Nieuw bureau in Ons Genoegen houdt vijftiende editie van biljarttoernooi De Grote Prijs Goes voor mensen psychische nood in Mathia Overvaller rooft mobieltje van automobilist Dienst in het Zeeuws dialect Murphy's Corner sponsort Tovaal De Baar/Tax FUTSAL SPONSOR VOETBAL TENNIS Scholen krijgen prinses Amalia sleutelhanger rukt op naar tweede plaats Keuringsdienst en LW/Meijer uit de beker Woensdag 14 januari 2004 de Bevelander Pagina 13 Sneuvelen Dolf Roks (midden) moet Kloetinge behoeden voor degradatie. (foto: Tannie de Jonge) B GOES - Murphy's Corner, de Ierse pub op de hoek van de Korte Kerkstraat in Goes, is de nieuwe shirtsponsor van de Goese Rug byclub Tovaal. De Goesenaren gaan aan de leiding van de tweede klasse zuid. Het kampioenschap en promotie naar de eerste klasse liggen binnen handbereik. Niet alleen de Goese hoofdmacht tim mert aan de weg. Voor het eerst sinds jaren brengt Tovaal, dat vorig jaar haar 25-jarig jubileum vierde, regelmatig een tweede team op de been. Daarnaast neemt ook nog een coltsteam, voor spelers van zestien tot en met achttien jaar, aan de competitie deel. Meer infor matie over Tovaal is te vinden op www.tovaal.nl. Voor zaterdag speelt Kloetinge om 15.00 uur thuis tegen Quick Boys. Een tegenstander van een heel ander kaliber. Deze kam pioen van afgelopen seizoen is er veel aangelegen om haar titel te prolongeren. Kloetinge is er zich van bewust waar zij staat en zal de groep een topdag moeten hebben om er een wedstrijd van te maken. Met de steun van het thuispubliek zit er mogelijk een puntje in. APOLLO '69 ('s-Gravenpolder) Zaterdag: Apollo 1 - DFS 1 (14.30); Yerseke 3 - Apollo 2 (14.30); Apollo Al - Oostkapelle Al (11.15). YERSEKE - Afgelopen zaterdag zagen supporters in de be kerwedstrijd in en tegen Yerseke een gedreven Kloetinge spelen dat uiteindelijk met grote cijfers won. Het is nagenoeg bekend dat Kloetinge in nood zit. Het is de zelfde club die nog niet zo lang geleden door velen werd betiteld als een stabiele hoofdklasser. Roks en Kloetinge staan voor een vreselijk moeilijk karwei. Elf wedstrijden zijn er om het vege lijf te redden. Momenteel staat Kloetinge voorlaatste met twaalf punten, een notering die leidt tot degradatie. Het gat met Excelsior Maassluis is één punt maar die club deed daar wel een duel minder over. Hoe dan ook, een tiende plaats geeft aan het einde van het sei zoen recht op promotie/degra- datiewedstrijden, dus een extra kans om in de hoofdklasse A te blijven. nales.Roks - hij heeft nu voor elf duels getekend - laat een langer verblijf bij Kloetinge niet direct afhangen van het uiteindelijke resultaat. "Deze elf wedstrijden zijn ideaal voor mij en Kloetinge GOES - Mensen bezitten een ongekende schat aan mogelijk heden om meer te bereiken dan ze denken te kunnen bereiken. Dat vinden ze bij de BTSW- groep (Bureau Toegepaste So ciale Wetenschappen), een in stelling die bedrijven, organisa ties en particulieren helpt zich hiervan bewust te worden. gen. Hierna moest de 43-jarige man, onder bedreiging van een mes, uit zijn auto stappen en zijn aangaf geen geld bij zich te heb ben eiste de overvaller een mo biele telefoon. Vervolgens gaf de overvaller de man een klap in zijn gezicht en reed weg in de richting van Colijnsplaat. De politie is op zoek