De Holtkampschool in Afrikaanse drums verwarmen kille avond Goes is voor even een galerie en kunstveiling Wim van Gelder voelt zich een echte Zeeuw Lot uit de loterij w Quercus Robur, alias Amaliaboom w I Bibliotheek exposeert gedichten Goese studenten Ouwe'oeren in Paerehat Aanpak Goese binnenstad begint Modelbouwshow in Zeelandhallen EXPO RONDJE BEVELAND www.de-bevelander.nl Dorpshuis in Kruiningen houdt een open dag Winnaars Van Dale puzzel Amaliaboom Woensdag Woensdag 4 februari de Bevelander Pagina 5 De kinderen veranderden met hun drums De Mythe in een swingende muziekjungle. (foto: Jaap Wolterbeek) (Vervolg van voorpagina) Vernieuwing Zeeuw advertentie THUIS IN JE BUURT GOES - De meer dan vier honderd leerlingen van De Holtkampschool in Goes zijn de afgelopen maand bezig geweest met kunst. Het pro ject mondt uit in een kinder- kunstveiling op donderdag 12 februari in de school. Het zijn ontroerende, gevoelige en speelse gedichten. De scholieren blijken vaak kunstzinniger dan gedacht. De afgelopen maanden hebben negenhonderd eerstejaars studenten van het Goese Lyceum, Buys Ballot en het Calvijn Colle ge in Goes zich verdiept in poëzie. Ze hebben gedichten gelezen, over poëzie gediscussieerd, ge knutseld én hun eigen gedicht ge maakt. Behalve teksten zijn er dus bijbe horende beelden gemaakt. Het re sultaat is een scala aan uiteenlo- Omdat het tijdens deze dagen vooral gaat om het resultaat van noeste arbeid is slechts tien procent van de standhouders commercieel. Er zijn deze dagen vooral modellen te zien als kartonbouw, landbouw- kraan en autominiatu- ren, poppenhuizen, minikermis, circus, plastics, stoom, oorlogsminiaturen, science fiction en raketbouw. Daarnaast is er ook het een en ander te be wonderen op radiografisch bestuurbaar gebied zoals minitrucks, racemo- dellen, scheepsbouw, en spoorbanen. De Modelbouwshow is zowel zater dag als zondag geopend van 10.00 tot 18.00 uur en de entree bedraagt zeven euro, kinderen van vier tot twaalf jaar betalen 3,50 euro. In de Zeelandhallen zijn 7 en 8 februari miniaturen in alle vormen en maten te krijgen. (foto: pr) GOES - In de Zeelandhallen in Goes is zaterdag 7 en zondag 8 februari de twaalfde Modelbouwshow. In de eerste fase gaan de Lange Kerkstraat, de Lange Vorststraat, het Kattenstraatje, de Witte Paardstraat, de Papegaaistraat, de Gas thuisstraat, de Lombardstraat en de Oude Vismarkt op de schop. Die krijgen een nieuwe bestrating en inrichting. Voor dat karwei kan beginnen worden alle huisaansluitingen van de riolering ge controleerd en zo nodig vernieuwd. Op sommige plaatsen moet ook de hoofdriolering worden vervangen. Bijna gelijktijdig past Delta Nuts gas-, water- en elektriciteitsleidingen aan. In april begint de daadwerkelijk bestrating. De totale herinrichting van het winkelgebied neemt ongeveer drie jaar in beslag. GOES - De gemeente Goes is deze week begonnen met de her inrichting van de Goese binnenstad. een tentoonstelling van werk stukken die de kinderen van de Holtkampschool zelf hebben gemaakt. Verder zijn er veel Pagter gaat met een groep kin deren steen bewerken. Onder leiding van Sabrina Hoondert Het jaar 2003 stond voor de overheid in het teken van be stuurlijke vernieuwing, geken merkt door de woorden 'du alisme' en 'transparantie'. Ook de provincie ontkomt niet aan de opgelegde cultuurverande ring. Van Gelder noemt het vernieuwingsproces 'goed' en 'uitdagend'. "Het vereist op de eerste plaats een andere op stelling. Het college van gede puteerde staten (GS) is niet langer meer de enigé die be- De les is onderdeel van het benefietspektakel Drums voor Uganda afgelopen vrijdag. Het evenement was het slot van de campagne Zeeland voor Uganda. Deze campagne is opgezet door studenten van de Hogeschool Zeeland in samenwerking met de hulporganisa tie Edukans. Samen hebben ze zich het afgelopen jaar ingezet voor onderwijs in het Afrikaans derdewereldland Oeganda. Menno de Bruin is een van de muzikanten uit de percussiegroep Drums for Nature die optreedt tijdens het evenement. "Als je hoofdpijn hebt, moetje hiér vooral niet zitten", zegt presentator Jan Douwe Kroeske. "Want dat wordt waarschijnlijk alleen maar er ger." Het geluid is inderdaad