27 9 11 Barry Hay: ‘Zeeland is musicminded' Ammoniaktransport Westerschelde daalt 30 Open Your Eyes! 21 FEESTCAFE KIEKIERIS zaterdag 9 november: SMIRNOFF PROMO NIGHT s O) O n (D O WIHBBANDBI I HALVE PRIJS! 1 Vanaf volgende week brillen vanaf €39 (Zie elders in deze uitgave). Sportinstuif voor basisschoolkinderen in De Stenge Opbrengst 'Zeeuwse' kinderpostzegels NASA Franstalige lezing over Jaques Prévert Coese activiteiten van de Zeeuwse Volksuniversiteit Specsavers SAROUK L f ’5^^ woensdag 6 november 2002 jaargang 53 nummer 45 Advertentieverkoop: (0113) 274 ooo Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 11 ■MM zaterdag I6 november: MOVE IT I zaterdag23november: GET THE PICTURE NIGHT Week van het oor Topzaken in de regio A Met de Middelburgse uitvinding van de telescoop, zo’n vierhonderd jaar géleden, kwam de zoektocht naar bui tenaards leven in een stroomversnelling. Een sluitend antwoord bestaat nog steeds niet. Mede door de fasci natie van de mensheid voor eventuele ‘buren’ op an dere planeten, weten we echter steeds meer. een leegte... óm zorg cht Over Rilland-Bath in vroeger tijden UNITED COLORS OF BENETTON. A RW/S pakt verpauperd stukje Coes-Noord aan s)e«ndiamarkusse c o Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet www.kiekieris.nl Kom met de stapperstaxi. Tot 23.00 uur gratis entree Nationale Postcodeloterij o» Zeeuwse leden van de Bond van Nederlandse Amateurs fotografen tonen hun werk SSV65 x De legendarische rockformatie Golden Earring speelt za terdag 16 november in de Zeelandhallen te Goes. Een op treden waar velen naar uitkijken. Lezers van de Faam/ Vlissinger maken kans op een Meet Greet de band, sim pelweg door vóór 14 november een e-mailt je sturen naar earring.goes@nicodis.nl met uw reden om de Meet Greet te winnen. De drie origineelste en/of meest overtuigende inzendingen worden beloond. Bovendien wisten wij een exclusief interview met Barry Hay te regelen, waarvan u deze week deel 1 kunt lezen. Midden in de Lange Vorststraat is onlangs een bloembinderij geopend. een groot deel van de kinderkleding met 30% korting SLUISKIL - Hydro Agri ondertekent naar alle waar schijnlijk deze week een contract met BASF in Antwer pen voor de levering van 50.000 ton ammoniak. Het aantal bewegingen van ammoniaktransporten in het westelijk deel van de Westerschelde neemt daardoor met tien procent af. aJ MM MMBMMHMBMBM (advertenties) (advertentie) l V Op dit moment werken jullie aan een nieuwe cd, mogen wij weer een authentiek Golden Earring geluid verwachten? Barry: Ja en nee. Natuurlijk blijft onze stijl ook op deze nieuwe cd herkenbaar, maar het geluid zelf wordt wel anders. Sowieso werken we met een nieuwe technicus die toch een heel andere werkwijze heeft. Geen technische hoog standjes, wel authentiek geluid. Het is voor ons ook best spannen hoe een en ander uitpakt. We pionieren als het ware een beetje en willen zeker het gewoontegedrag eens een keer doorbreken. Er komen een aantal heftige nummers op de cd te staan dat kunnen we alvast beloven. Wanneer kunnen we jullie nieuw ste cd in de winkel verwachten? Barry: Waarschijnlijk begin volgend jaar, maar eerlijk gezegd hebben we niet zo'n haast. De kwaliteit staat voorop. Daar komt bij dat we de cd niet nodig hebben om de zalen te vullen, dat is een wel heerlijke relaxte positie. Wij hebben ons suc ces wel bewezen en dan hoef je niet plichtmatig bij tijd en wijle iets uit Waarom staat Racoon dan niet in jullie voorprogramma? Barry: Racoon heeft zichzelf al volop bewezen. Wij vinden het leuk om een band in het voorprogramma te hebben waar het optreden nog een echte meerwaarde voor heeft. In Goes bijt Black Heart Betty het spits af. Een Haags rockbandje dat eigen- te poepen om de band commer cieel interessant te houden. Jullie komen regelmatig naar Zee land, is er een speciale band met onze kustprovincie? Barry: Jazeker. Zeeland is altijd een feestje om er op te treden. Het pu bliek is heel trouw en enthousiast. Je weet op voorhand dat je meer dan welkom bent en dat de zaal vol zit. Daar komt bij dat Zeeland erg musicminded is en dat geeft een muzikant een heerlijk welkom ge voel natuurlijk. Zeeuwse bands als Blof en Racoon bijvoorbeeld doen het hartstikke goed. Van Racoon ben ik zelf erg onder de indruk. Het leuke is dat ik niet kon horen dat het een Zeeuwse band is. Die zanger is echt te gek! lijk heel toevallig, je