7 21 11 13 Kerstshow 3 STUKS ER I VERVROEGDE AFSLUITING 15 24 22 POLITIE CONTROLEERT WEL OP SNELHEID Afrikaans djembé ritme in Heinkenszand DE BEL1& ZONDAG OPEN 12 Onthulling naam theater Goes Dierplezier in kerstsfeer O O Gk prijs! De BeL 0) Wintermarkt 's-Gravenpolder ‘s-GRAVENPOLDER - Molen de Korenhalm staat vrijdag avond (13 december) letterlijk in de schijnwerpers, wanneer de stichting Onder de Meule een winermarkt houdt. I De Schipper I w ri 32 As (èTDK 1 KOOPZONDAG 15 DECEMBER 3-PACK VIDEO TAPE E-180HS Spanning bij De Vuurneon Kerkdienst in dagkapel Kerstmarkt Ambachtscentrum Adventszingen in westerkerk KERST KOOPDAGEN IN GOES E U RO PaTu I N alle seizoenen groen F AL. woensdag 11 december 2002 jaargang 53 nummer 50 F Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Beste service, laagste prijs! K Rijden zonder rijbewijs! VAN 13.00—17.00 UUR ,C^S' 100 jaar Café Baarends in Goes: 'waar men danst op het biljart' UNITED COLORS OF BENETTON. Sylvia Eckel staat in gewestelijke biljartfinale Restaurant De Kroon heropend in nieuwe stijl Heldere Poolse jongensstemmen klinken in Grote Kerk GOES - De politie kan op snelheid controleren in de nieuwe Westerscheldetunnel, die vrijdag 14 maart wordt geopend door koningin Beatrix. Of dat daadwerkelijk gebeurt zal volgens voorlichter verkeer Han van Opdorp van Politie Zeeland mede afhangen van het rijgedrag der tunnel- gebruikers. o> E Yerseke Ut oLMIrrtK GOOIT HET ROER OM!!! I Kerstmenu's HEINKENSZAND - Sinds januari van dit jaar volgt een aantal leerlingen van Basisschool De Reiger met hun ouders en andere belangstellenden les sen op een Afrikaanse trommel, de djembé. Vrijdagavond (13 december) is er een presenta tie van de vorderingen. Aansluitend is er een open les waarin nader kennis gemaakt kan wor den met de bijzondere trommel. rijsnelheid continu controleren... Een groot deel van de dameskleding met 30% korting Sportprijzen Wij zijn zondag a.s. geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bezoek onze schitterende Kerstshow! De nieuwe VIRGO! UW Huis Kerst GOES - Artiest Fred Delfgaauw onthult vrijdag (13 december) de naam van het nieuwe theater van Goes. Speciaal voor de gelegenheid is er een fees telijke bijeenkomst in het stadhuis. GOES - In de Zeelandhallen in Goes wordt dit week end weer de beurs Dierplezier gehouden. Nieuw in deze vierde editie zijn informatiepleinen rondom gezondheid, hondenrassen en paardennieuwtjes. Uiteraard staat de beurs in het teken van Kerstmis. ■HHHH :ie< tt. door Peter Verdunnen (advertentie) Zondag 15 december 12.00 - 17.00 uur (advertentie) (advertentie) KOOPAVONDEN: 19-20-23 DECEMBER 1 MICH()( Ui 7 $H..» 0ONO jaerfffjes roze1 ties, bedrijven en hobbyisten laten de bezoekers kennismaken met de meest uiteenlopende soorten. Van keuze voor twee personen, en een uitnodiging voor het bijwonen van de opening. De tweede en derde prijs zijn gratis toegangskaarten voor twee personen voor respectie- velijk drie en twee theater voorstellingen naar keuze. auto’s worden op twee punten op rijsnelheid gecontroleerd. Wie het toegestane gemiddelde over schrijdt, kan een prent in de bus verwachten. Han van Opdorp: „De proef met trajectcontrole moet nog beginnen. Voordat de resultaten bekend zijn, zijn we een paar jaar verder.” Mocht de proef een suc ces zijn, acht Van Opdorp het niet uitgesloten dat ook de Wester- scheldetunnel eraan moet ‘gelo ven’. De Politie Zee land gaat het rij gedrag in de nieuwe tunnel nauwlettend in de gaten houden. Mochten zich ongevallen voor doen die veroorzaakt zijn door te hard rijden, zal de politie intensie ver op snelheid gaan controleren. De tunnelexploitant zelf gaat om veiligheidsredenen de rijsnelheid continu controleren. Zodra ie mand langzamer rijdt dan 18 km per uur, wat duidt op een moto risch of ander probleem, reageert automatisch het Na het bekendmaken van de win naars zetten veertien mensen (ge lijk aan het aantal letters van de naam) die met het theater verbon- den zijn hun handafdruk in klei. Het thema van de actie is ‘de han den op elkaar krijgen’. Het is de be doeling dat deze handafdrukken een plaatsje krijgen in het nieuwe theater. Tegelijkertijd met het bekendma ken van de naam van het nieuwe theater, deelt toneelvereniging Heer Hendrik in de stad schuif puzzels uit. Degenen die de naam