Varia Partner voor Marion Wisse PODIUM Wasrek vol? Tennis Mobiele werkplaats van Profile Rabout Voetbalprogramma Sinterklas kapoentje Zaalvoetbal de bevelander Shirts voor volleybaljeugd Hagenda (S) AutoTrack.nl Nieuwe auto kopen? Kijk en vergelijk Camping Anna Friso steunt Kamperland D-junioren Luctor junioren naar Liverpool MARCONISTRAAT, GOES pagina 11 woensdag 4 december 2002 Druk met de voorbereidingen voor de show. L ...u vindt het op de Woonboulevard! Brugman Keukens Et Badkamers, Mikro Electro, Roobol Woonwinkels, GAMMA, Morgana Slaapkamers, Decorette, Le Bazar Wonen, Trendhopper, Kwantum, TMC, Runner, Runners Tienerwereld, Verf Et Wand, Multivloer, Sleepy, MONTÈL en Beter Bed. In de grote steden Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht bestaat de mogelijkheid om de rijwielhersteller aan huis te be stellen al langer. Middels de te lefoon, fax of e-mail kan een beroep worden gedaan op de vakman die dan ter plaatse (in- sector is sprake van een lichte af name. De grootste daling van de werkgelegenheid doet zich voor bij bedrijven in de sector groot- en detailhandel en de industrie, maar ook bij bedrij ven in de bouw en met name de bedrijfstak communicatie, als onderdeel van de sector transport gaat werkgelegen heid verloren. Zo’n drie van de vier werken den in Zeeland hebben een dienstverband van meer dan vijftien uur per week en daar van is tweederde man. Ruim twee op de drie parttime wer kenden (minder dan vijftien uur per week) is vrouw. Van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Zeeland wordt veertig pro cent ingevuld door een vrouw en zestig procent door een man. De Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zee land (RIBIZ) bestaat sinds 1988 en is een samenwerkings verband tussen het C.W.I. dis trict ZuidWest-Nederland, de Provincie Zeeland, de gemeen ten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Oostburg, Sluis/ Aardenburg, Terneuzen en Veere en de Kamer van Koophandel voor Zeeland. Gezamenlijk met de Kamer van Koophandel heeft de RIBIZ deze zomer opnieuw een inventarisa tie gehouden van de werkgele genheid in Zeeland. Uit het gezamenlijke bestand van zo 'n 27.200 bedrijven en in stellingen zijn in juni zo’n 17.000 vestigingen aangeschreven. In totaal zijn de gegevens van ruim 12.500 vestigingen verwerkt. ten met bekenden van Everton is het een en ander op de rails gekomen. Het financiële plaatje kwam rond dankzij inspanningen vanhetjeugd- bestuur van v.v.Luctor’88, de Vrien den van Luctor, de jongens zelf en di verse sponsors die een goede duit in het zakje deden. Uitslagen. Heren B-poule: Herselman - Hertel 14-10; Alu Light - Franse /IBG 12- 12; Fun 4 Fun - Rentmeester /Lamse 14-10; Paardekooper - aann. Reimerswaal 14-10; Emergo -. De Zeekoe 12-12; Sportpunt Zeeland - HDV 9-15. Zaalvoetbal De Bevelander) SVK/Plieger blijft winnen GOES - In de futsal kompetitie vielen deze week een aantal ver rassende uitslagen te noteren. In de eerste klas versloeg SVK/ Plieger in een spannende wed strijd met een wisselend score verloopVan Sabben/Gemeente Goes met 7-8 en dat betekende de tweede winstpartij voor Plieger. Kloetinge/Imha Com puters pakte uit tegen de num mer twee, Café de Korenbeurs, en stuurde de tegenstander met een 5-8 nederlaag onder de douche. Bloemisterij Wisse pro fiteerde van deze misstap door rript te winnen van Messina/ Clement C1000 (4-3) en na derde leider FC Havenzicht/ Sandee tot op drie punten. De lijstaanvoerder zelf veegde met 14-1 de vloer aan met Kamer breed. In de tweede klas twee wedstrijden; Café Nationaal te gen Roburwerd3-6 en daarmee verstevigde Robur zijn leiders