Fietser zoekt zich rot naar de tunnel Motorcross in Goes trekt toppers Aantal inwoners in Goes blijft groeien n De Bevelanden beleefden een redelijk rustige jaarwisseling f l I - I Bibliotheek Palazzoli Huis Automobilist opent in Goes in Kruiningen viert tienjarig bestaan Inloopmiddag Alzheimercafé ramt wagen en rijdt door ‘Cacao'schepen in Sloegebied uit voorzorg ontruimd BORSSELE - De bemannin gen van acht binnenvaartsche pen in de havens van het Sloe gebied zijn vorige week woensdag van boord gehaald. Op de schepen die afval van de cacaobrand in het Noord-Hol- landse Womer vervoerden, werd een te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Kool monoxide is in een sterke con centratie dodelijk. Ook de be manningen op 'cacao'schepen bij Vlissingen en Terneuzen werden geëvacueerd De auto riteiten sloegen alarm toen ter hoogte van Wemeldinge op een binnenvaartschip een klei ne explosie plaatsvond. Die ontstond door een ongeluk bij laswerkzaamheden maar toen de brandweer routine metin gen verrichtte, kwam de hoge concentratie koolmonoxide aan het licht. De gemeente Borsele heeft voor de beman ningen van de ontruimde sche pen tijdelijk onderkomen ge vonden. Nadat de schepen wa ren gelost, konden de beman ningen weer aan boord. Er was volgens een gemeentewoord voerder geen gevaar voor de volksgezondheid. Optreden Roel Felius op open dag ZeelandNet Auto belandt op de kop in sloot STEÜTEL Weekkrant voor de Bevelanden autorijden zonder rijbewijs Ludieke opening centrale balie Optiek Li- j uiegener huls-aan-hulskranten Woensdag 7 januari 2004 wk 02 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 93 “Het Zeeuwse dorp bestaat niet” se Popprijzen met El Galgo Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 (foto: Dennis Rijsbergen) De bordjes die de fietser naar de Westerscheldetunnel moeten leiden, ontbreken nog steeds. (advertentie) Volop motorspektakel op de Dutch Open SX Goes. (foto:pr) s 1 13 Breed Uit Regio Nieuws Hondenopvang in Schore breekt Bands genomi neerd voor Zeeuw- .BEW, EX_^x Ik ben Fabia. GOES - Stichting Palazzoli opent op donderdag 15 januari in Goes het vierde Palazzoli Huis. Hier kunnen kankerpatiënten en hun familieleden terecht voor een ge sprek, steun en informatie. Het Palazzoli Huis in Goes is voor lopig ondergebracht in het kantoor van AbvaKabo Goes aan de Naere- boutstraat. Het Palazzoli Huis is een ontmoetingsplaats voor (ex-) kan kerpatiënten en hun naasten. Sa men met lotgenoten kunnen ze de onzekerheid verminderen, span ning en verdriet verwerken en steun vinden. Bovendien zijn er folders, boeken en videobanden.Er zijn plannen om op termijn rouwver- werkingsgroepen op te richten. Ver der bekijkt de stichting de moge lijkheden om cursussen yoga te ge ven. Het Palazolli Huis in Goes is op donderdag en vrijdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie: www.stichtingpalazzo- li.nl of palazzoli@zeelandnet.nl. De automobilist uit de gemeente Borsele raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt, kwam met de rechterwielen in de berm terecht en reed het talud af de sloot in. Het slachtoffer is met twee gebroken armen afge voerd naar het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes, waar hij een spoedoperatie onderging. De au to is total loss. GOES - Geen grote branden of ernstige ongeluk ken met vuurwerk; kortom de jaarwisseling op de Bevelanden verliep volgens de politie Zeeland redelijk rustig. De spuitgasten van de verschillen de brandweercorpsen moesten wel vijfenzeventig keer uitrukken om kleine brandjes te blussen. Het ging daarbij