I Doopvont eindelijk terug in Baarlandse kerk Bierfestival heeft altijd wat te vieren Dijkrockfestival in Rilland slaat The Reign of Terror aan de haak VITA WORKSHOPS Cursus over Ochtend voor klederdrachten Koffieconcert in De Mythe Lenteconcert harmonie EMM Halfvastenbal Onderwijs over gehandicapten Postzegelbeurs in Amicitia Vuilniswagens naar Albanië Inloopmiddag bij Palazzoli in Goes café Baarends whiplashpatiënt EijsermoW Optiek aarends goes voor Roemeense gehandicapten Comité daklozen zoekt leden Zang-avond met thema Pasen Weekkrant voor de Bevelanden wegener huls-aan-hulskranten jjwzzr op wag. r TV Goes start actie voor Mythe nieuwe leden Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 (foto: Jaap Wolterbeek) Elk jaar is het feest op het Delta Bier festival in Goes, (foto pr) advertentie 0118-635 443 FEESTJE? advertentie www.vitaevent.nl Goed niveau Kleinschalig l Nieuws 19 Regio 5 13 BreedUit Woensdag 17 maart 2004 wk 12 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 093 I Feestje van Guus Meeuwis in de SCHORE - Openbare basis school De .Tunnel in Schore sluit deze week een onderwijs project over 'handicaps' af. Leerlingen leerden van alles over geestelijke en lichamelij ke handicaps. De school kreeg bezoek van een leerkracht van De Wissel (school voor dove en slechthorende kinderen in Goes) en van medewerkers van het revalidatie-instituut voor slechtzienden en blinden Visio. Ook konden leerlingen ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Tot slot bracht de school een bezoekje aan het bedrijf Been hakker in Biezelinge. Hier worden allerlei revalidatie- hulpmiddelen gemaakt. Het project wordt donderdagavond (18 maart) afgesloten met een tentoonstelling. Ouders en an dere geïnteresseerden kunnen van 18.30 tot 19.30 uur kennis nemen van het geleerde. Het gebruik van autogordels nam de afgelopen jaren toe, stelt het ROVZ. Zo'n tachtig procent van de automobilisten en hun Volgens P. Somers van stichting Dijkrock is de Amerikaanse band een onverwacht grote vis in de kleine vijver van het Rillandse festival. Immers een RILLAND - Met het aantrekken van de Ameri kaanse rockband The Reign of Terror is de pro grammering van Dijkrock op 24 april in Rilland compleet. De band maakt in april een tournee door Nederland en doet nu dus ook Zeeland aan. De leden van The Reign of Terror zijn voor de echte rockliefhebbers geen onbekenden. Zo is Joe Stump een van 's we relds snelste gitaristen en is Mike Vescera ook wel bekend van Yngwie Malmsteen en Loudness. passagiers dragen inmiddels een gordel. Alleen op de achterbank niet: daar vertikt een kleine veer tig procent het nog altijd om de riemen om te doen. Volgens het ROVZ zijn het vooral kinderen van vier tot en met twaalf jaar die los en dus onbeschermd plaatsnemen. Om ook de jongste passagiers aan te kunnen spreken, heeft het ROVZ 'Goochem het Gordeldier' in het leven geroepen. Via radio- en televisiespots wordt dit cam- pagnedier aan ouders en kinde ren voorgesteld. Op de website www.gordeldier.nl is aanvullen de informatie te krijgen. Voor- lichtingteams van 3VO gaan op bezoek bij scholen en er reist een gordelsimulator door het land, waarin aan den lijven ondervon den kan worden hoe het is om ondersteboven in de gordel te hangen. De vuilnisauto's krijgen in het stadje Delvine een tweede le ven. De voertuigen zijn er hard nodig. De vuilophaaldienst moet het met weinig middelen doen, zodat heel wat huisvuil op straat belandt. Een van de wagens reed zestien jaar door de Borselse straten en is door de gemeente geschon ken. De andere vuilniswagen is tien jaar oud en tegen inruil- waarde aan het project gege ven. De diaconieën van de ge reformeerde gemeenten in Bor- sele hebben die kosten op zich genomen. Medewerkers van de buitendienst hebben de voertui gen voor de lange reis een grote beurt gegeven. Zes vrijwilligers rijden de vuilkarren naar het Zuid-Europese land. van de doelstellingen rockfestijn is om kleinschalig te blijven. "Maar deze kans konden we echt niet aan onze neus voorbij laten gaan. We hopen dan ook de liefhebbers van hardrock te plezieren met een optre den van een band van wereldklasse in een wat klei nere setting dan op een grootschalig festival." Sowieso biedt het programma van Dijkrock dit jaar veel afwisseling en bands van goed niveau. Zo tre den op 23 April tijdens de bluesavond Farstreet Blues Connection en The Bandox aan. Zaterdag 24 april is het podium het terrein van Pace Grace, Vin tage, Montany, Enorm en The Reign of Terror. In formatie over