positie vooral omdat PTT 2 te gen Bonaparte met 0-3 in de fout ging. In de derde klas haalde Kloetinge 4 flink uit te gen Rabobank Heinkenszand en bracht de cijfers 9-3 op het scorebord. Het betekende te vens de eerste overwinning voor de groen/witien. Lamb Weston/ Meyer wees met een 5-0 zege SturrisYerseke gedecideerd te rug. Aan de kop veranderde weinig, Intersport klopte Colijn IT met3-0enDeltaMosselbleef in het goede spoor na de ruime 9-1 winst op Lamb Weston/ Meyer 2. Uitslagen: 1ste klas: Bloemiste rij Wisse - Messina 4-3; FC Havenzicht 2 - Decokay De Verf- bron - 3-0; Kamerbreed - FC Havenzicht 1-14; Matisse - ESK Bati 6-8; Van Sabben/GG - SVK/ Plieger 7-8.2de klas: Café Natio naal - Robur 3-6; Bonaparte - PTT 2 3-0.3de klas: Fabery De Jonge - Kloetinge 6 2-7; Inter sport - Colijn FT 3-0; Kloetinge 4 - rabobank 9-3; LW/Meyer 2 - Delta Mossel 1-9; Rojas Tankers - Delta NV3-3; SturrisYerseke - LW/Meyer 0-5. de naam Bikeshop Rabout. Per 1 januari wordt dat Profile Rabout. Rudi Rabout: „De con sument wordt steeds kritischer. Terecht, een kwaliteitsfiets kost geld en daar moet dan ook ser vice tegenover staan. De klant moet nog altijd koning zijn. Die consument beschikt ook steeds over minder tijd. De tijdsdruk in de gezinnen is tegenwoordig erg groot. Wij willen samen met onze medewerkers proberen of hetgeen in een aantal grote ste den als geslaagd mag worden beschouwd hier ook in Goes en omstreken te introduceren. Voorlopig als proef. De klant kan een afspraak maken en de daaropvolgende vrijdag komen we dan met onze mobiele werkplaats onze diensten aan huis aanbieden”. Afspraken kunnen gemaakt worden via 0113- 211 282. Zie de maan schijnt door de bomen, makkers staakt Uw wild ge raas. ‘t Heerlijk avondje is gekomen of is de kerstman ook bij U de baas? Staakt het wild geraas anders horen we noch de paarde- voetjes, trippel-trappel-trippel-trap van de Sint, noch de klingelingeling kerstbelletjes van de kerstman. Ze hebben allebei wat. De een mijdt al jaren de schaduw van de kerstboom en de ander zorgt er voor dat niet al de sneeuw en het gras voor zijn voeten weggemaaid wordt. Aan de kinderen zal het niet liggen, want is Sinterklaas in het land, dan gelooft ieder kind in de Goedheiligman. Schoenen worden gezet met briefjes er in, wortel, water en stro voor het paard, en in het Sinterklaas jour naal van de televisie kan de kindervriend op de voet gevolgd worden. Zou het nog net gaan zoals vijftig jaar geleden? 's Avonds rond de potkachel zong je de longen uit je lijf totdat, boem, boem, daar werd op de deur gebonsd, en een zwarte handschoen kwam plotseling lekkers strooien. De pepernoten ritselden over het zeil, onder kast, tafel en stoelen. Een verdwaald suikerbeest lag op de kachel te smelten. En uit monden nog vol met lekkers klonk het dan in koor: "Dank U, Sinterklaasje”. Met tapijt op de vloer rolt het snoepgoed niet zo ver, alhoewel, op laminaat- en houten vloeren gaan de pepernoten ook van rikketikketik. De hele voorbereiding leidt naar pakjesavond en wat krijg je van Sinterklaas. Wat je kunt vragen staat in de dikke brochures van de speelgoed- industrie, van mini speelgoed auto tot een komplete computer. Maar kinderen houden toch hun onbevan gen zienswijze op de wereld zoals die op hen afkomt. Oma Truus zat met haar driejarige kleindochter in zo’n dik speelgoedboek te bladeren. In haar functie van hulp Sinterklaas vroeg ze: “Vind je dit leuk in je schoen", en wees op een ruim uitgevallen speelgoedkeuken. En die kleine, met van die grote ogen van 'hoe kan je dat nu vragen’: “Dat kan toch helemaal niet oma. Dat is veel te groot, dat past niet in