BOVAG en RAI zien meer in permanente verkeerseducatiè Iwaarden HOPELIJK HEEFT U ONS NOOIT NODIG. MAAR STEL DAT... VVD'er Opiaat winnaar van occasions AUTOSCHADE MOBIEL ZONDER AUTORIJBEWIJSn r oe|. i i Caravans krijgen vaker een BOVAG- onderhoudsbeurt H 'De Gouden Pook' AUTOLAKKEN AUTO DAGEVOS PERSONENAUTO MOTOR CHAUFFEURSOPLEIDINGEN BROMFIETS COMPACTOPLEIDINGEN INSTRUCTEURSOPLEDING ZEELAND CONTACTLIJN 0906-50.50.518 Verkeersopleidingen IMS De verfspecialist AUTOBEDRIJF KAELEN ABS ZLM www.thartwemeldinge.nl lwvvvv.vanderendtautoschade.nll Gratis adverteren in HEEL Zeeland os±ro Autobedrijf ‘t hart LIGIER wc woensdag 4 december 2002 pagina 24 DE BEVELANDER I 45 km/u Andere Merken ^BOVAG - the friendly car company SPIES jSF HECKER organisaties af. Het doel, vermindering van verkeersslachtoffers, gaat ons zeer ter harte, stelt Peter Janssen namens BOVAG en RAI, maar er zijn meerdere manieren die tot hetzelfde resultaat kunnen leiden. Bovendien is er nog nau welijks onderzoek gedaan naar de effecten van het wijzigen van de leeftijds grenzen. Janssen wijst er op dat ook kentekening van brom- en snorfietsen een niet verder nadenkt over de maatschappelijke ge volgen van dit voorstel. Wat de VVD zich blijk baar niet realiseert is dat als gevolg van te hard rij den er jaarlijks 250 do den en 3000 gewonden te betreuren zijn. In de be bouwde kom worden fietsers, voetgangers en spelende kinderen be lemmerd door auto verkeer. Mensen die dicht bij drukke autowe gen wonen staan bloot aan ongezonde uitlaat gassen en verkeerslawaai dat ook de nodige slacht- De caravanondernemers verwachten echter wel dat dit aantal de komende ja- ren nog sterk zal groeien. In de nieuwe uitgave valt namelijk ook te lezen dat van hen verwacht dat het aantal klanten de ko mende driejaar zal toene men. En 48% verwacht zelfs dat ook de bestedin gen per klant zullen stij gen. Bron: www.bovag.nl offers eist. Jaarlijks ster ven bovendien 2 miljoen vogels, tienduizenden katten en drieduizend honden na een aanrijding met een auto. Aanrijdin gen met grote dieren, zo als reeën worden vaak veroorzaakt door een te hoge snelheid en zijn ge vaarlijk voor zowel mens en dier. De komende weken zul len 3VO, Milieudefensie en de Dierenbescher ming gezamenlijk gaan pleiten voor lagere snel heden op de Nederlandse wegen. Bron: www.3vo.nl AUTOBEDRIJF EINDEWEGE OCCASIONS Ook op www.autotrack.nl via postcode 4462 Avondcursus theorie Dinsdag 10 december a.s. van 19.00 tot 22.00 uur Donderdag 12 december a.s. van 19.00 tot 22.00 uur Elke donderdagmiddag proefexamen bromfiets 15.30 uur Examen z.s.m. na de cursus Weekendcursus theorie Vrijdagavond 13 december van 19.00 tot 22.00 uur Zaterdag 14 december van 9.00 tot 16.00 uur Elke dinsdagmiddag proefexamen auto om 15.30 uur Examen z.s.m. na de cursus Avondopleiding Verkeer: doorlopend op maandag Avondopleiding Techniek: start donderdag 9 januari Spoedopleiding Verkeer: zaterdag 7 en 21 december Spoedopleiding Administratie: zaterdag 11,18 en 25 januari Uniek in Zeeland! avondopleiding in 7 maanden ALLE KLEUREN LEVERBAAR IN BLIK OF SPUITBUS Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, Milieudefensie en de Dierenbescherming roepen VVD’er Opiaat uit tot win naar van De Gouden Pook. ‘Plankgas en verstand op 0’, dat zijn criteria op basis waarvan iemand in aanmer king komt voor deze onder scheiding. In dit geval wint de VVD met glans De Gou den Pook vanwege hun voorstel om de maximum snelheid op snelwegen te verhogen naar 130 kilome ter per uur. De drie organi saties vinden dit onaan vaardbaar. Het verhogen van de snelheid heeft grote gevolgen voor mens, dier en milieu. De verkiezingsstrijd is be gonnen en voor de VVD be tekent dat blijkbaar dat ‘de auto in de etalage komt te staan’. De