kent dat wel, via via, op ons padje kwam. Zo’n hard werkend groepje krijgt in het voor programma de kans van zichzelf te laten horen. We hebben het overi gens niet altijd voor het zeggen wie er in het voorprogramma staat en Hoe staat het met de meidenband? Barry: (Lacht) Tja, die meiden, nou de band is compleet. Ik volg ze vanaf de zijlijn en geloof dat ze eerdaags gaan optreden met een repertoire van een uur. Het is een leuk project, maar slokt veel tijd op, vandaar dat ik me nu, nu alles op poten staat een dat geeft wel eens laat ik zeggen lachwekkende situaties. Niet zelden gebeurt het dat je wordt opge scheept met de achterneef van de organiserende partij die dan toeval lig een drumstel heeft. beetje terugtrek. Volgende week leest u deel 2 van het exclusieve interview met Barry Hay. Om een tipje van de sluier op te lich ten: wist u dat de mannen van de Golden Earring elkaar de loef afste ken met de heerlijkst recepten? Lange Kerkstraat - Goes ’t Molenhof, woon- en tuindecoratie Winter Kerstdagen in 't Molenhof met exposities van o.a. Keramiek - Schilderijen. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november a.s. van 10.00 - 17.00 uur Zandweg 3, 4416 NA Kruiningen, tel. 0113-383485 dommen beschikbaar gesteld. Voorzitter Jan Minderhout is niet verbaasd dat deze instellin gen meewerken, gezien de re sultaten die medewerkers van het Middelburgse Philippus Lansbergen regelmatig boeken. NASA heeft namelijk al meer dere keren al gebruik gemaakt van de kennis binnen de Zeeuwse sterrenwacht. ,,Op ad vies van Erik te Groen is een mo del op een bepaald punt verbe terd en de Amerikanen hebben Klaas Jobse geraadpleegd van wege zijn kennis van de banen die meteoren afleggen” vertelt Minderhout. Iedereen die meer wil weten over de mogelijkheid van leven op andere planeten dan de onze kan zaterdag 9 november vanaf 9.30 uur terecht in de Stads schouwburg in Middelburg. Minderhout benadrukt dat ken nis over de ruimte niet nodig is om iets op te steken. „Sympo sium klinkt chique, maar bete kent is ons geval niets meer dan een bijeenkomst voor iedereen, van jong tot oud met of zonder kennis van dergelijke zaken.” De commissaris van de koningin Wim van Gelder verricht om 11 uur de officiële opening. De deuren zijn geopend tot 17.30 uur. Kaarten a vijf euro kunnen gereserveerd worden bij de Stadsschouwburg via (0118- 659666. 13 <U (V 1. CO ultvaarty^rjorglng T 0113 214291 M 06 10730321 lnfo@uiwwtinwaeland.nl www.uiwaartinieal8inci.ril E E S HEINSKENSZAND - De Stenge in Heinkenszand houdt woensdag middag voor kinderen van vier tot twaalf jaar een sport- en spelinstuif. De sporthal is dan omgebouwd tot een sportcircuit waar kinderen zich uit kunnen leven in allerlei spelen. De begeleiding is in handen van recreatiesportleiders. Na de instuif bestaat de mogelijkheid een veqaardagsfeestje te vieren. De kinderen kijken onder genot van lek kers naar een videofilm en na afloop kunnen ze samen eten. De deel- nemertjes dienen gymschoenen en sportkleding mee te nemen. Vanaf 13.30 uur kunnen ze terecht in de sporthal in Heinkenszand AMSTERDAM - Leerlingen van groep zeven en acht van 237 basis scholen in Zeeland hebben dit jaar bijna 260.000 euro aan bestellin gen voor Kinderpostzegels en wenskaarten verzameld. De totale opbrengst is met 8,6 miljoen euro vergelijkbaar met de waarde van vorig jaar. Dit maakte de stichting Kinderpostzegels maandag 4 november bekend in het Stedelijk Museum in Amster dam bekend De burgmeester van Amsterdam Job Cohen en de voor zitter van de Raad van Bestuur van TPG Post onthulden daar samen met kinderen van Middelburgse basisschool Acaciahof de nieuwe Kinderpostzegels. Ontwerper Jan Bons heeft zich namelijk laten in spireren door een gedichtje van leerlingen van de Acaciahof. De pre sentatie van de zegels gaf tevens het startschot om vanaf woensdag 6 november opnieuw uit te zwermen. Deze keer om de bestelde post zegels en kaarten bij mensen te bezorgen. Een deel van het tentoon gestelde komt van medewerkers van de sterrenwacht, maar ook NASA en ESA hebben eigen- GOES - De Alliance Frangaise, Coeur de Zélande houdt maandag 11 november een soirée in Hotel Goes. Mona Deniau - Godefroy geeft vanaf 20 uur een lezing in de Franse taal met de titel Jaques Prévert, la poésie du quotidien’. In de jaren dertig was hij een van de gangmakers van de Oktober-groep. Dit theatergezelschap