Kapelle heeft na maanden DE BEL DE BEL Letselschade? PALS GROEP 7 DAGEN EROTIEK nieuw college NIEUW ADRES!! J ’t Terpje na dertig jaar nog hetzelfde I Confetti houdt 'Eenakter- lampionnentocht festival kan spannender1 begint in Goes Politie pakt drie snelheidsduivels Bodemsanering Kapelle is klaar Lezing Groei en Bloei in Goes Cursus Tai Chi Eijsemims Optiek Last minute of wereldreis DE BEL^dt Sportprijzen‘s/Y< FEEST BIJ DE UITGEBREIDE GAMMA IN GOES De Bel, altijd prijs! Tienduizendste bezoeker voor Kerkje Ellesdiek BADKAMERS Breakaway KENS In verwachting? BEURS 2004 Weekkrant voor de Bevelander l O uuegener huLs-aan-hulskranten Woensdag 28 januari 2004 wk 05 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 cetrum onder- Westen van Zuid zoekt kweek van zilte gewassen De nieuwe wethouders van Kapelle hadden aan media-aandacht niets te klagen. (foto: Jaap Wolterbeek) advertentie (foto: Tannie de Jonge) advertentie (Lees verder op pagina23) hl HIODOQ-1 71 BR van 4 t/m 7 februari a.s. 9» Regio Nieuws Breed uit XXL Joep Onderdelin- den en de tragiek van de flapoor -Beveland kampt met ratten zie pag 9 Het kostte de politiek drie maan den overleg, het kostte het CDA Laat de albatros niet verdrinken! Voorjaarstasje Vrolijke bloembollen in salimtasje. Keuze uit narcissen of blauwe druifjes. KAPELLE - De bodemsanering van de tuinen rond het voormali ge Lika-terrein in Kapelle is afge rond. De bodem was daar veront reinigd met olie en zware meta len.Dat sanering op die plek no dig was, bleek halverwege vorig jaar. De verontreinigde grond is vervolgens afgegraven, op som mige plaatsen tot zo'n vier meter diep, en afgevoerd. Enkele tuinei genaren zagen door de graafwerk zaamheden hun planten, bomen en struiken verloren gaan. Ook moesten schuurtjes worden afge broken. De gedupeerden krijgen van de gemeente Kapelle geld om hun tuinen opnieuw in te richten. RILLAND - De politie heeft af gelopen week drie snelheids duivels in de kraag gevat. In een geval reed een automobilist twee keer harder dan de toege- stane snelheid.Agenten van de onopvallende videowagen van de politie zagen vrijdag op de Oude Rijksweg in Rilland een auto wel erg hard voorbij scheu ren. Het bleek te gaan om een 35-jarige man uit Hellevoetsluis die honderdzestig kilometer reed, terwijl er een maximum snelheid van tachtig kilometer per uur geldt. Even later was een 22-jarige Amsterdammer de pineut. Hij racete met een vaart van 174 kilometer per uur over de A58. Ter hoogte van Ka pelle zette de politie hem aan de kant. Op de Oesterdam in Ril land maakte een 21-jarige auto mobilist uit Tholen het te bont. Hij reed honderdvijftig terwijl honderd was toegestaan. Alle drie hardrijders moesten hun rij bewijs inleveren. De gelukkige bezoeker krijgt dan een bos bloemen en ver schillende cadeautjes. Alle andere aanwezigen mogen zondag gratis meedoen aan een verloting. De meezingdag staat onder leiding van Lenie Stokman en Engel Reinhoudt. De be zoekers kunnen meezingen, de liederen staan in een mee- zingboek die in het kerkje te krijgen is. Verder is er een instrumen taal intermezzo van het kwintet Kees de Klerk, dat bestaat uit leden van ONDA uit Nieuw- en St. Joosland. Ook laat de groep Mooi Zee land Zeeuwse klederdracht zien. Entree kost 3,50 euro. het eerste geld in. Van die 125 gulden hebben we de eerste spullen gekocht. Als leidsters kregen we tien gulden per ochtend en we be taalden contributie voor onze eigen kinderen. Onze kinde- liter niet met elkaar door een deur kunnen, vergeten ze in Ka pelle voor het algemeen belang. 