Joep Luijckx geeft zijn foto’s vervreemende effecten mee V V r r Tennisvereniging Goes werft jeugd en ouderen Waterland Neeltje Jans voortaan hele jaar open fe^1****^ De pracht van zijdebloemen Haarstudio helpt Roemenië Club ziet ledental met lede ogen teruglopen Juliana treedt Bergmuzikanten op in Baarland in de Pit Goes B.V. BEVELAND PUZZEL RONDJE BEVELAND HET WETEN WAARD Toneelclub speelt klucht over opgevist Nehalenniabeeld Banenmarkt bij CWI in Goes 8 GOES - Wie Betel op het Schuttershof binnengaat kan zich terecht verwonderen over de aanwezige bloemen- en plantenweelde die men aantreft. Betel is de winkel van Robby Joekoe en zijn vrouw Thea Joekoe-Dekker en brengt een groot exclusief assortiment in zijden bloemen, bloemstukken, planten, struiken en boompjes. "Het grote voordeel is dat het niet van echt te onderscheiden is, het lijkt puur na tuur", zegt Robby Joekoe. "Deze bloemen en planten vereisen weinig onderhoud, ze blijven altijd fris en bloeiend, kortom, zeer sfeervol. Zeker voor bedrijven zijn de bomen en struiken zeer decoratief. Een maal gekocht blijft het altijd goed." Naast de zijden producten biedt Betel een collectie natuurstenen salon- en bijzettafels, pilaren, waar allerlei figuren in verwerkt zijn. "En wij verkopen verschillende soor ten kunsthaar die wij op afspraak waven en invlechten", geeft Joekoe aan. De winkel aan het Schuttershof 24 is op maandag gesloten. GOES- Haarstudio Zeeland is een al tientallen jaren bestaande kapsa lon en haarwerkspeciaalzaak. Eigenaar Frans Snel heeft sinds 1967 in Utrecht een haarwerkspeciaalzaak en levert haarwerk van echt haar op maat en heeft een grote voorraad pruiken en haarstukken van synthe tisch haar. "Een haarstuk is als een kroon in je gebit", zegt Snel. "Het is een aanvulling voor het eigen haar. Wij leven in een rijk land waar het mogelijk is om drie keer per twee jaar een haarstuk te vervangen met gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar." Na vervanging ko men haarstukken terug bij Haarstudio Zeeland en daar heeft Frans Snel een goede bestemming voor gevonden. In het arme Roemenië zijn haarstukken voor bijvoorbeeld kankerpatiënten die hun eigen haar kwijt zijn, schaars. "Ik heb een contactpersoon die de haarstukken per soonlijk naar Roemenië brengt en ter plekke bezorgd. Zo weetje zeker dat de pruiken en haarstukken goed terechtkomen en dat er niks aan de strijkstok blijft hangen. Er is daar een organisatie die deze verdeelt want daar in Roemenië zijn mensen met dezelfde haarproblemen als hier." Voor meer informatie over het project: www.ugeka.nl. Kapper Frans Snel zamelt haarstukken in voor Roemenië. (foto: Tannie de Jonge) Zijden bloemen en planten zijn nauwelijks van echt te onder scheiden. (foto: Tannie de Jonge) De gebeurtenissen in het rustie ke Colijnsplaat volgen elkaar in rap tempo op wanneer bij het dorp een Nehalenniabeeld wordt opgevist. Het beeld zal een plaatsje krijgen in de pastorie. De dominee lijkt zijn schaapjes Joep Luijckx is een opvallende verschijning in zijn woonplaats Oude Tonge. Zijn nonchalante kleding, lange haar en het karak teristiek bandje om zijn hoofd doen denken aan de roerige jaren zestig. op het droge te hebben, maar die blijken ineens in wolven te ver anderen. Cees van Boven schreef het to neelstuk. De toneelclub speelt het vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Brug. Kaarten zijn in de voorverkoop te krijgen bij dro gisterij Ver&Sier in de Voor straat in Colijnsplaat. De spelers zijn Adrie Albregtse, Zwaantje van Gilst, Rien Tazelaar, Jan de Vos, Arianne Jansen, Marjolein van Gilst, John Hollestelle, Ag nes Tiebout, Jan Bardolf en Irma Bolijn. De regie is in handen van Cees van Boven. zwaar getroffen door de water snoodramp) woont, ervaart hij GOES - De Bergmuzikanten treden vrijdag 26 maart op in buurthuis De Pit in Goes. to’s waren de vormen van de drie scheepjes op zijn eerdere schil derij. De ruimere openingstijden gelden voor alle winterattra- ties. Zo kunnen bezoekers