Varia VoetbalprograMHia De Strandhoeve krijgt snel aanzien Startersdag kamer van f Hoofdsponsor verlengt contract Patrijzen Verenigingen strijden om training van topsporter Koophandel 1 C^pES I ■•Ni Week van de Lingerie Hllllllll Toppers struikelen T l Tennis E (S) AutoTrack.nl Nieuwe auto kopen? Kijk en vergelijk F F F MARCONISTRAAT, GOES KAMPERLANDSE PAARDENMANEGE WIL OOK ZEEUWEN LOKKEN energie tekort... KAMPERLAND - ‘Wat goed is, komt snel’ is een gezegde dat meestal op mensen slaat. In Kamperland slaat de uitdrukking echter op een gebouw: manege De Strand hoeve. Na de oplevering ervan in maart 2001 heeft de manege kort geleden een hele fraaie onderscheiding mogen ontvangen. De FNRS heeft De Strandhoeve met vier sterren beloond. Geen enkele andere manege in Zeeland kan dat zeggen. Waar het voor de buitenwereld een verrassing was dat De Strandhoeve, gelegen naast vakantiepark De Roompot, zo’n mooie onderscheiding kreeg, was het dat voor de medewerkers niet. Jongkind: „In februari van dit jaar hebben we de FNRS aan geschreven en vervolgens zijn we Een week na het bezoek van de 'keurmeester’ kreeg manege De Strandhoeve schriftelijk de nieuwe sterrenstatus toegezon den. Blijdschap vervulde de me dewerkers. Jongkind: „Als enige in Zeeland! Dat is gaaf en tof. Hoe moet ik het anders omschrij ven?” De toekomst voor het jonge bedrijf ziet er dus goed uit. „Ik hoop dat we over een paar jaar onze naam in Zeeland heb ben waargemaakt en kunnen blijven waarmaken.” meente Goes, NVM Zeeland, Zeeuws Participatiefonds, ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Olie De Jonge Advocaten, Tence uitzendbureau, Van Dissel Oostinga Hage Notarissen, Stich ting Ondernemersklankbord, Koninklijke Horeca Nederland, IMK Intermediair, Hewlett Packard, FNV Zelfstandige Bouw/FNV Zelfstandige Bond genoten en Database Service Nederland. nen tot donderdag 21 november worden opgestuurd naar de redac tie van De Bevelander. De meest originele foto wordt in De Bevelander van woensdag 27 no vember gepubliceerd. Het afge- beelde team wint een gasttraining van zijn favoriete topsporter, geor ganiseerd door Ben. Sportverenigingen kunnen de Ben- trainingshesjes tot donderdag 31 oktober aanvragen via het web adres: www.ben.nl/benthuisingoes Stuur uw oplossing voor donder dag 31 oktober naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes.Uit de goede in zendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrij kaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander men, is niet zo verwonderlijk. Ze heeft heel haar leven al een voorliefde voor paarden. Nadat plannen om naar het buiten land te gaan op niets uitliepen, ging ze wat helpen op de ma nege en zodoende kon Jong kind er fulltime aan de slag. Ze acht het niet uitgesloten dat ze over een paar jaar gaat deel nemen aan wedstrijden. „Dres suur of springen, dat weet ik nog niet. Ik vind het allebei in teressant. Dan begin ik in de B en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Maar nu kom ik tijd, geld en energie tekort. Het moet toch ergens vandaan komen." van woensdag 6 november be kend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 9 ok tober luidt: bakboord. Petra Rijk uit Heinkenszand won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. info voor schildklier- patiënten GOES - De Schildklierstichting Nederland houdt maandag 28 oktober een voorlichtings bijeenkomst voor schildklier- patiënten. Vanaf 20 uur geeft de Vlissingse internist G.H. Jonker uitleg over te traag of juist te snel werkende schildklieren. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en er is info-materi- aal te koop. Aanmelding voor deze bijeenkomst via het Oosterscheldeziekenhuis Goes. sen uit de omgeving te krij gen.” instituut. Er is ruimte voor ge sprekken onder vier ogen met KvK, belastingdienst, ABN Amro en Accon Accountants Adviseurs. Verder presenteren zich Plus één Opleidingen, ge naar rechts secretaris Piet de Winter, Kees van de Sluis (trai ner), leider Henk van de Brink, grensrechter Wim de Jonge, Camiel Rentmeester, Wesley Rokven, André Smulder, Sander Sallet, William Sallet, Arjan Ver- burg, Peter Hekkers, Mario Mul der en verzorger Sjacco Rottier. Op de onderste rij van links naar rechts: Sander Nieuwdorp, Gabriel Salupete, Niels Mulder, Guido Moison, Mark van Hanegem, Sjimmie Kikkert, Hubèr Rentmeester, Joffrey Gel dof, Peter de Jong, Mark Heystek en Wilfred van de Dries. Vooraan staan de F-pupillen Davey en Sven Rentmeester. Op de foto ontbreken overigens voorzitter Henk Zwartelé, Teun van Slooten en Patrick Oosthoek. Manege De Strandhoeve heeft zich in de beginfase vooral op Nederlandse en Duitse toeris ten gericht en zal dat ook blijven doen. Met name in de vakanties is het één en al toe risme dat de klok slaat. Wie een week geleden bij de paarden en pony’s was, hoorde bij al leen maar Duits. „Het toerisme is ook onze opzet geweest”, be vestigt Jongkind. „Maar we willen wel proberen wat men- GOES - Een gasttraining van een Olympisch topsporter. Dat is de inzet van de gezamenlijke actie van telefoonprovider Ben en De Bevelander. Sportverenigingen die mee willen doen, hoeven alleen maar een ludieke foto van hun team in Ben-trainingshesjes in te sturen. op een wachtlijst geplaatst.” Eind september had de federatie een mannetje ingeroosterd om naar Kamperland te gaan. Die beoordeelde de manege op paardenbestand, veiligheids eisen, stallen, gediplomeerde in structeurs (waaronder Caroline van den Bend uit Burgh- Haamstede), enzovoort. „We hadden op vier sterren ingezet”, vertelt de 21-jarige Jongkind. BEN GEEFT HESJES WEG klein voor. Dan moet je bijvoor beeld een stap- molen aan schaffen en dat is iets wat we hier niet of nauwe lijks gebruiken. Het is bovendien een dure investering. Dan is het zonde als je daar het rendement niet uithaalt.” ‘s-HEERENHOEK - De eerste se lectie van Patrijzen ontving on langs een nieuwe outfit van hoofdsponsor WEA Accountants en kledingsponsor Hebu Sport. WEA Accountants, al drie jaar hoofdsponsor van de voetbalclub uit ‘s-Heerenhoek, verlengde daarmee gelijk het contract met nog eens drie jaar. Ook kleding sponsor Hebu Sport uit Vlissingen blijft de club gedu rende die periode trouw. De nieuwe outfit van Patrijzen be staat uit twee complete tenues voor thuis- en uitwedstrijden, trainingspakken, tassen en regencoats. Expert Van de Dries uit 's-Heerenhoek blijf dit jaar als broeksponsor aan het eerste elf tal verbonden.Op de foto zien we op de achterste rij van links GOES - Wie met het idee rondloopt om voor zichzelf te beginnen kan zaterdag 2 november voor informatie terecht op de Startersdag van de Kamer van Koophan del Zeeland. Tussen 10 en 16 uur zijn er spreekuren, workshops en een informatiemarkt in Hotel Goes. De Kamer van Koophandel (KvK) wil met de Startersdag begin nende ondernemers ondersteu nen. Bijna de helft van alle star ters redt het namelijk niet, zo blijkt uit cijfers van het handels- Postzegels sparen HEINKENSZAND - Filatel istenvereniging De Bevelanden houdt dinsdag 29 oktober een postzegel-promotieavond. De Stenge in Heinkenszand laten leden zien wat de voordelen zijn van het georganiseerd sparen van postzegels. Het begint om 19 uur. Gekeken naar de totale accom modatie en haar omgeving is het niet meer dan logisch dat de FNRS (Federatie voor Neder landse Rijscholen) de Kamperlandse manege heeft on derscheiden. Het buitenterrein met ruime parkeer gelegenheden, een aantal gras weiden en een buitenbak van dertig bij zestig meter liggen er keurig bij. Binnen ligt een oefen bak van twintig bij veertig meter, zijn er uiteraard