'Water bij de wijn', zeggen Gan- seman, Burger en Herselman keer op keer. Het zijn de Kapelse toverwoorden voor èen schijnba re pais en vree. "De druk die de media op ons legden was groot. Mede door die druk is deze co alitie tot stand gekomen", zegt Herselman. "We moesten een jaar al twee. De jonge moe ders Eveline en Hennie zaten eerst in het bestuur en werden al snel ingezet als juf. De speelzaal draaide op contribu tie en verder zetten juffen en bestuur alle zeilen bij om geld in te zamelen. "We kregen ook giften, schreven fondsen aan, verkochten stroopwafels en wierven opa's en oma's als do nateur", vertelt Van Wuijck- huijse. "Van subsidie hadden we nog nooit gehoord." GOES - Jeugdkorps Confetti houdt op 31 januari een oranje- hoeden lampionnenoptocht, ter ere van de vetjaardag van konin gin Beatrix. Tijdens de optocht is er een wedstrijd wie de mooiste, raarste of gekste hoed of muts draagt. Het idee is ontstaan uit de jaarlijkse lampionnenoptocht op 30 april. Daar komen steeds min der mensen op af en doordat het pas laat donker wordt in die tijd, liggen veel kleine kinderen al in bed. Op 31 januari is het zeker donker dus dan komen de lam pionnen goed tot hun recht, meent de organisatie. De optocht start om 19.00 uur op de Grote Markt en eindigt daar ook om 20.00 uur. Confetti biedt de lampionnen gra tis aan. In de wedstrijd om de gek ke en mooie hoeden en mutsen zijn vijftien prijzen weg te geven. Deelnemers kunnen de lampion nen vanaf 18.30 uur voor het Stad huis afhalen. GOES - Afdeling Goes, Noord- en Zuid-Beveland van Groei en Bloei houdt 29 januari een lezing over kamerplanten. De lezing is in het Groencollege aan de Fruitlaan in Goes. Er komen verschillende on derwerpen aan de orde. Bijvoor beeld hoe een plant zich in een be paalde biotoop kan handhaven, zoals in de bergen, de woestijn of het tropisch regenwoud. Boven dien is er uitleg over hoe die om standigheden kunnen worden na- uur. Kosteloos juridisch advies HEINKENSZAND - Het Eenakterfestival van het Zeeuws Centrum voor het Amateurtheater (ZCA) kan spannender en fris ser, vindt de organisatie. Het festival in april in de Stenge in Heinkenszand krijgt dan ook een andere opzet. ZUID-WEST HALLEN ROOSENDAAL (oost) ZA. 7 FEB. v.14-24 u ZO. 8 FEB. v.14-22 u meeste verschillende stands ELLEWOUTSDIJK - Het bestuur van 't Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk verwacht tijdens de mee- zingmiddag op zondag 1 fe bruari de tienduizendste bezoeker te kunnen verwel komen. DISCOUNTt£P DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS ZEELANDHALLEN-GOES zaterdag 31 JANUAR110-16 UUR ren moesten trouwens ook ge woon meeloten voor de wacht lijst. De dochter van de voor zitster is er daardoor nooit in- ben ze in feite gelijk. Nu is het aan ons om zo snel mogelijk daadkrachtig aan het werk te gaan." De officiële benoeming van het nieuwe college is op 10 februari. 4 Allereerst is het festival al leen nog op vrijdag en za terdag en komt de zondag middag dus te vervallen. Verder wordt het festival voortaan afgesloten met een feest. De belangrijkste verande ringen voert de organisatie door bij de optredens. Het ZCA constateert dat de re pertoirekeuze vaak weinig spannend is. En dus kiest het ZCA voor een toneel- festival in plaats van een open podium van allerlei kunstvormen. Dans, zang en muziek mogen onder deel blijven vormen van de eenakters maar de nadruk ligt voortaan op het toneel spel. Bovendien gebeurt de be oordeling van de optredens niet meer achteraf en schriftelijk. Het ZCA trekt een jury van buiten Zee land aan, die met een frisse blik de eenakters jureert in aanwezigheid van het pu bliek. Toneelamateurs kun nen zich nog tot 1 maart in schrijven bij Lies Hanse, Haven Zuidzijde 28 in Brouwershaven. knoop doorhakken."Het aanzien van de Kapelse politiek is in die drie demissionaire maanden wel geschaad geeft Herselman toe. "Als burgers zeggen: 'het leek wel een kleuterklas', dan heb- "We hebben een taak. Wij le ren de peuters respect voor el kaar te hebben. Later zullen ze zich ons misschien niet meer herinneren, maar we proberen wel de basis te leg gen. En dat is zeker in deze tijd heel belangrijk", zegt Menken. Het was in de vroege jaren ze