vooral om illegale vreugdevuren van in brand gestoken oude caravans in Krabbendij- ke, Oudelande, 's-Gravenpolder en 's-Heer Arends- kerke. In de Dorpsstraat in Krabbendijke sneuvel den door een explosie in een vreugdevuur enkele ruiten. De bewoners van een huis aan de Langeville in Yerseke kregen de schrik van hun leven toen een putdeksel door het keukenraam naar binnen vloog. Onbekenden hadden een vuurwerkbom in een ri- oolput gegooid. Door de explosie werd de putdeksel "Deze voor Nederland unieke fiets-bus-tunnel verbinding ligt ergens verscholen in de Zak van Zuid-Beveland, deels door dijk jes aan het oog van de nieuws gierige fietser onttrokken", weet Flip Nieuwenhuize, penning meester van de Zeeuwse afde ling Fietsersbond. "Samen met ons bestuur ben ik poolshoogte gaan nemen. In 's-Heerenhoek spraken we in een café over de weg naar het tolplein en de eige naar, geboren en getogen in het dorp, vertelde dat hij nog steeds moeite had om mensen uit te leggen hoe daar te komen." De kastelein had regelmatig ver- Ellewoutsdijk, jij en je fiets kunnen met de bus mee en voor dat je het weet ben je aan 'd'n Overkant'. De hedendaag se werkelijkheid is anders. weggeslingerd en belandde tegen de koelkast in de woning. In Wemeldinge moeten de herten van het kampje aan de Molenweg het voorlopig zonder stal stellen. Die ging in de nieuwjaarsnacht in vlammen op, de dieren bleven ongedeerd. Verder moest de ambulance enkele keren uitrukken voor vuurwer- kongelukjes in Rilland. Een eenendertig)arige taxi chauffeur vierde zijn eigen feestje iets te bont. De politie trof de man in zijn taxi in een sloot in Kapel- le aan. De chauffeur bleek vier maal de toegestane hoeveelheid alcohol achter de kiezen te hebben. Zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt. Enkele dappe ren begonnen de eerste dag van het nieuwe jaar met een duik in het ijskoude water bij Kortgene. Het was voor het eerst dat de dorpsraad daar een nieuwjaars duik organiseerde, en als het aan de bestuursleden ligt wordt het een nieuwe traditie. dwaalde fietsers over de vloer die de weg naar het tolplein kwamen vragen. "In ons gezelschap was Piet Westerhuis van de afdeling Be velanden die de streek goed kent omdat hij vijfentwintig jaar GOES - Grommende motoren, dampende uitlaatgassen en spectaculaire capriolen zijn de ingrediënten van de Interna tionale Dutch Open SX Goes op vrijdag 23 en zaterdag 24 januari in de Zeelandhallen. lang door dit gebied naar zijn werk is gefietst." Met deze gids en gewapend met een aantal to pografische kaarten ging de Fietsersbond op weg. De tocht voerde over een dijkje, via via ducten en parallelwegen eerst in In de loop der jaren zijn in Ne derland nog maar twee indoore westelijke richting en later zuid oostelijk om vanachter een van de vele dijkjes plotseling het tolplein te zien opdoemen. "Het was tot op het laatste moment een verrassing gebleven want op geen enkele ANWB-rich- venementen voor de motorcross overgebleven en Goes is daar een van. En de Supercross in Goes is uitgegroeid tot een in ternationaal gebeuren. Zo ko men dit jaar Michael Heingart- ner en Pully Dustin over uit Amerika. Verder verschijnen toppers als Lewis Gregory, Owen Delaney, Marvin van Deale, Casper Ovaa en Martijn De Ganzestad blijft gestaag groeien. Een groot deel van die groei valt te verklaren door het vestigingsoverschot: 1.940 per sonen kwamen in Goes wonen. Daarentegen togen 1.600 perso nen naar elders. tingaanwijzer hebben we een bordje gezien dat naar het Tol plein verwees. Dat we er geko men zijn was te danken aan on ze gids", stelt