zorgvuldigheid en de -zuiverheid. Als het dossier compleet is en gereed is om door een rechter te worden behandeld, zal de officier tijdens een openbare behandeling zijn eis formuleren. Maar uiteindelijk is het de réchter die zijn oordeel over de zaak velt. leidt dan weer tot allerlei ver wikkelingen. Na afloop van de voorstelling wordt er gedanst. De voorstel- Het toneelstuk werd geschreven door Diana Monshouwer. Het gaat over Hilde Ruysdael, die het spuugzat is om altijd maar binnen te moeten zitten. Ze doet al jarenlang niets anders dan borduren en verveelt zich enorm. De enige mensen die ze in al die tijd zag, zijn haar zus en de stokoude butler. Zus Anna laat haar echter niet gaan, ze is bang dat Hilde de familie een slechte naam zal bezorgen. Dat HOEDEKENSKERKE Buurtvereniging Klaver 3 houdt op vrijdag 19 en zater dag 20 maart een toneelavond. In verenigingsgebouw De Griend aan de havenstraat in Hoedekenskerke speelt toneel vereniging Baarland dan het blijspel Daar zit mijn schoon moeder achter.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5