speelde in de fabrieken, op vergaderingen van de vakbond en op feesten van arbeiders. De poëzie van Prévert is eenvoudig, direct en doeltreffend. De lezing wordt opgeluisterd met fragmenten uit gedichten en met muziek. GOES - Riet Brugman verzorgt woensdag 13 november in boekhandel De Koperen Tuin een lezing met de titel ‘Met de TYanssiberië-express dwars door Rusland. Vanaf 19.30 uur neemt zij de toehoorders mee op een treinreis langs Warschau, Moskou, Irkoetsk en het Baikalmeer om in Oost-Siberië vlakbij de Japanse Zee te eindigen. Belangstellenden kunnen zich bij het bureau van de Zeeuwse Volksuniversiteit aanmel den (0118-)634800. Tevens start die dag de cursus 'Wenen, Budapest en Praag: drie parels binnen het Habsburgse Rijk’. In vijf avonden maken de cursisten kennis met de met Habsburgse heersers als bouwers van kloosters, kerken en paleizen vol pracht en praal. De twee uur durende avonden beginnen om 19.30 uur in Sportpunt Zeeland in Goes. E E W Milieufederatie (ZMF), grote ri sico’s met zich mee. Hij denkt dat een ontploffing van derge lijk transport fatale gevolgen kan hebben voor onder andere de bebouwde kom van Ter- neuzen, Breskens en Vlissingen. „De reikwijdte van zo’n gifwolk is enorm en kan honderden do den en gewonden tot gevolg hebben. Het is dan ook onge looflijk belangrijk dat er het een en ander gaat veranderen.” Van Mierlo is dan ook blij dat de twee chemische fabrieken een overeenkomst hebben geslo ten. „Voor de risicocontouren op de Westerschelde betekent het een verbetering.” Van een structurele oplossing is volgens hem nog geen sprake. „Gooi het spul in een buisleiding en dan het liefst ondergronds,” al dus de directeur van ZMF. Hydro Agri wilde nog niets uit voerig ingaan op de nieuwe ontwikkelingen. Een woord voeder van het Zeeuws- Vlaamse bedrijf erkende dat zijn bedrijf in onderhandeling is met BASF, maar wenste pas in detail te treden nadat het con tract daadwerkelijk getekend is. 4 Michelin winterhanden leasen vanaf door Jacco van Maldegem Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen hoopt met een groots opgezet symposium-een jéder, van leek tot amateur-as- jfonoom, uit te leggen waar de wetenschap op dit moment staat. Zaterdag 9 november staat de Middelburgse Stadsschouw burg een hele dag in het teken van de zoektocht. Twee journa listen en een professor van Uni- versiteit van Amsterdam geven rondom het thema ‘Leven in de ruimte’ tekst en uitleg aan de hand van de ruimtevaart, zon nestelsels en het ontstaan van planeten. Vice-voorzitter van de sterren wacht Rijk-Jan Koppejan denkt dat veel bezoekers de schouw burg wijzer verlaten. „De statu ten van de stichting schrijven voor dat we moeten proberen de astronomie te populariseren. De drie sprekers hebben een groot talent om moeilijke zaken om een eenvoudige manier duide lijk te maken.” In de foyer van de schouwburg staan modellen en foto- en tekeningwanden opge steld die de bezoeker een beeld moet geven van wat er buiten onze aardkloot afspeelt. -Opticiens- Hydro Agri, kunstmest- producent, maakt ammoniak Voor het eigen industriële pro ces. De productie is echter gro ter dan de onderneming zelf npdig heeft. Het overschot, jaarlijks zo’n 500.000 ton, wordt op de wereldmarkt afgezet. Tot voor kort werd de totale hoe veelheid via de Noordzee naar de klanten vervoerd, terwijl BASF van andere leveranciers ammoniak kocht en dit via de Westerschelde aanvoerde. Na een jarenlange discussie waar ook de commissaris van de koningin Wim van Gelder zich regelmatig inmengde, lijkt aan deze onlogische construc tie een eind te komen. Onge veer tien procent van het trans port dat normaal richting Noordzee vaart, zal in de toe komst met kleinere schepen naar de BASF-fabriek in Ant werpen vervoerd worden. Zo doende vermindert het aantal ammoniaktransporten op het westelijk gedeelte van de Oosterschelde. Het vervoer van ammoniak brengt volgens Tjeu van Mierlo, directeur van de Zeeuwse PERZISCHE TAPIJTEN Set e rog !"t de feestte jen de jetejetfed ar tegen ce eer tecit te koper urt iwi bi z^noe* ruwe estate Oper»ngs!i|<len Dmsdaq I m joterdog vjn 9 30 lol 17 30 u Oonderd^gawcnd jo 19 OO lol 21 OO u KONINGSTRAAT 9 GOES TEL0113-227101 Barry Hay: „Van Racoon kon Ik niet noren dat het een Zeeuwse band Is". foto Rob Nieuwenhuls Symposium over leven in de ruimte r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1