Nuttige informatie op internet over toets Eerbiedwaardige punkers herrijzen Drentse volkszanger Jannes verbaast zich over populariteit Webwetensw@@rdigheden Lekker, lekker... Puzzelland In de sterren... Het boek Muziek en meer 4 8 10 9 4 8 9 10 Woensdag 28 januari 2004 de Bevelander Pagina 25 Gekonfijte mandarijnen gitarist Baz Warme is de jongste getrokken voor de opnamen van field en Black maken vanaf het half februari). Er is ruim tijd uit- Anneke Kaiser Dick van der Veen 1 2 3 11 1 2 3 5 6 7 Zanger Jannes geniet van het grote succes. Meer dan duizend fans bezoeken Jannes’ eerste fanclubdag. (foto: Eva Posthuma) 11 HORIZONTAAL: VERTICAAL: Willem Gunneman B 1. Opstaande rand aan een buis, hoofdhuid; 2. tod, dik boek, belasting voor het ge bruik van een weg; 3. bijbel vertaling, streek in Frankrijk; 4. spinnenwebdraad; 5. bol garen, beroep; 6. gaping; 7. plag, karakter; 8. mannelijk Ingrediënten: zes mandarijnen zonder pitten, 50 cl water en 500 gram suiker. Recent was ik voor een korte vakantie in Nice en daar viel het me weer eens op hoe groot het aanbod van gekonfijte vruchten daar is. Op het marktje achter de Promenade des Anglais, de boulevard die langs de Middellandse zee loopt, wemelt het van de aanbieders en overigens ook van wespen, die op de zoete lekkernijen afkomen. Het konfijten van vruchten is in wezen een simpel werkje. Gekonfijte mandarijnen bijvoorbeeld. Andere politici met een weblog of - minder modieus - een in ternetdagboek? Kijk eens op www.klaasdevries.nl. www.ger- ritzalm.nl, niet de meest flitsende heren, maar toch best interes sant om even te lezen. Met name De Vries neemt de tijd om een goeddoortimmerd betoog op het net te zetten, hoewel dat nu net weer niet een hoofdkenmerk is van een weblog. Wie zelf geïnteresseerd is in het bij houden van zo'n weblog zou eens een kijkje kunnen nemen op http://weblogs.bnn.nl/. De omroep geeft namelijk iedereen de mogelijkheid om gratis een eigen log op het net te zetten. Even aanmelden en loggen maar. En nu maar hopen dat er tussen die duizenden ook nog hier en daar iemand iets zinnigs te melden heeft. De reden voor deze stap is overigens een stuk verbazingwek kender dan de stap zelf. DJ, entertainer en 'man-van' Adam Curry haalde Marijnissen over de weblog te beginnen. In Cur ry’s radioprogramma van 20 december was Marijnisse te gast. Het klikte klaarblijkelijk tussen de heren. ‘Je zou bijna niet ge loven dat deze sympathieke man een heuse haagse politicus is’, aldus het vleiende commentaar van Curry. Een vervolgafspraak was snel gemaakt en op 6 januari bracht de discjockey een be zoekje aan Den Haag. En daar werd de deal gesloten. Marijnis sen zou een weblog beginnen. Tegenprestatie van de discjoc- key? Curry is inmiddels lid geworden van de SP. Sommige din gen klinken zo raar, die zullen wel waar zijn... ceerde beschrijving van het landschap, vermengd met lokale nestgeur en de verrassende plot doen uitzien naar een nieuwe aanval van haar creativiteit. Uit geverij Luitingh-Sijthoff. Paper back 368 blz. Prijs 18,95 euro. Maakt uw kind binnenkort de eindtoets op zijn of haar basisschool dan kunt u hem of haar helpen bij het voorbereiden op de toets. Kijk eens op internet: 'http://eindtoets.kennisnet.nl' Erin Hart roept in ‘Aardedon ker’ de beklemmende atmosfeer van het Ierse platteland op. Een turfsteker vindt het hoofd van een roodharig meisje. Dat leidt onmiddellijk in Portumna en omgeving tot allerlei wilde ver halen. Er zijn in de loop der eeu- Zo’n 170.000 leerlingen van ruim 6400 basisscholen in Ne derland nemen op 10, 11 en 12 februari deel aan de eindtoets voor het basisonderwijs. Hoort uw kind hier ook bij, dan kimt u uw zoon of dochter helpen bij het voorbereiden op de toets. Door uw kind gerust te stellen, uit te leggen wat de bedoeling is van de toets en wat er precies gaat gebeuren. WATERMAN Privé: tijd voor ontspanning en