van het nieuwe theater weten te raden, kunnen dezelfde dag een kaartje met de naam inleveren bij het Stadhuis. Onder de winnaars wordt een gratis voorstelling in het nieuwe theater verloot. Om de zestig meter liggen er elek tronische lussen in het wegdek, waarmee de rijsnelheid kan wor- verkeersgeleidingssyteem. Het achteropkomend verkeer wordt middels opvallende matrixborden boven het wegdek gemaand om de rijsnelheid aan te passen. Vervol gens wordt men middels pijlen naar de ‘vrije’ rijbaan gedirigeerd. De andere baan wordt afgekruist. den gemeten. De tunneloperator in het bedieningsgebouw op het tolplein aan Bevelandse kant kan met een geavanceerde camera inzoomen op de pechauto (het kan ook zijn dat een bestuurder onwel is geworden). Met de verschillende hulpdien sten zijn inmiddels afspraken ge maakt wordt er in voorkomende gevallen moet gebeuren. In de tunnel bevindt zich om de 50 me- De djembé is een West-Afrikaanse handtrommel met drie bastonen. Een diepe bas, een warme open toon en een felle ‘slap’ zorgen voor een grote variatie in klank op één trommel. Voeg daarbij verschillende partijen bij elkaar en varieer het speel- tempo van rustig kabbelend naar snel explosief, en je ervaart de djembé als zeer opzwepend en spectaculair. Lange Kerkstraat - Goes ter een helder verlichte hulppost met een poederblusser, brand slang en een intercom voor direct contact met de dienstdoend tunneloperator. Deze beslist of, af hankelijk van de situatie, de bui tendienst, autohulpdienst of een hulpverleningsdienst (brandweer, ambulance) moet worden inge schakeld. De Westerscheldetunnel geldt ove rigens als één van de veiligste in Bep en Leon Linders van ‘Rondom - trom’ maakten in 1993 voor het eerst kennis met de djembé. Bep was percussioniste en Leon klassiek slagwerker. Ze volgden een week een workshop in Frankrijk en daarna een studiereis naar Sene gal om zich verder in de djembécultuur te verdiepen. Ze gaan nog geregeld naar Afrika om zich verder te bekwamen. In okto ber 1994 begonnen ze met de eer- E E CU Q. O k. O) X Europa. De tunnel bestaat uit twee afzonderlijke tunnelbuizen met ieder twee rijstroken: er is geen tegemoetkomend verkeer, waardoor frontale botsingen uit gesloten zijn. Dwarsverbindingen om de 250 meter garanderen in noodgevallen een veilige vlucht route. De presentatie in Heinkenszand vindt plaats op het adres Mr.Dr. Meslaan nummer 6. De avond be gint om 18.30 uur en de toegang is gratis. Na afloop van de voor- - stelling kan er nader informatie ingewonnen worden over de nieuwe lessen die vanaf 14 januari aanstaande van start gaan. Via www.rondomtrom.com of via 0165 - 552 886 zijn verdere inlich tingen te krijgen. bekers medail* beeldjes schala sporttenues rei Q. ra E U E CD O a E C5 CU S 3 CD LU Er zijn allerlei kraampjes met winterse, Zeeuwse en creatieve zaken. Op het winterterras zijn snert en warme chocolademelk voorradig. Muziekvereniging De Echto en Geert Fortrie zor gen voor een hartverwarmend muziekje. De markt begint om 17 uur en duurt tot 21 uur. E CU «M ra t» JS w ra Z Westerscheldetunnel open KAPFLLE - Leden van Aquariumvereniging De Vuurneon uit Kapelle zitten tot vrijdag (13 december) in spanning. Pas dan wordt de uitslag van de huiskeuring 2002 bekend gemaakt en is bekend wie het mooiste aquarium van de ver eniging heeft. De winnaar gaat door naar een districtsfinale en maakt uit eindelijk zelfs kans op een nationale titel. Tijdens de bekendmaking komen alle deelnemende aqua ria in een dialezing aan de orde. Aanvang 20 uur in de Biezelingsestraat 63. GOES - De oud-katholieke gemeenschap van Zeeland houdt zaterdag (14 december) een kerkdienst in de dagkapel naast de rooms-katholieke Maria Magdalenakerk in Goes. Pastoor K.J. Homan uit Dordrecht is voorganger in de dienst die in het teken staat van de Derde Advent. Aanvang 10.30 uur. GOES - Op het middenplein van het Ambachtscentrum wordt zaterdag 14 en zondag 15 december een kerstmarkt gehouden. Standhouders bieden er producten aan als kaas, houten speelgoed, kerstversieringen en wijn. Ook de ateliers van de ambachtslieden uit het centrum in de Hollandsche Hoeve zijn geopend. De kerstmarkt begint om 13 uur in de Kattendijksedijk 27. GOES - Wie van zingen houdt kan zaterdagavond (14 decem ber) terecht in de sfeervolle Westerkerk in Goes. Op