naar getuigen van de overval. GOES - Het waren de teams van de poule-A die in de ten nishal van Goes in actie kwa men. Het team van slagerij de Baar/ Meermarkt Tax deed de ze competitiedag goede zaken. Keuringsdienst ging eervol ten onder tegen Van Sabben/Ge- meente Goes met 5-10 en het tweede team van LW/Meijer werd met de cijfers 10-2 door Decokay De Verfbron uit het be- kertournooi gespeeld. Haven- zicht/Sandee klopte FC Barbé met 11-3 en Bloemisterij Wisse had wat meer moeite met Res taurant De Landbouw maar trok met 8-4 toch aan het langste end. In de halve finale ontmoet FC Havenzicht Decokay De Verf bron en Bloemisterij Wisse neemt het op tegen Van Sab- ben/Gemeente Goes. De wed strijden zijn vastgesteld op woensdag 3 maart in Sportpunt Zeeland Goes en aansluitend wordt de finale gespeeld. Voor de competitie werd in de eerste klas Messina/C 1000 - Van Sab- ben/Gem.Goes gespeeld en te gen een tegenstander, met de bekerwedstrijd nog in de benen, won Messina met 6-5. Decokay De Verfbron kampte met het zelfde euvel en verloor de be langrijke wedstrijd tegen FC Barbé met 10-8. In de tweede klas versloeg lei der Bonaparte nummer laatst Colijn IT met 6-4. Runner-up Delta Mossel had veel moeite met FC Total en won slechts met een doelpunt verschil: 8-7. Café 't Kompas boekte zijn tweede overwinning van het seizoen en wel met 2-1 op Wolter&Dros. In de derde klas slechts een wed strijd, Kloetinge 6 klopte Inter- sport met 10-5. Uitslagen: 1ste klas: Messina - Van Sabben/Gem/Goes 6-5; FC Barbé - Decokay De Verfbron 10-8; Café Nationaal - Bloemis terij Wisse 5-14. 2de klas: 't Kompas - Wolter&Dros 2-1; Colijn IT - FC Bonaparte 4-6; Sturris Yerseke - PTT 7-8; Delta Mossel - FC Total 8-7. 3de klas: Kloetinge 6 - Intersport 10-5. GOES - De recreatieve futsal- competitie werd vorige week hervat met de kwartfinales van de beker. De derde klas- sers, Keuringsdienst en Lamb Weston/Meijer 2 konden deze ronde niet voor een stunt zor gen. WEMELDINGE Zaterdag: S.V.D. 1 - Wemeldinge 1 (14.30); Wemeldinge 2 - Wolfaartsdijk 2 (14.30); Wemeldinge 4 - Nieuwdorp 3 (14.30); Wemeldinge Cl - V.C.K. C2 (11.15); Patrijzen Dames - We meldinge Dames (14.30). ROBUR (GOES) Zondag: Ouwerkerk 1 - Robur 1 (14.30); Robur 2 - Zonnemaire 1 (12.30); Robur 3 - Zeeland Sport 3 (10.30). WISSENKERKE - Om de ge boorte van prinses Amalia te vie ren heeft de gemeente Noord-Be- veland speciale sleutelhangers verspreid onder de achthonderd- vijftig basisschoolleerlingen op Noord-Beveland. Aan de sleutel hanger hangt een munt met daar op een afbeelding van Willem- Alexander en Maxima die la chend naar hun dochter kijken. KLOETINGE Kloetinge 1 - Quick Boys 1 (15.00); Kloetinge 2 - De Zwerver 2 (12.45); Kloetinge 3 - De Meeuwen 3 (15.00); Kloetinge 4 - Heinkenszand 2 (15.00); Kloetinge 5 - Hoedekenskerke 3 (15.00: Kloetinge BI - Zeelandia- Middelb. BI (12.45); Kloe tinge C2 - Arnemuiden Cl (11.15); Kloetinge C4 - Halsteren C4 1115); Kloetinge C5 - De Meeuwen Cl (11.15); Kloetinge D2 - Internos D2 (10.00); Kloetinge DA1 - Zwart Wit'28 DA1 (14.30). BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - Wolfaartsdijk 1(14.30); Bevelanders 2 - SKNWK 3 (12.30);Colijn/Bevel.Dames 1 - Wolfaartsdijk Dames 1(11.15 Colijnplaat);Colijn./Bevel. BI - Apollo’69 BI (11.15 sportpark Campen);Bevelanders Cl- Colijnplaatse boys Cl (11.15). WISSENKERKE - Voor de vijftiende keer organiseert biljartvereniging Ons Genoe gen uit Wissenkerke een bil jarttoernooi. Dit jaar is dat 'De Grote Prijs Spuitpleister- specialist J.H. Mathia'. WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Bevelanders 1 - Wolfaartsdijk 1 (14.30); Wemeldinge 2 - Wolfaartsdijk 2 (14.30); Wolfaartsdijk 3 - Apollo'69 3 (14.30); Wolfaartsdijk 4 - VVC'68 4 (14.30); Col.Boys dames - Wolfaartsdijk dames (11.15); Wolfaartsdijk B - Wemeldinge B (11.15). G.O.E.S. Zondag: Goes 1 - Roosendaal 1 (14.30); Goes 2 - Walcheren 2 (12.00); Goes 4 - Zeelandia/ Middelburg 4 (12.30). Die stabiliteit is tegenwoordig ver te zoeken. Bestuurlijk is de vereniging dolende en sportief gezien verkeert het elftal in on rustig vaarwater. Daarom be sloot Kloetinge eind december Vergouwen te vervangen door een nieuwe kapitein. En die, Roks dus, moet het vlaggen schip van de club weer op de juiste koers zien te krijgen. Het is niet de eerste keer dat Roks halverwege een seizoen voor een korte of langere tijd in stapt. Bij Sparta deed hij het steeds met succes. Het grote voordeel was dat hij de spelers, bestuur en begeleiding goed kende omdat hij er al werkte. Bij Kloetinge is alles en ieder een volkomen nieuw voor hem. "Na een paar trainingen en wed strijden kan ik al wel beoorde len wat ze kunnen", zegt Roks, "maar ik kan nog niet in de kop jes kijken." De mannen versloegen het team van hoveniersbedrijf Paarde- kooper met zestien tegen acht. Hierdoor komt het totaal van de winnaar op 104 punten, waardoor ze het team van Las Vegas auto maten, die dit weekend niet in ac tie kwam, van de tweede plaats naar de derde verdrong. Het verschil met de koploper, het team van aannemingsbedrijf Rei- merswaal, is slechts nog zeven punten. Reimerswaal heeft wel een wedstrijd meer heeft ge speeld dan de twee eerder ge noemde teams. Het verschil tus sen de top zes trams is maar en kele punten, waardoor er in met nog twee tot drie wedstrijden te gaan nog van alles kan gebeuren. Het Pedagogisch Hulp- en Ad- viesburo heeft per 1 november 2003 haar diensten uitgebreid met BTSW Goes. Naast psycho logische en pedagogische hulp verlening voor kinderen biedt BTSW ook psychologische hulp verlening voor volwassenen aan. "Wij doen uitgebreid diagnos tisch onderzoek bij kinderen die gedragsproblemen hebben thuis, of op school, of druk en beweeg lijk zijn. Maar ook bij kinderen die negatief over zichzelf denken of weinig of geen vriendjes heb ben", legt Jaap Stoutjesdijk uit die samen met Jorina van Leeu wen bij BTSW Goes actief is. Dit onderzoek wordt gevolgd door een passend advies en bege leiding van kind, ouders en school. Er is ook en cursus voor tijd volop interesse. Samen met Bert Gebben organiseer ik het toernooi." Het eerste jaar trok het toer nooi veertig deelnemers. Ha- gesteijn uit Zierikzee behaalde de eerste plaats. Na vier suc cesvolle jaren, met vierenze stig spelers in zestien poules, ontstond er een discussie over de onderlinge krachtsverschil len. De organisatie besloot om vanaf het eerste lustrum met een A- en een B-groep te wer ken. "Dat vereiste meer organi satie, dubbele prijzenpot en meer sponsors. Maar het is ge lukt en dit systeem wordt