Boek na afronding restauratie van Middelburgse Stadsschuur Bijzondere kijk op...2 Hans Teeuwen’ 'Ik ben niet zoals 1 Europa Kinderhulp zoekt Zeeuwse gastgezinnen 'n Ongelukken en brandjes doen het goed op internet Jan van de Velde 'Vrienden Concert in Yerseke Zeeuwse talentjes over zichzelf Week van gebed in Goes Centrum voor de Kunsten begint cursus fotografie in Goes Vandalen gooien auto in Goes om Politie gebruikt peperspray bij dronken Duitser zingt in 't Kerkje van Ellesdiek Roald Jansen (15) "Zelfspot, daar draait het om in mijn voorstellingen. Ik ben niet zoals Hans Teeuwen, met van die grove grappen. Liever zet ik mezelf voor schut. Zo ging mijn eerste voorstelling, toen ik net op de middelbare school zat, over het leven van een brugsmurf. Met die eerste voorstelling, die ik overigens samen met mijn moeder heb geschreven, haalde ik de lande lijke finale van Kunstbende." J- z I Woensdag 14 januari 2004 de Bevelander Pagina 22 Het duo Friends. (foto: pr) (foto: Jaap Woiterbeek) (foto: M. Polfliet) De Stadsschuur in Middelburg. YERSEKE - In de Nederlands Hervormde kerk in Yerseke is op zaterdag 17 januari een instrumentaal concert met panfluit, viool, orgel en piano van het duo Friends en organist/pianist Peter Wilde man uitTholen. Het gaat om een cursus van tien bijeenkomsten. Die duren van 19.15 tot 21.45 uur en zijn in het ROC-gebouw aan de Zusterstraat 11 in Goes. Ine Bloemen die de cursus leidt is zelf fotografe en heeft een zwak voor de zwart-witfilm. "Fotografie is het spelen met licht en dat leer je het beste met een gewoon fototoestel. Voeg daarbij de moge lijkheden van de donkere kamer en je raakt volledig in de ban. Dan wordt fotografie kunst", zegt Bloemen. "Natuurlijk is de digitale ca mera een geweldige uitvinding en als je vlug een plaatje wilt schieten is daar niks mis mee, maar in onze cursus gaat het om meer dan het plaatje. Het gaat erom dat je iets van jezelf weet uit te drukken. Het gaat om lichtval, standpunt, onderwerpkeuze enzovoort. Bij ons gaat het om fotograferen als hobby." De cursus sluit af met een bezoek aan een museum of fototentoonstelling. De cursus kost 104 euro. Meer informatie en aanmelding via 0113-558128 of cvk@roczeeland.nl. GOES - Het Centrum voor de Kunsten begint op maandag 2 fe bruari een cursus fotografie. Daarin Ieren de cursisten ook zelf films ontwikkelen in de donkere kamer. "De voorbereiding van een pia nist is heel nauwkeurig. In te genstelling tot een tentamen, moet je composities niet vaak herhalen. Je haalt dan alles door elkaar. Door regelmatig naar de blad muziek te kijken, komen de de tails weer boven. Twee jaar ge leden behoorde ik tot de Neder landse top, dus wie weet kan ik zondag weer indruk maken." v "Zondag speel ik Dumka van Tsjaikovsky, mijn favoriete componist. Misschien wel om dat hij een Rus is. Ik heb zelf namelijk een Oekraïense ach tergrond, maar ook de drama tiek, het gevoelige van dit mu ziekstuk spreekt mij erg aan. Ik studeerde al op Dumka voor een concert in februari. Het is alleen maar fijn dat ik deze compositie nog een keer voor publiek mag spelen." Het Middelburg van de zestiende eeuw was een bedrijvige stad. Kooplieden uit Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Duitsland en En geland verhandelden er hun wa ren, zoals hout, wijn, laken en zout. De Zeeuwse hoofdstad fun geerde als belangrijke voorhaven van Antwerpen. Na de val van Antwerpen in 1585 vermeerderde het aantal inwoners en op het hoogtepunt van de bloei van de stad (1660) woonden er 30.000 mensen. MIDDELBURG - Het is inmid dels een goede gewoonte om bij de voltooiing van een belangrijk Middelburgs monument een boek uit te brengen. Zo ook bij de restauratie van de Stads schuur. gebruikt. Over het bouwjaar van de huidige Middelburgse stads schuur bestaat wat