V.V. Kruiningen viert zestig j aar voetbalhistorie met groot feest 'Zeeuwse gemeenten moeten één blok blijven' L t Het wordt steeds leuker bil Jan 1149 EURO 1259 1233 iTïïD Eerste mbo'ers halen cijfers voor hoger onderwijs Overledenenverzorgster haalt gelijk bij belastingrechter Nieuwe eigenaar voor Oesterbeurs Politie vindt een ZMF wil af van Winnaars van Pietje Bell wedstrijd kleine projecten Parkeermeters met vuurwerk opgeblazen DIESEL EXPO AGENDA B.V. BEVELAND RONDJE BEVELAND JAN BRUUNS www.de-bevelander.nl Golft en Agrimarkt samen op kop voor Winkel van het Jaar wietplantage in pand Yerseke SUPER met loodvervanger SUPER PLUS ongelood JAN BRUUNS LANDELIJK 1179 WNKELC®^ Woensdag 14 januari 2004 de Bevelander Het Kruiningse elftal dat in 1946 de velden betrad. (foto:pr) advertentie LANDELIJK BIJ JAN advertentie O THUIS //V JE BUURT GOES - Het is een nek-aan-nekrace in de verkiezing van de Winkel van het Jaar in De Bevelander. Vele lezers heb ben inmiddels hun stem uitgebracht. In de tussenstand staan de supermarkten Golff Van Boven in Kapelle en Agrimarkt in Goes gezamenlijk aan kop. Ze worden op de voet gevolgd door Buzzy Bee in Goes dat voorlopig de tweede plaats bezet. Verburg Schoenen en bakkerij de Gouden Korenaar, beiden uit Goes, staan voorlopig op een bronzen stek. Via de bon, die u elders in deze krant aan treft, kunt u nog altijd stemmen. Is er een winkel op De Bevelanden die wat u betreft met kop en schouders uit steekt boven de rest? Laat het ons dan weten. Uw inzen ding maakt bovendien kans op een hoofdprijs: een week endje op het Roompotpark De Krim op Texel voor vier personen (ter waarde van 85 euro per persoon) of een van de cadeaubonnen van 25 euro Zelfstandig overledenenverzor ger is een vrij nieuw beroep. Die werkt in opdracht van uit vaartondernemers, zorginstel lingen en particulieren en ver zorgt het lichaam van overlede- GOES - Zelfstandig overle denenverzorgster M. Wisse uit Goes hoeft net als begrafenis ondernemers geen BTW af te dragen. Dat heeft het ge rechtshof in Den Haag beslo ten. Met de overwinning in de rechtszaal zet Wisse ook een standaard voor haar collega's. GOES - De Zeeuwse gemeen ten moeten juist in deze econo misch moeilijker tijden een blok blijven vormen. Voorzit ter L. van Gelder van de Ka mer van Koophandel Zeeland betreurt het dan ook dat ver schillende gemeenten uit het samenwerkingsverband Stich ting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland (Sepaz) willen stappen. Van Gelder deelde zijn zorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel, het Centrum voor Werk en Inko men en havenschap Zeeland Se- nen en neemt daarmee een deel van het werk van een begrafe nisondernemer voor zijn reke ning. Desondanks hield de be lastingdienst BTW in voor het werk dat Wisse verrichte, dat terwijl begrafenisondernemers, kistenmakers en rouwvervoer- ders geen BTW hoeven af te staan. Wisse vond dat niet te recht, het gerechtshof gaf haar gelijk. Met de uitspraak zijn ook collega's van Wisse in heel Nederland geholpen. Ook zij kunnen voortaan een beroep doen op vrijstelling. Voorzitter van de Kamer van Koophandel, L. van Gelder, maakt zich zorgen om Sepaz. (foto: Dennis Rijsbergen) GOES - Twaalf tweedejaars leerlingen van de sector Eco nomie van het ROC Zeeland zijn er als eerste mbo'ers in geslaagd al tijdens hun mbo- opleiding een aantal