boxen voor de vijftien paarden en pony’s en twee Shetlanders, afspoelplaatsen, een solarium en twee zadelkamers. Met andere woorden: manege De Strand hoeve is van alle gemakken en fa ciliteiten voorzien. Weet ook Rigerda Jongkind, de eerste me dewerker van de manege. „Het is er allemaal en dat werkt erg fijn.” GOES - De week van de Lin gerie 2002 komt dichterbij en wordt gehouden van 26 oktober tot en met 2 novem ber. Dit jaar staat de week in het teken van emotie, ro mantiek, verleiding en zelf vertrouwen staan. Voor de ■consument is er dit jaar een nieuw cadeau. Niet de lingerieagenda van afgelo pen jaren, maar een string designed by Piet Paris, of een handig waszakje waar mee kwetsbare lingerie vei lig in de wasmachine ge wassen kan worden. Deze cadeautjes krijgt men bij besteding vanaf 25 euro. Daarnaast kunnen bezoe kers van Livera en Lindessa tijdens de week van de lin gerie middels een heuse emotiemeter testen hoe het is gesteld met de gemoeds toestand. Livera en Lindessa uit Goes doen er nog een schep bovenop. Om het woord ‘verleiding’ een extra dimensie te geven hebben zij een actie be dacht in samenwerking met ICI Paris XL. Iedere kopende klant maakt kans op één van de 25 verleidingspakketten t.w.v. 45 euro. Deze pakketten zijn ^samengesteld door ICI Paris. Tevens zijn er tal van 1 interessante aanbiedingen bij Livera en Lindessa. Hoe ze dat wil doen, is nog niet helemaal duidelijk. Via folders en een enquête bleek dat de manege op Noord-Beveland en Walcheren nog weinig ...ik kom tijd, geld en bekendheid geniet. „Dat gaat ook niet van de ene op de andere dag. Het moet gewoon groeien, maar we er hier de mogelijkhe den voor”, aldus Jongkind. Dat de inwoonster van ‘s-Heer Hendrikskinderen bij manege Strandhoeve terecht is geko- GOES - In de heren sponsor- competitie stonden wedstrij den in de A-poule op de rol. Opvallend was dat alle toppers een steekje lieten vallen. De nummers één en vier van de ranglijst, Hapro /Roompot Orisant en Sita recycling ver loren beiden drie punten. Nummer twee Zwaar Trans port Zeeland zelfs vier. Het team van sponsorzoekers ;(3e), kon deze misstap goed gebruiken en voegde 18 pun ten aan het totaal toe waar door ze met vijftig punten op de eerste plaats staan met een voorspong van vier pun ten op nummer twee Hapro /Roompot/Orisant. De par tij tussen Martijn Hendriks en Rogier Korenhof was schitterend om te zien Beide aanvallend ingestelde spe lers wisten het beste uit het spel te halen. Het team van isauna M’burg/ Schipper werd de grootverdiener van dit weekend door 20 punten winst te boeken. Uitslagen: Heren A-poule: Sauna M’burg /Schipper acc. - Schoonen elektro 20- 4; Tissink tyercenter - Zuid West lease 9-15; Hapro (Roompot /Orisant - Las Vegas 11-13; Sponsorzoekers I- Rob Jacobs 18-6; Sita recycling - Baar /Raas /Tax Tl-13; Zwaar transport Zee land - Bakker Bunt /Trendz 10-14. DeZeekoecompetitie: Noord Zuid - Avantage 8-8; New York - Ovezande 9-7; Allerhande -Gimbrac 14-2; Last Minute - Miss Slag 12- 4; Miss Meppers - Lewogo 12-4; The Insiders - Jrmajadimi 4-12. Dames- sponsorcompetitie: Special Mundi - Tennishal Goes Il ia. I Jr dag 31 oktober een gratis set van 10 witte en 10 blauwe trainingshesjes aanvragen. Het is de bedoeling dat de vereniging een ludieke foto maakt waarop de sporters hun Ben-hesjes dragen. Die foto’s kun- Ben draagt de Olympische top sport een warm hart toe, maar heeft ook aandacht voor de lokale amateursporters. In deze actie wordt dat gecombineerd. Verenigingen kunnen tot donder- Kloetinge speelt haar thuiswedstrijd tegen Katwijk. Deze tegen stander kende net als Kloetinge een wisselvallige start. Het sco ren blijft achter terwijl de achterhoede een van de minst gepas seerde verdediging in deze klasse is. Kloetinge zal dan ook de vorm van de dag