bijvoorbeeld de kaartverkoop is te vinden op de site www.dijkrock.nl. Veel amateur-brouwers en een aantal kleine brouwerijen zijn op het festival aanwezig. Amateur- brouwers kunnen hun bieren la ten keuren door deskundige keurmeesters en daar zijn in elke klasse prijzen mee te winnen. Een van de aanwezige brouwerij en is Boelens brouwerij en bras serie uit het Vlaamse Belzele die speciaal voor de tiende editie van het festival een jubil^umbier maakte. Delta X heet dat speciale goudgele vocht. "De X moetje lezen als Romeins cijfer, Delta tien dus", legt de voorzitter van Deltabrouwers Jan Passieux uit. Het nieuwe biertje is een stevige blonde met een volle, ronde smaak en met een lichte neiging naar triple bier. Een straffe acht procent alcohol maakt de Delta X compleet. "Op het festival wordt dit eenmalig brouwsel van 't vat getapt." De Deltabrouwers is een gilde van amateur-bier- brouwers en houdt om die reden een open bierkeuring voor thuis gebrouwen bieren. De keuring GOES - Het Zeeuws amateur bierbrouwersgilde De Delta brouwers organiseert zondag 21 maart voor de tiende keer het Delta Bier festival in het Ambachtscentrum. wordt gedaan door het Bier Keurmeesters Gilde. Passieux: "Bij de keuring wordt het brouw sel helemaal besproken. De brou wer steekt er zo wat van op en daar gaat het om." Aan het am bachtscentrum komt aangren zend een grote tent om de bezoe- GOES - Onlangs is in Zeeland een comité van Stichting Ont moeting opgericht. Het gaat om een groep vrijwilligers die zich inzet voor dak- en thuislozen. kers wat meer ruimte te bieden. Deelnemers en publiek kunnen zich naast een nieuw biertje proeven, vermaken met bierpuls- joelen en blind bier proeven. Uit Nederland en Vlaanderen zijn er brouwers met een stand. Ook de Personeelsfeesten Themofeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen Zeeuwse brouwerijen Emelisse, Scheldebrouwerij, De Halve Maen en De Mug uit Middelburg zijn van de partij. Het Delta Bier festival is van 13.00 tot 20.00 uur bij de Hollandse Hoeve aan Kattendijksedijk in Goes. Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens GOES - Palazzoli Huis Goes, het steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten, is begonnen met het organise ren van ontmoetingsmidda- gen voor lotgenoten. GOES - De commissie Man huistuinconcerten organiseert op zondag 21 maart een kof fieconcert in theater De My the in Goes. GOES - Zondagmiddag vanaf 13.00 uur is er een Halfvasten bal in café Baarends, van ouds her een middag van ontspannen napraten over het voorbije car naval en alvast contacten en ideeën opdoen voor volgend jaar. Een aantal mensen geven een gepaste invulling aan de middag zodat het niet alleen aan de bar hangen is. Een aantal bands zorgen voor een muzikale bijdrage en ook voor de kinde ren is er iets te doen. GOES - In de Goese kerk De -Levensbron is zaterdag 27 maart een paaszangavond. Er wordt gecollecteerd voor het project Gehandicapten in Targu Mures van de Stichting Roemenië Hulp Midden-Zee- land. Komende zaterdag is er al een dergelijke dienst in de Gasthuis kerk in .Middelburg. Behalve koorzang van evangelisatiekoor 'Internos' uit Middelburg en het christelijk gemengd koor 'Groot Veere' uit Gapinge is er ook sa menzang. De Stichting Roe menië Hulp wil geld bij elkaar sprokkelen om een Roemeens huis voor meervoudig gehandi capten te renoveren. Na de ver bouwing is er in het huis plaats voor bewegingstherapie en kun nen meer gehandicapten ge bruikmaken van de dagopvang. Het huis is eigendom van de Roemeense stichting Maini Di- bace, wat 'bezige handen' bete kent. De avond in Goes wordt opge- vrolijkt door medewerking van mannenkoor 'Sjaloom', christe lijk gemengd koor 'Ham- maalóth' en christelijk koor 'Voi ce Four'. De organisatie is in handen van de afdeling Mid- den-Zeeland van SDOK (Stich ting De Ondergrondse Kerk). Beide 'avonden beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis. 