25 15 19 9 VOOR DE ECHTE FANS 10 13 19 €45,- vrouwendag in Goes SALONIKI ‘n Bijzondere kijk op... Kerncentrale na jaar open voor publiek BORSSELE - De kerncentrale in Borssele kan weer op afspraak be zocht worden. Meer dan een jaar @1 9> 1 1 1 1 0) Q 1 1 Ül RECEPTIE "WO» 10 STUKS maxell Debat toekomst mantelzorg ‘s-HEERENHOEK - Het VrijwilligerHuis houdt 31 oktober een avond die volledig in het teken staat van de mantel zorg. Het doel van de avond in de Jeugdhoeve in ‘s- Heerenhoek is om mantelzorgers, een groep mensen niet altijd op de voorgrond (willen) treden, te benaderen en de problemen waar zij tegen aan lopen helder te krijgen. Cen traal staat de vraag hoe de samenleving in de toekomst om gaat met de mantelzorg.De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer drie uur. Meer informatie en het pro gramma van deze avond is te verkrijgen via het VrijwilligersHuis 0113 - 311 999. Feest naamsbekendheid SVNB ‘s-GRAVENPOLDER - Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers Borsele draagt deze naam sinds eind 1999. Met een folder wil de stichting haar naam en het werk on der de aandacht brengen. Dat is de reden dat SVNB maan dag 28 oktober een bijeenkomst houdt waaraan mensen uit verschillende landen meewerken. Zij laten iets zien en ho ren van de eigen cultuur. Aan het eind wordt de folder offi cieel de wereld in geholpen. Iedereen is vanaf 20 uur wel kom in het dorpshuis Ons Dorpsleven in 's-Gravenpolder. UITNODIGING s s c fl 5 Info voor beschadigde militairen veilig leren skaten Elfde van de elfde LEIBOMEN 10 box’ CD-R 8CT Kleurwedstrijd Emergis woensdag 30 oktober 2002 jaargang 53 nummer 44 Uitgebreid colofon: zie pagina 25 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 -- Beste service, laagste prijs! Wie wat waar-kantoor Gemeente Goes wemeldinge wonen Rijden zonder rijbewijs! SUPERSTUNT!! GOES -De twaalfde Zeeuwse Interculturele Vrouwen dag wordt zaterdag 2 november in het Groen College in Goes gehouden. Het doel van de bijeenkomst is dat vrouwen praten, discussiëren en informatie uitwisse len. Als thema is dit jaar gekozen voor ‘Gewoonten en gebruiken’. De dag is twaalf jaar geleden ontstaan vanuit de behoefte om in contact te komen met vrouwen uit andere culturen. Inhoudelijke workshops over gewoonten en gebruiken uit andere culturen, worden afge wisseld met creatieve gedeel- Nationale jeugdtoppers in MTB-wedstrijd Yerseke kocht De levende Rocklegende kan na ruim 35 jaar aan de top te staan, putten uit een lange reeks van hits. Waar onder de laatste hit ‘Yes! We’re On Fire’ speciaal geschreven in op dracht van het NOC*NSF voor de laatste en komende zomer en winterspelen. Op dit mo ment wordt er in Amerika hard gewerkt aan een volgende cd. ten, zoals bijvoorbeeld leren buikdansen of op Domini caanse wijze bloemschikken. De organisatie is in handen van de Provinciale Interculturele Werkgroep Vrouwen die bestaat uit ruim 20 vrouwen van etni sche groeperingen. Bijvoor- unplug-ged, maar als vanouds weer een stevig rockconcert. door een lezer. Heeft u ook zo’n mooie of originele foto geno men? Aarzel dan niet maar stuur hem op naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. Zeeuwse boekhandels in teken van watersnoodramp was op last van de overheid de openstelling voor het publiek ge stopt als gevolg van de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 sep tember vorig jaar. Een bezoek aan de kerncentrale beslaat in totaal een uur of drie. Naast een rondlei ding door de controlekamer en het reactorgebouw, krijgen de groepen een video te zien. Wie de centrale Zeelandhallen, Music Store en het VW-kantoor. wil bezoeken, moet wel rekening houden met strenge veiligheids maatregelen. Zo moet twee weken van tevoren persoonsgegevens worden doorgegeven en moet bij toegang van tot het complex een legitimatiebewijs worden getoond. Voor het maken van een afspraak kunnen belangstellenden contact opnemen met (0113-1356000. Slaapkamer wordt steeds multi- functioneler John van Dommelen uit Goes is Ambachts- bakker van het jaar ‘5 V <5 k. <u c Boomkwekerij De Jongste Tholen c (U TJ c ra ra E o o KAPELLE - De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- Dienstslachtoffers ondersteunt (oud-)militairen die licha melijk en of geestelijk beschadigd zijn geraakt in en door de militaire dienst. De Zeeuwse afdeling van de belangen vereniging houdt zaterdag 16 november een voorlichtings dag in De Vroone in Kapelle voor zowel leden als belang stellenden. Er zijn workshops over voorzieningen van het ministerie van Defensie en de laatste ontwikkelingen bij de WAO, maar ook films over militaire inzetgebieden. Naast mensen die nog in Nederlands-Indië gediend hebben, zijn er ook leden aanwezig die in het voormalige Joegoslavië hebben gewerkt. Partners zijn ook welkom en voor kinde ren is er gratis kinderopvang aanwezig. De dag begint om 9.,45 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Belangstellen den kunnen zich tot 8 november opgeven via0118-616085 of per e-mail BNMOZeeland@zeeIandnet.nl. WEMELDINGE - Op het