nadenken over volgend jaar. Liefde: nu alvast voorbereidin gen voor romantiek op een later tijdstip. Geld: een slim plan lijkt te gaan werken. Topdag: zaterdag. STEENBOK Privé: je wordt op de proef ge steld zonder datje het merkt. Liefde: heftige gevoelens gaan de boventoon voeren. Geld: een impulsaankoop blijkt een treffer in de roos. Topdag: vrijdag. SCHORPIOEN Privé: investeren in contacten is nu meer dan ooit van levensbe lang. Liefde: weerzien met een oude bekende roept ongedachte ge voelens op. Geld: grote aankoop uitstellen om kleine te kunnen doen. Topdag: woensdag. TWEELINGEN Privé: slechte berichten gaan net langs je heen. Probeer je in te dekken. Liefde: je partner komt met een verrassend voorstel. Geld: snel actie ondernemen loont. Topdag: vrijdag. BOOGSCHUTTER Privé: er is een spel om de macht gaande, waarbij je je beter afzij dig kunt houden om straks toe te slaan. Liefde: niet iedereen is gediend van overrompelingstactieken. Geld: een mooie aanbieding toch nog eens bij de concurren tie bekijken. Topdag: zondag. KREEFT Privé: er komt een verleidelijk aanbod, maar het is nu niet de goede tijd hiervoor. Liefde: als je de eerste stap hebt gezet, gaat de rest overrompe lend snel. Geld: een meevaller brengt je in een goed humeur. Topdag: donderdag. 1. Ferm, evenals; 2. loterij briefje, nieuw, vermogend; 3. muze van het minnedicht, Van regionale held naar lande lijke beroemdheid', kopte pla tenmaatschappij CNR. Jannes kan er alleen maar om lachen. Maar in de woorden van de pla tenmaatschappij schuilt een waarheid als een koe. De cd’s van de sympathieke zanger zijn niet aan te slepen en het aantal fans groeit met de dag. Wij spra ken Jannes aan de vooravond van zijn eerste fanclubdag. Al waar hij meer dan duizend fans verwacht. De weblog van Jan Marijnissen is 20 januari van start gegaan en valt te vinden op http://www.janmarijnissen.nl/weblog/. Af gezien van de opmerking dat hij 'De affaire Oudkerk' lullig vindt voor Rob Oudkerk, is er nu nog niet zoveel te lezen, maar daar moet spoedig verandering in komen. En mede-loggers re ageren in ieder geval positief op de start van de site, gezien de reacties op het eerste logbericht. In de aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen had den we het in deze rubriek al eens over het verschil in kwaliteit in het internetgebruik van de verschillende politieke partijen. Eén partij die er ook begin 2002 al bovenuit stak was de Socia listische Partij van Jan Marijnissen. Zijn partij was de initiatief nemer van het WAO plein en gaf politiek geïnteresseerden bo vendien alle ruimte om via sp.nl de eigen mening te ventileren (mits die natuurlijk niet uit een volgens de partij te foute poli tieke hoek kwam). Daarnaast hebben prominenten als Agnes Kant en Jan Marijnissen via sp.nl een eigen website. Wat er nog niet was - en daarmee is Jan Marijnissen nu eens niet de snelste in modebewust politiek Den Haag - is een weblog. Was, want inmiddels is daarin verandering gekomen. De SP- leider is inmiddels van start gegaan met de niet geringe taak om regelmatig zijn belevenissen aan het internet toe te vertrouwen. dier; 9. boom, bijwoord; 10. plaksel, Engels bier, voor; 11. schedelhuid, honende opmer king. Bereiding: Borstel de mandarijnen in warm water schoon, droog ze af en prik met een stevige naald rondom gaatjes in de schil. Water en suiker in een pan doen en aan de kook brengen onder voortdurend roeren. Er ontstaat een suikersiroop. Dompel de mandarijnen in de si roop en temper het vuur zodanig dat er nog slechts heel lichte bubbeltjes ontstaan. Laat het geheel een uur doorkoken. Neem de pan van het vuur en laat de mandarijnen in de siroop staan tot alles geheel is afgekoeld. Schil dan de vruchten, snij ze in tweeën en serveer ze met een bolletje ijs of in een biscuitschuit- je. paal boven water dat ik zanger of voetballer wilde worden. Wat voetballer