Telescoop in kijker bij sterrenwacht VOORDEELBON Met de Bevelander naar Twee dagen met het hele gezin vanaf €258,- zee 2u Disneyland* Resort Paris S ui i Slapende man ramt een auto I I I Veertig rederijen present op Scheepvaartdag in Vlissingen Workshop met stempels Vechtsporten in de spotlichten ’nn 11 u| -- l z de Bevelander Pagina 27 Met een telescoop zijn fenomenale verschijnselen in het heelal mooi te volgen. (foto: Rijk-Jan Koppejan) Wat is er nog leuker dan met het hele gezin Disneyland Resort® Paris te bezoeken. Voor u een ontroerende terugkeer naar uw jeugd en voor de kinderen een fantastische belevenis. Maar ook de talrijke spectaculaire attracties zorgen voor de nodige opwin ding en spanning. De avondparade in het Disneyland® Park op de zaterdagavond is voor jong en oud een onvergetelijke belevenis. Ook het bezoek aan de gloednieuwe Walt Disney® Studio Park is inbegrepen want u krijgt een hopperpas waarbij u ongeli miteerd de beide Disneyparken kan bezoeken. Naam: MA/ Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Aantal personen: Boekingscode: De Bevelander heeft in samenwerking met reisorganisatie C&O Travel twee prachtige gezinsarrangementen samen gesteld. Bij beide arrangementen reizen de kinderen mee voor een stuntprijs en bij eigen vervoer zelfs gratis! Voor alle ar rangementen is gekozen voor het gloed nieuwe Kyriad hotel. Dit comfortabele hotel ligt binnen Disneyland Resort Paris en biedt een panoramisch uitzicht over de omringende bossen en ligt op slechts enkele minuten lopen van een schilder achtig meer. Er rijden elk kwartier shuttle bussen tussen hotel en de hoofdingang van het Disneyland® Park. Prijzen busreis AH in prijs voor volwassenen bedraagt 225,00. AH in prijs voor kinderen t/m 11 jaar is 78,00 Prijzen eigen vervoer AH in prijs voor volwassenen bedraagt 195,00. AH in prijs voor kinderen t/m 11 jaar is gratis Inbegrepen Twee hotelovernachting op basis van 2 volwassenen per kamer twee ochtenden prima ontbijtbuffet, Disneytickets voor 3 dagen, brochure Disneyland Resort Paris, ANVR, SGR en Calamiteitenfonds garan ties.Kiest u voor de luxe busreis, met nieuwe keurmerk touringcars voorzien van alle faciliteiten, dan is deze uiteraard ook inbegrepen. U neemt deel aan een boottocht op de Seine en de chauffeur verzorgt een prima lichttour Parijs langs de grote attracties. Stuur de volledig ingevulde bon in een ongefrankeerde enveloppe naar (Bij twee volwassen en twee kinderen t/m 11 jaar o.b.v. eigen vervoer en één overnachting) Eveneens de avondtour Parijs en de boot tocht op de Seine. Bij het eigen vervoer ontvangt u een uitgebreide routebeschrij ving naar Disneyland Resort Paris en uw hotel. Data Data voor deze arrangementen zijn: 21-22-23 februari (krokus/carnaval) 2004. VLISSINGEN - De vismijnen in Vlissingen en Breskens gaan fuseren. Op 1 januari 2005 zou de fusie rond moeten zijn. Doel van de samenwerking is het behoud van een visafslag in Zuidwest-Nederland. Volgens wethouder P. van der Made van Vlissingen blijven er in de toekomst maar drie a vier concentraties vismijnen over. Vlissingen en Breskens willen daarbij zijn. “We doen hetzelf de, dus dan kunnen we beter sa menwerken dan concurreren. Door de fusie kunnen we zelf de regie bepalen,” meent Van der Made. Toch benadrukt hij dat de fusie puur uit preventie is gebo ren en niet uit armoede. “Het De scheepvaartdag is bedoeld voor in scheepvaart geïnteres seerde scholieren, hun ouders en andere belangstellenden. Om de scholieren een duide lijk beroepsbeeld te geven, zijn er rederijen en andere ma ritieme bedrijven aanwezig waar ze vragen kunnen stel len. Bovendien kunnen ze van docenten en studenten infor matie krijgen over het werken in de maritiem en logistiek ge richte beroepen. gaat ondanks de afnemende quota toch goed met allebei de afslagen.” Voor de werknemers verandert er