het hele jaar door de films bekijken en de exposities be zoeken. Ook het zeehonden bassin en het Waterpaviljoen zijn in de winter gewoon open. De orkaanmachine. waterglijbaan en de water speelplaats blijven in de win- Na een afgebroken Mulo-oplei- ding slaagde hij voor de LTS, met als doel huisschilder te worden. Daarna ging hij - zon der te beschikken over de juiste vooropleiding - alsnog naar de kunstacademie. Luijckx is een veelzijdig kun stenaar. Niet alleen schildert hij nog altijd, ook maakt hij objec ten van hout, klei, plastic of ij zerdraad. Daarnaast beoefent hij de table-top fotografie. Met behulp van spiegels, doekjes, gekleurd papier en kleine objec ten maakt hij de vreemdste fo to's, die zeer abstract overko men. Met deze banenmarkt wil het CWI werkzoekenden direct in contact brengen met werkge vers. Bedrijven uit verschillen de sectoren zijn op de markt aanwezig, sollicitanten kunnen er direct solliciteren. Verder la ten uitzendbureaus er hun vaca tures zien. Bezoekers kunnen op de banenmarkt ook informa tie krijgen over ontslagzaken en andere juridische zaken die met werk te maken hebben. De banenmarkt is in het ge bouw van het CWI aan de Kol- veniershof 33 en is van 13.30 tot 19.30 uur. GOES - Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Goes houdt op donderdag 25 maart een banenmarkt. COLIJNSPLAAT - De toneel club van Colijnsplaat speelt op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart de klucht Ut Nehalen niabeeld van Colijn ofwel De Colijnse en Kurtjeense twis ten. Het blijspel in drie bedrij ven wordt in het Zeeuws ge speeld. DIERENAMBULANCE 0900-7673437. NEELTJE JANS - Water land Neeltje Jans is voor taan het hele jaar open. Tot nu toe sloot het Zeeuwse at tractiepark van november tot maart op maandag en dinsdag de deuren. Drie scheepjes Luijckx werd in 1948 geboren in Delft. Al op jonge leeftijd wist hij dat hij kunstenaar wilde wor den. Op vijfjarige leeftijd maak- DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door M. van den Boogaard, 0113-228866. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stok man wordt waargenomen door: M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kort- gene, 0113-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Die renartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend week enddienst. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvo- gelstraat 86. Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: A. Begovic, Dorpsstraat 20a, Heinkenszand, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek bereik baar voor spoedrecepten. WOENSDAG Goes, De Pit, kinderkleding- en speelgoedbeurs, 13.00-14.30 uur. RILLAND Dorpshuis Luctor et Emergo, Hoofdweg 45, schilderijen en aquarellen van Marinus Leyte, t/m maart. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, Matty Stroo, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcen trale Vlissingen bellen: 0118-414444. KAPELLE Gemeentehuis, Kerkplein 1, cur sisten van Henk Bisschop, 'Aqua rellen als hobby', maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdag van 9.00-13.00 uur, don derdag van 9.00-18.00 uur, vrij dag van 9.00-13.00 uur, t/m 19 maart. KRABBENDIJKE Dorpshuis De Meiboom, Kerk- polder 30, schilderijen en aquarel len van Marinus Leyte, t/m maart. DONDERDAG Goes, verpleeghuis Ter Valcke, culturele ochtend, dia's,over de Ned. Hervormde kerk Kapelle, 10.00 uur. Goes, Oosterschelde- ziekenhuis, inloopspreekuur, whiplashpatiënten, 10.00-12.00 uur. ZONDAG Ellewoutsdijk, 't Kerkje van Elles- diek, oecumenische bijeenkomst, 14.30 uur. ter wel dicht. Op 31 maart kunnen bezoekers pas weer terecht bij deze attracties. De directie besloot tot de ver ruimde openingstijden omdat het attractiepark de afgelo pen weken veel meer bezoe kers trok dan normaal. Ver geleken met dezelfde periode vorig jaar telde Neeltje Jans twintig procent meer bezoe kers. Vorige week opende prins Willem-Alexander nog het nieuwe Delta Plaza. Di recteur A. van de Hoef ver telde