27 7 11 3 FEESTCAFE KIEKIERIS Stoomtram zoekt machinist 10 14 13 BU^ZQjg? SALONIKI 'Hoe ver het water kwam’ Ben De Bel, altijd prijs! TE KOOP: 0 1 1 0 0 OUDERE VROUWEN ZIJN VAKER EENZAAM •ma” RECEPTIE Geij tenbeek verhul W.K.D. PROMO NI6HT C J* Gratis 23 L3 zoektocht naar stille helden Hobbyisten gezocht voor beurs Cursus zieken verzorgen JÊ1| w 1 U 0 1 0 ggrends goes Zorgmarkt Ter weel UITNODIGING 4 ■m \A Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Advertentieverkoop: (0113) 274 ooo Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 ooo zaterdag 26 oktober: zaterdag 2 november: DJ 6ALA6A zaterdag 9 november: SMIRNOFF PROMO NIGHT Snowboard Salomon compl. 315,- Flow snowboard schoen Wintersport jack broek 225,- 696 snowboardwear nu +/- 30% Sessions snowboardwear nu +/- 30% Oktober woonmaand Quicksilver billabong Oakley Rietveld ra wwwiautoschadeteam.nl ij) Hf Najaarsactie Krabbendijke SprintPhoto laat lande lijke concurrenten achter zich UNITED COLORS OF BENETTON. Sterren voor nieuwe Kamperlandse manege Zeeuwse gitaarrock in Café National Graveren doen wij GRATIS! lof ten 'eersche 'Iburg Airco fabr. Panasonic. m woensdag 46 oktober 2002 jaargang 53 nummer® c ra s. Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 buoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom met de stapperstaxi. Tot 23.00 uur gratis entree sta wey< PO' cn E '2 GOES - ‘Hoe ver het water kwam’ is de titel van een no velle gebaseerd op de watersnoodramp van 1953. Het verscheen onlangs bij uitgeverij Pennevrucht. Onder de lezers van deze krant verloten wij vijfhoeken. GOES - De stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) houdt zaterdag (26 oktober) een wervingsdag voor nieuwe me dewerkers. Wie altijd al machinist, lokettist, conducteur, stoker of buffetmedewerker wilde worden kan om 10,13 of 15 uur terecht voor alle ins en outs. De bijeenkomsten beginnen steeds op het SGB-perron aan de Van Doome- straat in Goes. Van daaruit worden uitstapjes gemaakt zo dat alle afdelingen aan bod komen. GOES - Stichting Maatschappelijk Werk Oosterschelde- regio (SMWO) gaat oudere vrouwen die moeilijk con tacten leggen en vriendschappen kunnen sluiten be geleiden. Samen met Emergis lanceert SMWO deze maand een vriendschapsgroep voor vrouwen van zes tig jaar en ouder. NOVELLE OVER WATERSNOODRAMP (0113) 230 230 Week van de Lingerie Autopagina HERFST-AANBIEDING DIVESE KINDERTRUIEN 30% korting 7 mi ER ft Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 221 792 I door Jacco van Maldegem Foto Jaap Wolterbeek Eenzaamheid komt relatief veel voor bij uudere vrouwen (advertentie) (advertentie) (advertentie) (advertentie) Sandra van de vijver foto Peter verdorner AUTOSCHADE I tAM Grote Kade 40-42a 4461 BE Goes tel.: 228821 i i i i I En maak kans op een clinic van je favoriete Olympische sporter. Ga voor bestelling en voorwaarden naar: www.ben.nl/hesjes Ook de opvoeding is een cruciale factor. „Vroeger werd het niet op prijs gesteld als een meisje haar Het lesmateriaal is samengesteld door de Katholieke Universiteit Nijmegen en de cursus wordt landelijk gegeven. „De resultaten zijn louter positief," aldus Jansen. Zij is op Schouwen al eerder cursusleidster geweest. Een van de vrouwen die deze lessen ge volgd heeft is Adrie Rentier (69) uit Kerkwerve. Nadat haar kinde ren het nest verlieten, kreeg ze last van depressies. Na twee op names in Emergis werd haar ge adviseerd mee te doen aan de vriendschapscursus. „Mijn eer ste reactie was dat ik dat niet no dig had, maar ik kan er enkel een positief verhaal over vertellen,” aldus de bijna zeventigjarige vrouw. Rentier niet aan de cursus over gehouden. Toch heeft ze er veel van opgestoken. De cur- Lange Kerkstraat - Goes len dat ze eenzaam zijn, moeten de cursus gewoon proberen. Het helpt bij het opbouwen van vriendschappen en het is nog gezellig ook,” besluit Rentier haar