Wie weet er veel van eiken en berken? Scorcese’s filmische Hind voor het voetlicht tijdens concert voor doven kijk op de blues Ji Webwetensw@@rdigheden Lekker, lekker... Puzzelland 8 4 In de sterren... Het boek Muziek en meer 10 11 8 9 4 1 1 8 1 4 8 9 10 11 6 7 1 2 3 5 Pagina 13 de Bevelander Woensdag 17 maart 2003 6 7 3 5 2 2 7 3 5 5 6 7 Bevelander cxtvii Babi Pangang Jan van Middendorp Anneke Kaiser Dick van der Veen Hind is één van de optredende artiesten tijdens Sense 2004. (foto: Eva Posthuma) JP382 HORIZONTAAL: VERTICAAL: 1. Crucifix; 2. lof; 3. giraf- Willem Gunneman Al wordt het gerecht Babi Pangang vooral via het Chinese restau rant gedistribueerd, het is wel degelijk een puur Indisch gerecht. Dat er Chinese invloeden aan toegekend worden, heeft waar schijnlijk te maken met het feit dat er miljoenen Chinezen in In donesië wonen die culinaire invloeden uitoefenen. Babi Pangang, de lekkerste, vind ik, wordt gemaakt van niet te vette speklappen. Het mooiste is dan wanneer de slager dat aan één stuk kan leve ren. Ingrediënten: 500 gram speklappen aan een stuk, halve eetlepel citroensap, zes eetlepels ketjap, een glas jenever of rijstwijn, twee theelepels djahé, een theelepel laos, zout, peper. Voor de saus: twee eetlepels tomatenpuree, wat ananassap, twee eetlepels witte wijnazijn, eetlepel citroensap, twee eetlepels ketjap manis, twee tenen geperste knoflook, wat suiker, wat gemberpoeder, twee theelepels sambal oelek, maïzena droge sherry. dedans; 9. langzaam (muz.), jaargetijde; 10. boom; 11. verfijnen. Johnson het minst bekend. De blinde gospel- en blueszanger Een muziekevenement voor do ve, slechthorende en horende jongeren. Het lijkt onmogelijk. Niets is echter minder waar. Veel slechthorenden en doven voelen en ervaren de beats en het ritme. Ook visueel valt er het nodige te beleven. Op 27 maart vindt het festival opnieuw plaats in het Tilburgse poppodium 013. Een van de sterren is Hind. "Het is een optreden waar ik geweldig naar uit kijk." REGIO - Er is een toenemende interesse is in cultuur, religies, natuur en alternatieve genees wijzen. En daarom verwacht on derzoekster Yvonne Voennans dat veel mensen haar kunnen helpen bij haar zoektocht naar mensen die de bomen eik en berk gebruiken om hun genees krachtige werking. De jeugdige onderzoekster stu deert aan de Universiteit van Utrecht. Samen met de Universi teit van het Belgische Gent doet 'Utrecht' onderzoek naar het ge bruik van bepaalde bomen in Nederland, Vlaanderen en Ier land. Van de berk daarentegen is niets dan goeds bekend. In de meeste culturen staat hij voor leven, groei en vruchtbaarheid. De boom was in staat heksen en bo ze geesten buiten te houden. Heksen waren bijvoorbeeld ver plicht eerst alle blaadjes te tellen voordat ze een stal of huis bin nen konden. Hier waren ze ech ter nog niet mee klaar voor zons opgang en dat is het tijdstip dat heksen gedoemd zijn terug te vliegen! naar uit. Een uniek evenement voor dove en slechthorende jon geren. Corline Koolhof, een van de beste doventolken in Neder land, begeleidt me tijdens het optreden. Zij is de moeder van Sanne. Een van mijn beste vrien dinnen." Hind wil haar stem optimaal be nutten. "Ik wil inderdaad lekker veel verschillende dingen kun nen doen. Lekkere r&b en pop, maar evenzogoed Portugese fa- donummers. Hetzelfde geldt voor de talen. Naast Engels zing ik Portugees en Arabisch. Dit is echt een droom die ik als kind al koesterde. Geweldig dat ik nu, jaren later, aan het begin van een muzikale carrière sta." RAM Thuis: de komende dagen sta je in het middelpunt van de be langstelling en geniet je van al le aandacht. Liefde: je hebt er zin in en je bent zeer veroveringsgezind. Geld: overleg met je partner over een investering. Topdag: zondag. SCHORPIOEN Thuis: een verrassend bezoek! Na de eerste onwennigheden lijkt het veelbelovend. Liefde: je moet dit keer je hart laten spreken en niet zo lang blijven