toen de ambitie te heb ben om Neeltje Jans in de top twintig van Nederlandse at tractieparken te krijgen. anderhalf uur les van de club- trainer, net als bij jeugd tegen een vergoeding van 25 euro. Na de 'eerste' ronde hebben de nieuwe ouderen de mogelijk heid vijfmaal en ook weer ne gentig minuten vrij te spelen onder begeleiding van vrijwil ligers van TV Goes. Na de twee sessies van vijf wordt er voor de nieuwkomers een eindtoer- nooi georganiseerd, waarbij ze direct de mogelijkheid krijgen om voor een aantrekkelijk be drag lid te worden. BAARLAND - Muziekvereni ging Prinses Juliana uit Baarland en Con Amore uit Hoedekens- kerke zijn zondag 28 maart te zien in verenigingsgebouw de Cameronian in Baarland. Eerst geven de corpsen ieder voor zich een concert, waarna een geza menlijk optreden volgt. De voor stelling begint om 14.30 uur. De Cameronian is te vinden aan de Nieuweweg in Baarland. Vijftig-plus Ook voor 'ouderen' (mensen die vijftig jaar of ouder zijn of mensen die wat meer vrije tijd hebben en die tijd op een ge zonde en sportieve manier wil len invullen) heeft TV Goes een kennismakingspakket sa mengesteld. Alle deelnemers krijgen bijvoorbeelden in de maanden april en mei vijf keer Uit de mouwen Het bestuur van TV Goes be seft dat er eerst kosten gemaakt moeten worden voordat er enig resultaat zichtbaar wordt. Zo zal de clubtrainer gevraagd worden zijn lesprijzen éénma lig aan te passen, moeten de kosten advertenties en de fly ers gefinancierd (ongeveer 750 euro) worden en zullen vrijwilligers wat extra de han den uit de mouwen moeten steken. Het concert begint om 19.30 uur, toegangskaarten zijn voor drie euro te koop aan de kassa. Buurthuis De Pit ligt aan de Appelstraat 2a in Goes. DINSDAG Goes, De Pit, kinderkleding- en speelgoedbeurs. 13.00-14.30 uur. Kapelle, De Vroone, kinderkle ding- en speelgoedbeurs, 9.00- 11.30 uur. Goes, Gereformeerde Maranathakerk, welkomstdienst, 10.00 uur. resseerden weer tien lessen te gen dezelfde prijs. Echter, aan de tweede tienstrippenkaart zit er een lidmaatschap tegen een zeer gereduceerde prijs aan verbonden. Deze wervingsma- nier blijkt uit testen bij andere verenigingen zeer succesvol te zijn. Om nog meer aandacht te trek ken verspreidt TV Goes 2.500 wervende folders in Goes Noord, de wijk waarin de ten nisclub is gevestigd. Ook on der basisscholen, winkels en supermarkten in dezelfde wijk wordt de folder verspreid om het jeugdtennis bij TV Goes te stimuleren. HEINKENSZAND Gemeentehuis Borsele, Steneva- te 10, werkstukken van Kinderen van Atelier Punt 9, 'Kinderfeest in kleur', t/m 25 maart. Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, acryl op linnen en papier van Anneriet Ruijten, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 10 april. GOES - Om tot een betere baanbezetting overdag te ko men gaat Tennis Vereniging (TV) Goes de boer op. De club richt hierbij haar pijlen op twee doelgroepen: jeugd en ouderen. Met verschillen de acties hoopt TV Goes haar vier banen beter te kunnen bezetten en tegelijkertijd wat meer leden te krijgen. Niet dat de nood hoog is, maar de Goese club telde tot enkele seizoenen geleden rond de 400 leden, anno 2004 zijn het er nog 'slechts' 275. VRIJDAG Goes, De Pit, seniorenbingo, 14.00 uur. Kloetinge, Emergis, bijeenkomst. Alzheimer Ned., 'Kleinschalig wonen voor demen terenden, de woonvorm voor de toekomst!', 13.30 uur. ZATERDAG Goes, Hotel Goes, Anthony Fok- kerstraat, reismarkt, verre lan den, 11.00-16.00 uur. Waarde, Gereformeerde Gemeente, koor- en samenzang. 