weinig. De vijf banen in Breskens en de 6,5 in Vlissin gen blijven gewoon bestaan. Wethouder R. Leentfaar van Sluis denkt wel dat er doelmati ger gewerkt kan worden. Daar door komt er tijd vrij om aan dacht te besteden aan marketing en promotie. De mijn in Vlissin gen blijft zich concentreren op de groothandel. Breskens richt zich dan met name op verkoop aan particulieren en kleinhandel en de versmarkt. Bovendien zijn er plannen voor toeristische ac tiviteiten. Op dit moment is het door de hygiëneregels niet mo- Op de Scheepvaartdag staan verschillende onderwerpen in de belangstelling. Zo presen teert BBA-Fast Ferries Zee land het model van de nieuwe veerboot Prins Willem Alexa nder. Ook de veertien films die Omroep Zeeland de afge lopen maanden uitzond over maritieme beroepen worden vertoond op het Maritiem In stituut. Bovendien presenteert het Ne derlands Loodswezen, regio Scheldemonden, het nieuwe SNMS-systeem aan het pu bliek. Dit systeem maakt het mogelijk de plaatsbepaling van zeer grote schepen zeer nauwkeurig te volgen. De Scheepvaartdag van het Vlis- singse Maritiem Instituut De Ruyter aan de Boulevard Ban- kert 130 en 156 op 7 februari duurt van 10.00 tot 15.00 uur gelijk om toeristen in de vei linghal toe te laten. Maar op ter mijn gaat Breskens mogelijk nieuw bouwen. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de toeristische aspiraties van de vismijn. Leentfaart benadrukt dat het gaat om de lange ter mijn. “De plannen voor de her structurering zijn absoluut nog niet concreet.” Ook stelt hij dat Breskens zich niet alleen richt op toerisme. “Het toeristische aspect komt niet in plaats van de gewone daghandel. Het is zeker niet de bedoeling om de produc- GOES - Een 41-jarige Goese- naar is maandag op de MA de Ruijterlaan in zijn woonplaats achter het stuur in slaap geval len en tegen een geparkeerde auto aangereden. Hij kwam uit de richting van de Hertumweg en viel op de MA de tiviteit van de vismijn in Bres kens af te bouwen.” Visserijbestuurder J. Fenijn uit Breskens is enthousiast over de fusie. “Anders had Urk ons op geslokt. Vlissingen had al on derhandeld met Urk. Deze fusie betekent de waarborging van de eigen identiteit. Zo blijft de vis tenminste in Zeeland.” Middelburger Hedwig Samson tekent voor de derde keer voor de organisatie van de wedstrijd, waarbij de inzet de Las Vgas Trophy-bokaal is. Eerder waren Eindhoven en Goes decor. Ge streden wordt volgens het knock-out systeem: wie verlies, ligt eruit. Volgens Samson komen atleten uit heel Europa naar Vlissingen. Er treden ook Zeeuwse vechters aan. Volgens Samson staan er tot op heden 22 provinciegeno- ten genoteerd, verdeeld over alle denkbare takken van vechtsport. MIDDELBURG - Voor ster renkijkers is het vrijdag 30 januari smullen geblazen. De Volkssterrenwacht staat dan helemaal in het teken van te lescopen. Han Beekman en Günther Boerjan doen die avond het een en ander uit de doeken over de eigenschappen en di verse typen. Bij helder weer kan nog een kijkje worden ge nomen op de maan, Jupiter, C&O Travel, Antwoordnummer 10013 6460 XP te Kerkrade De uit België afkomstige Günt her Boerjan staat stil bij diverse typen Cassagrain telescopen, enorm populaire werktuigen bij amateur-sterrenkundigen van wege het allround karakter. Hij is lid van de sterrenwacht in nd vermogen, statieven, len zen en spiegels. Volgens de organisatie is deze lezing op maat voor mensen die overwe gen zelf een telescoop aan te schaffen. Gent en heeft die in Assenede opgericht. 