Zweistra is Stormachtig Zeeland sluit de schuiven sportvrouw Fysiotherapeuten: 'Nieuwe wet brengt patiënten in problemen' nog 1 week! Duthler Goes 1 van het j aar Verkamman belicht Oranje in boek ERA 6.95 Bevelander Optiek Zeeuwse dienst in Ellewoutsdijk Man komt om Kinderinstuif in Ambachtcentrum Heinkenszand in Goes houdt kinderen bezig Lange files door storing in tunnel Jongerendienst met theater Lampionoptocht in Kloetinge Workshop enten van fruitbomen Excelsior speelt in De Mythe Taizé-viering in Heinkenszand OPEN HUIZEN ROUTE Vers rijbewijs nu al kwijt DI9TA/LER Eijserma i 1 In verwachting? Weekkrant bij ongeluk luegener huis-aan-hulskranten Woensdag 11 februari 2004 wk 07 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Zeeverkenners leren alles over branden Man botst op auto er rijdt door Wind en water zorgen voor spectaculaire plaatjes op de Stormvloedkering (foto: Jaap Wolterbeek) (lees verder op pagina 5) advertentie ’s advertentie BreedUit 21 Regio Valentijn 9 teeg»1 www.era.nl Goes Berichten voor familie, vrienden en geliefden woensdag 18 februari feestelijke heropening Cabaretier Sjaak Bral fileert en filosofeert Ik ben Fabia. Duthler mode voor dames, heren kids teens GOES - Het Ambachtscen- trum bij de Hollandsche Hoeve in Goes houdt tijdens de voorjaarsvakantie op 24, 25 en 26 februari de kinder- doe-dagen. VLISSINGEN - Dressuurkam- pioene Thamar Zweistra uit Schore is tijdens het Zeeuwse sportgala in het Vlissingse Ar- senaal-theater uitgeroepen tot Zeeuwse sportvrouw van het jaar 2003. Monique Nuijten uit Goes, vorig jaar gestopt met turnen, kreeg voor al haar prestaties de Life Time Award. De hoogste sporteer bij de mannen ging naar biljarter Je- an-Paul de Bruijn uit Hulst, maar uitkomend voor het Goe- se Ockenburg. Mensen die hun ziekenfondsverzekering willen aanpassen, kunnen dat tot 1 maart nog probleem loos doen. Daarna kan aanpassen weer vanaf 1 ja nuari 2005, maar verzekeraars mogen dan wel me dische keuringen verrichten. Vooral ouderen, die vanwege him leeftijd vaker en langduriger behande ling nodig hebben, dreigen de dupe te worden. "Als ze volgend jaar hun verzekering willen aanpassen, dan steekt het ziekenfonds daar vrijwel zeker op grond van zo'n medische keuring een stokje voor", zegt Van Loo. Patiënten moeten dan behandelingen zelf betalen. "Dat is 21,50 euro per keer, voor veel mensen niet te betalen." KAPELLE - De meeste ziekenfondspatiënten die met klachten naar de fysiotherapeut gaan, zijn onvoldoende verzekerd. Dat zegt de Kapelse fysiotherapeut I. van Loo. Nieuwe regelgeving waar maar weinig patiënten van op de hoogte zijn, dreigt vooral ouderen te duperen. De politie zag op de A58 de kersverse automobilist Goes met 174 kilometer per uur voorbijrazen. De agenten zet ten de jongeman aan de kant en namen onverbiddelijk het rijbewijs dat hij enkele weken eerder had gehaald in beslag. De man raakte op de Oude Zanddijk in een bocht de macht over het stuur kwijt. Het raakte van de weg en reed van de dijk. De man overleed ter plaatse. De politie vermoedt dat de man te hard reed. NEELTJE JANS - Gingen de schuiven van de Stormvloedkering in de Oosterschelde slechts zelden dicht, afgelopen zondag sloten ze voor de tweede keer in twee maanden. Het waterpeil haalde in Vlissingen 3,38 meter boven n.a.p. De golven leverden met de zwiepende storm wind spectaculaire plaatjes op. Zo kregen de auto's op de Stormvloed- van deel 2, daarom ben ik zelf een uitgeverij begonnen." De Bui tenspelers heet die nieuwe uitge verij. Verkamman heeft alle rechten van de eerste delen terugge kocht. Het boek is geadopteerd GOES - Theatergroep Ba lans speelt in de Vrije Evan gelische Gemeente in Goes de dialoog Loslaten. Op zon dag 15 februari treedt de groep op tijdens de jonge rendienst. kering het er flink van langs. Toch bleef de stormschade gering. Hier en daar waaide een boom om, kon een schutting de storm niet weer staan en vlogen dakpannen van het dak. Op de Oesterdam tussen Ril land en Tholen beukte de wind een caravan in stukken. Omdat de brandweer de resten bij elkaar moest vegen, sloot de politie de weg af. Het thema van de viering is Na regen komt zonneschijn. Het koor Lamisi zorgt voor de muzi kale begeleiding. De opbrengst van deze dienst gaat naar het project van de jeugd van de