twijfelen. Geld: even gas terug nemen, straks heb je het nodig. Topdag: zondag. STEENBOK Thuis: met wat kwinkslagen en een beetje alcohol weet je de stemming er aardig in te bren gen. Liefde: sluimerende gevoelens kunnen plotseling exploderen. Geld: je laat je verleiden tot veel te dure aankopen. Topdag: maandag. Haar debuutalbum ‘Around the World’ staat inmiddels in de lijs ten. Hind is op tournee. Treedt vrijwel dagelijks op en deelt handtekeningen uit. "Geweldig wat mij na Idols is overkomen. Naast alle hectiek heb ik in alle rust aan een album WATERMAN Thuis: het worden dagen vol verrassingen, ook leuke. Liefde: nee, aan je lijf even geen polonaise, je hebt al ge noeg moeite met je huidige partner. Geld: het is niet goud wat er blinkt. Topdag: vrijdag. matie voor volgende generaties. De eik staat al eeuwenlang be kend om zijn kracht, zijn for maat en de hoge leeftijd die hij kan bereiken. Een medicinale ei genschap van de eikenschors is dat een handen- of voetenbad van een aftreksel hiervan helpt tegen winterhanden respectieve lijk -voeten. De eik heeft ook minder goede kanten: de boom trekt bovengemiddeld vaak blik semschichten aan! Onderzoekster Yvonne Voermans is op zoek naar mensen die berken en eiken (foto) onder meer gebrui ken om hun geneeskrachtige werking. TWEELINGEN Thuis: je hebt het gevoel dat er een zware last op je drukt. Praat het van je af. Liefde: openheid is de weg naar meer begrip. Geld: kloppen die afschrijvin gen wel? Topdag: maandag. Wim Wenders (maker van o.a. 'Buena Vista Social Club' ging op zoek naar de achtergronden liefde, macht en verleiding. Het van zijn favorieten blueshelden J.B. Lenoir, Skip James en Blind LEEUW Thuis: het worden turbulente dagen, doordat allerlei mensen met ideeën bij je komen. Liefde: een lang gekoesterde stille wens gaat eindelijk in ver vulling. Geld: je kunt niet alles hebben. Topdag: vrijdag. WEEGSCHAAL Thuis: nu moet je even een grens trekken, anders zit je str aks met allerlei mensen die heel veel van je tijd en aandacht gaan vragen. Liefde: als je het erop aan laat komen, wordt het echt wild! Maar wil je dat? Geld: uitgaven in de gaten hou den. Topdag: vrijdag. Voorjaar en liefde hebben iets met elkaar. Uitgeverij Maarten Muntinga haakt er op in met drie titels in de Rainbow-reeks. 'Iedereen doet het, behalve ik' (172 blz, prijs 4,90 euro) legt het Martin Scorsese, prominent verlangen bloot van Clara, die er maar niet in slaagt om temidden van amoureuze Parisiennes aan de bak te komen. Het is de debuutroman van Pas cale Clark. In 'Een modelpaar' levert Elisa beth Barillé een vers staaltje van vrijmoedigheid af. Ze neemt cliché-opvattingen over liefde, De soundtrack van 'The soul of a man' (Sony Music) onderscheidt zich van die van de andere de len. Wenders koos ervoor het nagelaten werk van Lenoir, Ja mes en Johnson te laten interpre teren door hedendaagse artie sten. Cassandra Wilson en Lu cinda Williams doen wat je van ze mag verwachten. Bonnie het moment dat ik in Idols bij de laatste tien finalisten zat stond mijn leven op de kop. Ik werd herkend, moest doorlopend handtekeningen uitdelen, er la gen fans voor de deur en de tele foon stond roodgloeiend. Zelfs de postbode wist ons huis met z’n ogen dicht te vinden. Zakken post heeft hij gebracht. En nog. Ik heb tijdens de finaleronden zoveel mogelijk laten zien. Van de titelsong van Pocahontas tot Robbie Williams’ Feel. Na Idols heb ik me voor even terug ge trokken. Weg van alle hectiek en de drukte. Ik heb in alle rust aan mijn album kunnen werken. En natuurlijk aan een eigen stijl en geheel eigen imago." Zaterdag 27 maart schittert Hind tijdens Sense. "Ik kijk er echt Bij voldoende respons zal het uiteindelijk ook in een boekje uitgegeven worden. MAAGD Thuis: je wordt aangenaam ver rast door iets waar je eigenlijk allang geen rekening meer mee had gehouden. Liefde: je bent helemaal in voor romantiek, maar blijf eerst