betreft, heb ik het tot de eerste divisie geschopt. Als keeper op de reservebank. Zin gen past me meer. Mijn vader Jopie heeft de eerste cd-single betaalt, gevolgd door het album ‘Bella Bianca’. Samen met Mar tin Sterken hebben we de afgelo pen jaren schitterende liedjes opgenomen. Er zijn maar liefst twee albums verschenen en een dvd. Binnenkort maakt Jannes de overstap naar Emile Hartkamp. De producer en tekstschrijver van onder meer Frans Bauer en Marianne Weber. "Ik heb een liedje mogen zingen tijdens Ma rianne’s theatertour. Mensen vonden het prachtig en ook ik Na het basisonderwijs gaan alle kinderen in Nederland naar een school voor voortgezet onder wijs. Bij de keuze voor een be paald type voortgezet onderwijs spelen verschillende factoren een rol: uw wens als ouder, het advies van de basisschool en vaak ook de resultaten van een eindtoets. Scholen hebben de keuze uit verschillende eindtoet sen, waarvan de Cito-toets het meest wordt gebruikt. De vragen die kinderen te maken krijgen, gaan over taal, rekenen, studie vaardigheden en wereldoriënta tie. Het aantal vragen per onder deel verschilt, maar het zijn al tijd meerkeuzevragen. De eind toets is geen examen. Het is een hulpmiddel bij het bepalen welk schooltype het beste past bij uw kind. De toets meet wat uw kind in acht jaar basisschool heeft ge leerd, maar zegt ook iets over ei genschappen die van invloed zijn op schoolsucces, zoals mo tivatie, concentratie en doorzet tingsvermogen. Oefenen voor de toets is dus eigenlijk niet nodig. Het kan echter wel helpen. Het is goed als uw kind weet welk type vragen het kan verwachten. Óp 'http://eindtoets.kennisnet.nl' zijn voor elk vak verschillende voorbeeldopgaven te vinden. Daarnaast biedt de website on der meer informatie over faal angst, over wat er gebeurt als uw kind de toets mist door bijvoor beeld ziekte of wat de mogelijk heden zijn als uw kind dyslecties of slechtziend is of moeilijk leert. Ten slotte komt natuurlijk ook de uitslag aan de orde. Wat zegt die en hoe bepalend is hij? pertoire aanslaat blijkt wel uit de optredens. Iedere avond is het één groot feest. Hetzelfde geldt voor de optredens van collega’s als Ame Jansen, Marianne Web er, Henk Wijngaard en anderen. Lekker ongedwongen. Gezellig heid is en blijft het allerbelang rijkste, iedere dag weer." Jannes geniet zichtbaar van alle aandacht. Op de eerste fanclub dag in de Giraf te Emmen wor den meer dan duizend fans ver wacht. "Ongelofelijk”, lacht Jannes. "Niet alleen ik mag er optreden. Ook Arne Jansen komt naar Emmen." Hoe is het eigenlijk begonnen voor hem? "Ik ben met muziek opgegroeid. Opa speelde accordeon en mijn vader heeft een cd-winkel. Het stond voor mij als kind al als een MAAGD Privé: als het erom gaat spannen kun je zelfs goede vrienden niet vertrouwen. Liefde: al je charmes gebruiken om een foutje weg te werken. Geld: je krijgt een aantrekkelijk voorstel waar je gerust op in kunt gaan. Topdag: zaterdag. RAM Privé: vertrouwen is goed, maar vergeet niet de andere partij ook te horen. Liefde: weinig tijd voor elkaar, maar benut de tijd die er is wel intensief. Geld: grote aankopen uitstellen, wacht tot februari. Topdag: zaterdag. LEEUW Privé: sombere verhalen van collega's hebben geen vat op jou en probeer dat zo te houden. Liefde: er is iemand die heel graag iets met je wil, maar dat niet durft zeggen. Geld: iemand probeert misbruik te maken van je zwakste scha kel. Topdag: dinsdag. genoot met volle teugen. Ma rianne is naast het feit dat ze een geweldige zangeres is, ook nog eens een geweldig mens, ok met Emile klikte het. Momenteel zijn we aan het bekijken in wel ke vorm we gaan samenwerken. Ik zie het als een hele eer. Ook met mijn manager Richad Roe- lofs klikt het geweldig. We zijn echt twee handen op één buik. Het is toch heerlijk wanneer je van je passie je beroep kunt ma ken en avond aan avond voor het voetlicht