Snoeiproject Scholiere wil vergeten PSD-kaarten voor goed doel psychiatrische patiënten start Blauwbekken voor de kroonprins Wijnproeven in Goese bieb in boekenweek Goes en Middelburg liggen goed in de markt bij winkelend publiek I Optiek De Bel, altijd prijs! DE BEL n Mini reismarkt in Hotel Goes 3 Lhé" Concert in Kats Simavi zoekt vrijwilligers Ierland centraal Acupunctuur bij honden Kleurenspel in 't Kunstuus Zangdienst bij Leger des Heils Franse lezing over strips Speelgoedbeurs in Wemeldinge Bijna vijf mille voor Cliniclowns tijdens lezing Eijserni^W r Jonge korfballers strijden op NK in sporthal Goes Achtervolging in w 's-Heerenhoek RECTIFICATIE Weekkrant voor de Bevelander In verwachting? tuegener huts-aan-huiskranten 10 maart 2004 wk 11 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Ziekte Alzheimer Bassie maakt verandert actieve comeback met man in klein kind van fietsen charmante Sylvia Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 (foto: Jaap Wolterbeek) advertentie advertentie BreedUit 25 Regio Achtergrond 15 11 Cees Raas stopt met bouwen Ik ben Fabia. Schilderen doet de Vlissingse puur op intuïtie. "Vooraf heb ik geen idee wat ik zal gaan schil deren. Ik maak geen schets maar begin gewoon", legt ze uit. Ruijten is autodidact. Ze ge bruikt’ felle kleuren. "Met kleu ren werken vind ik leuk omdat ik het leven meer kleur wil ge ven, er is tenslotte al zoveel somberheid in de wereld." 't Kunstuus is te vinden aan de Dorpsstraat 45 in Heinkens- zand. Acupunctuur kan ook bij de trouwe viervoeter een heilza me werking hebben. Volgens de lezinggever helpt de metho de tegen chronische pijnklach ten, kreupelheid en verlam ming. De lezing begint om 20.00 uur. Entree kost een tientje. Voor meer informatie en opgeven voor de lezing: 0113-229477. Fruitpluk krijgt een vervolg. Pa tiënten gaan nu ook perenbomen snoeien. Dit nieuwe Zeeuwse GOES - Herma Verton geeft op vrijdag 12 maart in het scoutingcentrum De Baak in Goes een lezing over acu punctuur bij honden. Uit het onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat Temeuzen en Vlissingen goed uit de bus komen als het gaat om de bereikbaarheid en het parkeren in het centrum, maar Goes en Middelburg krijgen lof van de bezoeker voor het winkelaanbod en de sfeer in de centra. In Goes en Middelburg is het drukker in de winkel straten dan in Vlissingen en Temeuzen. Dit geldt zowel voor de zaterdag als voor een weekdag en GOES - Goes en Middelburg liggen goed in de markt bij de Zeeuwse consument. Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen gaan namelijk vaker win kelen in Goes en Middelburg dan omgekeerd. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim twaalf honderd bezoekers in de vier grote Zeeuwse ste den Goes, Middelburg, Vlissingen en Temeuzen. Getuigen in 's-Heerenhoek za gen een man in een auto in de Burgemeester van Horsigh- straat zich verdacht gedragen en belden de politie. Toen agenten een kijkje kwamen nemen racete de man er van door. Hij schampte daarbij de politiewagen. De dienders zet ten de achtervolging in. Daar bij reed de man weer in op de politieauto. De agenten kon den door een uitwijkmanoeu vre een botsing voorkomen. Even later reed de man tegen een vangrail en een lantaarn paal, stapte uit en rende weg. Na een korte speurtocht vond de politie de voortvluchtige. Het bleek om een 38-jarige Roosendaler te gaan. Hij reed in een gestolen auto en bleek onder invloed te zijn. voor de