overweldigend. Niet alleen op het po dium, maar ook vanuit de zaal komen links en rechts djembéspe- GOES - Gespannen gezichten wachten op wat komen gaat. Vanuit verschillende hoeken komen Afrikaanse kreten de zaal in. De lichten dimmen en als het gordijn opengaat, barst het ap plaus los. Op het podium in De Mythe in Goes zitten ongeveer dertig leerlingen achter hun djembé, een Afrikaans houten slaginstrument. Vanavond leren ze hoe een Afrikaans ritmege voel los te maken bij westerlingen. Iers de klas versterken. Er spelen zeker honderd man en het geluid van de drums dringt door tot in de maag en zelfs de grond onder de voeten trilt. Alsof een enorme kudde koeien voorbij stormt. Een gigantische energie komt vrij uit tweehonderd handen die precies tegelijk op hun djembé slaan. Het ritme gaat niet aan de mensen voorbij. Ze klappen mee op de maat en als het geluid van de drum mers omlaag gaat, gebeurt dat ook bij het geklap van het publiek. De naam van de percussiegroep, Drums for Nature, komt terug in de speelwijze. Het geluid bij het tegelijk slaan doet denken aan on weer. De regen wordt nagebootst door zachtjes om de beurt te slaan. En het geluid van wind maken ze door met de handen over het geitenvel van de djembé te wrijven. De artiesten verlaten het podium op één na. Hoeveel geluid er net was, zo stil is het als De Bruin solo op de marimba speelt. Het houten instrument is te vergelijken met het geluid van een xylo foon en creëert een droomachtige sfeer. Bij het beëindigen van zijn stuk komen de andere muzikanten het podium weer op samen met vier danseressen. Het geluid barst los en het dansend kwartet swingt met hun heupen op de maat van de muziek. De Djembé, Afrikaanse dans, marimba en andere exotische elementen veran derden een kille Goese winteravond in een lange, zwoele Afri kaanse nacht. Burgemeester S. Kramer, de wethouders G. Burger en J. Herselman en de voorzitter van de Oranjevereniging E. Ganseman hadden er hun han den vol aan. Ter tere van de geboorte van prinses Amalia namen ze de schop ter hand en plantten een boompje. Niet verwonderlijk krijgt de nieuwe loot aan de stamboom van Kapelle de naam Amaliaboom. De Quercus Robur, of in ge woon Nederlands zomereik, werd na het nodige zwoeg- werk van de notabelen in de aarde gezet. In Kapelle, Scho- re en Wemeldinge komen bij de huwelijksbomen ook Ama- liabomen. Dat er door konink lijke gezinsuitbreiding uitein delijk een heel bos ontstaat, daar hoeven de Kapellenaren niet bang voor te zijn. "We planten alleen een boom voor de troonopvolger", legt de ge meentevoorlichtster uit. Veel verenigingen gebruiken het dorpshuis. Daarom presen teren alle verenigingen zich op de open dag. Onder andere Se niorweb, de schaakclub, Jazz Dance en een popkoor zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Op de open middag is er de kans om bij een vereniging in te schrijven. De open dag is op 21 februari van 13.30 tot 16.00 in Kruinin gen. KRUININGEN - Ons Dorps huis Kruiningen heeft zater dag 21 februari een open dag. De dag is bedoeld voor alle inwoners van Reimers- waal en omstreken. GOES - De winnaars van de Van Dale puzzel zijn bekend. De re dactie viste de volgende gelukkigen uit de stapel goede inzendin gen: K. de Jonge uit 's-Heer Hendrikskinderen won het Junior Spreekwoordenboek. K. Krediet uit Heinkenszand krijgt het Groot Woordenboek van Van Dale. De hoofdprijs, de complete Dikke van Dale, gaat naar Janet Koole uit Wemeldinge. De winnaars krij gen spoedig bericht. 'S-HEERENHOEK - In Pae rehat, alias 's-Heerenhoek, is op vrijdag 6 februari de Ouwe'oeravend. Paerehatse ouwe'oeren binden dan met elkaar de strijd om de Ver gulde Microfoon aan. BIEZELINGE - In elk van de vier kernen van de ge meente Kapelle staat al een groter exemplaar van de Quercus Robur. De 'huwe lijksbomen' noemen ze die in de Bloesem van Zeeland, omdat die het huwelijk tus sen prins Willem Alexander en Maxima memoreren. In Biezelinge kwam maandag er een kleintje bij. KATS Galerie Kats, Dorpsstraat 16, te keningen van Cor van Gils, 'Ar chetypisch getekend', donderdag t/m zondag van 12.30-17.30 uur, t/m 14 maart. HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, fotografie van Francesco Fa- es en keramiek van Betsy de Jonge, 'Constructie en Bewe ging', woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 28 februari. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingse- weg, Boomtoppers, woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur. slist over de toekomst van Zeeland. We moeten ons niet alleen openstellen voor sa menwerking met andere acto ren uit de Zeeuwse samenle ving; we moeten er actief naar op zoek gaan." Ook de rol van Provinciale Staten (PS) wijzigt zich. "Van de statenleden wordt meer ini tiatief gevraagd," legt de com missaris uit. "Waar de beleids kaders eerst door het college gemaakt werden, zijn het nu de staten die die kaderstellen de rol hebben. Je ziet nu al dat de provinciale politiek daar door levendiger wordt. PS kaart zaken eerder aan er wordt actiever vragen gesteld. Discussies vinden niet langer uitsluitend in fractieverband plaats. In die zin is de dualise- ring zeker geslaagd."Wim van Gelder zelf wil in elk geval voor iedereen goed bereikbaar zijn. "Wie mij iets wil vragen kan gewoon een e-mail sturen. Via de internetsite www.zee- land.nl (klik op Commissaris van de Koningin) gaat het heel gemakkelijk". alleen mag zeggen als je hier geboren bent, maar ik vind dat ik de titel na twaalf jaar inzet voor Zeeland wel verdiend heb." Van Gelder werd voor het leven benoemd. Hij wil door blijven werken tot aan zijn pensioen, in 2007. Of hij daar na in de provincie blijft, weet hij nog niet. "Ik zou het zelf graag willen," geeft hij toe. "Maar ik heb ook te maken met de rest van mijn gezin. We zijn er nog niet helemaal uit." GOES - Gedichten niet alleen in woord maar ook uitgebeeld op artistieke posters. Het zijn de resultaten van het Bazar-pro- ject voor het vmbo. Leerlingen van vmbo-scholen in Goes maakten de gedichten en die zijn de hele maand februari te zien in de Goese bieb. Zondag Goes, Zeelandhallen, 12e Mo delbouwshow, 10.00-18.00 uur. "Ik bied mezelf aan als prijs", verklaart de eerste Zeeuw stel lig. "Dat wil zeggen, een vlucht met mij als piloot over Zeeland." Als ervaren piloot is hij regelmatig in de lucht te vinden, vanwaar hij de provin cie vanuit een totaal andere hoek in de gaten houdt.Al eer der verkende hij het Zeeuwse luchtruim met een prijswin naar, een taak die hem goed beviel. "Je weet nooit wat er gebeurt als er iemand bij je in stapt die niet gewend is om te vliegen. Sommige mensen zien direct waar ze zijn, ande ren hebben wat meer uitleg no dig. Maar het is altijd leuk". Eigenlijk vindt hij het jammer dat hij niet vaker gevraagd middenbouw was Piet Mondri aan de inspiratiebron voor alle creatieve activiteiten. De bo venbouw heeft een aantal kunststromingen de revue la ten passeren. Het project startte op 12 janu- pende poëzievormen en creatieve uitingen. Elke klas selecteerde het beste gedicht. Die zijn bij el kaar gebracht en opgehangen in de bibliotheek. De meer dan vijftig tentoongestel de gedichten zijn volgens de orga nisatie van een 'verbijsterend hoog niveau'. "Opvallend is dat leerlin gen, rond de leeftijd van twaalf jaar hun gevoel al heel nauwkeu rig kunnen weergeven", zegt een woordvoerder van de bibliotheek. De bijbehorende tekening of col lage geeft volgens haar een extra dimensie aan het gedicht. Bezoekers van de bibliotheek kunnen tijdens de tentoonstelling hun mening geven over het werk. Daartoe zijn stemformulieren in de bibliotheek te krijgen. Half maart krijgen de drie dichters met meeste publieksstemmen een prijs. Een jury kent bovendien een professionele prijs toe. Als Commissaris van de Koningin is hij behalve voorzitter van de Provincia le Staten ook een soort 'uit hangbord' voor de provin cie. Het leukst vindt hij echter de contacten met de jeugd. "Naar scholen gaan om daar uitleg te geven over provinciaal beleid. Of het bijwonen van het provinci aal Jeugddebat. Dan zie je dat kinderen en jongeren wel degelijk een boodschap hebben. En dat ze die ook nog eens in vier, vijf zinnen weten te brengen. Schitte rend vind ik dat." modeshow en een kinder- kunstveiling op 12 februari. Ook zijn er verschillende MIDDELBURG - Vliegen is de grote passie van de Zeeuwse Commissaris van de Koningin. Maar ook staat Wim van Gelder bekend als