Nieuwenhuize vast. (Lees verder op pagina 7) Romviel. En ook van Marco Stallman wordt het een en ander verwacht. Het evenement begint vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 14.00 uur. Entree kost vrijdag acht euro voor kinderen tot en met twaalf jaar, zaterdag elf eu ro en voor volwassenen een tien tje op vrijdag en achttien euro op zaterdag. De middagen hebben als be doeling het doorbreken van het taboe op dementie en de on derlinge betrokkenheid van de deelnemers te vergroten. Bo vendien delen professionele hulpverleners en deskundigen op informele wijze hun kennis. De middag in Ons Dorpshuis begint om 14.00 uur. Van 14.30 tot 15.15 uur geeft geriater H. Hoes voorlichting over de medicijnen voor de menterenden. Na de pauze is er tijd voor discussies, reacties en vragen en om 16.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. Voor meer informatie: Riet van Steveninck, 01 13-576200. Met een optreden van toneel vereniging Comedia della Ma re uit Kats werd de balie geo pend. Samen met leden van het cultureel café KIK voerde de vereniging verschillende op tredens op, met als thema werkwijze volgens back- en frontoffice. De balie moet na melijk zorgen voor betere aan sluiting van de dienstverlening van de gemeente op de wensen van de klant. Een automobilist uit Mid delburg reed donderdag rond 12.30 uur in zijn Re nault Laguna met een snel heid van tachtig kilometer per uur toen hij in zijn ach teruitkijkspiegel een rode Astra zag die wel erg hard naderde. De man gaf nog extra gas om een botsing te voorkomen maar de Astra ramde hem toch. De Mid delburger dreigde daardoor de macht over het stuur kwijt te raken maar wist met enkele stuurcorrecties toch heelhuids tot stilstand te komen. De rode Astra, waarin drie of vier mensen zaten, keerde en reed snel weg in de richting van 's- Heer Arendskerke. Een ze- venentwintigjarige vrouw in de Renault liep rug- en nekletsel op, de auto raakte zwaar beschadigd. De poli tie zoekt getuigen van het voorval. KAMPERLAND - Intemetprovi- der ZeelandNet houdt zaterdag 10 januari traditiegetrouw een open dag. Van 13.00 tot 17.00 uur kan jong en oud een kijkje nemen en is er voor iedereen wat te beleven. Tijdens de middag zijn er demon straties en verschillende works hops. Deze zijn gratis en duren ongeveer drie kwartier. Er is een workshop 'Hoe bouw ik een web site' en 'Wat kan ik met Internet'. Bovendien is er een optreden van Roel Felius, de winnaar van het Nationale Junior Songfestival 2003. Voor kinderen tot twaalf jaar is er het ZoeZaa-spel. Geïnteresseerden voor de works hops dienen zich op te geven via studio@zeelandnet.nl. WISSENKERKE - Naast de traditionele receptie met de gelukwensen van de burge meester, had de gemeente dit jaar iets bijzonders in petto. Maandag 5 januari werd de nieuwe centrale balie in het gemeentehuis in Wissenker ke geopend. BAARLAND - Bij een eenzij dig ongeluk woensdag op de Oude Polderdijk in Baarland is een negentienjarige man met zijn auto op de kop in een sloot beland. 8 In 2003 kwamen in Goes 399 baby's ter wereld en vielen 395 overleden personen te betreuren. Daarmee bleef de natuurlijke aanwas nagenoeg gelijk. In 1985 telde Goes nog slechts 31.422 inwoners. In '95 waren dat er al ruim 34.000. In 2000, 2001 en 2002 liep de groei wat terug maar vorig jaar trok die weer aan. Naar verwachting blijft het inwonertal ook in 2004 gestaag toenemen. w In de bieb is behalve een foto tentoonstelling over het jubi leum ook een expositie van Christi van Soelen die allerlei miniatuurvoorwerpen zoals een snoepwinkeltje, een