speelplein van de openbare basis school in Wemeldinge wordt vrijdag (1 november) een skate-safe clinic gehouden. Skatebond Nederland en de Stichting Consument en Veiligheid organiseerden de dag samen om de leerlingen van de oudste groepen veiliger te leren skaten. Ook de oudste kinderen van De Moolhoek uit Kapelle en De Tunnel uit Schore doen mee aan de les. Wie de geleerde vaardigheden goed in praktijk weet te brengen krijgt een certificaat. GOES - Carnavalsstichting Arti uit Goes houdt maandag 11 november weer het Elfde van de Elfde Bal. IN Café Baarends worden het motto voor het komende carnavalsfeest en de naam van de nieuwe Prins Carnaval bekend gemaakt. De dweilbands Vals Alarm en Te Zot zorgen voor een vro lijke noot tussendoor. Aanvang 20.30 uur. Leilinde’s 4-5 etage’s hoog 3.00 m Nü slechts In 1963 begon Golden Earring met optreden en in 1965 met het uitbrengen van grammo foonplaten. Sindsdien zijn de optredens ongekend succesvol en wer den vele landen waaronder Amerika (13 tournees), Duits land en andere landen in Eu ropa aangedaan. Voor vrijwel alle tot nu uitgebrachte al bums (31 in totaal) zijn gou den of platina exemplaren ontvangen. De 31e ‘The Devil Make Me Do Us’ kwam begin 2001 uit en was in vier weken platina. Vanaf het najaar 1993 startte ook de Theatershows onder de naam ‘Golden Earring Unplugged’ deze theatershows waren vanaf het begin tot nu compleet uitver- GOES - De legendarische rockformatie Golden Earring staat zaterdag 16 november in de Zeelandhallen. Spe ciaal voor onze lezers hebben wij’ een leuke actie in petto waar een wel heel bijzondere prijs aan verbonden is. U maakt namelijk kans op een Meet Greet met de man nen van Golden Earring. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mailtje sturen naar earring.goes@nicodis.nl (voor 14 november) met uw reden om mee te doen. De drie origineelste en meest overtuigende inzendingen worden beloond. Bovendien wisten wij een exclusief in terview met Barry Hay te regelen, waarvan u volgende week in deze krant deel 1 kunt lezen. hebben bekijk je de wereld in eens door andere ogen”, vertelt de maakster van deze foto Irene Sonsbeek-Dommanschet. Regel matig plaatsen wij op deze plaats een bijzondere foto, gemaakt De nieuwe VIRGO! beeld Maleisische, Koerdische, Nederlandse, Syrische en Somalische vrouwen, maar ook personen die afkomstig zijn uit Soedan, Irak, Marokko en het voormalig Joegoslavië. Ook het Centraal Orgaan opvang Asiel zoekers (COA) verleent zijn me dewerking aan de dag. De organisatie rekent op onge veer driehonderd bezoekers. Alleen vrouwen zijn welkom op de dag. De toegang is gratis en voor kinderen tot vier jaar is kinderopvang geregeld. Voor oudere kinderen tot twaalf jaar zijn er sport- en spelactiviteiten geregeld. GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT Vrijdag 1 november 2002 GOES - Jasper Hengeveld van de prins Willem Alexanderschool in Sint Laurens is de winnaar van de kleur wedstrijd die Emergis in oktober hield. In het kader van de Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid - dit jaar op 10 oktober - konden alle leerlingen van groep 3 meedoen aan een kleurwedstrijd met als hoofdprijs een gettoblaster. Het thema van de landelijke dag was dit jaar Kind in de Knel. Golden Earring is en blijft ver nieuwend en herkenbaar, de godfathers van de Neder landse rock-’n-roll zullen zor gen voor een wervelend con cert. Tot groot genoegen van drie generaties popmuziek- liefhebbers en vele, vele fans. Ook in de Zeelandhallen niets van 17.00 tot 19.00 uur met Griekse muziek Voor alle vrienden,kennissen en klanten (keuken geopend vanaf 19.00) KAPELLE - Fruit plukken is ge zellig, vinden de medewerkers van de firma N. Eversdijk uit Kapelle. „Maar na weken en we ken, uuuuuurenlang peer na peer, appel na appel geplukt te Zaal open om 19.30 uur. Aan- Kaarten zijn voor negentien vang 20.30 uur. euro verkrijgbaar bij de ff- X ij^ Meet Greet met Golden Earring Publiek kan na ruim een jaar de kerncentrale in Borssele weer bezoeken FOTO JACCO VAN MALDEGEM (advertentie) (advertentie) (advertentie) FOTO IRENE S0NSBEEK DOMMANSCHET <r 1 4 MKRtX \R FOTO PR Goes* Marconistraat 4 Hulst Zoetevaart 8 Middelburg* Beenhouwerssingel 3 Middelbands Spui 2 Oostburg Veerhoeklaan 5 Terneuzen Kennedylaan 94 Vltsslngen Hermesweg 23 Zierikzee* Varremarkt 2 Tichelaarsweg 4 Tel. 06 512 512 49 4 OJ <u (U o ca CU re «n ■w w ra XJ E Geen rijbewijs nodig, max. 45 km per uur Geen wegenbelasting Zuinige dieselmotor: 1 op 30 Gratis rijopleiding Verkrijgbaar in 8 kleuren en 4 uitvoeringen Alle modellen uit voorraad leverbaar Autobedrijf Vis, 's-Gravenstraat 32, 4431 AC ’s-Gravenpolder, tel. 0113-311465 Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 w 10 Schrijfbare discs. 48 Speed. Capaciteit van maar liefst 700 MB per schijf. In luxe jewel-case. Tevens te gebruiken v2°m&en normaal van muziek n nj»" tot 80 minuten. Golden Earring maakt voor of na het optreden even tijd om te praten met lezers van De Bevelander.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1