onduidelijk heid. Stadsarchivaris W.S. Unger kwam er niet goed uit. Hij schreef in 'Monumenten van Middelburg' dat het gebouw aan de Kousteen- sedijk, vermoedelijk de stads schuur, werd afgebroken in 1642. Daar werd toen het Tuchthuis ge bouwd. '(...)Men mag aannemen dat toen of een nieuw timmerhuis is gebouwd of een bestaand ge bouw daarvoor is bestemd. Be schouwt men echter nu de platte grond van Pieter (de) Bast die van 1594 dateert, nauwkeurig, dan ontwaart men ter plaatse van de huidige stadsschuur een gebouw, dat daarmede treffende punten van overeenkomst vertoont." De oude stadsschuur aan de zuidzijde van de Dam werd in 1585 afgebroken; waarschijnlijk werd de nieuwe schuur in hetzelfde jaar gebouwd. GOES - Tijdens een fietstocht af gelopen zomer was Goesenaar M. Polfliet getuige van een spec taculair staaltje vaarkunst. Het was passen en meten maar een sleepboot kreeg een kraanbak zonder problemen langs een geo pende brug. "We hadden niet verwacht dat deze grote bak door de brugopening kon", schrijft Elk jaar helpt de stichting drieduizend kansarme euro- pese kinderen aan een zorge loze vakantie. Ook op Wal cheren zijn er deze zomer GOES - 'Een bordje meer op tafel kost niet veel'. On der dat motto probeert de Stichting Europa Kinder hulp nu al gastouders te werven voor komende zo mervakantie. GOES - Vandalen hebben af gelopen weekend een auto die geparkeerd stond aan de Tru- manstede in Goes omgegooid. De hele zijkant van de auto raakte bekrast eb gedeukt. De schade loopt in de honderden euro's. De politie trof de man zaterdag nacht aan in zijn auto die stilstond op de rijbaan van de afrit naar Ril land. De verlichting stond nog aan en de motor draaide nog maar de Duitser verkeerde in een diepe slaap achter zijn stuur. De door de agenten gewekte man weigerde uit de auto te komen en verzette zich hevig. De dienders moesten dan ook peperspray gebruiken om de man uit zijn auto te krijgen. Vervol gens werd hij in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. Daar bleek na een blaastest dat de Duitser drieënhalf keer de toege- stane hoeveelheid alcohol had ge nuttigd. De man kreeg een dag vaarding en een rijverbod van 9 uur en hij moest hij zijn rijbewijs inle veren. GOES - Christenen in Goes houden van 18 tot en met 25 ja nuari de week van gebed. MIDDELBURG - Het beste dat Zeeland te bieden heeft, is zondag (18 januari) te zien in de Stadsschouwburg in Mid delburg. Dan hebben we het niet over mosselen, maar over talenten op het gebied van muziek, dans, cabaret, film en beeldende kunst. Twee deelnemers aan Jong Zeeuws talent presenteert... blikken vooruit; de Goese Roald Jan sen en Svjatoslav Presnyakov uit Oost-Souburg. De een is een cabaretier van vijftien, de ander een pianist van zestien. (foto: Jaap Woiterbeek) RILLAND - Op de A58 bij Ril land heeft de politie peperspray moeten gebruiken om een dronk automobilist uit Duitsland in be dwang te houden. ELLEWOUTSDIJK - Jan van de Velde treedt zaterdag 24 janu ari met zijn groep op in 't Kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk. Het concert begint om 20.00 uur. Restauratie De Stadsschuur is een rechthoekig gebouw, aan drie zijden gedeco reerd in de Hollandse-renaissance- stijl. De vierde zijde, aan de kant van de tuin, is veel eenvoudiger Dit jaar komt het materiaal voor de week van gebed voor de eenheid van de christenen uit het Midden oosten. Een groep christenen van verschillende kerken (orthodox, rooms-katholiek en protestant) uit de Syrische stad Aleppo koos het thema Mijn vrede geef ik u. In de gebedsweek organiseert de Raad van Kerken middagpauze- diensten en de Evangelische Al liantie een gebedsuur aan het begin van de avond. Op zondag 18 janu ari is er een gebedsconcert in de Mythe te Goes. Die begint om 19.30 uur. De