moeten hebben om voor de eerste keer dit seizoen de punten mee naar het Wesselopark te nemen. Spannend zal het zeker worden. Kloetinge Katwijk 1 - Kloetinge 1 (14.30 uur); Kloetinge 3 - Apollo 2 (14.30 uur); Kloetinge5 - WHS 3 (14.30); Kloetinge 6 - Kruiningen 4 14.30 uur); Kloetinge DA2 - Zaamslag DA1 (12.45 uur); Kloetinge BI - Aardenburg BI (12.45 uur); Kloetinge B2 - Volharding BI (12.45 uur); Kloetinge C4 - RCS C3 (11.15 uur); Kloetinge Dl - Ooster- hout Dl (10.00 uur); Kloetinge E5 - Luctor’88 E3 (9.00 uur). SSV’65 (Goes) Zaterdag: SSV ’65 1 - Oranje Wit 1 (14.30); Zaamslag 3 - SSV 2 (12.30) ; SSV3 - Serooskerke3 (14.30); SSV4 - Kloetinge 4 (12.45); SSV Al - SerooskerkeAl (11.15). Yerseke De Meeuwen 1 - Yerseke 1 (14.30); Yerseke 2 - Tern.Boys 2 (14.30) ;Yerseke3 -Tern.Boys3 (14.30); Yerseke 4 - S.PS. 2 (14.30) Yerseke6 - Col.plaatse Boys 3 (12.45);Yerseke Cl -Tholense Boys Cl (10.45);Yerseke Dl -Zeelandia MiddelburgD4 (10.45);Yerseke D2 - Col.plaatse Boys Dl (9.30); Yerseke El - Col.plaatse Boys El 1 (9.30). Bevelanders (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - Apollo ’69 1(14.30); Bevelanders 3 - SKNWK4 (14.30); Bevelanders/ Col.Boys Bl - RCS B3 (11.15 ter rein Col.boys); Bevelanders Cl - R.C.S. C4 (11.15). Apollo ’69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: Apollo 1 - Bevelanders (14.30); Kloetinge 3 - Apollo 2 (14.30) ; Apollo 4 - Wolfaartsdijk 3 (14.30); Apollo Al - Robur Al (11.15). Heinkenszand Heinkenszand 1 - Mevo 1 (14.30); Arnemuiden 3 - Heinkenszand 2 (14.30); Heinkenszand 4 - SSV 5 (14.30); Heinkenszand BI - Hansw.BoysBl (12.45); HeinkenszandCl -WalcherenCl (12.30); Heinkenszand F1 - Kruiningen F1 (10.00); Heinkenszand F3 - LuctorF4 (10.00). Luctor'88 (Heinkenszand) Zondag: Dreischor 1 - Luctor '88 1 (14.30); MOC '17 - Luctor 2 (11.30) ; Luctor 4 - Cortgene 2 (12.30). Hansweertse Boys Zondag: Lewed.Boys 1 - Hansw.Boys 1 (14.30); Hansw.Boys 2 - Zeeland Sport 2 (14.30). G.O.E.S. Zondag: Domburg 1 - Goes 1 (14.30); Dubbeldam 2 - Goes 2 (10.00); Goes 4 - Jong Ambon 2 (12.30); Goes 5 - Robur 3 (10.30); zaterdag: Oranje Wit Al - Goes Al (14.30). Robur Zaterdag: Robur Dl - Apollo Dl (10.00); Robur Cl - Kruiningen Cl (11.15); zondag: Robur 1 - FC Bergen 1 (14.30); Robur 2 - Pa trijzen 4 (12.30). Patrijzen (‘s-Heerenhoek) Zaterdag: Patrijzen Cl - Arnemuiden C2 (11.15); zondag: Patrij zen 1 - Steen 1 (14.30); Patrijzen 3 - RCS 4 (12.00). pagina 11 Woensdag 23 oktober 2002 FOTOTANNIE DE JONGE Rigerda Jongkind. houding meteen 5 1 gravure 4 7 dieren geluid FOTO PR 8 voorzetsel 2 3 4 5 6 8 1- 7 Patrijzen 1. FOTO PR (advertentie) Maak een ludieke foto van uw team en win een gasttraining van uw favoriete topsporter. FOTO BEN WOON E VA R E> i A <4 1 ...u vindt het op de Woonboulevard! -De autosite voor heel Nederland Brugman Keukens Et Badkamers, Mikro Electro, Roobol Woonwinkels, GAMMA, Morgana Slaapkamers, Decorette, Le Bazar Wonen, Trendhopper, Kwantum, TMC, Runner, Runners Tienerwereld, Verf Et Wand, Multivloer, Sleepy, MONTÈL en Beter Bed. Het woord 'verleiding' krijgt een extra dimensie. door Peter Godrie deel van een boom Of ben je toe aan een nieuw karpet, leuke gordijnen of een compleet nieuwe inrichting... wan toestand roof- meeuw bevlieging bouwland naaldboom afhouden stieren- vechter jonge stier coureur kaarten- boek serie stank afsluiter reukorgaan poreus houtsoort y deel v.e. drukpers 3| www.puzzelland.com donkere kamer schrijfgerei toegang enkeling F vrees- achtig kapot dun stuk hout Engelse taxi Griekse letter lanital „Dat was volgens ons haalbaar. Vijf niet want daar zijn we nog te ..ik hoop dat we onze naam kunnen blijven waarmaken... 6 muziek noot verharde huid 2 put- emmertje plechtige inkomst rechts- partij

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 11