'Passie en Pasen', 19.30 uur. Goes, Jan van Galen straat, aanplanten en snoeien, Beheerswerkgroep KNNV, 9.00 uur. Kloetinge, Amacitia, post- zegelbeurs, 10.00 uur. Wissen kerke, peuterspeelzaal Peuterleut, Wilhelminastraat, rommelmarkt, 9.00-12.00 uur. GOES GGD Zeeland. Westwal, schilde rijen van Rob de Graaf, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, t/m 31 maart. Galerie Atelier De Kaai, J.A. v.d. Goeskade 65, acrylschilderijen van Plonie Geerts en tekeningen van Simone Booister, 'Tweespraak', maandag t/m vrijdag van 9.00-15.30 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur, t/m 27 maart. Galerie van den Ber ge, Westwal 45, schilderijen van Jus Juchtmans en tekeningen van Mare Nagtzaam, donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 27 maart. Kunstuitleen De Be- velanden. Westwal 45, Wim Bak ker, 'ZERO', woensdag t/m zater dag van 13.00-17.00 uur en de eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur, t/m 27 maart. 't Artistieke Hoekje, Korte Kerk straat 14, glaskunst van Rinus Rentmeester, sieraden en schilde rijen van Gerjanne Wiersum, schilderijen van Marian Zwarte- poorte, keramiek en brons van Claartje Mol, keramiek van Anita Goedegebuure, donderdag van 10.00-20.30 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur, zaterdag 10.00- 17.00 uur, t/-m 29 april. Am- bachtscentrum, Kattendijksedijk 27, foto's van Frank Bollebakker, woensdag en zaterdag van 13.00- 17.00 uur, t/m mei. Lunchcafé 't Stadhuis, schilderijen van Rachel Daniëlse, t/m 3 april. Service flat De Schakel, 's-Gravenpolder- seweg 9, olieverf en aquarellen van Hanneke Goetheer, t/m mei. HEINKENSZAND - Realis tisch, surrealistisch en abs tract: het werk van Joep Luij ckx laat zich niet in één enkele term vangen. Foto's van de 55- jarige kunstenaar zijn deze en volgende maand te zien in Bin nenuit in Heinkenszand. In eerste instantie mikt TV Goes op zo'n 25 nieuwe leden. Clubvoorzitter Theo Spinne- wijn: "Het is een hele aantrek kelijke aanbieding voor men sen die iets met bewegen heb ben. Die 25 nieuwe leden bete kent dat we rekenen op 1 pro cent respons uit de acties". TV Goes wil haar vier banen beter kunnen benutten. (foto: Tannie de Jonge) Gezonder Dat aantal moet volgens Spin- newijn binnen nu en drie jaar worden verdubbeld. Toch wil hij benadrukken dat het TV Goes op dit moment slecht zou vergaan, gezien de drang naar nieuwe leden. "We redden het wel, hoor. We willen alleen een betere begroting en een gezondere vereniging." Nieuwe jeugdleden kunnen zich aanmelden bij Edith van Son (01 13-220216) en 'verse' senioren bij Herman van San ten (0113-215060). te hij tekeningen met perspec tief, hetgeen op die leeftijd uit zonderlijk genoemd mag wor den. Toen hij tien werd, kreeg hij zijn eerste olieverf. Nog geen jaar later won de jonge kunste naar een in Delft gehouden schilderswedstrijd met zijn schil- Met behulp van spiegels, doekjes en kleine objecten krijgt het werk van Joep Luijckx spannende derij 'de drie scheepjes'. Hierin vormen. (foto: pr) verwerkte hij zijn angst om de verschrikkelijke storm die in fe bruari 1952 over Nederland raas de en die grote delen van Zee land onder water zou zetten. Dat Joep Luijckx nu op Flakkee (ook Table-top Luijckx ging in eerste instantie niet naar de kunstacademie, als toevallig. Genoemd schilderij Volgens de normen van de tijd zou later nog de aanleiding zijn zagen zijn ouders dat niet zitten, voor het maken van een serie fo to's met de naam 'abstracte ma- gie'. Uitgangspunt van deze fo- Om nieuwe jeugdleden aan zich te binden, wil TV Goes kinderen enthousiast maken met het programma 'Maak ken nis met tennis'. In het geval van de Goese vereniging houdt dat in dat kinderen tien lessen van 45 minuten voor 25 euro kunnen volgen, zonder lid te zijn van de club. Voor rackets en ballen wordt gezorgd. Na de tien lessen krijgen de geïnte- de Bevelander Woensdag 17 maart 2004 Pagina 19 vormen. vrucht edelgas 1 hoofdkerk graveur lijst 4 schaamte radkrans Door Peter Godrie 5 uitroep 7 6 rondhout halfzacht i muziek noot schaak- term bolvormig moed tovergodin Griekse letter ambts gewaad zuidvrucht T 3| www.puzzelland.com 2 handels- term schoof grondsoort militair eerbetoon spreker tuit van een kan staartster glans verf veld gevoelvol geestig heid T vijand- schap melksuiker -f- kluchtige nabootsing vochtig jong varnen Japans bordspel roeibank wissel- borgtocht

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19