ventig dat de toenmalige wijk zuster Knook signaleerde dat er behoefte was een peuter speelzaal in het dorp. Ze wist een groepje jonge moeders zo enthousiast te krijgen dat ze er eentje op wilden zetten. Van gekomen. Wuijckhuijse: "We legden zelf Aanvankelijk was er maar één groep van twintig kinderen, maar dat werden er hetzelfde KAPELLE - Als vliegen op de honing dromt het journaille samen rond een tafel in het ge meentehuis van Kapelle. Groot nieuws, want de Kapelse par tijen zijn er eindelijk uit. VVD, CDA en Gemeentebelang leve ren de wethouders voor het nieuwe gemeentebestuur. ■KC europaJuin een fractievoorzitter. Onderwijl vertelden inwoners op televisie hoe vervelend en onprofessio neel ze het allemaal wel niet vonden. Een oud-gedeputeerde werd van stal, gehaald om publie kelijk zijn mening te geven en analyses in de krant legden vin gers op pijnlijke plekken. Het woord soap viel vaak in de mé dia én op straat. Een soap waarin de media zelf ook een rol speel den. Zo wist Omroep Zeeland vorige week al te melden dat er een nieuw college was gevormd. De glazen bol stond niet scherp afgesteld, immers de PvdA viel alsnog buiten de boot. Als het aan de nieuwe wethou ders Peter Ganseman (Gemeen tebelang), Giel-Jan Burger (CDA) en Jon Herselman (VVD) ligt, is alle heibel en gekissebis verleden tijd. "De strijdbijl is nu, op dit moment, begraven", stelt Burger. Dat in het nieuwe colle ge wethouders zitten die norma- 9 UI O RED DE ALBATROS GOES - Tai Chi Qigongschool Midden Zeeland begint op 5 fe bruari met een beginnersgroep in Sportpunt Zeeland in Goes. De Chinese bewegingsleer Tai Chi Qigong zijn vloeiende, lang zame bewegingen. Chinezen be oefenen deze kunst dagelijks tot op zeer hoge leeftijd. De eeu wenoude oefentherapie, draagt met helende houdingen, bewe gingen, zelfmassage, meditatie en ademhalingstechnieken bij tot een gezonde geest in een gezond lichaam. De cursus op 5 februari begint om 18.30 uur in Sportpunt Zeeland. Voor meer informatie of aanmelden 0118-636054 of replentze@zeelandnet.nl. ^9- Lange Voststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 X KLOETINGE - Peuterspeel zaal 't Terpje in Kloetinge viert in februari het dertig jarig jubileum. Er is in die jaren veel veranderd en soms waren het woelige tij den voor de speelzaal. Maar medeoprichtster Jeanette van Wuijckhuijse en juffen van het eerste uur Eveline Harting-van der Heijden en Hennie Menken kunnen trots zijn op hun werk, 't Terpje van toen staat na al die jaren nog steeds als een huis. De lezing begint om 19.30 1 L' Door Dennis Rijsbergen I Ie uur. www.reddealbatros.nl www.europatuin.nl www. pcd iscount. nl ;el i ge- bin- GOES.NIEUWE RIJKSWEG 2D.0I13-215395, DONDERDAG KOOPAVOND HARD- SOFTWARE DIGITALE FOTO t VIDEO PC-EH VIDEOGAMES INFO DEMO TESTEN REPAREREN 0900-8998533 of www.palsgroep.nl meeste, mooiste* (S.M.(shows, live piercing+tattoo,3prive- stripsters! Amerikaan-lapdans! Gratis Info 0031651896624 www .ajBrnans-cptië<.iïL BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Zie de Reis Recreatie pagina in deze krant BRABANTSE GEZELLIGHEID VEILIG UITGAAN VANAF 18+ LAAGSTE ENTREE+HORECAPRIJS! GRATIS PARKEREN OP DE bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. GRAVEREN doen wij GRATIS! Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle Tel. 0113 270 695 (industrieterrein de Smokkelhoek) Jaarlijks verdrinken ruim 100.000 albatrossen door longline visserij. Ze happen naar aas, worden aan de haak geslagen en komen op dramatische wijze aan hun einde. Steun de actie voor een vogelveilige vismethode. Giro 656500 2x zo groot i en compleet vernieuwd! Let op de feestkrant die binnenkort bij u in de bus valt! de Bevelander «He Kloosterweg 4, 4421 PV Kapelle (industrieterrein de Smokkelhoek) tel. (0113) 27 06 95, fax (0113) 27 06 94 Viigelljcschenning 'I 4 d f

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1