wat afstand houden. Geld: sommige spaartegoeden kunnen nu worden gebruikt. Topdag: zaterdag. KREEFT Thuis: je speelt de perfecte gas theer of -vrouw, maar wie je beter kennen weten dat er je iets dwarszit. Liefde: je loopt over van gevoe ligheden. Geld: je berekeningen kloppen, maar nu de uitvoering nog. Topdag: dinsdag. STIER Thuis: je hebt de komende da gen een paar interessante ge sprekken met mensen waar je- voor die tijd niet veel mee om ging- Liefde: vlinders in de buik? Pas maar op, in jouw situatie! Geld: uitgaven goed in de gaten houden. Topdag: donderdag. De computerwereld komt weer uit het diepe dal van de afgelopen jaren. Aan alle kanten zijn in de afgelopen periode cijfers bekend geworden waaruit blijkt dat er sprake is van herstel. Zo zijn de in komsten uit reclame in het laatste kwartaal van 2003 fors zijn ge stegen in de Verenigde Staten. Uit cijfers van het Interactive Ad vertising Bureau blijkt dat de omzet uitgekomen is op 2,2 miljard dollar. Dat is een recordbedrag en een groei van 38 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2002. Opmerkelijk is dat in de eerdere maanden van 2003 de groei veel minder groot was. Over het hele jaar 2003 is er sprake van een omzetstijging van twintig procent. De cijfers zijn natuurlijk wel een schatting. Er zijn namelijk zoveel partijen op internet aan het werk dat het on doenlijk is om de echte bedragen boven water te krijgen. De schatting is gebaseerd op informatie van de vijftien grootste on line partijen, waaronder AOL, MSN en Google. Een ander kengetal waaruit blijkt dat het weer de goed kant op gaat met de commerciële activiteiten op internet is de verkoop van goederen via het wereldwijde web. Ook hierbij gaat het ove rigens om cijfers uit de Verenigde Staten, van het onderzoeksbu reau Nielssen/Netratings. Het shoppen op het internet blijkt snel ler te groeien dan de verkoop in de detailhandel. In 2002 werd 2,5% van de aankopen in de VS gedaan via het internet. Dat getal steeg met bijna dertig procent in 2003. In het afgelopen jaar werd namelijk 3,2% van de omzet gehaald via het internet. Een marktonderdeel dat al wat langer op de weg terug is, is de verkoop van computers. Daar was het dieptepunt het jaar 2001 waarna de markt opkrabbelde. Het bureau Gartner, gespeciali seerd in het voorspellen van markttrends, verwacht dat in het eer ste kwartaal van 2004 de verkoop van computers met ongeveer dertien procent zal stijgen. In totaal zullen in de lopende drie maanden ongeveer 44 miljoen computers wereldwijd op weg gaan naar een nieuwe eigenaar. De groeicijfers voor de rest van het jaar zien er volgens Gartner zelfs nog een beetje beter uit. In 2004 gaan, zo is de verwachting, maar liefst 187 miljoen computers over de toonbank, een cijfer dat 13,9 procent hoger is dan in 2003. Opvallend daarbij is dat Gartner als belangrijkste reden noemt dat de zakelijke markt veel nieuwe machines zal aanschaffen ter ver vanging van bestaande machines. Het gaat daarbij deels om uit gestelde investeringen die eigenlijk al in 2002 en 2003 werden verwacht. Het oorspronkelijke herstel van de computerverkoop- markt in 2002 was vooral te danken aan de consumentenmarkt. BOOGSCHUTTER Thuis: je moet deze week de juiste mix zien te vinden tussen ontspanning en inspanning. Liefde: overal om je heen zijn er mensen die graag iets met je willen, maar je bent gelukkig al bezet. Geld: geen problemen. Topdag: woensdag. De onderzoekers willen weten welke verhalen en weetjes over eiken en berken er leven onder de mensen in deze regio. In het bijzonder waar het gaat om me dicinale toepassingen. Met name oudere mensen zijn goed op de hoogte van dit soort gebruiken en anekdotes. Raitt deed er een schepje boven op door haar gitaar te stemmen zoals ook James dat gewend was. T-bone Bumett verzamelde een ruim van blazers voorziene band om zich heen voor zijn ver sie van 'Don't dog your woman’. Los Lobos, Nick