mag treden in volle za len? Hetzelfde geldt voor de eer ste fanclubdag. Ongelofelijk toch, een grote evenementenhal uitverkocht. Voor mij. Daar kan niets meer tegenop.” VISSEN Privé: heen en weer geslingerd: gaat het nu wel of niet goed? Hoe dan ook: tijd voor rust en bezinning. Liefde: je bent erg gevoelig voor prikkelingen, maar beheers je. Geld: blijven rekenen, blijven tellen, dan valt het nog mee. Topdag: donderdag. STIER Privé: je maakt het jezelf niet ge makkelijk en dat is in deze pe riode niet verstandig. Liefde: je gaat twijfelend door het leven en dat is niet alleen voor jezelf vervelend. Geld: iemand probeert van je onoplettendheid misbruikt te maken. Topdag: zondag. "Het is onbegrijpelijk dat het Nederlandse lied zo’n grote aan hang kent", begint Jannes zijn verhaal. "Zeker wanneer je je bedenkt dat het niet of nauwe lijks op de landelijke zenders ge draaid wordt. Dat Nederlands re- B WEEGSCHAAL: Privé: een onverwachte afspraak zorgt ervoor dat je je toekomst plannen helemaal ziet verande ren. Liefde: praat maar even niet over je gevoelens, dat komt later wel. Geld: veel dingen zijn toch duurder dan je had gedacht. Topdag: maandag. Russische volksvertegen woordiging; 4. Engels lid woord; 5. naaldboom, knol; 6. manillahennep; 7. klap, zang vogel; 8. atmosfeer absoluut; 9. ingelegd zuur (Mal.), laat ste avondmaal; 10. open plek in een bos, Transit Interna tional Routier, oppervlakte- maat; 11haartje, bloedgever. nog van geen ophouden wil we ten. Paul Roberts nam twaalf het hier om een mysterie uit het is 'Golden brown' het meest blij- jaar geleden de microfoon over; j .r 1 i..x 1 rn_ n, gitarist Baz Warme is de jongste Strangler, hij doet sinds vier jaar allemaal nieuwe songs. The mee. Engelse muziekmedia be- Stranglers staan nog altijd voor 1 aan dacht aan The Stranglers. De band was onderwerp van ver schillende BBC-documentaires. kerk plaatshebben en vreemde staan. Pittige teksten, die hier en nachtelijke lichten opflakkeren, daar werden aangepast op de 'ra- Hart maakt met dit literaire thril- dio-versies' van singles om pro- lerdebuut veel indruk. De knap- grammamakers niet in verlegen- pe karaktertekening, de genuan- heid te brengen. Bumel, Green- Coast' (CNR Records, verwacht Op 31 maart staan de Stranglers in Het Patronaat in Haarlem. The Stranglers maakten opgang begin deel uit van de band, die wen nogal wat levens op brute in het tweede deel van de jaren wijze in de turf beëindigd. Gaat zeventig. Van hun handvol hits verleden of brengt het juist ven hangen. The Stranglers wor- klaarheid in een recente moord? den in één adem genoemd met Het is de vraag waar met name de punkhelden van het eerste de pathologe Nora Gavin mee uur. De wilde haren zijn met de steedden de laatste tijd veel aan- genoeg gitaargeweld om met zit. Ze is meer dan gemiddeld jaren uitgedund, muzikaal blijft dacht aan The Stranglers. De hun ouders meegekomen tieners betrokken en sleept archeoloog het een interessant clubje. band was onderwerp van ver- te laten 'stagediven'. Maar het Cormac Maguiere mee in de schillende BBC-documentaires. echte punkvuur laait niet meer martelende onzekerheid. Het Zwart en zwaar, de pakken en de Eind vorig jaar maakten Bumel op; popsongs zijn het nu. Opval- wordt allemaal nog spannender gitaardecors; orgelpartijtjes die c.s. samen met de reggaeboys lend stuk is 'Sanfte Kuss', in als diefstallen in de plaatselijke bij The Doors niet zouden mis- van UB40 een geslaagde tournee Duits, Frans én Engels. Pikken langs de grote Britse podia. Eer- de videoclipzenders en radio daags gaat een Europese tournee 'Norfolk Coast' op, dan maken van stapel die in het teken staat The Stranglers op hun oude dag van het nieuwe album 'Norfolk hun comeback in de hitparade. Hou fteeN zorótem oo ^WToers,.. pat i£ eeN MAkkie- Bevelander extra JP380 0 I al

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 25