verhaal lachend. De groep van maximaal twaalf vrouwen komt twaalf dinsdag middagen twee uur bij elkaar. De eerste zes lessen vinden elke week plaats en de overige twee- toomtreinen over de eigen spoorlijn Goes- Hoedekenskerke-Oudelande. De SGB deed de afgelopen ja- ren van zich spreken met de opvallende verhuizing van het seinhuis en een goederenloods van Middelburg naar Goes. Beide zijn geplaatst in het in aanbouw zijnde spoorweg museum in Goes. De SGB pro beert de eerste fase van de grootse museum in het voor jaar van 2003 te openen. Uit- KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur SGB is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. FOTO ANTON DINGEMANSE bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. „Ik woon in een dorp, daar voel je je niet zo snel eenzaam, maar ik heb erg veel bijgeleerd,” meent Rentier. Haar man geeft haar nog veel gezelschap. „We gaan samen naar de ouderen- soos. Als hij echter wegvalt,” blikt Rentier vooruit, „is het handig dat je makkelijk contac ten legt.” Zij is van mening dat veel vrouwen dezelfde proble men hebben. „Ik ben van ’33 en in die tijd moest je na de lagere school gaan werken,” zegt Rent ier, „Je hebt weinig sociale vaar digheden geleerd. Na een dag hard werken was er ook geen tijd voor hobby’s. Dan eiste moeder dat er in de huishouding gehol pen werd.” O) ■n 1. ra ra Du 2 verl. plafond binnenunits en I buitenunit. 4 jr. oud, werkt perfect. Nieuwprijs 9.000,- Nu 3.500,- ex. btw. Ook Ahrend io laden tek. ladekast 500,-. Tel. 06-20396096 3 T3 <D <D wekelijks. Een half jaar na de laatste bijeenkomst volgt dan nog een terugkomdag waar de deelnemers de effecten onder ling kunnen bespreken. Belang stellenden kunnen zich opge ven bij SMWO via (0113-221270. Via dit nummer is ook verdere informatie in te winnen. 4 O) c *c De stichting Van Emden Prijs is een grootscheepse actie ge start naar ‘Stille Helden’. Mensen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben maken voor de medemens of de samenleving. Een jury waar onder andere de commissaris van de koningin Van Gelder deel van uit maakt, selecteert vijf win naars. De gelukkigen worden beloond met een geldbedrag van 2500 euro, bestemd voor een door de Stille Held uitgekozen goed doel. Aanmelden kan tot 12 november via (020-15709060. De prijsuitreiking vindt 17 december plaats in de Abdij in Middelburg. GOES - De organisatie van de Hobby- en Boekenbeurs die za terdag 16 november wordt gehouden in wijkcentrum Jan Ligt - hart is nog op zoek naar hobbyisten. Wie zijn favoriete bezig heid eens goed in de kijker wil zetten kan zich aanmelden bij I. Mieras: 0113 - 223 160. De beurs zelf wordt gehouden van 10 tot 16 uur. GOES - Oosterschelde Thuiszorg begint in november met de cur sus ‘een zieke thuis verzorgen'. In drie avonden worden veel vra gen behandeld waar mensen, die zelf een zieke thuis verzorgen, tegenaan lopen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor voeding voor de patiënt, maar ook voor hoe een zieke iemand te tillen. De eer ste bijeenkomst is woendag 20 november. Informatie en aan- me'ding: 0113 - 249111. ÜT L. <U Oudere vrouwen kennen door allerlei omstandigheden veel eenzaamheid. Anke Jansen (59) enTrix Lodder (39) willen met de cursus bereiken dat oudere da mes ‘van achter de geraniums’ komen „Na jaren voor de kinderen te heb ben gezorgd, valt er voor veel vrouwen een gat wanneer het kroost het ouderlijk huis heeft •verlaten," zegt Lodder, „Dan is een vriendin veel waard.” Man nen stappen daar volgens de cursusleidsters makkelijker overheen. „De echtgenoten gaan naar de kroeg of gaan vis sen,” aldus Jansen, „Het andere geslacht heeft altijd de wereld buiten het huis verkent. Het le ven van een vrouw speelt zich veel meer binnen vier muren af." Zij doelt op het huishoudelijk werk en de opvoeding van de kinderen. Maatschappelijk werk haalt vrouwen Man