^HUISJES VIERDE KIJKDAG z> w irv'B J» /ai a J- UUUUL ag"®s”aarÓ Meijer F”TT T" Partners administratieve dienstverlening en belastingadviseurs woensdag 18 februari Alleen perfect is goed genoeg! I ^.Partners is .rrJP 'ELEKTRO B.V.j unicefT* Nieuwbouw voltooid 25-jarig jubileum UW ons OUDEGEBO Accountants-en Adviesgroep Rijkse Aantal vorig jaar tot recordhoogte van 11.630 gestegen Faillissement stijgend probleem Nederlandse bedrijfsleven BAAIJ BELASTINGADVISEURS v\ ,ese middelburg stellendam goes www.accon.nl 0113- 0118- Bel voor een afspraak ïlfc Zicht Oi Herselman belastingzaken - administraties - adviezen r Koop een kaartenset (als deze) en xorg zo voor poliovaccins voor 20 kinderen Bekijk èn bestel via www.unicef.nl of bel 070 333 93 00 (tijdens kantooruren) bedoeld voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders aanvang: 13.00 uur ingang: hoofdingang aan de Van Dusseldorpstraat 78 Marijeklaan 11 4401 GE Yerseke Postbus 9 4400 AA Yerseke e-mail adres: info@pekaar.nl internetsite: www.pekaar.nl administrateur, boekhouder of accountant vertrouwen. op internet: www.onderne- mersldankbord.nl 3 REEDS JAREN HET ADRES VOOR UW BELASTINGZAKEN Telefoon (0113)-572620 Telefax (0113)-573899 □ns nieuw adres: Tramperweg 1 - 4417 CZ Hansweert Tel. 0113-38 2589 - Fax 0113-38 1423 Internet: www.reijnhoutelektro.nl Tijdig advies Allereerst Goes 242828 Middelburg 678800 ‘s Gravenpolderseweg 2c Tel. 0113 - 230405, fax 0113 - 233211 wilgenstraat 4 postbus 98 4460 ab goes tel: 0113-214310 faz: 0113-228661 vrijlandstraat 33 postbus 7012 4330 ga middelburg tel: 0118 - 637680 fax:0118-639795 Het adres voor het vakkundig en voordelig verzorgen van UW BELASTINGAANGIFTE Administratiekantoor M. Veer Problemen met het invullen van uw aangifte? Vanaf 45,00 (E, P. T-biljet) verzorgen wij uw aangifte, voor u en uw partner totaal vanaf 52,00. Voor grensarbeiders afwijkende tarieven (ook mogelijk om uw Belgische aangifte te laten verzorgen). PN Zaterdag *14 februari a.s. OPEN HUIS! van 11.00 tot 16.00 uur op ons nieuwe adres! In verband met de nieuwbouw en ons 25-jarig jubileum houden wij open huis: u bent van harte welkom! is veelal betrekkelijk simpel wanneer men weet om welke (ondernemers) fou- Voornoemde signalen zijn voor iedere ondernemer VAe^°' van Ondernemers-klank- bord zijn ervaren in het maken van dit soort analy ses. Bovendien genieten ze gezag bij andere partijen als bank, fiscus en bedrijfsver- zaken eniging. Ondernemersklankbord is In het jaar 2003 kende het Nederlandse bedrijfsle ven een ongekend hoog aantal faillissementen. Inclusief het aantal deba cles dat via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) verliep waren het er 11.630. Maar liefst 2000 méér dan in 2002. ‘Het Goese Lyceum’ Van Dusseldorpstraat 78, 4461 LV Goes tel: (011 3) 21 69 71 fax: (011 3) 23 08 72 e-mail: info@pontes.nl staat. Een ondernemer moet zelf zijn cijfers kennen, zijn mar- slecht crediteurenbeheer, ges weten en de nacalculatie om er maar een paar te noe men. Vaak ook denkt de startende ondernemer dat hij een “gat in de markt” Op de oorzaken zullen we verderop in dit artikel ingaan, maar de schade was enorm: ruim 3 miljard. De indirecte schade die voor bedrijfsleven en gemeen schap ontstond als gevolg van afwikkelingsschade en uitkeringen is dan niet eens meegerekend. Het overgrote deel van de faillissementen betrof jonge bedrijven. De hausse in faillissementen is volgens onderzoeker Robert Blom van Graydon (van wie we deze cijfers kregen) terug te voeren op het enor me aantal bedrijfsoprichtin- gen van de laatste jaren. In de jaren 2000 tot en met 2002 waren er dat maar liefst 186.000. Het is duide lijk: in een groot aantal gevallen ontbreekt onderne mingszin, realiteitszin óf een goede voorbereiding. De stichting Ondernemers klankbord is al jaren bezig dit tij te keren door preven tieve adviezen te geven aan startende ondernemers of ondernemers die in de pro blemen zijn geraakt. Bovenstaande cijfers tonen aan dat het werk van Ondernemers-klankbord nog steeds erg hard nodig is. Het faillissement treft vrij wel altijd kleine onderne mers (tot vier man perso neel) of eenmansbedrijven. Samen nemen die catego rieën maar liefst 85% van de faillissementen voor hun rekening. De stichting Ondernemersklankbord is onlangs met steun van het Ministerie van Economische Zaken begon nen aan het Faillissement Preventie Project. Via voor- Ons kantoor is ook ‘s avond en op zaterdagmorgen geopend Wij komen ook bij u thuis lichting in brede zin