marktdag. Een belangrijke oorzaak is het completere en grotere aanbod van winkels in deze twee centra. In Temeuzen en Vlissingen doen vooral de inwo ners van de eigen gemeenten inkopen in het cen trum. In Goes zijn dat zowel de eigen inwoners als de inwoners uit andere Bevelandse gemeenten. Middelburg is erg in trek bij de eigen bewoners, de bewoners van Walcheren en bij verblijfs- en dag- toeristen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Ad viesbureau DHV Huisvesting en Advies in op dracht van de Kamer van Koophandel Zeeland, de vier betrokken gemeenten en de provincie Zeeland. De Kamer van Koophandel gaat de komende tijd, samen met de gemeenten en de ondernemersorga nisaties. aan de slag met de gesignaleerde knelpun ten NEELTJE JANS - Daar staan ze dan, uren te blauwbekken in de kou, camera's in de aanslag. De vakantieganger met zijn weggooitoestelletje, de ANP-fo- tograaf met zijn telelens en zelfs de Duitse televisie met de borstelige geluidshengel. Bin nen jagen werksters nog snel even de stofzuiger over het ta pijt en is het wachten op de he li van prins Willem-Alexander. Die kwam vorige week donder dag naar Neeltje Jans om de nieuwe Delta Plaza te openen. GOES - Honderden abonnementskaarten voor de inmiddels uit de vaart genomen veerboten slingeren nog rond. Vergeten liggen ze in laatjes of tussen de paperassen op het bureau. Voor een miljoen eu ro aan PSD-kaarten zijn nog in omloop, berekende de Provinciale Stoombootdiensten. Dat bracht Rowan Hoondert, leerlinge van klas 3 vmbo van het Buys Ballot College in Goes op een lumineus verrukt omdat ze de troonopvol ger van zo dichtbij hebben mo- De lezing is een goede voorbe reiding van de achtdaagse tui- nenreis naar Ierland voor leden. Ook voor niet-leden is de lezing een boeiende kennismaking met het mysterieuze land. Will Christiaanse vertelt over verschillende tuinen en Ierse ste den en het bijzondere landschap van de Burren. De bijeenkomst is in het Groen College aan de Fruitlaan in Goes en begint om 19.30 uur. De toegang voor le den en hun gezinsleden is gratis. Andere belangstellenden betalen 2,50 euro. even de moeite nam te poseren. Binnen in de gloednieuwe gla zen koekenpan die Delta Plaza heet, zijn er de gebruikelijke speeches en vertelt directeur Bert van den Hoef dat Waterland Neeltje Jans binnen enkele jaren bij de top twintig van Neder landse attractieparken moet be horen. De prins laat zich vervol gens geduldig langs een exposi- GOES - De boekenweek van 10 tot en met 20 maart, heeft als thema 'Gare du Nord, ontmoe tingen met Frankrijk'. De bibli otheek in Goes nodigt in samen werking met boekhandel Het Paard Van Troje twee bekende schrijvers uit die in hun boeken een relatie hebben met Frank rijk. idee. Wat als al die mensen hun kaarten aan het goede doel schen ken? En dus roept Rowan Zeeuwen met zo'n PSD-kaart op die voor 15 maart naar het Buys Ballot College te sturen. Met de PSD heeft Rowan afgesproken dat het geld op rekening komt van een project voor kansarme kinderen in Brazilië. De scholiere heeft hoge ver wachtingen van haar actie. "Ik hoop op twintigduizend euro." tie leiden en trekt tussendoor nog even aan een touwtje om het logo van het Zeeuwse attractie park te onthullen. Dan is het al lemaal weer voorbij. De fotorol letjes kunnen ontwikkeld wor den, de tv-ploegen haasten zich naar de montagekamer en de werksters van Neeltje Jans, die nemen de stofzuiger weer ter hand. Tijdens de dienst treden