achter geraniums vandaan rinnr lorrn \/an Molrloricim er valt een gat als de kinderen het nest hebben verlaten... weg. En daardoor ook dat van haar. Het boek werd geschreven door journaliste Sandra van de Vijver uit Koewacht. Tien jaar geleden schreef ze, onder dezelfde titel, een kort verhaal over De Ramp dat bekroond werd en met samen verhalen van anderen gebundeld tot een boek. Uit research bleek dat bij men sen die de ramp hebben meege maakt het leed na vijftig jaar nog steeds zijn sporen nalaat. En niet alleen bij hen, ook bij hun part ners en kinderen. Dit vormde het aanknopingspunt van de no velle. Het boek verbindt verle den, heden en toekomst in een intrigerend verhaal. De komst van een herdenkings monument in de buurt van het Zeeuws-Vlaamse Paal (bij Baal eindelijk moet het museum een compleet spoorwegbedrijf uitbeelden, zoals dat in de ja ren dertig van de vorige eeuw had kunnen bestaan. mond open deed,” verklaart Jan sen, „Ze zijn niet geleerd om hun mening te verkondigen of om contact te leggen met anderen. Zij waren er om de man te ple zieren, de vrouw moest de ‘lieve vrede’ bewaren.” Lodder en Jansen willen tijdens de cursus het begrip vriendschap verruimen en ook duidelijk ma ken dat je het niet altijd eens hoeft te zijn met de ander. Jansen: „Vrouwen vinden het over het al gemeen moeilijk om menings verschillen te bespreken. Veel conflicten worden dan opge propt en uiteindelijk belanden die vrouwen bij de hulpverle ning.” KRABBENDIJKE - In Zorgcentrum Ter Weel in Krabbendijke wordt donderdag (24 oktober) een zorgmarkt gehouden voor medewer kers van zorginstellingen, mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en hun familieleden en andere belangstellenden. Ter Weel laat in de zorgmarkt zien wat het centrum te bieden heeft op gebied van ouderenzorg. Verder zijn er stands over zintuigactivering, PDL en revalidatietechniek, Alzheimervereniging, dagbehandeling, Stich ting Woonzorg Goes en welfare van het Rode Kruis. De markt is open tussen 11 en 16.30 uur. GRIEKS SPECIALITEITEN RESTAURANT Beestenmarkt 10, Goes Tel. 0113-215715 Vrijdag 1 november 2002 hoek) is in het verhaal verwerkt. Ontwerper Ronny Ivens uit Hulst maakte de omslag van het boek. In de Week van het Zeeuwse boek (van 30 oktober tot 9 november) kunnen belangstellenden de schrijfster ontmoeten in boek handel De Drukkery in Middel burg (31 oktober) van 19.30 tot 20.30 uur. Het boek is te koop bij de boekhandels die vermeld staan op de website: www.pennevrucht.com Wie kans wil maken op één van de vijf gratis boeken moet een kaartje sturen naar de redactie van De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes. De winnaars worden in de krant van 6 novem ber gepubliceerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. sus maakt iedereen een beetje brutaler en leert de deelneem ster haar eigenwaarde te zien,” Nieuwevrien- denkt ze. „Alle dinnen heeft ...na een dag hard werken was vrouwen die voe- er geen tijd voor hobby's... www.geijtenbeek.com De vraag naar nieuwe mede werkers is ontstaan door de ge stage groei van de SGB-activi- teiten. Het bedrijf, dat volledig draait op vrijwilligers, zoekt behalve naar de hierboven ge noemde specialismen ook naar onderhoudsmede-werkers. Gedacht moet worden aan schilders, metaal-bewerkers, dieselmonteurs, spoor- bouwers en timmerlieden. De stoomtrein Goes-Borsele rijdt al dertig jaar met de museums- van 17.00 tot 19.00 uur met Griekse muziek Voor alle vrienden,kennissen en klanten (keuken geopend vanaf 19.00) Ofschoon Laura, de hoofdper soon uit Hoe Ver Het Water Kwam, pas na 1953 is geboren, js zij een slachtoffer van de Watersnoodramp. De verschrik kingen die Zeeland troffen, lie ten diepe sporen na bij haar fa- jnilie. Een schaduw, die nooit tneer verdween, stond het le vensgeluk van haar vader in de k 'A F- i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1