eerste stap hierin is het voorstel van de VVD om aan de maximumsnel heid te tornen. Reden genoeg om de VVD-er Opiaat uit te roepen tot de allereerste win naar van De Gouden Pook. 3VO. Milieudefensie en de Dierenbescherming willen met deze prijs aangeven dat de VVD zich wel erg makkelijk laat verleiden tot verkiezingsretoriek en ven. In het jaar 2000 wa ren dat er al 59.000 en vo rig jaar kregen maar liefst 65.000 caravans een com plete onderhoudsbeurt, sinds 1999 een groei met 59%. Van de vloot van in totaal 754.000 kampeermiddelen met wielen (kampeer auto’s, stacaravans, vouw wagens en toercaravans) behoren er zo’n 78% ofwel via school al praktische en theoretische lessen krijgen over verkeersveilig gedrag. Deze lessen zijn het begin van een systeem dat de verkeersdeelnemer zijn of haar hele leven begeleidt. Het effect daarvan is dat de aanwezige kennis steeds op het juiste niveau wordt ge houden. Het is jammer dat minister De Boer hier nog nauwelijks aanstalten toe maakt. Bromwww.bovag.nl Voor alle rijbewijzen! Motor in 2 dagen, personenauto in 1-15 weken, BE in 1 dag. Vrachtauto C en CE in 1 week. Auto VERMEULEN Peary weg 6 4462 GT Goes Tel: 0113 561812 f r VAN DOORNESTRAAT 11 (POEL 4) 4462 EX GOES TELEFOON (Ol 13) 22 35 49 dsa@zeelandnet.nl AUTOSCH A DE belangrijke bijdrage kan vormen. De branche wacht al meerdere jaren op een besluit van de overheid in dit dossier. BOVAG en RAI zien in de ideeën die minister De Boer nu neerlegt een goede gelegenheid om constructief mee te denken over een nieuw systeem. Permanente verkeersedu- catie is daarin een belang rijk element. Het houdt con creet in dat jonge kinderen J Anthony Fokkerstraat 77 - Goes 0113-27 57 53 Vroegtijdig beginnen met permanente verkeersedu- catie is een prima manier om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat stellen BOVAG en RAI in reactie op voorstellen van demis sionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat in zijn discussiestuk De Rijbewijsrevolutie. De verhoging van de leef tijd waarop snor- en brom fietsen mogen worden gere den naar 17 jaar wijzen de 588.000 tot de laatste twee categorieën. Als die eens in de twee jaar een onderhoudsbeurt moeten krijgen, zouden er min stens 290.000 complete onderhoudsbeurten moe ten worden uitgevoerd. Steeds meer caravans krij gen dus wel een onderhoudsbeurt, maar het zijn er nog wel veel te wei nig. AXmJ 8.250,- GESPECIALISEERD IN ALFA ROMEO De caravans in ons land krijgen steeds vaker een broodnodige onderhouds beurt. maar toch gebeurt dit nog altijd te weinig. Dit blijkt uit de gloed nieuwe uitgave van BOVAG: ‘Mobiele Re creatie in cijfers’. In 1999 besloten nog maar 41.000 bezitters hun caravan een BOVAG- onderhoudsbeurt te ge- Reeds vanaf Dorpsstraat 33-4413 BK Krabbendijke - Telefoon 0113-501475 -■ 750,00 77 roodmet. rood >STE ADRES 6 r A Brabantse21 jarige meid zoekt een betrouwbare jongen tussen de 20 en 26 jaar voor een leuke vriendschap. Als het klikt, mis schien meer. Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 341605 Welke leuke, donkere man van Surinaamse of Antilliaanse afkomst wil kennis maken met mij? Ik ben een 22 jarige vrouw uit Zweden! Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 388158 Mijn naam is Anita, 23 jaar en werk al 3 jaar op Schiphol, afwis selende baan. Ik zoek een leuke jongen. Ben jij dat misschien? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 212847 Ben jij ook alleen en op zoek naar wat vriendschap? Ik ben een vrouw van 19. Wie wil contact met mij? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 280465 Tanja, moeder van 2 kinderen, houdt van de leuke dingen in het leven! Ben jij een kameraadje voor mij?Boxnummer 209964 Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 209964 Mlcehl, 18, bruin haar, bruine ogen, eerlijk en betrouwbaar, wil graag van jou een leuke reactie! Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 724078 Ons adres: Bndewege, Arendstraat 20 (‘s Heer Arendskerke) over de spoorlijn links. lël.OI I3 - 563001 geen wegenbelasting inclusief rijopleiding - nieuw en gebruikt vol automatisch zeer zuinige dieselmotor rood geelmet. zwart groenmet. geel blauw paarsmet. d.groenmet. zilver oranjemet. grijsmet. wit geel zwart zwart roodmet. blauwmet. grijsmet. roodmet. zwart rood bronsmet. bronsmet. grijsmet. rood rood blauwmet. blauwmet. zwartmet. wit zilver blauw groen rood grijsmet. 89 93 93 85 93 LPG 92 95 90 97 90 86 90 87 87 LPG 96 92 97 93 9I 92 92 4-98 3- 01 2-00 11-01 6- 96 10- 97 11- 97 2002 2-94 1- 99 7- 98 2- 97 12- 00 12-99 1- 97 2- 98 4- 01 10- 97 3- 98 11- 01 3-98 3-99 10-99' 7-01 9-94 10- 94 11- 92 7- 90 2- 99 3- 98 5- 99 8- 97 7- 99 8- 99 8-00 1-96 6- 99 11-94 5-02 1-96 1750,00 1950,00 €16950,00 8.650,- 4.200,- 2.750,- €2.150,- 6.700,- 7.250,- 9.250,- 9.300,- 10.750,- 10.750,- 13.950,- 7.950,- 10.450,- Van Doornestraat 14, 4462 EX Goes, Tel. 0113 22 31 40, Fax 0113 25 07 90, www.verkeersschooldek.nl NETTE kennismaking zonder inschrijfkosten. Sonja zoekt een leuke spontane man. Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 285456 Leuke meid van 24 jaar, grijs/groene ogen en blond haar, zoekt een leuke, spontane jongen. Toets dit boxnummer: Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 389219 De leukste vrouwen vind je hier. Mijn naam is Kristel en hou van uitgaan, stappen, zwemmen. Wie reageert? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 204278 Zijn er nog leuke mannen die met een serieuze vrouw een rela tie aan willen gaan! Je moet wel serieuze bedoelingen hebben anders hoef je niet te reageren! JIJ? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 317636 Gescheiden moeder van 2 kinderen, 24 jaar, 1.65, met donker haar en groene ogen, wil graag van jullie een leuke reactie! Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 313108 Waar ik op zoek naar ben is een leuk maatje! Wil jij dat voor mij zijn? Bel je me? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 338923 Welke leuke man wil met een leuke vrouw een relatie aangaan? Ik ben 1.65 groot, heb blauwe ogen en ben slank! Reageer maar snel op mijl! Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 222534 Hallo Nederlandse mannen! Mijn Surinaamse zus wil heel graag een lieve, Nederlandse man leren kennen! Denk jij dat jij dat bent? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 394665 21 Jarige meid uit Brabant zoekt een leuke, betrouwbare jongen om gezellig een avondje mee te gaan stappen en als het klikt meer! Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 249881 Marlies wil graag gezellig even praten met jou! Ze Is blond en ziet er verschrikkelijk lekker uit! Reageer je snel? Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 321722 Hallo mannen! Ik ben een meid van 24, woon in Brabant en zoek een serieuze relatie. Hou jij ook van voetbal, uitgaan en bios? Nou, dat komt mooi uit, want ik ook! Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 321236 Hoi, met Sandra! Wie is er nog meer op zoek naar een leuke afspraak of goed gesprek? Ik hoor graag van jullie! Bel je me? +Boxnummer 206696 Bel: 0906-50.50.548// Ik ben een leuke jongen en zoek een leuke vrouw voor een leuk contact! Interesse? Reageer snellBoxnummer 754714 Bel: 0906-50.50.548// f Elenbaasstraat 36 4458 AG ’s-Heer Arendskerke Telefoon 0113-563184 Na 19.00 uur Telefoon 0113-562302 Openingstijden: ma. t/m vr. 07.00 tot 19.00 uur za. van 08.00 tot 17.00 uur Alfa 145 1.6 L Alfa 147 1.9 JTD Distinctive Alfa 146 1.4 Diesel Citroen XM, turbo, airco, reviesie motor