FAMILIE BERICHTEN Adverteren doet verkopen Tarieven huishoudelijk kleinverbruik m.i.v. i januari 4^ ///A deltA IIILA WH K i o Oplage De Bevelander: 42.200 r 2004 Van der Hooft 00STERSCHELDEZIEKEN HUIZEN Familieberichten bevatten mededelingen van: De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 78 mm breed. Tel. 0113 311517 DELTA N.V. Elektriciteit Gas Water Kabel B ■Mi Energie Service Delta B.V. Postbus 69, ^60 AB Goes Tel. (0113) 884100 Fax (0113) 884040 e-mail: esd@delta.nl Voor informatie over deze activiteiten kunt u ons bellen op telefoonnummer (0113)- 884100. Uw Vertrouwen Waard AFSLUITINGSTIJDEN: opgave van familieberichten kan tot maandag 12.00 uur overlijdingsberichten kunnen tot dinsdag 09.00 uur worden doorgegeven Begrafenisonderneming ,2q3 0,0376 0,0699 0,0425 D.P. Verbiest, internist-intensivist is toegetreden tot de maatschap 0,0376 0,0346 0,0778 energieservicedelta ■HTf fj Te/efoon.' 0713 - 274 000 Fax: 0113 - 274 O1O fvlbev@whk. wegener.nl k éi -- Pagina 2 De Bevelander Woensdag 7 januari 2004 I Laagtarief totale vergoeding per kWh 0,1500 0,1500 7,62 totaal vastrecht per maand 0,4629 7,46 vastrecht per maand Opbouw gaskosten op basis van 2500 m3 per jaar, inclusief vastrecht totaal vastrecht per maand 8,29 Elektriciteitstarieven per i januari 2004 (inclusief 19% BTW) Enkeltariefmeter totale vergoeding per kWh 0,1869 0,1869 totaal vastrecht per maand 6,76 1,319 totaal vastrecht per maand 7,50 Oubbeltariefmeter 594 Normaaltarief 5,44 "4.96 4 60 460' totale vergoeding per kWh 0,1962 0,1962 De genoemde huurbedragen zijn exclusief de plaatsingskosten van het toestel. De tarieven van de CV-verhuur ondergaan geen wijzigingen. De geisers met geveldoorvoer worden niet meer nieuw geplaatst. V T: 0800-5150 E: info@delta.nl www.delta.nl 20 liter keukenboiler (ondermontage) 30 liter normaal 30 liter keukenboiler (ondermontage) 50 liter normaal super comfort 80 liter normaal super comfort Onderstaand treft u een overzicht van het boiler/geiser verhuur- programma aan met de tarieven per 1 januari 2004: Door de stijging van materiaal- en onderhoudskosten zullen de tarieven per 1 januari 2004 worden verhoogd. Energie Service Delta B.V. is een 100% dochterbedrijf van DELTA N.V. en houdt zich bezig met de verhuur van diverse soorten boilers en geisers, het afsluiten van onderhoudsabonnementen op eigen toestellen van de klant. Daarnaast is ook de verkoop en verhuur van CV-(Combi)ketels, Zonneboilers en Zonne- stroompanelen een belangrijk deel van de activiteiten. Vastrecht per maand (3 x 25A): netwerk levering en meterhuur Sinds 1 juli 2003 wordt de MEP toeslag geheven. MEP staat voor Milieukwaliteit Energie Productie. Op grond daarvan moet DELTA Netwerkbedrijf B.V. 39,00 per jaar innen bij haar afnemers. Deze bijdrage moet worden afgedragen aan Tennet, de beheerder van het landelijke hoog spanningsnet. Tot 1 januari is deze bijdrage 34,00. Het leveringstarief op zich stijgt met 10,2%. Dit is te wijten aan de hogere inkoopkosten van elektriciteit. De netwerktarieven zijn verhoogd met 8,7%. Op basis van de inflatie is de meterhuur met 2,8% gestegen. 3,67 3,09 3,67 3,83 douchegeiser met geveldoorvoer badgeiser met geveldoorvoer (keuken/douche)ventilatorgeiser (bad)ventilatorgeiser 0,0560 0,0884 0,0425 0,0560 0,0977 0,0425 120 liter normaal super comfort 3 fasen 150 liter normaal 3 fasen 200 liter normaal Vastrecht per maand (3 x 25A): netwerk levering en meterhuur Vastrecht per maand (1 x 35A): netwerk levering en meterhuur 01-10- 2002 Maag-, darm en leverziekten Oncologie Hematologie Nefrologie Intensive Care Endocrinologie De maatschap Interne Geneeskunde van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen te Goes en Zierikzee, meldt dat 8,45 9,56 8,70 9,07 5,IA 7,06 7,45 M. Drenth en mevrouw dr. W. te Winkel H. van Halteren R. de Kan A.T.J. Lavrijssen en dr. P.B. Leurs D.P. Verbiest en F.L. Waltman dr. P.B.Leurs 01-01- 2004 De tarieven van onderhoudsabonnementen op eigen toestellen van de klant zullen worden verhoogd met 2,5 Algemene bepalingen Energie Service Delta B.V. Voor de verhuur van boilers en gasgeisers gelden de "Algemene voorwaarden voor de verhuur van een boiler of gasgeiser" zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen luiden. 