iemand die zich graag inzet voor een goed doel. En om dat vooral de combinatie hem aanspreekt, heeft hij een uniek aanbod voor lezers met een warm hart voor an deren. Na noeste arbeid van de notabelen werd de Amaliaboom in de aar de gezet. (foto’s: Tannie de Jonge) De leerlingen bezochten de Kunstuitleen en Galerie van den Berge. En kunstenaars kwamen naar De Holtkampschool om de kinderen workshops te geven. Zo gaf kunstenares Marlou Pluymakers een workshop over de beroemde schilder Mondriaan. Striptekenares en kunstenares Lucy de Graaf leerde de kinderen illustraties te tekenen en de Goese kunste naar Georg van Riel vertelde Wim van Gelder werd in 1942 geboren in Amster dam, waar zijn vader een metaalgieterij had. Hij is dus een echte Noord-Hol- lander. Of niet? "Ik ben Zeeuw", verklaart Van Gel der stellig. "Ik weet dat veel Zeeuwen beweren dat je dat GOES GGD Zeeland, Westwal, schilde rijen van Rob de Graaf, maan dag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, t/m 31 maart. Galerie van den Berge, Westwal 45, Roel Achterberg, bronzen gebruiks voorwerpen, Mirjam Hagoort, mixed media, schilderijen, Ro bert Wevers, inkjetprints, don derdag t/m zaterdag van 12.00- 17.00 uur, t/m 14 februari. Ser viceflat De Horst, De Horst 48, aquarellen, wenskaarten en ka lenders van Beatrix van Buuren, t/m februari. Art Snack, 's- Heer Hendrikskinderenstraat 10, olieverven van Mathisse Arend- sen, diverse objecten van Gerard Verkerke, dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur, donderdag van 13.00-21.00 en zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m 14 februari. Galerie Atelier De Kaai, J.A. v.d. Goeskade 65, acrylschilderijen van Plonie Geerts en tekeningen van Simo ne Booister, 'Tweespraak', maan dag t/m vrijdag van 9.00-15.30 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur, t/m 27 maart. wordt. "Maar niet iedereen weet dat het kan", begrijpt hij. "Vandaar deze oproep: organi saties die binnenkort een wed strijd of loterij houden om een goed doel te steunen, kunnen contact opnemen met mij. Als het om een doel gaat waar ik achter kan staan, ga ik graag een keertje extra de lucht in".Er kleeft maar één kleine 'maar' aan het aanbod. "Ik wil natuurlijk wél .de hoofdprijs zijn", lacht Van Gelder. "Want ik geloof niet dat ik het leuk zou vinden om als poedelprijs bekend te staan". Kloetinge, Amicitia, Schimmel- penninckstraat, lezing, 'Les im- pressionnistes et le temps des cerises' door Marie-Thérèse Rouillard, 20.00 uur. Goes, Bergweg 88, bijeenkomst Wo men's Aglow, 'emotionele gene zing', 9.30 uur. De Ouwe'oeravend is elk jaar weer een carnavalesk spraak- watervalevenement. Er zijn al inschrijvingen binnen van Jean-Paul van Craenenbroeck en de gebroeders Lucassen. De deelnemers staan stil bij de gebeurtenissen van het af gelopen jaar in en om 's-Hee- renhoek. Dat gaat gepaard met de nodige humor en sar casme. Een jury bepaalt wie de ereti tel De Grootste Ouwe'oer van het Paerehat mag dragen. Het evenement is in café de Kroon en begint om 20.30 uur. Geplant ter gelegenheid van de geboorte van prinses Amalia op 7 december 2003 Zaterdag Goes, Jan van Galenstraat, knot ten, Zwartsluisje Goes, vertrek 9.00 uur. Lewedorp, achter de Protestantse Kerk, snuffel- markt, 8.30-12.00 uur. Goes, Zeelandhallen, 12e Model bouwshow, 10.00-18.00 uur. hoe hij zich laat inspireren ari en wordt afgesloten met door taal en de natuur voor zijn schilderijen. De leerlingen van de aan- vangsgroepen hebben zich vooral bezig gehouden met het kunstzinnige activiteiten, een maken van grote mozaïeken en het ontwerpen van kleding. Van de acht mooiste ontwer- Ook zijn pen maakt Cheap en Joy echte workshops. Beeldhouwer De kinderkleding. De onderbouw heeft ervaren hoe het is om te wonen en te tekenen in de donkere grotten toveren leerlingen panelen om van Lascaux door er grotschil- tot graffiti werkstukken. Lucy deringen aan te brengen. In de de Graaf verzorgt de works hops maskers maken en por- trettekenen. Vrijdag Lewedorp, café De Goede Ver wachting, avondruilbeurs, 18.30 uur. 's-Heerenhoek, café de Kroon, ouwe'oeravond, 20.30 uur. A Ie» B Door Mieke Valk ‘V’W L 1 juff

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5