het pro gramma staan bekende adventsliederen. Jan de Mey (hoorn), Liesbeth de Mey en Raija de Jong (fluit) en Erik Zwiep (orgel) zorgen voor de muzikale begeleiding. De toegang is vrij en het begint om 19.30 uur. 5 X s TOTALE LEEGVERKOOP I VANAF i-- WOONCENTRUM normaal 11^95 18,50 •4 Ondem, r Gom* Marconistraat 4 Halst Zoetevaart 8 MMcMbarg* Beenhouwerssingel 3 MkWeMwrab Spui 2 Ooctbarf Veerhoeklaan 5 Tmmczm Kennedylaan 94 VBuiagM Hermesweg 23 ZJarikzM* Varremarkt 2 Geen flitspalen in de tunnel ste cursus en ze hebben nu al meer dan 300 leerlingen. Er wordt les gegeven in Roosendaal, Middelburg, Vlissingen, Etten- Leur en Heinkenszand. Regelma tig verzorgen ze presentaties, en ze hebben een amenwerkings verband met de Zeeuwse Muziek school. Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 270 695 In de Westerscheldetunnel is een maximum rijsnelheid van 100 km per uur toegestaan. Wie harder rijdt kan worden bekeurd. De Po litie Zeeland heeft vooralsnog geen plannen onr flitspalen in de tun nel te plaatsen. Volgens Han van Opdorp genieten andere opsporingsmethoden de voor keur. Een plotse lichtflits in de tun nel zou de snelheidsovertreders en andere weggebruikers kunnen doen schrikken, met alle gevolgen vandien. De politie kan echter ook op andere manieren automobilisten die het gaspedaal te dioep indrukken in de kraag vat ten. „De snelheidsmeters in politieauto’s en op -motoren zijn geijkt. Op die wijze kunnen we de rijsnelheid controleren.” Ook met laserguns kan in de tunnel geme ten worden. Van trajectcontrole is vooralsnog geen sprake in de Westerscheldetunnel. In de loop van 2003 starten in Nederland zes zogenoemde pilotprojecten, waar onder de Zeelandbrug. Passerende GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D, 0113-21S Geen rijbewijs nodig, max. 45 km per uur Geen wegenbelasting Zuinige dieselmotor: 1 op 30 Gratis rijopleiding Verkrijgbaar in 8 kleuren en 4 uitvoeringen Alle modellen uit voorraad leverbaar Autobedrijf Vis, ’s-Gravenstraat 32, 4431 AC ’s-Gravenpolder, tel. 0113-311465 I! DECEMBER BS roT70% KORTING OP ZITMEUBELEN, ACCE$SOIRES. N«rKEN KASTENEN HK nog VEEL MEER!!! 2-cilinder,a diesel/3- 8.60°’ In verband met de feestdagen dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 18 december: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 13 december 09.00 uur, advertenties vrijdag 13 december 17.00 uur. Voor de editie van vrijdag 27 december: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 18 december 09.00 uur, advertenties woensdag 18 december 17.00 uur. Voor de editie van donderdag 2 januari: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 27 december 09.00 uur, advertenties vrijdag 27 december 12.00 uur. (bron: www. westerschelde tunnel. nl) L,J de grote demonstratiering in de eer ste beurshal. In de tweede hal zijn er extra themadagen. Vrijdag zijn er shows met paardenrassen en een KPS Zeelandia kleindierenshow, die ook op zaterdag te zien is. Zaterdag 14 december zijn er zo’n 150 trek paarden ter keuring. Liefhebbers van behendigheidswedstrijden voor honden kunnen vrijdag f3 en zondag 15 december terecht in het hallencomplex. Zondag 15 decem ber, de laatste dag van het dier- spektakel, is er een internationale kattenshow. Tevens is het dan coun try- westerndag met westemriding en linedance. (advertentie) Tuincentrum bloembinderij Nieuwe rijksweg 49,4458 SG ‘s Heer arendskerke tel: 0113-270960 Geopend: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.30 uur do. koopavond zat. 8.30 - 17.00 uur Minister De Boer nam vorige week, bij de start van de campagne rondom de Westerscheldetunnel, alvast een glaasje op de goede afloop. FOTO WIM KOOYMAN Voor het bedenken van de naam schreef de gemeente Goes een prijsvraag uit. Een deskundige jury koos uit 168 inzendingen de win nende naam. De bedenker van die naam en de tweede en derde prijs winnaar nemen na de bekendmaking hun prijs in ont vangst. De winnende inzender ontvangt een gratis abonnement voor het nieuwe theater, goed voor in totaal tien voorstellingen naar Het is al huisdieren wat de klok slaat tijdens Dierplezier. Tal van organisa- honden en katten tot ezels, koivissen, roofdieren en muizen, alles komt wel een keer voorbij in GRAVEREN doen wij GRATIS LS o S -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1