HANS VERKERK KEUKENS 189,- Bezoek dan de serviezentuin in SUEDRECHT Schouwen en Duiveland te boek gesteld ENSBERGEN I De <3 Uw keuken staat bij Hans Verkerk! Waterschapsgeschiedenis van Met kortingen tot 60% Hoge korting voor Uuxe keukens b Bestelbon Zin in een werkvakantie? Hé verplegende Algemene vergadering op 18 november Meer informatie? Bestel nu tegen intekenprijs! de Zonnebloem fl I X Serviezen Cassettes Kooksets •170 bestekken •150 serviezen 50 glasserviezen 55 pannensets pagina 12 woensdag 23 oktober 2002 DE BEVELANDER 4 t I De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden 4 A u A 5 Kom langs voor de béste keuken voor de béste prijs! Goes - Ringbaan west 2b I 's maandags gesloten Donderdag koopavond Prijs vergelijkbare merken 674,- nu Rampeiland Schouwen Moderne technieken Beeldend boek 1953 Wil jij de Zonnebloem in 2003 helpen om ruim 6400 langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen? Sluit je dan aan bij ons team van meer dan 6700 vrijwilligers. Het kost je een weekje van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook heel wat voor terug. SOLA bestekken en pannen, kijken en kopen bij Hensbergen in Sliedreeht tegen zeer lage prijzen Een schitterende cassette voor een ongelofelijk lage prijs, compleet in afgebeelde cassettebox, 12-persoons, 130-delig. U heeft keuze uit 6 fraaie modellen Graag tot ziens bij: Parallelweg 4 B, 3364 AL Sliedreeht Afslag Wijngaarden/Nijverwaard (langs A15) Telefoon 0184 -411016 Fax 0184 - 422969 www.hensbergenserviezen.nl Hier vindt u NEDERLANDS GROOTSTE collectie Serviezen, Bestekken, Pannen en Glasserviezen. U aangeboden tegen de scherpste prijzen! 6 pers. 31 delig. Normaal 602,- n„€ 495,- 4 J'. lÊ model Karina model Prince model Regina model Venezia NATIONALE VERENIGING aterstand Woonplaats: O toezending per post (verzendkosten worden in rekening gebracht) (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Handtekening: Datum: i Vraag naar de voorwaarden in de winkel -- -J (cBF; Bestelt i i i j Wenst: De intrigerende waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland was nog niet in één overzichtelijk boek beschre ven. Daarin komt nu verandering. In De rand van 't land van dr. J.L. Kool-Blokland komt de natte geschiedenis’ van wat nu Schouwen-Duiveland heet tot leven. En omdat het water en de strijd daartegen zo met Schouwen-Duiveland verweven als het waterschap Schouwen. Het is vaak bestempeld als een rampwater- schap, een gevaar voor Zeeland. Het werd een 'onbetrouwbare dijkagie' genoemd of ook wel een cranke dijka- gie’, die met veel meer moeite dan de andere waterschappen in Zeeland over eind gehouden moest worden. In het boek is dat gevecht tegen de zee de rode draad. Tot in de twintigste eeuw werd regelmatig het idee geopperd om het eiland maar prijs te geven. Zelfs na 1953 waren er mensen die vonden dat herstel van het ‘rampeiland' niet de moeite waard was. Natuurlijk heeft Schouwen zelf zich daartegen altijd ver weerd. Het was een 'voormuur' voor heel Zeeland. Als Schouwen werd prijs gegeven. dan betekende dat de onder gang voor alle andere Zeeuwse en Zuid- Hollandse eilanden. werd het eiland gevat in een gordel van basalt, aangevoerd uit de eigen basalt- groeve. Aan het begin van de twintigste eeuw heeft waterschapsingenieur jonk heer De Muralt er zijn betonnen dijkver sterkingen uitgevoerd. Niet alleen de muraltmuren zijn voor het eerst op Schouwen geplaatst, maar ook de eerste betonnen dammen, betonzinkwerken, betonnen duinversterkingen en betonnen trapglooiingen werden op dit eiland aan gelegd. Op maandag 18 november a.s. vergadert de algemene vergadering van het water schap. Op de agenda o.a. de begroting van 2003. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de av-zaal van het hoofd- werking van afvalwater en andere milieu vraagstukken. kantoor in Goes. De vergaderbundel ligt vanaf maandag 4 november ter inzage op het hoofdkantoor in Goes. Ook op de dis trictskantoren in Zierikzee en Grijpskerke en op het steunpunt Tholen kunt u, na telefonische afspraak, de stukken inzien. waardigheden aan de vergetelheid wor den ontrukt. Het 304 pagina's tellende boek wordt ruim geïllustreerd met unieke afbeeldingen, onder meer afkomstig uit de collecties van het Zeeuws Archief, het Zeeuws Documentatie Centrum, het Zeeuws Genootschap en de verzameling kaarten en kunstvoorwerpen van het waterschap Schouwen-Duiveland. De rand van 't land verschijnt eind januari 2003 en zal in de boekhandel 42,50 kosten. Bij voorintekening voor 15 november bedraagt de prijs 37,50 exclusief verzendkosten. Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bij afdeling Communicatie: René van Broekhoven (0113-241209) of Sandra Minneboo (0113-241422). E-mail: communicatie@wze.nl I I Weinig waterschappen zijn zo zwaar door rampen, stormen en dijkvallen getroffen Toch is Schouwen lange tijd een vooraan staand waterschap in Zeeland geweest. Keer op keer wisten de heemraden de gevaarlijke dijken te versterken met de nieuwste en modernste technieken. Zo werden in de achttiende eeuw de dijken hoger en robuuster gemaakt met extra brede bermen, stortsteen op de gevaarlij ke plaatsen en rijshouten zinkstukken op de vooroever. De dijkbekledingen van Dreischor golden als de mooiste van heel Zeeland. In de negentiende eeuw liep Schouwen voorop In een verbetering van de afwatering. Het eerste Zeeuwse stoomgemaal werd bij Flaauwers gebouwd, waarna de polders Dreischor, de Vierbannen en Ooster- en Sirjansland binnen zes jaar volgden. Tegelijkertijd 1 Waterschapshistorica dr. J.L. Kool- Blokland is erin geslaagd een beeldend boek te schrijven, waarin tal van waters taatkundige gebeurtenissen en wetens- Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes Telefoon (0113)241000 Telefax (0113)227528 Internetadres www.wze.nl i i d i i i zijn, biedt dit kleurrijke, kloeke boek veel meer dan 'alleen maar' waterschapsge schiedenis: een compleet eiland komt tot leven... Bij de watersnoodramp van 1953 is het laaggelegen eiland dramatisch over stroomd. Het herstel van het 'rampei- land' werd het moeilijkste karwei dat de Dienst Dijkherstel ooit heeft aangepakt. Uiteraard komen de ramp en de rol van de waterschappen daarbij in dit boek aan bod. Na de droogmaking was een fusie van alle waterschappen op Schouwen en Duiveland onontkoombaar. Het eiland veranderde drastisch: het kreeg meer verkeer en toerisme en werd door betere verbindingen over de Deltadammen en de Zeelandbrug beter toegankelijk. Het jonge waterschap Schouwen-Duiveland bracht een hele nieuwe ontwikkeling op het eiland: het onderhoud werd geme chaniseerd en de zeeweringen werden grootschalig aangepakt. Ook kreeg het nieuwe waterschap te maken met de ver- Bel (076) 564 63 62 of kijk op www.zonnebloem.nl i Naam: 1 j Adres: Postcode: '*4 Fotp Rudy Visse Postbank 1098510 "W SUEDSKHI x De rand van ‘t land a 37,50 per stuk intekenprijs 3 SLIEDRECHT ACTIE Cassette Te zenden naar: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. Tel: 01 18-654347; fax 0118-654439; e-mail KZGW@zebi.nl L toneif rends O af te halen op het Genootschapskantoor, Kousteensedijk 7, Middelburg Postbus 2100 4800 CC Breda E-mail info@zonnebloem.nl Internet www.zonnebloem.nl ’’Alice 'j A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 12