3,79 3,83 3,79 4,50 Netwerktarief 11% C. de Kok-van der Hooft - C.W. de Kok Prunusstraat 25, 4431 DC ‘s-Gravenpolder 0,2928 0,1701 1,166 0,153 DELTA N.V. Postbus 5048 4330 KA Middelburg Netwerktarief 38% Belastingen en heffingen overheid 45% Leveringstarief en meterhuur 44% 01-04- 2002 Netwerktarief 01-07- 01-10- 01-01- 2002 2002 2003 Belastingen en heffingen overheid 01-07- 2003 Leveringstarief en meterhuur ind. 19% BTW De "normaal" type boilers worden niet meer nieuw geplaatst. vastrecht per maand 4,44 De belasting op leidingwater komt bovenop de prijs per m3 en wordt apart op de afrekennota vermeld. Hierbij geldt dat per aansluiting maximaal 300 m3 per periode van 12 maanden wordt belast. Een volledig pakket van DELTA Kabelcomfort kost per 1 januari 14,08 per maand. Dat is een stijging van 8%. Deze wordt, naast inflatie, veroorzaakt door het feit dat voor het doorgeven van het kanaal Arte vanaf nu betaald moet worden. Het pakket is echter ook uitgebreid met de tv-zenders TF1 en Landscape. Verder worden er in het le kwartaal van 2004, 4 radiozenders aan het pakket toegevoegd; YAM FM, Wereldomroep Nederland, Arrow Classic Jazz FM en France Inter. 7,77 8,69 10,27 7,93 Zeeuws Groen Vastrecht per maand (1 x 35A): netwerk levering en meterhuur De energiebelasting is ook gestegen. Vanaf 1 januari wordt 7,78 Eurocent per kWh betaald voor gewone stroom, dat is een stijging van 2,4%. Voor groene stroom moet 0,18 Eurocent meer energiebelasting betaald worden, namelijk 4,25 Eurocent per kWh. Spreekuren volgens afspraak Naast de algemene interne geneeskunde zijn er de volgende specialisaties: Het maandelijks voorschot zal in verband met boven staande wijzigingen worden aangepast. Een volledig tarievenoverzicht is vanaf medio januari 2004 gratis op te vragen via onze website of bij onze afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0800-5150 Gewone stroom Gewone stroom Zeeuws Groen 0,0560 0,0624 0,0778 kWh-vergoeding netwerk kWh-vergoeding levering energiebelasting (tot 10.000 kWh) De normaaltariefuren zijn tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur. De laagtariefuren zijn op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur, alle uren op zaterdagen, zondagen, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. De energiebelasting komt boven op de prijs per kWh en wordt apart op de afrekennota vermeld. Per periode van 12 maanden wordt per woning waarin zich een elektriciteitsaansluiting bevindt een bedrag van 215,39 belasting vermindering terugbetaald. In de maandelijkse voorschotten wordt hiermee rekening gehouden en op de afrekennota vindt u deze eveneens apart vermeld. Per 1 januari stijgen de tarieven van DELTA Drinkwaterbedrijf met gemiddeld 3,4%. Bovendien stijgt de belasting op leidingwater met 0,2%. Voor een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 125 m3 betekent dit een stijging van de uitgave voor water met 0,58 (3,3%) per maand. Dag en nacht bereikbaar voor heel Zuid- en Noord-Beveland Opbouw elektriciteitskosten bij een verbruik van 3.000 kWh (ind. vastrecht en belastingvermindering) Leveringstarief en meterhuur 1 36% kWh-vergoeding netwerk kWh-vergoeding levering energiebelasting (tot 10.000 kWh) Het elektriciteitstariet bestaat uit een leveringstarief, een netwerktarief, meterhuur en energiebelasting. Al deze afzonderlijke tarieven zijn gestegen, dit betekent een stijging van het elektriciteitstarief met 9,1% voor een huis houden met een jaarverbruik van 3.000 kWh (enkeltariefmeter). In geld is dat 3,29 meer per maand. overlijden, dankbetuiging en In Memoriam Aardgastarieven per 1 januari 2004 (inclusief 19% BTW) m3 -vergoeding energiebelasting (tot 5.000 m3) totale vergoeding per m3 ^1 geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging Drinkwatertarieven per 1 januari 2004 (inclusief 67» BTW) m3 vergoeding belasting op leidingwater (tot 300 m3) totale vergoeding per m3 'tk F Een aantal componenten van de gasprijs wordt per 1 januari 2004 verhoogd; het netwerktarief met 12%, de huur van de meter en de vergoeding onder houd per aansluiting met 2,87o (inflatie). De energiebelasting stijgt met 2,4%. Hiertegenover staat een verlaging van het leveringstarief met 1,62 eurocent (67o). Per saldo betaalt een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 2500 m3, o,?7o minder voor gas. Per maand is dat 0,70. Aan de andere kant wordt een hoger bedrag aan belastingvermindering berekend per 12 maanden, 215,39, een stijging van 5,95. Bovenop het vastrecht komt nog een bedrag van 3,25 per maand voor de MEP-heffing. Electrische boilers: Huurbedragen per maand, BTW-vrij (ind. reparaties bij storingen) 10 liter keukenboiler (onder-tbovenmontage) €2,90* 3,43* 3,96 5,32* 5,51 6,36 Gasgeisers: Huurbedragen per maand, BTW-vrij (ind. onderhoud en reparaties) keukengeiser douchegeiser badgeiser grote badgeiser Belastingen en heffingen overheid 26% Ontwikkeling van elektriciteitskosten (ind. vastrecht en belastingvermindering) 16 14 12 2.10 Gewone stroom Zeeuws Groen kWh-vergoeding netwerk 0,0560 kWh-vergoeding levering 0,0531 energiebelasting (tot 10.000 kWh) 0,0778 160.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 2