en door Het zijn voorfinanciers die advies op persoonlijk niveau aanzienlijk soepeler zijn dan wil men startende onderne mers en kleine ondernemers helpen het faillissement te voorkomen. Want in veel gevallen kan dat. accountancy bedrijfsadministraties loonadministraties belastingaangiften uitvoeren. Zo kan hij zien, waaraan hij geld verdient, waaraan hij niet verdient, en waarop hij zelfs geld toelegt, heeft gevonden, terwijl dat Hij mag nooit blind pp zijn niet zo is. De consulent van Ondernemersklankbord vindt optimisme bij onder- Herkenbare signalen nemen horen, maar even zeer ook realiteitszin. Hij is zelf zijn hele leven onderne- herkenbaar. Gaat het niet mer geweest en spreekt en denkt dus ook als een ondernemer. welke bank ook. Maar uit eindelijk moet je ze betalen en dat doe je met geld, dat je eerst van de debiteuren hebt ontvangen. Reken dus als ondernemer voor je debi teuren kortere betalingster- adviseert mijnen dan voor je crediteu- Ondernemersklankbord startende ondernemers. Liefst vóór ze starten. Ze krijgen dan begeleiding van een ervaren ondernemer die helpt bij een degelijke opzet verplichtingen van het bedrijf. In veel gevallen vloeit een faillisse- De juiste krachten bundelen leidt tot succes goed met zijn bedrijf, dan kan hij het beste snel des kundige hulp zoeken om het lek boven water te krijgen. Volop risico Het voorkomen van een fail- Kleine ondernemers, die de lissement of verdere schade eerste jaren “overleefd” hebben, zijn daarmee nog niet uit de gevarenzone. Zeker in de statische econo- ten het gaat. De consulenten mie van vandaag zijn er nog volop risico’s voor de conti nuïteit. Doordat ondernemers soms alleen aan werk en aan omzet denken, houden ze andere essentiële zoals debiteurenbeheer of een correcte behandeling in het hele land via de regio- van de crediteuren, onvol- -nale Kamer van doende in de gaten. Een Koophandel te bereiken, debiteur moet op tijd beta- Direct telefonisch contact len en doet hij dat niet dan via (070) 3490600 of per moet je hem - vaak persoon- fax? (070) 3490675. Per e- lijk - manen. Op crediteuren mail kan ook: info@onder- moet je zuinig zijn, het zijn nemersklankbord.nl of kijk de goedkoopste financiers die je als ondernemer hebt. ren. Onvoldoende rekening houden met de fiscus is ook een veel voorkomende fout. Wanneer de BTW-afdracht moeizaam verloopt en de i aan de bedrijfsvereniging niet wor den nagekomen, zijn dat ment voort uit fouten die bij waarschuwingen dat het de start van een onderne- sein voor de onderneming ming zijn gemaakt. Slechte op rood, of minstens oranje, administratie, verkeerde tarieven, geen nacalculatie, slecht debiteurenbeheer en de Bevelander Woensdag 11 februari 2004 Pagina 10 scholengroep Uiteraard beschikken wij over een 24-uurs service: 365 dagen per jaar! Levering uit voorraad. gcnpta Administratiebureau Kalligrafisch atelier 0113 - 344800 1 Lid van N.O.A.B. en Nederlands Collega van Belastingadviseurs I I O uw belastingaangifte O teruggaafformulier O schenking en successie O overheidsformulieren O altijd bezoek aan huis AccoN is actief vanuit 22 kantoren in 5 provincies Aangesloten bij - de FISCOUNT ADVIESGROEP - een samenwerkingsverband met registeraccountants en fiscaal juristen Kantoor Middelburg Roozenburglaan to 4337 JH Middelburg Tel. 0118-61 14 51 Biezelingsestraat 22 4421 BM Kapelle Telnr.: 0113-330039 K Margy Huisken-Bergmans De gagelaar 8, 4421 GR Kapelle Tel. 0113-343477 Administratie- cn belastingadviesbureau 5 ■I Bel voor een afspraak Administratiekantoor M. Veer. 0115 563248 Nu ook in ’s-Gravenpolder www.niveer.nl «El ASTINGAOVISEURS Accounts administratiekantoor ADMINISTRATIE- EN ADVIESBUREAU (V.O.F.) Opalstraat 4; 4421 LL Kapelle Telefoon: 0113 - 344732; Telefax: E-Mail: Huisjes@Zeelandnet.NL /4R AccoN biedt: Accountancy Belastingadvies Consultancy Agrarisch Advies Bedrijfseconomische 1 Subsidieadvies Juridisch Advies |g Reijnhout Elektra B.V. is opgericht in 1979 en heeft sinds die tijd al een aantal verhuizingen en verbouwingen meegemaakt. Voor het 25-jarig jubileum hebben wij onszelf een ultramodern nieuw bedrijfspand cadeau gedaan! Reijnhout Elektra is een totaalleverancier voor elektrotechnische installatie. Een greep uit ons aanbod: brandmeldinstallaties telefoon- en datasystemen inbraakalarm industriële installaties industriële automatisering woning- en utiliteitsbouw NEN 3140-keuringen maritieme installaties verhuur regelaars/installaties

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 10