Ford Courier Nissan Sunny Diesel 2.0 Opel Corsa 1.5D Toyota Starlet 1.5D Grijs kenteken Daihatsu Rocky Turbo Diesel Mitsubishi Pajero 2300 TD Wagon Van Chevrolet bus dub. cab (ind. BTW) Ik ben een vrouw van 40, ben gezellig, betrouwbaar en wil grag iemand leren kennen voor vriendschaplBoxnummer 394330 Bel: 0906-50.50.548// Sportieve aanbiedingen Ford Escort 1.6i Fiat Panda 1000 Renault Nevada Opel Monza 2.5 Mazda 626 1.8 Renault 19 I Citroën ZX 1.4i, retfex OpelVectra 1.8 HB Opel Vectra Station, airco, enz. Mazda 1.6 CLX, 3-drs, 323 HB Peugeot 205 GTi VW Jetta 2x Citroën Xantia Opel Astra 1.4 GT VW Sharan 2.0 GL, airco enz. 50.000 km Diverse koopjes vanaf Old Timers Opel Kadett C Coupé 5.650,- 25.845,- 9.400,- DSA DEALER SCHADE ASSOCIATIE verzekeringen 6.750,- 7.400,- 6.900,- 5.500,- €6.150,- 7.250,- 4.200,- spec. prijs 4.500,- 8.400,- 7.750,- 7.750,- 10.250,- 8.750,- 8.750,- 9.850,- 12.650,- 11.400,- 7.450,- 23.750,- 13.900,- 11.350,- >—€11.200,- 9.850,- 'erkende autoschade- hersteBer j ANWB BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK exclusief milieukeuringen A nARAHnfarwijf 9 Fiat Seicento 900 SX Citymatic halfaut. beigemet. Fiat Seicento 1.1 Young Fiat Seicento 1.1 Young Fiat Panda 900 Young Fiat Punto 60 SX 5-drs. Selecta Fiat Punto 85 16V Sporting Fiat Cinquecento 900 Young Fiat Punto JTD diesel Fiat Punto 55 S, 3-drs. Fiat Punto 55 SX, 3-drs. Fiat Punto 60 SX 3-drs. Fiat Punto 1.7 TD S 3-drs. diesel Fiat Punto 1.2 ELX 3-drs. NUOVA Fiat Punto 1.2 S 3-drs. NUOVA Fiat Brava 1,4i SX Fiat Brava 1,4i SX Fiat Brava 80 HSX Fiat Bravo 75 T Diesel Fiat Palio Weekend 75 Fiat Stilo 1.9 JTD Dynamic 5-drs. Fiat Marea Weekend 100 ELX TD Fiat Marea Weekend 1.6 SX Fiat Ducato 2.8 D kort/hoog, airco Fiat Doblo 1.9 D SX (bestel) BMW 518i sedan Citroën ZX 1.4i Reflex 3-drs. Daihatsu Cuore TS Ford Sierra 2.0 i Ghia aut. Hyundai Atos Multi 1.0i GLS stuurbekr. roodmet. Lancia Epsilon 1.1 Elef. Blue Lancia Ypsilon 1.2 LS Kaleidos Lancia Delta 1.6 16V HPE Nissan Almera 1.4 16V Pulsar 4-drs. Nissan Almera 1.4 i 16V 3-drs. Renault Laguna 1.6 16V 5-drs. Volvo 440 DC FLeet 1.8i Toyota Yaris 1.0 16VVTI 5-drs. 1500.00 1650,00 2100,00 1750,00 1950.00 autowereld 895.00 1250,00 1350,00 1250,00 2250,00 1450,00 2450,00 1150,00 9950,00 1400,00 800.00 900,00 94 va€ 2250,00 1500,00 €18000,00 250,00 Spreek uw advertentie in op 0906-50.50.518 en wie weet wordt u geselecteerd Bel 0906 - 50.50,518, toets het boxnummer van uw keus in reageer direct (€0,55 p/m) Lieve, Surinaamse vrouw van 49 jaar, Lia genaamd, zoekt een man tussen de 45 en 50 jaar. Luister voor meer INFO. Bel: 0906-50.50.548// Boxnummer 289257 U kunt 24 uur per dag luisteren naar contactadvertenties van vrouwen en mannen die een vriendschap, afspraak of relatie zoeken. É-mail:thart.wemeldiriöe WIJ ZIJN ABSOLUUT HET GOEDKOO VOOR UW APK KEURINGEN Srouwerijweg 1 JJÊp 4424 CG Wemeldinge tel: 0113-622283 É-mail:thart.wemeldinge@12move.bl VOOR SLECHTS E 29,50* IS UW AUTO VOOR EEN HEEL JAAR GEKEURD. APK IS ALTIJD GRATIS BIJ GROTE BEURT1I (*U dient wel in het bezit te zijn van een bromfietscertificaat. Indien u geboren bent voor 01 /06/’80 hoeft u geen theorie-examen af te leggen, u kan dit dan verkrijgen op het postkantoor tegen betaling) te koop gevraagd LOOP- EN SLOOPAUTO’S. Te koop ONDERDELEN van alle merken. BOVAG Alfa 145 1.4 TS, 16V div. extra's1998 Alfa 156 1.8 TS 16v 59.000 km 1998 Alfa GTV 2.5 part, i.z.g.s1984 Fiat Punto 55 S 1998 Fiat Bravo 1.4 12V1996 Seat Ibiza 1.9 SDi (DIESEL)2000 Voor al uw reparatie en onderhoud Levering van nieuwe en gebruikte AUTO’S Hoge kortingen op banden, accu's en gratis montage van uw uitlaat Erkend APK II Keuringsstation. Ook roetmeting diesels

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 24