mijn schoentje.” Daar ging oma’s sinterklaashart helemaal van zingen: Sinterklaas kap oentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank U Sinterklaasje.” Of ben je toe aan een nieuwe droger of een complete opknapbeurt voor de zolder... KAMPERLAND - Marion Wisse van de gelijknamige kapsalon' in Kamperland heeft sinds kort een partner. Miranda Zomer, al acht jaar werkzaam in de Salon Wisse, trad 9 november officieel aan als compagnon van de zaak die voortaan 'Salon Marion Wisse Partner’ zal heten. De samenwerking werd be krachtigd met een haarshow, gezamenlijk gehouden met So What Jeansstore in Kapelle. Zo kon de laatste haarmode en make-up gecombineerd wor den met het allerlaatste nieuws op modegebied. dien mogelijk) de benodigde reparatie uitvoert. Profile Rabout voert dit principe vanaf vrijdag (6 december) ook in Goes in. De zaak, gerund door Mirjam en Rudi aan de van der Goeskade, staat bekend onder GOES - Het aantal arbeidsplaatsen bij de bedrijven en instellingen in Zeeland is met bijna 0,6 procent ge daald. Daarmee levert Zeeland de groei van vorig jaar weer in. De belangrijkste dalers zijn bedrijven in de handel, bouw, industrie en transport. De dienstensec toren weten wel nog een groei te realiseren. Deze cij fers maakte het Ribiz, de Regionale Informatiebank Be drijven en Instellingen Zeeland, vorige week bekend. GOES - De Goese rijwielspecialist Bikeshop Rabout gaat service aan huis verlenen. De mobiele fietsen- werkplaats kan een uitkomst zijn voor wie niet genoeg tijd heeft zelf naar de zaak te komen. Verder sluit het paar Mirjam en Rudi Rabout zich aan bij de landelijke Profile-keten. In januari verandert de naam van de zaak in Profile Rabout. ...verschuiving van fulltime naar parttime... In Zeeland zijn zo'n 27.200 be drijven en instellingen gevestigd. Deze zorgen voor circa 166.000 arbeidsplaatsen (fulltime, part time, en inclusief uitzend krachten) Ruim de helft van het totaal aantal vestigingen valt in de sectoren landbouw en visse rij, de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. De meeste werkgelegenheid is naast de sector groot- en detail handel te vinden in de sectoren industrie en de gezondheids- en welzijnszorg. Deze drie sectoren leveren samen ruim 45 pro cent van het totaal aantal arbeidsplaat sen in Zee land. Tussen mei 2001 en mei 2002 daalde het aantal arbeidsplaat sen bij bedrijven en instellingen met bijna 1.000 (0,6 procent). In Zeeland is binnen de bedrijfs- de sectoren groot- en detail- sectoren financiële diensten, za kelijke diensten, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, openbaar bestuur en overheden en overige diensten sprake van een toename. In de toeristische Fietsen kunnen voortaan aan huis gerepareerd worden. en overige diensten hebben re latief het grootste aantal part time arbeidsplaatsen (meer dan dertig procent). Bedrijven in de bouwnijver heid en de sector openbaar be stuur en overheid kennen het kleinste aandeel parttimers (zeven a acht procent). plaats fulltime parttime beidsplaatsen. Het aantal fulltime arbeids plaatsen in deze periode daalt met 3.200 (2,5 procent) en het aantal part time banen (minder dan 15 uur per week) stijgt met bijna 2.300 (6,2 procent). De grootste ver schuivingen doen zich voor in handel, de financiële en de za kelijke dienstverlening. De bedrijfssectoren toerisme, groot- en detailhandel, land bouw en visserij, de gezondheids- en welzijnszorg HEINKENSZAND - De B-junioren van Luctor ’88 gaan 6, 7 en 8 de cember op voetbaltrip naar het En gelse Liverpool. De jongens bezoe ken er de topper Everton - Chelsea. Het idee is al voor de competitie