nog steeds gehanteerd." Deelnemers komen uit heel Zeeland en hun gemiddelde mag niet hoger zijn dan vijf. "De A- en B-groep zijn inge deeld op basis van dit gemid delde. Tot 1,8 speel je in de B- groep en hoger in de A-groep. Er wordt gespeeld op twee bil jarttafels, met een nieuw laken In die korte tijd heeft de oefen meester al voldoende indrukken opgedaan om te kunnen conclu deren met wie hij verder gaat en met wie niet. Want over één ding was Roks het bij zijn bin nenkomst meteen duidelijk: de spelersgroep is veel te groot. Zo'n acht man van de 26 moes ten sneuvelen. De pechvogels hebben dat afgelopen weekein de te horen gekregen tijdens een trainingskamp in Mierlo. Roks zelf was er eind vorige week al uit. "Er moet een balans van aanval lers, middenvelders en verdedi gers in de groep komen. Die acht man gaan nu in het tweede spelen. Als ze daar goed spelen, kunnen ze als beloning weer bij het eerste komen. Maar die mensen zijn niet uit het zicht verdwenen voor mij, zeker niet. Ik vind het niet lastig om men sen af te laten vallen. Er is slechts één belang en dat is Kloetinge." Peter de Looff is een van de organisatoren van het biljarttoernooi De Grote Prijs in Wissenkerke. (foto: Tannie de Jonge) Maar je moet ook geluk heb ben." Dat kan Kloetinge bijvoor beeld goed gebruiken tegen Quick Boys, één van de vele ti telkandidaten, dat komende za terdag de eerste competitiete- genstander na de winterstop is. Op cadeautjes hoef je niet te En dan volgen nog eens tien fi- rékenen. Alles moet meezitten om het te redden. Dat het moeilijk wordt, weet ik wel. Het mes staat op de keel. Daar om moeten we met lef en durf voetballen en ons best doen. KORTGENE - Een 43-jarige au tomobilist uit de gemeente Noord-Beveland is vorige week op de Kortgeenseweg in Kortge- geld afgegeven. Toen de man ne onder bedreiging van een mes beroofd van zijn mobiele telefoon. De man reed in de richting van Colijnsplaat toen hij werd gesneden door een on bekende man in een grijze Volkswagen Golf. Het slacht offer werd tot stoppen gedwon- om aan elkaar te wennen." Mocht de hoofdklasser onver hoopt naar de eerste klasse de graderen, is dat voor Roks geen reden er acuut mee te stoppen. Er zijn echter een aantal ontwik kelingen (zoals het opzetten van een voetbalopleiding met Den nis en Gérard de Nooijer) die ook zijn aandacht vragen. Daar om wil Roks de zaken rustig op een rijtje zetten voordat hij een besluit neemt wat hij na de zo mer gaat doen. en met nieuwe biljartballen", legt de Looff uit. Op elke speeldag worden vanaf 19.00 uur twee poules afge werkt en op zaterdag vanaf 11.00 uur vier. Behalve heren doen er ook vier dames mee. "Het is altijd een gezellig en sportief toernooi met ieder jaar een Fair Play Cup." Bij het biljarttoernooi gaat het niet alleen om de wedstrijden, de organisatie heeft nog meer in petto. Donderdag 22 januari om 19.30 uur geeft de drievoudig Europees kampioen bandstoten Jean Paul de Bruijn een de monstratie. "De entree voor deze avond is vrij en iedereen is welkom", zegt Bert Gebben. "Bovendien kunnen wij dank zij onze sponsors een grote lo terij houden waarvan de hoofd prijs, een weekendje weg voor zes personen plus 250 euro zakgeld, op de finaledag 31 ja nuari getrokken wordt." ELLEWOUTSDIJK - In het kerkje van Ellesdiek in Elle- woutsdijk is op zondag 18 janu ari een oecumenische bijeen komst in het Zeeuws.Het thema voor deze dienst is 'Wat een beeld van een meid.' De over denking in het Zuid-Bevelands komt van Bas Rentmeester uit Elshout. Muzikale medewer king verlenen Bernadette en Pa trick Wijnhamer op de piano en met de viool. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Uitslagen: Heren poule-A: Rob Jacobs - Zuid West Lease 13-11; Aann. bedr. Reimerswaal - Zwaar Transport Zeeland 10-14; Paardekooper - De Baar/ Tax 8- 16; Hapro/ Roompot/ Orisant - Echte Bakker Bunt/ Trendz spec. Gifts 13-11; Sponsorzoe ker - Sita Recycling Services 14-10. De Lachende Koe competitie: De Bevelanders - Het Toppunt 11-5; No Nonsens - Belleza An gels 2-14; The Volunteers - Smash 2-14; t.v. Yerseke - Melse 2-wielers 12-4; Zer Oirts - De Racket Girls 12-4; Trijers - De Setters 9-7. Damessponsor competitie: 't Veerhuis Wolphaarsdijk - TMF belting systems 18-6. Zoals zo vaak in een gezellig horecabedrijf ontstond het idee aan de bar. In juni 1989 werden zo de eerste plannen gemaakt om in januari 1990 een groot libre biljarttoernooi in De Kroon te organiseren voor niet-bondsspelers. De organi satie kwam in handen van Ons Genoegen uit Wissenkerke on der leiding van toenmalig voorzitter Joop van den Ou denhoven. "Het is bekeken, uitgeprobeerd en het bleek le vensvatbaar", vertelt de huidi ge voorzitter en uitbater van De Kroon, Peter de Looff. "Vanaf het eerste uur was ik bij de organisatie betrokken, je ondersteunt, bent stand-by, al- ouders. "Hoe versterk ik de band met mijn kind, communiceer ik beter en hoe kan ik gedrag veran deren? Tijdens vier avonden wordt op speelse wijze achter grond informatie gegeven en vooral met veel praktische voor beelden geoefend", aldus Stout jesdijk. De steeds grotere behoefte aan snelle en verantwoorde hulpver lening dicht bij huis en de nog steeds groeiende wachtlijsten bij Riagg's en maatschappelijk werk en het gebrekkige aanbod van particuliere psychologen in deze regio, was voor het Peda gogisch Hulp- en Adviesburo de reden om laagdrempelige en verantwoorde hulpverlening aan te bieden. "Wij kennen geen wachtlijst", stelt Van Leeuwen. "Men kan via de huisarts doorverwezen worden of zelf met ons contact opne men. Wij staan geregistreerd als gezondheidspsycholoog en dat betekent vergoeding via de zorgverzekeraar." Voor meer in formatie BTSW Goes is te vin den aan de Wijngaardstraat 21 in Goes en is te bereiken via 0113-250470. Lef en durf Roks: "In de hoofdklasse A is iedereen aan elkaar gewaagd. KLOETINGE - Met Dolf Roks, als opvolger van de ont slagen Karl Vergouwen als trainer van Kloetinge, heeft de Zuid-Bevelandse hoofdklasser een heuse ervaringsdeskundi ge aangetrokken. Immers, de coach uit Dreischor heeft in ze ventien jaren Sparta het roer al meerdere keren tijdens het seizoen overgenomen. Roks hield de Rotterdamse club steeds overeind, maar gaat hij het ook bij Kloetinge klaarspe len? "Als het lukt, is het wel een huzarenstukje." 9 I Kloetinge-trainer Dolf Roks: 'Als het lukt, is het wel een huzarenstukje' Door Peter Godrie t 1 I HAM»! SONt >F RNEMINC Erkend Spark Sierpk-ister specialist!^ j zandput 8, ScroosG n8-5924Q4^^^^J TL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13