Tarieven zakelijk kleinverbruik m.i.v. i januari 200£t HELP HET GELUK'H H AH TT Waar al/ëvo ///A delta\ an.d Z'ftuc/p 1 b 1 A Allévo wenst u een voorspoedig 2004 O Rt WL. I D E Rt IE IMI BA w BA 1BI £31 IE^ Rt K.jAl Bl Si IE. BI www.allevo.nl Verrassend veelzijdig "Dansschool Bras" ■WwV’IV GARAGES, BERGINGEN, SCHUTTINGEN EN PAARDENSTALLEN Spoedcursus stijldansen start op 25 januari BO^A Mi DELTA N.V. verder te gaan als Allévo. Door samen te gaan kunnen wij meer en betere zorg- en dienstverlening aanbieden en efficiënter werken. antwoord bieden op de toenemende en veranderende vraag naar zorg- en dienstverlening. Wij doen dit professioneel, met toewijding en voor jong en oud. Allévo staat naast u Allévo is ontstaan uit een fusie tussen Arcus zorgcentra en Oosterschelde Thuiszorg. Allévo is actief op Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en St. Philipsland. Wilt u meer informatie? Bel: 0113 - 249 200 0111 - 439 900 0166 - 668 450 of kijk op www.allevo.nl mm» 20,19 27,10 33,93 43,25 Met deze vernieuwing willen we een Per 1 januari 2004 bundelen Arcus zorgcentra en Oosterschelde Thuiszorg de krachten om 1 1 J ..Jj Pagina 16 Woensdag 7 januari 2004 De Bevelander Elektriciteitstarieven per 1 januari 2004 (exclusief 19% BTW) Gewone stroom: VU» T: 0800-5150 E: info@delta.nl www.delta.nl Sinds 1 juli 2003 is de Wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) van kracht. Op grond daarvan moet DELTA Netwerkbedrijf B.V. bij afnemers die op haar netten zijn aangesloten een bedrag op jaarbasis innen en afdragen aan Tennet, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet elektriciteit. Dit bedrag stijgt per 1 januari met 5,00 tot 39,00. De energiebelasting voor gewone stroom en groene stroom is verschillend. De belasting voor gewone stroom stijgt per 1 januari met 0,15 Eurocent per kWh en wordt 6,54 Eurocent per kWh. De belasting voor groene stroom stijgt met 0,08 Eurocent tot 3,57 Eurocent per kWh. Daarnaast is er sprake van een belastingvermindering per periode van 12 maanden. Deze stijgt per 1 januari van 176,00 naar 181,00. Per 1 januari 2004 stijgt het leveringstarief voor elektriciteit. Deze stijging is gebaseerd op de hogere inkoopprijzen. Onder zakelijk kleinverbruik vallen de klanten met een aansluiting waarvan de hoofdveiligheid 3x35,3x50, 3x63 of 3x 80 ampère (A) bedraagt. kWh-tarief kWh-tarief tijdens normaaltariefuren kWh-tarief tijdens laagtariefuren 3 x 35 A 3 x 50 A 3 x 63 A 3 x 80 A Een volledig tarievenoverzicht is vanaf medio januari 2004 gratis op te vragen via onze website of bij onze afdeling Klantenservice, telefoonnummer 0800-5150. €0,0654 €0,0212 DELTA N.V. Postbus 5048 4330 KA Middelburg Energiebelasting per kWh voor gewone stroom: 0 tot 10.000 kWh 10.000 tot 50.000 kWh 50.000 tot 10.000.000 kWh 0,0065 Inlichtingen: Tel. 0118-638345 06-53869586 info@dansschoolbras.nl enkeltariefmeter €0,09122 n.v.t. n.v.t. enkeltariefmeter dubbeltariefmeter n.v.t. €0,09162 0,05542 De ritmische pas begint bij: ZORG- EN DIENSTVERLENING Naast het leveringstarief wordt het elektriciteitstarief bepaald door het netwerk- tarief, de meterhuur en de energiebelasting. Het netwerktarief stijgt per 1 januari als gevolg van een besluit van de Dienst uitvoering en toezicht energie (Dte) van 19 december 2003. Op basis van inflatie stijgt ook de meterhuur. Zeeuws Groen en Nettostroom: Zeeuws Groen kost tot 10.000 kWh evenveel als gewone stroom. Nettostroom is 0,5 eurocent goedkoper dan gewone stroom. Vastrecht per maand (gewone stroom, N€ttostroom en Zeeuws Groen): dubbeltariefmeter 20,75 27,66 34,49 43,81 een jaar begint vernieuwen wij de zor Energiebelasting per kWh voor Zeeuws Groen en Nettostroom: o tot 10.000 kWh 0,0357 Vanaf 10.000 kWh is er een vrijstelling Voor meer informatie surf naar: www.dansschoolbras.nl De normaaltariefuren zijn tijdens werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur. De laagtariefuren zijn op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur, alle uren op zaterdagen, zondagen, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. Kies voor mooie prefab betonele Ook dubbelwandige bouw. Met degelijke rabatdelen. Vlijmscherpe prijzen. BOHA BETON-& HOUTBOUW BV De Huufkes 42, (Industrieterrein Eeneind II) 5674 TM Nuenen, fax (040) 283 92 73 De energiebelasting komt boven op de elektriciteitsprijs per kWh. Per periode 12 maanden wordt per elektriciteitsaansluiting een bedrag van 181,00 (exd. BTW) belastingvermindering terugbetaald. In de maandelijkse voorschotten wordt hiermee rekening gehouden. Op uw energienota wordt de energiebelasting en de belasting vermindering apart vermeld. XL NU HS DcvwwersM. OS/® -SH ésac M/Ö - MS Wl Incorrwe wwv*.k.sr«iertu4pi.nl, «s-maifc Bovenop het vastrecht komt nog een bedrag van 3,25 per maand voor de MEP- heffing. Over de MEP-heffing is geen BTW verschuldigd. van

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 16