'S-HEER ABT§KERKE - Har monie EMM speelt op zaterdag 20 maart een lenteconcert in dorpshuis Versvliet in 's-Heer Abtskerke. Harmonie EMM speelt dan filmmuziek, Latijns- Amerikaanse nummers en be kende toppers uit de hedendaag se muziek. Het concert is van 17.00 tot 18.00 uur. Toegang is gratis. GOES - Het Whiplash Informa tiecentrum Europa houdt op donderdag 18 maart in het Oos- terscheldeziekenhuis in Goes een informatieochtend over whi plash. Verse tuinkruiden Keuze uit rozemarijn, I lavendel en tijm. Potmaat 14 cm. HEINKENSZAND - Twee vuilniswagens gevuld met af valbakken zijn maandag van uit Heinkenszand aan een lange reis naar Albanië be gonnen. De gemeente Borsele heeft de ene wagen na jaren lange trouwe dienst geschon ken aan een van de armste landen in Europa en de ander voor een prikkie verkocht. De cursus bestaat uit twee bij eenkomsten op 7 en 14 april van 19.30 tot 21.30 uur. De lessen zijn in het informatiecentrum van de Schaapskooi in Hein kenszand. De cursus besteedt aandacht aan de ontwikkelings geschiedenis van de verschillen de klederdrachten. Opgeven kan nog tot 25 maart via 0118- 634800. HEINKENSZAND - De Zeeuwse Volksuniversiteit be gint volgende maand in Hein kenszand met een cursus over de Zeeuwse klederdracht. EUROPA1UIN EUROPAjUIN 'a/nmer dato«s wwd,oitzia/ttihaa^ is/ ewemt, fuh a ehterhinmêüt] Bij het gratis inloopspreekuur kun nen whiplashpatiënten vragen stel len over behandelingen maar ook over de juridische afwikkeling. De Zeeuwse osteopate Jeantine Bouw man is de aanwezige deskundige die wat meer kan vertellen over whiplash. De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur. Voor meer in formatie over het werk van het Whiplash Informatiecentrum Eu ropa: 0167-567860 of 0165- 511869 of w-i-e@home.nl. De ontmoetingsmiddag in Goes is een keer in de maand. Op de bijeenkomsten kunnen mensen met dezelfde ervaringen met el kaar praten. Het Palazzoli Huis is er niet alleen voor (ex-) kan kerpatiënten maar ook voor hun naasten. De eerstkomende ontmoetings middag is op vrijdag 19 maart van 14.00 tot 15.30 uur in het Palazzoli Huis aan de Naere- boutstraat 25. Meer informatie is te krijgen via 06-23582450, 0118-413932 of palazzoli@zeelandnet.nl. De site van Palazzoli is www.stichjtingpalazzoli.nl. BAARLAND - Eigenlijk is er maar weinig bekend over de ge schiedenis van de doopvont die vorige week teruggeplaatst werd in de Nederlands Hervormde Kerk in Baarland. Het stenen babybad- je werd ergens aan het begin van de zestiende eeuw als doopvont in gebruik genomen in de Baarlandse kerk. Hoe lang het daar stond en vooral ook hoe het daar is weggegaan, weet niemand. Wel is duidelijk dat het lange tijd in bezit was van het Zeeuws Koninklijk Genootschap der Wetenschappen. Dat gerenommeerde genoot schap gaf wel heel aparte bestemming aan het object. Voorzitter L. Copoolse zei vorige week in de PZC dat hij niet meer wist dan dat de vont 'lange tijd als drinkbak voor paarden' diende. De doopvont heeft inmiddels een ereplaatsje naast de preekstoel gekregen. Paar den zal hij voorlopig niet meer zien. Dit keer is het harmonieorkest Ons Genoegen uit Kapelle dat onder leiding van Eddie Chriso- stomus het publiek muzikaal vermaakt. Het programma be staat uit een populair klassiek repertoire. Het optreden begint om 12.00 uur, de toegang is gratis. GOES - Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) is gisteren, 16 maart, begonnen met een nieuwe gor- delcampagne. Doel is om voor al het gordelgebruik bij kinde ren op de achterbank te bevor deren. l/<J3EW. EXj>\| Hooglied als bron van inspiratie Stichting Ontmoeting heeft een dienstencentrum in Rotterdam waar thuislozen een kopje koffie drinken, douchen, gebruik maken van het maatschappelijk werk en activiteiten doen. In het woon- werkcentrum in Epe worden thuislozen met een detentieverle- den zodanig begeleid, dat zij weer zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. De stichting is op zoek naar Zeeuwse leden die zich willen in zetten voor daklozen. Wie meer informatie wil of zich wil opge ven kan contact opnemen met Betsy Sinke, 0118-604195. «s u k KLOETINGE - Postzegelver eniging De Bevelanden houdt zaterdag (20 maart) een grote postzegelbeurs. Vanaf 10.00 uur staan de deuren open voor publiek, om 15.00 uur is er een grote clubveiling. Kavels zijn tussen 10.00 en 15.00 uur te be zichtigen. De beurs wordt ge houden in Amicitia aan de Schimmelpenninckstraat in Kloetinge. 2 'Xjf. Kijk ook op www.autoschadeteam.nl kinderen www.europatuin.nl w k A AUTOSCHADETEAIVl ROVZ op bres voor GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 01 13-215395, DONDERDAG KOOPAVOND GOES. NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395. DONDERDAG KOOPAVOND I Scottweg 2 (De Poel II) 4462 GS Goes Tel: 0113 -215567 Fax: 0113 - 250251 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE alle seizoenen groen alle seizoenen groen de Bevelander Onze nieuwe workshop- en activi teitenagenda ligt weer voor u klaar! U kunt deze ophalen in onze winkel of kijk op www.europatuingoes.nl. V Ml o - o Z S v z 1 u Q S

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1