Cave, Eagle- Eye Cherry, Beck, Garland Jef freys en Lou Reed geven hun bijdragen hun eigen muzikaal karakter mee. John Mayall's in memoriam van Lenoir uit 1967 is curieus. Als u informatie heeft of mensen in uw omgeving weet die de on derzoekers verder kunnen hel pen, wilt u dit dan doorgeven aan Y.Voermans, tel. 030- 6950498 of per post: Warande 179, 3705 ZN Zeist of per e- mail: eik_en_berk@eudora- mail.com. Deze informatie zal anoniem verwerkt worden in het onder zoek. Hiermee willen ze bijdragen tot het behoud van culturele infor- 1. Slingerpad; 2. projectie- plaatje; 3. uranium, kinder lijk; 4. Japanse gordel; 5. verspieder, kaassoort; 7. se- riositeit, domvroom; 8. ron- Bereiding: Citroensap, ketjap, djahé, laos en wat zout en peper mengen, het vlees er in drenken en in het mengsel een kwartier laten marineren. Met een scherp mes inkepingen maken aan de bovenkant en daar wat jenever of rijstwijn in gieten. Nog eens tien minuten laten staan. In een stevige braadpan wat olie, met boter heet laten worden en het vlees daar snel en op hoog vuur (gebruik wel een antispatdeksel!) snel aan alle kanten bruin bak ken. Dan gedurende een 20 minuten op laag vuur laten pruttelen. Af en toe wat olie of boter toevoegen. Aan het eind nog zo'n vijf minuten op hoog vuur krokant bakken. Voor de saus: Alle ingre diënten, behalve de maïzena in een hoge pan doen en onder voortdurend roeren aan de kook brengen. De maïzena aanlengen en toevoegen. Saus proeven en op scherpte maken door toevoe gen van wat chilisaus of extra sambal. Zowel koud als warm lek ker! achtig dier, juffrouw (Ind.); 4. bezittelijk vnw.; 5. ge schut, kaartterm; 7. buig zaam, Amerikaanse buffel; 8. vrouwelijk dier; 9. afscheids groet, gemopper; 10. aanwij- zend vnw.; 11. omheinen. kunnen werken waar ik gewel dig trots op ben. Het is een beet je een reis geworden. Een muzi kale reis. Voor mij is ‘Sure As’ een van de hoogtepunten. Het laatste nummer op het album. Een ballad over liefde en schoonheid. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, was ik er ge lijk verliefd op. De tekst, de me lodie alles is mooi aan het liedje. Het is vooral een heel divers al bum. Met naast ballads lekkere up-tempo stukken en een vleug je jazz in ‘Initiation’. De Idols- jury heeft wel eens geroepen dat ik geen up tempo kon zingen. Ik was het daar dus absoluut niet mee eens. Zij ook niet meer denk ik, als ze mijn album ho ren." Hind geniet zichtbaar. "Vanaf VISSEN Thuis: de harmonie kan ver stoord worden door onverwacht bezoek. Liefde: één valse noot en je bent helemaal van slag. Geld: paar weken rustig aan doen, tijd om weer wat op te bouwen. Topdag: zondag. verdiende de kost op straathoe ken in Mississippi, zichzelf meesterlijk begeleidend op fles senhalsgitaar en vocaal terzijde gestaan door zijn echtgenote. 'The soul of a man' heet Wen ders' ontdekkingsreis, gebaseerd op archiefbeelden en nieuw ge filmde scenes, want bewegende beelden van Blind Willie Johns on zijn er niet. Hollywood-regisseur, heeft de blues in beeld gebracht. Samen met muziekgekke collega's 'ver filmde' hij de geschiedenis van het genre, terug tot aan de wor tels in Afiika. Zeven op zich zelf staande delen van anderhalf uur, die tezijnertijd wel in de film huizen te zien zullen zijn. Van alle delen verschijnen ook trouw, jalouzie en genot op de soundtrack-cd's en daar zitten hak. Voor 7,90 euro mag ieder boeiende albums bij. die dat wil er in 200 bladzijden getuige van zijn. 'Les liaisons dangereuses' is een klassiek en tijdloos epos over betreft een grote hoeveelheid brieven waarmee een bruggraaf Willie Johnson. Van de drie is en een markiezin elkaar tot per versiteit aanzetten. In 1782 sprak men daar schande van. De mens-van-nu zal met pretoogjes de omzichtigheid van de wijze van uitdrukken gade slaan. Ook dit is een paperback: 490 blz. Prijs 9.90 euro. ijmoedigheid af.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13