studie punten voor de propedeuse van het hoger beroepsonder wijs te verdienen. Het ROC biedt sinds kort sa men met de Hogeschool Zee land een nieuwe mhbo-traject. Dat is een combinatie van de mbo-opleiding Administrateur en de hbo-opleiding Bedrijfs- Door de aanleg in 1982 van een nieuwe sluis in het kanaal economie en biedt leerlingen de kans om in slechts zes jaar een mbo- én een hbo-diploma te halen. Dat is een jaar korter wanneer een student eerst het mbo-diploma haalt en vervol gens voor een hbo-opleiding gaat. Beide scholen verwach ten dat in de toekomst meer leerlingen voor deze versnelde studiecombinatie kiezen. Het ROC en de Hogeschool Zee land onderzoeken dan ook of ook andere mbo- en hbo-oplei- dingen in zo'n verkorte oplei ding kunnen worden gestopt. Een arrestatieteam toog na een anonieme tip naar Yerseke. Op de bovenverdieping van de voor malige winkel vonden agenten de wietplantage. In het gebouw trof de politie niemand aan. Jus titie doet nog wel een onderzoek naar de eigenaar van het pand. YERSEKE - Bij een inval in een voormalig winkelpand aan de Paardenmarkt in Yerseke afgelopen donderdag, heeft de politie meer dan veertienhon derd hennepplanten en profes sionele kweekapparatuur in beslag genomen. Naar nu blijkt zijn al acht au tomaten opgeblazen. Aan de Beatrixlaan moesten twee het er ontgelden. Verder sneuvel den parkeermeters aan de Zuidvlietstraat, de Nieuw- straat, de Naereboutstraat, de Marconistraat, het Damplein en de Dam. Het is niet duidelijk of het om dezelfde dader of daders gaat. Het schadebedrag ligt in ieder geval boven de tienduizend euro. GOES - De jaarwisseling heeft in Goes nog een staar tje gekregen. In de week na oud en nieuw gebruikten vandalen vuurwerk om par keermeters te vernielen. S HEER ARENDSKERKE: Van Berkel galerie, Raadhuis straat 2a, schilderijen van Pe ter van Berkel en Jan Hove ner, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur, t/m 1 febru ari. RILLAND: Dorpshuis Luctor et Emergo, schilderijen van Marli Koe man, dinsdag t/m zaterdag van 12.00-14.00 en 18.00- 22.00 uur, t/m 30 januari. GOES - De redactie van De Bevelander stond weer voor een moeilijke keuze. Heel wat ingezonden kleurplaten van de Pietje Bell wedstrijd die in de Bevelander stond, kwamen in aanmerking voor een van de prijzen. Toch konden er maar zes winnen. De gelukkigen zijn: Ilse Moerdyk, Sander van Deventer en Roebie Heinsen uit Goes, Rowena Pleijte uit Nisse, Danny Vleugel uit Kats en Anouck Pilon uit Wemel- dinge. Zij krijgen zo snel mogelijk een leuk Pietje Bell ca deau thuisgestuurd. loodvrij WINKELCENTRUM DE DL— Hl 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS richt werd. Van die heroprich ting is een man, Chris van Paasschen, 78 is hij, nog steeds iedere zaterdag pre sent." elkaar snel op, vanaf de eer ste competitie werd Kruinin gen drie jaar achtereen kam pioen van de Zeeuwse eerste klas. Twee keer bleef promo tie uit na het spelen van be slissingswedstrijden, maar in 1949 kwam de club in de vierde klas KNVB. Slechts aports, afgelopen donderdag in Goes. Sepaz is vier jaar geleden opgericht door de provincie en de Zeeuwse gemeenten. De stichting is een vraagbaak voor ondernemers die zich in Zeeland willen vestigen Vier jaar na oprichting twijfelen enkele gemeenten aan het nut van Sepaz. Noord-Beveland heeft al besloten de stichting te