koor Zingend getuigen uit Kamper land en het muziekkorps en koor van het Leger des Heils op. De dienst begint om 17.00 uur. Toe gang is gratis. GOES - In het gebouw van het Leger des Heils aan de Rave lijn de Groen Jager 72 in Goes, is op zondag 14 maart een mu ziek- en zangdienst. Paul Verstappen vertelt in het Frans over het ontstaan van het stripverhaal en de rol van enkele tekenaars. Na de pauze is er een workshop waarin thema's als woord en beeldsymbolen, ste reotypen, geluid en kleuren aan bod komen. De lezing in het Geerteshuis aan de Jachthuisstraat in Kloetinge begint om 20.00 uur. Entree kost vier euro, leden mogen gratis naar binnen. GOES - De Vereniging Wereld- contact houdt op zaterdag 20 maart in Hotel Goes een mini reismarkt. GOES - Peter Gelok, directeur van Baarends Autoschadeteam uit Goes heeft een cheque van 4750 euro overhandigd aan de stichting Cliniclowns. Het be drijf heeft het geld bijeenge bracht tijdens de opening van het nieuwe bedrijfspand aan de Scottweg. KATS - Mandoliniste Marina Eckhardt uit Vlissingen geeft op zondag 14 maart samen met Ad van Sleuwen, (pianoforte) en Tamar Niamut (zang) een con cert in de Hervormde Kerk in Kats. Ze voeren werken uit van onder andere Haydn, Mozart en Hummel uit de periode 1750 tot 1830. Het concert begint om 16.00 uur. Acht teams uit onder ande re Dordrecht, Koog aan de Zaan. Zoetermeer en Til burg spelen in twee poules om het goud. TOGO heeft een naam hoog te houden als het gaat om het organi seren van grote toernooien. Het is al de achtste keer dat de Goese club de organisa tie op zich neemt. De wedstrijden om het Ne derlands Kampioenschap beginnen om 11.00 uur. Om 15.45 is de huldiging van de winnaar. De toegang tot het toernooi is gratis. 'S-HEERENHOEK - Het leek een adembenemende scène uit een Hollywoodfilm, het was nuchtere werkelijk heid in het Zeeuwse dorpje 's-Heerenhoek. De politie moest afgelopen donderdag alle zeilen bijzetten om een op de vlucht geslagen auto dief in de kraag te vatten. FABRIEKSVERKOOP VERLICHTING Prijzen v.a. 2,50. A. Fokkerstr. 79 Goes (naast BP) ’s Zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur HEINKENSZAND - De Vlis singse kunstenares Anneriet Ruijten exposeert haar acryl- schilderijen tot en met 10 april in galerie 't Kunstuus in Heinkenszand. GOES - De afdeling Goes, Noord- en Zuid-Beveland van Groei en Bloei houdt op don derdag 11 maart een lezing over Ierland. KLOETINGE - Alliance Fran^aise houdt op vrijdag 12 maart in het Geerteshuis in Kloetinge een lezing in de Franse taal. plan is een primeur voor Neder land. Naast ex-patiënten en mensen met een burn-out gaan ook pa tiënten van gesloten afdelingen aan het werk in de boomgaarden. Dat werk is heel belangrijk zegt Adri Walhout van initiatiefnemer Psyiënt Nederland dat in 's-Gra- venpolder huist. "Ze doen dan weer mee, leveren een product en ze krijgen er voor betaald. Dat geeft veel voldoening en voor komt dat ze in een zwart gat val len." Al een jaar of vijf maken fruitte lers uit Oudelande, Kats en Evers- dijk gebruik van de diensten van de psychiatrische patiënten. "Dat naar alle tevredenheid", zegt Wal hout. Teler Hoekman uit Goes werkt mee aan het nieuwe project waarbij de patiënten perenbomen gaan snoeien. "Dit initiatief biedt tien mensen werk. Als het goed loopt, hopen we dat snel uit te breiden", zegt Walhout. GOES - Simavi, het goede doel dat zich inzet voor projecten in Afrika en Azië ter verbetering van de gezondheid, zoekt vrij willigers voor de collecte in Goes. Thema is dit jaar 'Geef schoon water'. In de week van 21 tot en met 27 maart gaan vrijwil ligers van Simavi op pad om geld in te zamelen. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden via 0113-230560. GRAVEREN doen wij GRATIS! SporFprijzen Tijdens de markt krijgen bezoe kers verschillende dia- en video presentaties over mooie reisbe- stemmingen voorgeschoteld. Verder kan de reislustige er in formatie en handige reistips krijgen. Volgens de vereniging is de markt een prima voorbereiding op reizen naar Canada, het wes ten van de Verenigde Staten, Alaska, Australië, Nieuw Zee land, Zuid Afrika, Namibië, In donesië en Vietnam. De mini reismarkt in Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat 110 in Goes is van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Rowan Hoondert heeft al enkele PSD-kaarten weten te bemachtigen. GOES - De meest getalen teerde korfballers in de leeftijd van elf tot dertien jaar treden op zaterdag 13 maart in Goes aan voor het Nederlands Kampioenschap Districts C-jeugd. De Goese korf balvereniging TOGO is de gastheer van het toernooi. 'S-GRAVENPOLDER - Het Zeeuwse project Fruitpluk, waarbij psychiatrische patiën ten bij tuinders fruit plukken, is uitgroepen tot het beste prak tijkproject van het Europees Jaar van Mensen met een han dicap. Daarmee liet het Zeeuw se initiatief vijfhonderd andere projecten achter zich. Woensdag 17 maart vertelt Liza van Sambeek over haar boek Zadelpijn en ander damesleed. Het is een komisch verhaal over zeven eigenzinnige vrouwen die een fietstocht door Frankrijk ma ken. De lezing is in de bibliotheek Goes en begint om 20.00 uur, en tree kost 2,50 euro. Nicolaas Klei komt donderdag 18 maart naar Goes om te vertellen over wijn. Hij is de samensteller van de Supermarktwijngids 2004. Naast de lezing is er ook een wijn proeverij. Ook deze bijeenkomst is in de Goese bieb en begint om 19.30 uur. Toegang kost vijf euro. ziepaglO W WEMELDINGE - Speel-o- theek 't Ruil-uus in Wemeldinge houdt op woensdag 17 maart een verkoop van kinderkleding, ba byspullen en speelgoed. De beurs is aan De Wemel aan het Dorpsplein 1 en is van 18.30 tot 20.30 uur. Prins Willem-Alexander laat zich geduldig langs een expositie van Waterland Neeltje Jans leiden. (foto: Jaap Wolterbeek) "Wat een geluk", glundert een van de wachtenden achter de af zetting. "Dit is onze laatste dag van de vakantie. We komen uit Emmeloord, we wisten niet eens dat de prins vandaag naar hier zou komen." Een andere 'oranje- toerist' is minder blij. "Ik sta hier al de hele morgen en nu gaan ze allemaal voor mijn neus staan", wijst hij geïrriteerd naar de verzamelde pers. Dan is hij daar, de prins. Came- In een oogwenk is het gepiept, ra's flitsen, de persmuskieten De dagjesmensen zijn enerzijds verdringen elkaar, kinderen met fototoestelletjes proberen wan hopig vanachter de afzetting een gen bewonderen, anderzijds is er glimp van de prins op te vangen, de teleurstelling dat de prins niet r -SP De nieuwe Skoda fabta klasse van Skoda. EUROCAR GOES B.V. WJ Cl !LE TONEN Door Dennis Rijsbergen I I i i I I VRIJ VAN 8.T.W. bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE de Bevelander Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113)251919 waaroekaabt i JK» alle westerscheldeveren jgfl^B^SVaORWAARDEN EN VOOR- IN ZEELAND, G^WWEEflOTER GRIFFIE DER

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1