Sa- men-Op-Weg-gemeente Hein kenszand voor de bouw van een school in Cambodja. De band die onder leiding staat r van Ger Blom, speelt populair klassiek repertoire. De commis sie Manhuistuinconcerten orga niseert het optreden dat om 12.00 uur begint. De toegang is gratis. GOES - Brassband Excelsior uit s'-Heer Arendskerke geeft op zondag 15 februari een kof fieconcert in theater De Mythe in Goes. KAPELLE - In het Fruitteelt- museum aan de Biezelingseweg 10 in Kapelle is op zaterdag 13 maart een demonstratie boom- enten. Rond een uur tien 's avonds trad er een storing op in het bestu ringssysteem van de tunnel. Daardoor was het niet mogelijk om het verkeer in de tunnel met camera's te volgen. Om risico's uit te sluiten werd besloten beide tunnelbuizen te sluiten voor het verkeer. De storing duurde anderhalve uur. Met man en acht werd ge werkt aan de oplossing voor het probleem. Rond 23.30 uur kon den beide tunnelbuizen weer open. Een 44-jarige vrouw uit 's-Gra- venpolder had haar auto gepar keerd aan de zijkant van het busstation. Nadat ze uitgestapt was, hoorde ze een klap. Tot haar grote schrik zag ze haar auto naar voren schieten. Een andere wagen was op die van haar geknald. Toen de vrouw de bestuurder wilde aanspreken, startte die zijn voertuig weer en ging er vandoor de Van de Spie gelstraat in. Het voertuig van de vrouw raakte aardig bescha digd. GOES - Een onbekende auto mobilist is vorige week na het veroorzaken van botsing op de Lijnbaan in Goes doorge reden. ELLEWOUTSDIJK - In het kerkje van Ellesdiek in Elle woutsdijk is op zondag 15 februari een oecumenische bijeenkomst in het Zeeuws. Fruitbomen kunnen niet gezaaid of gestekt worden. Om toch een bepaald ras te kunnen vermeerde ren, worden in de boomkwekerij twijgjes, ofwel enten, van de ge wenste fruitboom op een andere onderstam gezet. De demonstratie begint om 13.00 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers zelf het entmes ter hand nemen en een poging wagen een fruitboom te veredelen. In het fruitteeltmuseum zijn enten en stammen beschik baar maar bezoekers kunnen ook enthout uit de eigen tuin meene men. Het enthout, een twijg die in het laatste jaar gegroeid is, moet wel koel worden bewaard tot aan de entmiddag. Enten, geknipt na half februari slaan vaak niet goed meer aan. Enten bewaren kan het best in een gesloten plastic zak in de koelkast. Het is niet goed voor de ent als er ook fruit in de groen telade van de koelkast ligt. Wie mee wil doen, kan zich opge ven bij het Fruitteeltmuseum, 0113-344904. Aanmelden is no dig in verband met de aan te schaffen onderstammen. ELLEWOUTSDIJK - Ellen lange files voor de Wester- scheldetunnel bij Ellewouts dijk en Terneuzen waren za terdagavond het gevolg van een storing. GOES - Een achttienjarige Yersekenaar had nog maar net het rose papiertje in zijn zak zitten of hij was hem al weer kwijt. l.i'j EU ROPAlUIN alle xeiroenen qroen door het Algemeen Dagblad en krijgt ondersteuning van Voet bal International. Verkamman staat in het derde deel ook stil bij het huidige Ne derlands Elftal, en bij het sei zoen 2002-2003, inclusief de 6-0 zege op Schotland. "Ik hou van aanvallend voetbal, wat dat betreft ben ik een echte Cruyf- De activiteiten zijn onder an dere figuurzagen, doosjes be plakken, kleien, popjes ma ken, boekenleggers weven, reliëf plakken, kaarsen maken of kleuren en poppentheater. Het Ambachtscentrum is voor de kinderen open van 13.00 tot 17.00 uur. Voor meer in formatie: 0113-214102. Om behandelingen vergoed te krijgen is een aanvul lende verzekering noodzakelijk. Dat kan voor bij voorbeeld negen behandelingen, achttien of een on beperkt aantal. Het pakket voor 9 behandelingen is alleen zinvol voor mensen met chronische aandoe ningen. Daar valt chronische hoofd- of rugpijn niet onder. Ook diegenen die een aanvullend pakket hebben voor achttien behandelingen kunnen bedr ogen uitkomen. Nu krijg je nog achttien behandelin gen per klacht vergoed, dat worden er achttien per jaar. "Voor een klacht heb je gemiddeld zestien be handelingen nodig. Heb je onverhoopt twee klach ten in een jaar dan raak je al in de problemen." Van Loo vreest dat veel patiënten het financieel niet kunnen bolwerken en met klachten blijven rondlo pen. "Die vrees leeft ook bij mijn collega's. Voor iets meer dan drie euro per maand extra ben je verze kerd voor een onbeperkt aantal behandelingen. Wie voor 1 maart zijn verzekering aanpast, bespaart een hoop ellende." Het thema is Litte me zuunig weze. De overdenking in het Zuid- Bevelands komt van Jan Kees van Gaaien uit Hulst. Sjanie Nieuwenhuyse uit Goes en Annie Zuidweg uit Heinkens zand ondersteunen de dienst die om 14.30 uur begint. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-23021^ KLOETINGE - De oranjever eniging Kloetinge houdt van avond een lampionoptocht. Mensen die mee willen doen, moeten zich verzamelen bij het Marktveld in Kloetinge. Dweil band Te Zot loopt ook mee in de stoet. De kinderen krijgen na af loop gratis limonade, de ouders kunnen voor vijftig cent een be kertje glühwein kopen. Zweistra, uitverkoren vanwege haar Zeeuwse, Nederlandse en Europese kampioenschappen, was vrijdag afwezig tijdens de Night of the Sports. Haar moe der nam derhalve de prijzen in ontvangst. Ook de andere twee genomineer den, atlete Yvonne Wisse en zwemster Annabel Kosten, ont braken. Ton Kienhuis, directeur van het organiserende Sport Zeeland, maakte er zich niet al te druk over. "Annabel zou probe ren hier te komen, maar het is ze niet gelukt. Het is nu wat mager tjes, maar ze zijn aan het spor ten. En daar nomineer je ze voor." Hoewel Zweistra er niet bij was, reageerde ze daags na het gala erg opgetogen. "Ik vind het hart stikke mooi. Dit zijn de dingen die je stimuleren." fiaan. Met een links- en een rechtsbuiten, dat zijn de smaakmakers in het voetbal. Daarom heet mijn uitgeverij De Buitenspelers." Naast veel oude, historische en actuele fo to's is een aantal illustraties van spelers van het Nederlands elftal geschilderd door Lineke Catshoek." zie pag 23 HEINKENSZAND - In De Stenge in Heinkenszand is op woensdag 18 februari een sport en spelinstuif voor kinderen tus sen de vier en twaalf jaar. De sporthal is dan omgetoverd tot een klim- en klautercircuit. De hal is open van 13.30 tot 15.30 uur. Entree kost 2,30 euro. HEINKENSZAND - In de Dorpskerk van Heinkenszand is op zondag 15 februari om 19.00 uur een taizé-viering. Deel drie bevat de geschiedenis van Oranje in de periode 1927- 1932, met de Olympische Spelen van Amsterdam. Voor de eerste Wereldoorlog voetbalt in Neder land hoofdzakelijk de jeugd van de hoogste maatschappelijke standen. Het aantal geregistreer de voetballers komt die tijd nooit boven de tienduizend uit. Tijdens de oorlog zorgt de mobi lisatie in het neutrale Nederland voor een aanzienlijke groei. In de legerkampen komen alle la gen van de bevolking in aanra king met het voetbal. Hierdoor bereikt de Nederlandse Voetbal Bond in 1925 de grens van der tigduizend leden. Eind 1932 zijn het er al bijna vijftigduizend. "Het is mijn levenswerk", zegt Voor sportjournalist Matty Verkamman is voetbal zijn lust en zijn leven, (foto: Tannie de Jonge) Verkamman, de man die meer dan zeshonderd interlands in zijn voering door de uitgeverij hoofd heeft en zo kan bewonde ren en bekritiseren als geen an der.' "Deel 3 is nu in de boekhandel. Ik was niet content over de uit- KATS - Deze week verschijnt het derde deel van Oranje Toen En Nu, waarmee de ge schiedenis van het Nederlands voetbalelftal door de Zeeuwse sportjournalist Matty Verkam man te boek wordt gesteld. HEINKENSZAND - Een 21-jarige man uit Heinkens zand is afgelopen weekend bij een ongeluk in zijn woon plaats om het leven geko men. In de dienst wordt uit Opwek king gezongen. Muzikanten van het gospelkoor Confiden ce begeleiden de samenzang. R. Goemaere uit Brugge ver zorgt de meditatie. De Vrije Evangelische Ge meente is aan de Beatrixlaan in Goes. De jongerendienst op 15 fe bruari begint om 18.30 uur, toegang is gratis. EUROCAR COES B.V. Door Peter Godrie Voor Valentijn! www.europatuin.nl A 9 oktober 2004 De nieuwe klasse van Skoda. Phalaenopsis Prachtige orchidee in diverse kleuren. Duthler Goes mode voor dames, heren en kids teens Lange Vorststraat 6- 8 tel. 0113 - 217269 - donderdag koopavond 9 LU (J GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Duthler blijft je verrassen voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE lk ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 I N MAKELAAR DE BEVELAND WMF tr te - o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1