verlaten en ook Middelburg, Tholen en Schouwen Duiveland overwegen die stap. Van Gelder riep in zijn speech alle partijen op om met een plan te komen waarmee alle deelnemers aan Sepaz tevreden zijn. (Vervolg van voorpagina) De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) denkt daar anders over. "Het beleid is tweeslachtig. Aan de ene kant wordt gekeken naar grootschalige locaties. Aan de an dere kant krijgen gemeenten de opdracht om kleinschalige pro jecten op te zetten en zo de mo lens te spreiden. Van die plannen voor kleine windmolenparkjes moeten we af', meent Tjeu van Mierlo, coördinator algemeen Milieubeleid van de federatie. Die pleit voor het concentreren op drie grote locaties. "De Kanaalzo ne, het Sloegebied en de Storm vloedkering zijn in onze visie de beste locaties voor grote windmo lenparken. Zolang er gekeken wordt naar die kleine projecten blijft men negatief over de grote locaties." Volgens Van Mierlo lijkt ook de provincie dat in te zien. "Er lijkt minder draagvlak te zijn voor de kleine projecten. Dus het beleid verschuift lichtelijk." Zijn de bestuurlijke afspraken waar Van der Klaauw voor pleit een oplossing? Van Mierlo: "Het lijkt me prima dat er afspraken gemaakt worden, maar dan wel een provinciaal breed gedragen afspraak, geconcentreerd op de grote projecten. Die kleine park jes moeten gewoon uit het beleid gesneden worden. 'S-GRAVENPOLDER: Openbare Bibliotheek, Mag- noliastraat, miniatuurvoor- werpen van Christi van Soe- len, dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 en 18.00-20.30 uur, woensdag van 10.00- 12.00 en 14.00-17.00 uur, t/m 3 februari. Yerseke - Restaurant Oesterbeurs in Yerseke begon het jaar met een nieuwe eigenaar, chef-kok Maurice Mulder. Zeeuw se producten hebben zijn voorkeur, culinair verrassen voor een toegankelijke prijs is zijn streven. Mulder (31) werkte enige jaren bij Interscaldes in Kruiningen en De Waag in Serooskerke. Eind 2002 startte hij bij Oesterbeurs, dat werd geleid door Jacqueline Corbeel. Op 1 januari droeg zij het vaandel aan Mulder over. Oesterbeurs serveert diverse menu's en a la carte gerechten, veelal op basis van door Mul der persoonlijk geselecteerde streekproducten. Het restau rant biedt plaats aan vijfenveertig gasten en beschikt daar naast over een zaal voor besloten gezelschappen tot tweeën dertig personen, 's Zomers heeft Oesterbeurs ook een terras. Restaurant Oesterbeurs, is te vinden aan de Wijngaardstraat 2 en is te bereiken via 01 13-572211. Mat kreeg. Op het oude voet balveld werd menige derby tussen Kruiningen en Hans- weertse Boys uitgevochten. Wedstrijden in de vijftiger ja ren waarbij supporters met een misthoorn op het veld stonden te blazen, wedstrij den die soms meer dan dui zend toeschouwers trokken. Cok: "We mochten alles ver liezen, als we maar twee keer van de Boys wonnen." Het is een nek-aan-nekrace waarbij twee supermarkten vooralsnog aan kop gaan. Donderdag 15 januari Goes, Oosterscheldeziekenhuis, inloop spreekuur whiplash patiënten, 10.00-12.00 uur. Heinkenszand, 't Dijkje tussen nr. 135-137, kinderkleding- beurs, 9.00-11.30 uur. Vrijdag 16 januari Heinkenszand, 't Dijkje tussen nr. 135-137, kinderkleding- beurs, 9.00-11.30 uur. Zaterdag 17 januari Heinkenszand, 't Dijkje tussen nr. 135-137, kinderkleding- beurs, 10.00-11.30 uur. Ka pelle, Ned. Herv. Kerk, nieuw jaarsconcert, 