mid- dagpauzediensten zijn van 12.00 tot 12.30 uur in de Maria-Magda- lena-kapel, aan de Singelstraat in te Goes. In deze week van gebed is er ook van maandag 19 januari tot en met zaterdag 25 januari van 18.45 tot 19.45 uur een gezamenlijk gebedsuur in het Korpsgebouw van het Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager 72. mijn grote kracht. Er zit dan ook geen muziek in mijn nieu we voorstelling. Vorige week zondag ben ik begonnen met het schrijven er van. Het is ge lukkig bijna af. Nu komt de tijd van repeteren en zien hoe het afloopt." aantal. Zijn hobby levert af en toe zelfs iets op. Sinds kort filmt hij na melijk ook, zoals bij het ongeval op Neeltje Jans. Die beelden heeft hij verkocht aan Omroep Zeeland. Desondanks ligt Berre voets' toekomst niet in de jour nalistiek. "Ja, ja, dan moetje he le dagen verhaaltjes schrijven. Laat het maar gewoon een uit de hand gelopen hobby blijven." Polfliet, die, zo zegt hij zelf, nooit zonder een fototoestel op zak een fietstocht onderneemt. Heeft u onlangs ook een mooie, grappige, artistieke, kortom bij zondere foto genomen? Aarzel dan niet en stuur hem op naar postbus 5,4460 AA in Goes. Wie weet staat uw kiek dan volgende week in deze krant. nachts zat hij weer op de scooter. "Uiteindelijk lag ik om vijf uur in bed voor een nachtje van vijf uur slaap." De site moest bijge werkt en nieuwjaarsdag drie uur 's middags was 112walcheren.com weer actueel. Niet zonder resultaat, want op nieuwjaarsdag ontving hij een recordaantal bezoekers op zijn site: 230 surfers, een ruime ver dubbeling van het gemiddelde "De voorstelling van aanstaan de zondag haakt meer in op de actualiteit. Dus over de vondst van Saddam in zijn putje, over Roel Felius (collega-deelnemer aan Jong Zeeuws talent, red.) die de finale van het Eurovi siesongfestival voor jongeren haalde en natuurlijk over Jan Peter Balkenende. Via Saddam die uit zijn schuilplaats kruipt gaat de voorstelling via manda rijntjes naar een andere coming out. De enige die ik op zijn nummer zet, is Balkenende, maar die ziet er lekker toch niets van." GRIJPSKERKE - leder kind heeft op jonge leeftijd een fas cinatie voor zwaailichten en si renes. Soms evolueert die fasci natie in hobbymatig afluiste ren van scanners. In een aantal gevallen loopt het helemaal uit de hand. Van dat laatste is bij achttienjarige Manfred Berre voets uit Grijpskerke sprake. "Ik moet altijd luisteren, al leen mijn toetsweek is heilig." Hij hijgt bij wijze van spreken nog na. Berrevoets is net thuis van een tochtje naar Neeltje Jans, alwaar een kitesurfer ern stig gewond afgevoerd moest worden. Op zijn Peugeot Speed- fight ('mijn scooter rijdt iets har der dan toegestaan') is hij snel naar het voormalige werkeiland gereden, heeft een paar foto's geschoten en filmpje gedraaid. Ondanks de ernstige kwetsuren van de man, was het smullen voor Berrevoets. De aanwezig heid van een traumahelikopter is tenslotte geen dagelijkse kost. "De foto's staan al op mijn inter netsite (www. 112walcheren.com, red.)", deelt hij met enige trots mede. Daar draait het om voor Berre voets. Informatie over en foto's en filmpjes van het werk van ambulancediensten en brand weermannen op zijn homepage plaatsen. Sinds juni vorig jaar houdt hij zijn site actueel. Dat betekent stelselmatig luisteren naar zijn scanners. Het kost hem vele uren, maar het resultaat - een nagenoeg compleet beeld van ongelukken en brandjes op Walcheren - en de reacties van bezoekers van de website, vol gens Berrevoets vooral hulpver leners, geven hem veel voldoe ning. "Als je tijdens een brand- weeroefening je eigen naam op een bord in de kazerne ziet prij ken, dan doetje dat wel wat", al- vormgegeven. In de achttiende eeuw is de dakbedekking van het gebouw vervangen. Omstreeks 1900 is de stadsschuur ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Zo wel de lange gevel als de trapgevel zijn vernieuwd. De gevel aan de Hoogstraat en de tuingevel bleven behouden. De schuur werd van oudsher gebruikt als opslagruimte van de stadstimmerwerkplaats, een centrale plaats in de stadsorga nisatie. In 1991 is een restauratie plan gemaakt voor de stadsschuur. Doordat het gebouw volop in ge bruik was voor het wagenpark van de bestratings- en rioleringsdienst, kon de restauratie pas in 1998 ge start worden. De toekomstige be woner, architecten- en steden bouwkundig bureau Rothuizen van Doorn 't Hooft, was daarbij nauw betrokken. Het metselwerk was bouwkundig gezien in redelij ke staat. Al het houtwerk was ma tig tot slecht en dringend aan res tauratie toe. Alle informatie komt uit het boek 'Die Stadts Nyeuwe Schuere', de Middelburgse Stads schuur en zijn gebruikers. Ver koopprijs achttien euro, verkrijg baar in de betere boekhandel. Oorsprong Pas eind zestiende eeuw ontstond er behoefte om de straten en kaai en, ontstaan door het graven van de nieuwe binnenhaven, te benoe men. De naam 'Cauwensteense- dijk' werd voor het eerst in 1590 Kansarme kinderen moeten ook op vakantie naar het strand kunnen, vindt Europa Kinderhulp. (foto: pr) "Met zo min mogelijk zo leuk mogelijk zijn, dat bleek tijdens de voorrondes van Kunstbende Van de Velde komt met een reper toire van eigen liedjes waarin Zeeuwse invloeden onmiskenbaar aanwezig zijn in zowel de taal als ook in de onderwerpen die hij be zingt. De zanger die nu woonach tig is in het Brabantse Nieuw-Vos- semeer, groeide op in Anna Jaco- bapolder (St. Philipsland). Dat ver klaart ook de titel van zijn pro gramma Tussen zoet en zout. Van de Velde schrijft in de toelich ting bij zijn programma: "Ik ben een reiziger tussen Zeeuwse klei en het Brabantse land en balanceer tussen zoet en zout. Mijn muziek raakt alle elementen, de zee, het land, de schorren met zijn verre luchten en vooral niet te vergeten de mens die vaak centraal staat in de teksten." De begeleidingsgroep bestaat uit Tilly Verbraak op viool, Ilona Lee- naarts op dwarsfluit, Steffie de Klerck op klarinet en de cello wordt bespeeld door Rien de Jongh. Van de Velde zelf zingt en speelt gitaar. Naast liedjes die be kend zijn geworden van zijn cd Fiets, is ook veel nieuw werk te horen. Kaarten kosten zeven euro, daar voor krijgt de bezoeker ook een kop koffie en een ellesdiekje. Re serveren kan bij de familie Rein- houdt: 0113-351317 of via cn.zeeuws@zeelandnet.nl. de site met drie anderen - in een dergelijke week zullen schromen hem in geval van een uitslaande brand te bellen. Maar die ene keer dat hij in de Jaarbeurshallen in Utrecht zat, was toch echt ba len. Een uitslaande brand in de Spinhuisweg liet het hart van menig Walcherse amateur-foto- graaf sneller kloppen. Berre voets was er niet bij. "Best jam mer, maar dan geniet ik van de foto's van mijn collega's." Gezellig oud en nieuw vieren met vrienden of familie was er voor hem dit jaar niet bij. Hoog tijdagen waren het. Overdag kon hij alles nog coveren, maar 's avonds was het 'complete chaos'. "De hele avond heb ik van hot naar her gereden, om halftwaalf ben ik een uurtje thuis geweest om de familie een gelukkig jaar te wensen." Maar om half een 's weer bleekneusjes te ver wachten. Wie een kind in huis wil nemen, kan contact opne men met de provinciale con tactpersoon van Stichting Eu ropa Kinderhulp M. Clarijs: 0111-450460 of 0118 - 627974. Meer informatie is ook verkrijgbaar via de websi te www.europakinderhulp.nl. Vrijwilligers worden vooraf en tijdens de vakantie met raad en daad bijgestaan. dus Berrevoets. Journalistiek geschoold is hij niet, maar hij maakt wel degelijk journalistie ke afwegingen. Zo komen slachtoffers en betrokkenen nooit - ongewild - herkenbaar