kantoortje, een cottage en allerlei poppen huisspullen bij elkaar heeft ver zameld. Voor kinderen tot negen jaar heeft de bibliotheek een kleur- wedstrijd op touw gezet. Schrijver Ben Slingenberg brengt van 16.00 tot 17.00 uur een bezoek aan de bieb. Kinde ren van tien tot en met dertien jaar kunnen dan hun boek later signeren. Voor de signeersessie zijn nog enkele kaarten bij de balie van de bibliotheek te krij gen. Van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur kunnen be zoekers gratis internetten. Aan melden kan via de intekenlijst bij de balie. En wie te laat is met het inleveren van boeken hoeft op de verjaardag van de bibliotheek geen boete te beta len. Bovendien zijn die dag boeken gratis te leen. Van 18.00 tot 20.00 uur is er een demon stratie poppetjes maken. Erna en Marjolein Nederveen zorgen voor de muziek. De bieb is op 9 januari open van 14.00 uur tot 20.30 uur. Christi van Soelen geeft op dinsdag 13 januari 2004 van 10.00 tot 11.30 uur een lezing over poppenhuizen Meer in lichtingen over het feestpro gramma via 0113-316043. KRUININGEN - Het Alzhei- mer-café Reimerswaal is vrijdag 9 januari voor de vierde keer open in Ons Dorpshuis in Kruiningen. Vanaf 14.00 uur kunnen Alz- heimerpatiënten met hun fa milie, mantelzorgers en an dere belangstellenden praten over de ervaringen met de ziekte. Joosten Minicruiser Dorpsstraat 12. Hemkenszand ■I tel.:0113-567205 GOES - Vorig jaar om deze tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor fietsers die na de opheffing van het veer Kruin- ingen-Perkpolder via de nieu we Westerscheldetunnel naar Zeeuws-Vlaanderen wilden rijden. Nee, dat was allemaal dik voor elkaar, goed geregeld. Je fietst naar het Tolplein bij GOES - Het inwoneraantal van de gemeente Goes is in een jaar tijd toegenomen tot 36.609 inwoners. Dat zijn er 344 meer dan vorig jaar. ƒ4? ddp X^lSE BIBLIOfy 'S-HEER HENDRIKS- KINDEREN - De bestuur der van een rode Opel Ast ra is donderdag doorgere den nadat hij op de Nieuwe Rijksweg in 's-Heer Hend- rikskinderen een voorgan ger had geramd. De Zeelandhallen worden om getoverd tot een gigantische zandbak met steile heuvels. Twee kranen en shovels kiepen zo'n 1350 kubieke meter Lim burgse leemgrond in de hallen. En er verrijst een zittribune die plaats biedt aan zo'n 2750 men sen. Bovendien komen er ook nog de nodige staantribunes. In 1992 werd de Stichting Mo torsport Zeeland opgericht om dat Annie Triou op het idee kwam om een motorcrossevene ment in de Zeelandhallen te or ganiseren. De opzet was aanvan kelijk om Zeeuwse coureurs eens op een zogenaamde Super cross Circuit te laten rijden. In 1993 werden de manches dan ook op een dag verreden. Maar al gauw bleek dat de be langstelling ook van ver over de strijken. In dat jaar werd ook het Zeeuwse grenzen kwam. Cou- Nederlands Kampioenschap 125 reurs uit heel Nederland en zelfs cc senioren aan het Goese pro- België meldden zich aan. In '94 gramma toegevoegd, werd dan ook besloten het eve nement over twee dagen uit te 'S-GRAVENPOLDER - De openbare bibliotheek in 's- Gravenpolder viert op vrij dag 9 januari het tienjarig bestaan met allerlei activitei ten. I de Bevelander EUROCAR COES B.V. Door Leon Janssens UITVERKOOP www.minicruiser.nl w» - De nieuwe klasse van Skoda. 1e shirt 30% 2e shirt 40% 3e shirt 50% Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE ID CM g CM có 8 z 8 tb LU I- W LU U) (U LU O z s De nieuwe minicruiser De grootste rijbewijsvrije auto ooit! GEEN rijbewijs nodig, GEEN wegenbelasting, GRATIS rij-instructie z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1