ontstaan en uitgewerkt door de trainer en elftalleider. Via contac- Kloetinge ontvangt zaterdag Scheveningen op het Wesselopark. Deze club, vooral in de jaren '90 en geduchte tegenstander, speelt dit sei zoen onder haar niveau. Hoewel het verdedigend goed in elkaar zit blijft het scorend vermogen achter, waardoor menig gelijkspel is be haald. Aan Kloetinge de inventiviteit om haar ongeslagen status op het Wesselopark overeind te houden. SSV ’65, derde in de 1 e klasse C, speelt op het Schenge tegen GJS dat op de derde plaats vanaf de on derkant staat. Luctor '88 (4e) krijgt zondag Lewedorpse Boys op be zoek dat onderaan de ranglijst bungelt. Kloetinge Zaterdag: Kloetinge 1 - Scheveningen 1 (14.30); Kloetinge 3 - GPC Vlissingen 2 (14.30); Kloetinge 6 - VCK 5 (14.30); Kloetinge DA2 - Dinteloord DA1 (12.45); Kloetinge Bl - Oostburg BI (12.45); Kloetinge B2 - Hansw. Boys BI (12.45); Kloetinge D3 - Duiveland Dl (10.00); Kloetinge D5 - SSV’65 D2 (10.00); Kloetinge E2 - Rillandia El (9.00); Kloetinge E4 - Heinkenszand E2 (9.00); Kloetinge E6 - Arendskerke E2 (9.00); Kloetinge F1 - Arendskerke F1 (9.00); Kloetinge F2 - Kruiningen F1 (9.00)Kloetinge F4 - Krabbendijke F2 (1115)Kloetinge F5 - Luctor ’88 F3 (11.15); Kloetinge F8 - ApoUo ’69 F3 (11.15). SSV’65 (Goes) Zaterdag: SSV ’65 - GJS (14.30); Kapelle 3 - SSV2 (14.30); SSV3 Amemuiden3 (14.30); SSV 5 - Hoedekenskerke 3 (12.45); SSV Al - DauwendaeleAl (11.15);SSVD1 - Kloetinge D2 (10.00); SSVE2 - SVD El (10.00); SSVE3-KloetingeE7 (10.00); SSV F1 - Kapelle F1 (9.00); SSVF3 - Wemeldinge F2(9.00). Yerseke Zaterdag: GPC 1 -Yerseke 1 (14.30);Yerseke2 - NEO ’252 (14.30) jYerseke 3 - Zaamslag3 (14.30); Yerseke4 -Kloetinge4(14.30);YersekeCl -CluzonaCl(10.45);Yerseke D1 - Hansweertse Boys D1 10.45)Yerseke D2 - RCS D6m (9.30)Yerseke F3 - Kapelle F3 (9.30);Yerseke F4 - Kapelle F5 (9.30). Wemeldinge Zaterdag: SPS 1 - WW 1 (14.30);WW2 - Krabbendijke2 (14.30);WW 3-Cortgenel (12.30); WWDms - SVD Dms (14.30); WW Dl - SVD Dl (10.00);WWE2-LuctorE3 11.15);WWF1-HoedekenskerkeF1 (10.00). Heinkenszand Zaterdag: Heinkenszand 1 - Cadzand 1 (14.30); Nieuwland 2 - Heinkenszand 2 (14.30); Heinkenszand 4 - Krabbendijke 3 (14.30 Heinkenszand Cl - SSV Cl (12.30); Heinkenszand El - Kloetinge El (10.00); Heinkenszand F3 - Hansweertse Boys F2 (10.00). Apollo (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Veere 1 - Apollo 1 (14.30); Apollo 2 - Serooskerke 3 (14.30); Apollo 3 - WIK 3 (14.30); Apollo Al - Duiveland Al (11.15); Apollo Cl - Hoedekenskerke Cl (11.15); Apollo El - SSV El (10.00); Apollo F1 - Luctor F1 (10.00); Apollo F2 - Kruiningen F2 (10.00). Patrijzen ('s-Heerenhoek) Zaterdag: Patrijzen Cl -RCS C2 (12.30); Patrijzen Dl -WolfaartsdijkDl (11.15); Patrijzen E1 - Hoedekenskerke E1 10.00)zondag: Moerse Boys 1 - Patrijzen 1 (14.30); Patrijzen 2 - Philippine 2 (14.30); Patrijzen 3 - Zeel./M’burg (12.00); Patrijzen 5 - Zonnemaire 2 (10.30). Robur Zaterdag:RoburF1 -VolhardingFl (10.00);RoburEl -GoesEl (10.00); Goes Dl-Robur Dl (10.00); RoburCl - Dosko C2 (11.15); Robur Al - YersekeAl (11.15); zondag: Robur2 -Vlissingen4 (12.30); JongAmbon 1 - Robur 1 (14.30 uur). Hanweertse Boys Zaterdag: Hansw.Boys F1 - Yerseke F2 (10.00); zondag: Hansw.Boys2 - Goes 4 (14.30). Luctor ’88 (Heinkenszand) Zondag: Luctor'88 1 - Lewedorpse Boys 1 (14.30); Luctor 2 - WR 2 (12.00); Luctor3 - Domburg2 (10.30). i ,r I fe». Verder vindt er een duidelijke verschuiving plaats van naar ar- S’ 4TB flace Occasions le etage Zeeuwse werkgelegenheid daalt FOTO PR Dames sponsorcompetitie: 't Veerhuis Wolphaarsdijk - Special Mundi 13-11. (advertentie) (advertentie) WOON