in beeld en ook met de wensen van ambulanciers en brandweerman nen wordt rekening gehouden. "De een vindt het helemaal niets, terwijl de andere het leuk vindt gefotografeerd te worden." Berrevoets is zich terdege be wust van de persvrijheid die in dit land heerst, maar hij denkt dat goede contacten effectiever zijn. Een perskaart heeft hij dan ook niet, maar gretig eigent hij zich het webadres toe waar de kaarten aan te vragen zijn. "Kan altijd makkelijk zijn." Gedurende het gesprek piept en kraakt de óp de eettafel gestalde scanner, een handzaam zwart bakje met antenne, regelmatig. Het lijkt een helse klus uit deze schier onverstaanbare codes en brij van woorden, afkortingen en jargon, bruikbare informatie te halen. Voor Berrevoets is het een eitje. "Ik begrijp inmiddels nagenoeg alle nummers en af kortingen die gebruikt worden." Als een volleerd medewerker van een alarmcentrale geeft hij uitleg bij berichten die doorsij pelen. "Een bestelde rit naar Zierikzee, dat is niets voor mij." Op de vreemdste momenten luistert hij naar zijn 'bakkie'. Bijvoorbeeld tijdens de scooter- ritjes naar school, maar zelfs tij dens zijn slaap staat de scanner - in volle activiteit - op zijn nacht kastje. "'s Nachts wacht ik de be richten wel even af voor ik uit bed stap. Maar ja, is het een gro te brand, dan moet ik weg", zegt hij lachend, niet wars van enige zelfspot. Ondanks zijn fanatisme mist ook Berrevoets wel eens een ongeluk of brand. Tijdens toetsweken neemt hij rust en richt hij zich volledig op school. Al gelooft hij niet dat zijn collega's -hij maakt Het optreden begint om 20.00 uur uur. De opbrengst is bestemd voor het Shaare-Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Op het programma staan werken van onder meer Vivaldi, Mozart, Beethoven en Puccini. In sa menzang met het publiek komen er ook geestelijke liederen en psalmen aan bod. Friends bestaat uit de Elspeetse panfluitiste en pianiste Gerlin- da van den Berg en violiste Corrie Wielink uit Nunspeet. Het duo bracht in een jaar tijd twee cd's uit, Friends I en Friends II. Het derde al bum is onderweg. Gerlinda van den Berg (1983) speelt al sinds haar dertiende panfluit en studeert momenteel aan het Brabants Conservato rium. Ze is een veelgevraagd koorbegeleidster en geeft regelmatig con certen. Corrie Wielink speelt in diverse orkesten en studeert bij de vio list Roelof Klaassen in Harderwijk. Ze geeft regelmatig solo-concerten, ook in het buitenland. Peter Wildeman (1972) is fulltime musicus die, na een gedegen opleiding op het gebied van orgel, piano, koordirectie en zangtechnieken, honderden werken voor koor, orgel en orkest com poneerde. Momenteel dirigeert hij verschillende kóren. Als musicus geeft hij jaarlijks zo'n 125 concerten in binnen- en buitenland. Dit jaar gaat hij onder meer op tournee door Engeland, Canada en de Verenigde Staten.Verder werkte Wildeman aan een flink aantal radio- en cd-opna- men mee. Sviatoslav Presny akov (16) "In 2002 won ik het Prinses Christina-concours in de cate gorie twaalf tot veertien jaar. Toentertijd behoorde ik dus tot de top van Nederland. Eigen lijk ben ik voor een pianist op erg late leeftijd begonnen. Bij na elf was ik op het moment dat ik de eerste maal pianotoet- sen aanraakte. Het blijft na tuurlijk de vraag hoe het zon dag gaat, want op topniveau gaat het om kleine details. De stand van je handen, je muzika liteit, het gevoel datje in het stuk kan leggen en de meesle pendheid van je presentatie." Een uit de hand gelopen hobby noemt Manfred Berrevoets zijn zoektocht naar ongelukken en an dere calamiteiten. - IBM zwaailichten, kreukels en vuur door Jacco van Maidegem Door Denise Veldsink door Jacco van Maidegem Manfred Berrevoets is gek op s» r 0* z'4 O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 22