20.00 uur. Zondag 18 januari Ellewoutsdijk, 't Kerkje van El- lesdiek, oecumenische bijeenkomst, 14.30 uur. GOES: GGD Zeeland, Westwal, schil derijen van Rob de Graaf, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, t/m 31 maart. ArtSnack, 's-Heer Hendriks- kinderenstraat 10, beelden van Claartje Mol, t/m 18 janu ari, schilderijen van Reynier de Muynk, t/m 18 januari, dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur, donder dag van 13.00-21.00 uur, za terdag van 10.00-17.00 uur. Galerie van den Berge, West wal 45, Roel Achterberg, bronzen gebruiksvoorwerpen, Mirjam Hagoort, mixed me dia, schilderijen, Robert We vers, inkjetprints, donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 14 februari. Lunch- café Stadhuis, Grote Markt, schilderijen en houten voor werpen van Henny van Zun- deren, t/m 31 januari. Reva lidatiecentrum Lindenhof, 's- Gravenpolderseweg 114 a, schilderijen van Hanneke Goetheer-Snoek, tijden kan tooruren, t/m 4 februari. Voetbalvereniging Kruinin gen zag in de laatste oorlogs jaren het levenslicht. In het seizoen 45-46 kwam de club voor het eerst uit in competi tie. In de beginjaren speelde Kruiningen met twee teams op zondag en met elftal op zaterdag. Ko Cok, het wande lend archief van de voetbal club lepelt de Kruiningse voetbalhistorie moeiteloos KRUININGEN - De voet balvereniging Kruiningen bestaat zaterdag 7 februari zestig jaar. Die dag wordt het jubileum gevierd met een groot feest in de Rei- merswaalhal, met een re ceptie van 17.00 tot 19.00 uur, daarna een reünie tot 21.00 en aansluitend feest- 1944 v.v. Kruiningen opge- avond met live muziek. ^jUSSELMUKE!WOFlGOTS op. "Eigenlijk werd de voet bal heropgericht want eerst heetten wij Vitesse, maar dat moest veranderd van de voet balbond. Een seizoen, 43/44, speelden we samen met Hans- weertse Boys als H.K.C., Hansweert-Kruiningen-Com- binatie, totdat 7 februari Maurice Mulder is de nieuwe eigenaar van de Oesterbeurs. (foto: Tannie de Jonge) een jaar duurde het verblijf de leden, ruim honderd op dat niveau en Kruiningen jeugdleden, een dameselftal beleefde een aantal moeilijke en een ploeg van twintig vrij jaren. Door de Ramp in 1953 willigers die veel voor de moest het voetbal op een laag vereniging doen. De successen volgden pitje worden gezet. Voorzitter Jaap van Langevelde: "In 1969 maakte Kruiningen de bij Hansweert kreeg Kruinin- overstap naar het zaterdag- voetbal en daar spelen wij nu in de derde klas." De vereni- gen een nieuw voetbalveld. Van het veld in Hansweert- Oost naar een nieuw sportter- ging telt negentig spelende rein bij de Blauwhoefseweg, leden en veertig niet-spelen- dat de passende naam Kruse KAPELLE: Gemeentehuis, Kerkplein, schilderijen van Wieteke Hendrikx, 'Het uur moeder natuur', maandag en woens dag van 9.00-16.00 uur, dins dag en vrijdag van 9.00-13.00 uur, donderdag van 9.00- 18.00 uur, t/m 23 januari. Er kan maar aan écht de naedkecpste zijn! o GOES WEST *^DÈsPÏgüÈLSTRAAT~ NS STATION 1H MEI VOLOP parkeer gelegenheid rondom HET WINKEL CENTRUM RICHTING I MIDDELBURG 1 VLISSINGEN LI RICHTING lil ZIERIKZEE I® I ROTTERDAM MIDDELBURGSfsrS^ klas centrum ^Vgoeszuid RIJKSWEG A 58 --- Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21 00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur .0 Sell jjjNGBAAN OQSf

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 29