E VA R O X De autosite voor heel Nederland De Zeekoecompetitie: Allerhande - Lewogo 14-2; Last Minute - Ovezande 9-7; Irmajadimi - New York 12-4; The Insiders - Gimbrac 8-8; Miss Slag - Noord Zuid 12-4; Miss Meppers - Avantage 12-4. DONDERDAG 5 DECEMBER Stadsschouwburg, Middelburg; Youp van 't Hek, ‘Youp speelt Youp’, 20 en 21.45 uur. VRIJDAG 6 DECEMBER Stadsschouwburg, Middelburg; Normaal, theatertoernee ‘Heken swing tour’, 20 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; De Berini’s, 'Sloophamer’, 20.15 uur. WOENSDAG 11 DECEMBER Ambachtscentrum, Goes; Poppen theater Sim Bolus, ‘Wat een schat’, 15 uur. Grote Kerk, Goes; Koor- concert met de koren Sursum Corda, Harpe Davids, Matthanjaen het Christelijke gemengd Eilanden koor, 19.30 uur. Stadsschouwburg, Middelburg; 't Schaep met de 5 pooten’, musical met liedjes van Eli Asser en Harry Bannink, 20 uur. GOES - Het was de B-poule die verleden weekend in actie kwam in de tennis- sponsorcompetitie. Opvallend was dat de uitslagen weinig of geen invloed had den op het algemene klassement. De nummers een en twee van deze poule, hovenierbedrijf Paardekooper en aannemingsbedrijf Reimerswaal. begonnen met een verschil van drie punten de degens met elkaar te kruisen. Het was het eerst genoemde team dat dit treffen in zijn voordeel besliste (14-10). Door deze winst staan de mannen van Paardekooper nu zes punten voor staan op num mer twee Drukkerij Herselman, die op zijn beurt door deze uitslag een punt voorsprong heeft op Reimerswaal. Het wordt een beetje dringen boven in deze poule, want de verschillen tussen nummers twee en vijf is slechts drie punten. ZATERDAG 7 DECEMBER Nederlands Hervormde Kerk, Kapelle; Koor- en samenzangavond met het gemengd koor Asaf en Met Hart en Stem, 19.30 uur. Geerteskerk, Kloetinge; Advents- concert door vrouwenkoor Cadans, 20 uur. Maria Magdalenakerk, Goes; Adventconcert door Zeeuwse Mannenkoren, 20 uur. Vestzak99, Vlissingen; De Zeeuwse Komedie, 'Slagveld van verlangen’, 20.15 uur. Podium 't Beest, Goes; Moodswing, Astrosoniq en VI Xander77, 21 uur. De Piek, Vlissingen; The Travoltas, 22 uur. FOTO TANNIE DE JONGE KRABBENDIJKE - De Jeugd Volleybalvereniging Reimersu/aal is dit seizoen goed begonnen. De jeugdafdeling is in het nieuw gestoken door sponsor Vermare Tweewielers uit Krabbendijke. Bovenste rij vlnr.: trainer Anita Wuyts, Eline Riemens, Danny Kriekaard, Emiel Kole, Mark Lindenberg, Marijke Frosch, Heleen Vroman, Jantine Wuyts, Softe Kok, Corrie Vroman. Tweede rij vlnr.: Jamanja Blok, Berdieke Wuyts, Tony Burijn, Ingrid Vroman, Saraij Traas, Aldjana Campara, Jorden Kole, Nathalie van den Bovenkamp, Ruqayyah Haselhoef, Carina Paauwe, Natanja Minnaard. Derde rij vlnr.: Coen Sprong, Tbm Wuyts, Annemijn Kole, Mirjam Kievit, Emma Lobbezoo, Astrid van den Burg, Myrna Dees, Lenneke Sprong, Maaike Sprong. Eelco Koeman ontbreekt. KAMPERLAND - Camping Anna Friso uit Kamperland heeft de D-pupillen van voetbal vereniging Kamperland onlangs in een nieuw trainingspak gestoken. Voorste rij vlnr.: Niels, Jimmy, Ferdy, Jeffrey, Ruben, Benjamin, Jannick, Kevin. Achterste rij vlnr.: Timo, Erik, San der, Lionel, Henk, Ilse en sponsor Peter van Mourik. ZONDAG 8 DECEMBER Stadsschouwburg, Middelburg; VOF de Kunst en Erik van Muis winkel, kinderpopconcert 'Apekooien', 14 en 16 uur. Vestzak99, Vlissingen; De Zeeuwse Komedie, ‘Slagveld van verlangen’, 15 uur. Heartbreakcafé, Goes; The Juke Joints, 16 uur. Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen; Francis Levoy &The Blowrags, 17 uur. I Giant Trtk GueSs J I Merk» fl I Jwlwt"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13