2 DAAGS ARRANGEMENT De luxe keurmerk touringcars (niet ro kers) heeft voldoende beenruimte en een Disneyland video programma. Zij vertrekken op zaterdagochtend tussen 06:00 en 07:00 uur vanuit diverse op stapplaatsen richting Parijs. Onderweg wordt een ruime pauzestop (ontbijt- stop) gemaakt en arriveert u rond het middaguur in het hotel Kyriad. U kunt twee dagen vrij uw eigen plan trekken, uw entree ticket biedt ongelimiteerd toegang tot beide Disneyparken. Op zondag namiddag om 17:00 uur is de aanvang thuisreis vanaf uw hotel zodat u rond 22:00 uur weer terug bent in Nederland. COLIJNSPLAAT - Petra den Engelsman verzorgt vanaf 31 januari workshops stempelen. Tijdens de workshops worden verschillende stempeltechnie- ken uitgelegd en toegepast. Prijzen busreis AH in prijs voor volwassenen bedraagt 152,50. AH in prijs voor kinderen t/m 11 jaar is 59,00 Prijzen eigen vervoer AH in prijs voor volwassenen bedraagt 129,00. All in prijs voor kinderen t/m 11 jaar is gratis Inbegrepen Hotelovernachting op basis van 2 vol wassenen per kamer prima ontbijt buffet, entree tot beide Disneyparken voor zaterdag en zondag, brochure Dis neyland Resort Paris, ANVR, SGR en Calamiteitenfonds garanties.Kiest u voor de luxe busreis, met nieuwe keurmerk touringcars voorzien van alle faciliteiten, dan is deze uiteraard ook inbegrepen. Bij het eigen vervoer ontvangt u een uitgebreide routebeschrijving naar Dis neyland Resort Paris en uw hotel. Data Data voor deze arrangementen zijn: 21-22 februari (krokus/carnaval), 13-14 maart, 20-21 maart en 27-28 maart 2004. 3 DAAGS ARRANGEMENT Als tweedaags arrangement, alleen is de aanvang thuisreis niet op zondag maar op maandag 17:00 uur. Daarnaast kunt u op zondagavond nog zonder extra kos ten deelnemen aan een avondtour Parijs. C&O Travel is als reisorganisatie geselec teerd als officieel preferred touroperator van Disneyland Paris. U kunt tijdens kan tooruren bellen naar de reserveringscen- trale van C&O onder nummer 045-5327711 of 045-5350098. C&O Tra vel is lid ANVR, SGR en Calamiteiten fonds. OPSTAPPLAATSEN RESERVEREN Voor beide arrangementen kunt u opstap pen in Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda. VLISSINGEN - Het HBO en MBO van het Vlissingse Ma ritiem Instituut ‘De Ruyter’ houden op 7 februari de jaarlijkse Scheepvaartdag. Er zijn veertig rederijen aanwezig zijn uit verschil lende maritieme takken, zo als de handelsvaart, de bag- gerij en de visserij. Helder weer De sterrenwacht heeft voor toe komstige waarnemers diverse ty pen telescopen opgesteld die bij helder weer worden die buitenge zet. Naast de Zeeuwse wachters zijn ook medewerkers uit Assene de met eigen telescopen aanwezig. De Volkssterrenwacht is te vinden aan de Herengracht 52 in Middel burg. Lenzen en spiegels Han Beekman is medewerker van de sterrenwacht, hij ver telt in zijn lezing over de ei genschappen van de teles coop. Met hulp van power- pointpresentatie laat Beekman een en ander zien op het ge bied van vergroting, scheide- Woensdag 28 januari 2004 Ook is er de mogelijkheid tot een kinderstempelworkshop voor kinderen vanaf 7 jaar. Bij een kinderfeestje is dat voor maximaal acht kinderen. De workshops zijn op zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur bij Den Engelsman thuis, aan de West- Havenstraat 39. De workshops kosten 14 euro. Voor meer infor matie 0113-696005. VLISSINGEN - Boksen, Mu- ay Thai en professional shooto. Het zijn de ingrediën ten voor een onvervalst avond je vechtsport, 28 maart in het Arsenaaltheater. Saturnus, het Orionneveld, het Zevengesternte en diverse sterrenhopen. Het begint om 20.00 uur. II li lil Ruijterlaan in slaap en reed te gen een geparkeerd staande auto die vervolgens doorschoof tegen een grondwater-bemalings- pomp. De pomp ging kapot waardoor liters water wegliep de riolering in. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten beschadigd. Ikxnaak graag gebruik van deze aanbieding en reserveer vooraf telefonisch bij C&O Travel telefoon (045) 532 77 11 of (045) 535 00 98, waarna ik aangeef akkoord te gaan met de voorwaarden. i I ql veilig dankzij fusie Travel (onsuli Onmin Vismijn in Vlissingen is 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 27