verwalo Het wordt steeds leuker bij Jan www.superjob.nl POELWIJCK 25 JAAR Jouw vrije tijd is ons heel veel waard! Hulpkracht Vulploegmedewerkers Jan Bruijns is on zoek naar jou! installatiemonteur MONTEUR t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ‘t Gilde de Bevelenden woensdag 9 oktober 2002 Waarborginstallateur Computercursussen een bewijs van PC vaardigheden Aan melden kan tot ui te dijk 15 oktober. B a JAN BRUUNS DE BEVELANDER Verwalo is een bedrijf dat gespecialiseerd is in cv-, gas- en sanitairinstallaties, zonneboilers, aircondi tioning en dak- en loodgieterswerkzaamheden. Verwalo is een bedrijf waarbij kwaliteit en klant gerichtheid kerntaken zijn. Wegens toenemende opdrachten is er een vacature voor een - Een zelfstandige functie. - Een bedrijfsservicewagen. - Een meer dan goed salaris. - Een collegiaal team. Van onze nieuwe collega vragen wij: - Collegialiteit en klantgerichtheid. - Kwaliteit en gemotiveerdheid. Kunt u zich in deze omschrijving vinden, neem dan contact op met dhr. H. Strijdonk tel. 0113-237965 (ook na werktijd). Of schrijf een brief met c.v. naar: Verwalo Goes BV., A. Fokkerstraat 28, 4462 ET Goes. ‘n notulist(e) Coördinator Computerkunde Coördinator ‘korte verhalen’ leren schrijven training - en consult De SOS THD Zeeland is dag en nacht bereikbaar op het landelijk nummer 0900 - 0767 (5 eurocent per minuut) of op het regionale nummer 0118-615551 Per jaar krijgt de SOS THD in Zeeland ongeveer 10.000 telefoontjes. Overwegend serieuze hulpgesprekken en ook informatievragen. De SOS THD vervult tevens een functie in de bereikbaarheid buiten kantooruren voor een aantal instellingen in Zeeland. Het is onbetaald vrijwilligerswerk, maar we hebben ook heel wat te bieden. Het is zinvol werk waar je zelf wat aan hebt en waar je veel van kunt leren. Bovendien is het een leuke club mensen. Je krijgt begeleiding en ondersteuning in het werk. Reis- en onkosten worden vergoed en je bent (aanvullend)verzekerd. We zoeken enthousiaste mensen die: van mensen houden enige levenservaring hebben goed in hun vel zitten 4 x per maand telefoondienst kunnen doen, waarvan 1 x maand nachtdienst (inroosteren uiteraard in overleg) 2 jaar willen blijven EERDERE OPROEPEN GEMIST? TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZOEKEN WIJ NOG 5 NIEUWE COLLEGA’S. Na een zorgvuldige intake start de basistraining van twee weekends: 2/3 november en 30 november/1 december 2002 Wat kunnen wij u bieden? Belangstelling Bel 0118-615553 tijdens kantooruren voor informatie, of schrijf naar postbus 89, 4330 AB Middelburg. Fax: (0118) 642274 e-mail: telhulp@zeelandnet.nl VERZORGENDEN en VERPLEEGKUNDIGEN (vac.nr. 0236) voor 22 tot 32 uur per week BASITA SCHOONMAAKDIENSTEN B.V. DELVANO ZORGCENTRUM VOOR DE RECIO SOS TELEFONISCHE HULPDIENST ZEELAND EERST VERANTWOORDELIJK VERZORGENDE (EVV) M/v met een vast dienstverband van gemiddeld 32 uur per week. OPROEPKRACHTEN M/v GEBR. WESTSTRATE B.V. tëw HOLLAND TOYOTA FORKLIFT Jï Stichting Werkt voor Ouderen tot van .M/V Naam: Adres: Postcode/plaats: Geboortedatum: Telefoon: Pe professionals voor professionals De werktijden zijn dagelijks, in de avonduren tussen 16.30 en 19.30 uur. Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers, die hun kennis van en het omgaan met computers aan groepen van max. 6 ouderen willen overbrengen. Wij bieden voor de juiste collega: is een organisatie van vrijwilligers (50-plussers), die aan jong en oud gratis advies verstrekt op velerlei gebied. Zo dragen wij o.a. kennis inzake vele uiteenlopende thema’s over aan leerlingen op vele basis scholen via ons z.g. ‘scholenproject’. Ook de ‘Stads- Streekgidsen’ behoren tot ons Gilde. Onze adviseurs zijn van vele markten thuis. Op korte termijn hebben wij de navolgende functies beschikbaar: t.b.v.het bestuur: ‘n secretaris (m/v) t.b.v. diverse projecten: Informatie kunt u krijgen bij onze secretaris: Dhr. Niek Reijnen, Julianastraat 34, 4491 GB Wissenkerke - tel 0113 - 371665. Belangstellenden nodigen wij tevens uit om onze jaarlijkse adviseurs- dag bij te wonen op maandag 14 oktober a.s. aanvang 13.30 uur in Café Baarends - Voorstad 17, Goes. U bent van harte welkom. Als je direct uitstekend wilt verdienen, graag werkt in een gezellige werkomgeving, van aanpakken weet, solliciteer dan direct! Je kunt - in overleg met de supermarktmanager -je werktijden zelf indelen van maandag tot en met zaterdag. Onze bruto uurlonen zijn fors hoger dan elders! I I I I I I I I 1 I I I I I I I Ik wil graag werken in filiaal Goes in de functie van Hulpkracht Vulploegmedewerker Overtuig jezelf! Neem vandaag nog een kijkje op onze website en solliciteer online! Je kunt ook de bon invullen en sturen naar Jan Bruijns Supermarkten B.V., t.a.v. Afdeling Personeelszaken, Antwoordnummer 11007, 4880 VC Zundert (een postzegel is niet nodig). Snel doen! i i i i i i i i i i i i j Basiscursus PC gebruik ECDL module 0 Cursusduur: 5 x 3 uur start: 30 oktober Basis ICT en Internet ECDL module 1 en 7 Cursusduur: 4 x 3 uur start: 13 november MS Windows ECDL module 2 Cursusduur: 4 x 3 uur st,art: 12 november MS Word ECDL module 3 Cursusduur: 7 x 3 uur start: 28 oktober MS Excel ECDL module 4 Cursusduur: 4x4 uur start: 7 november MS Powerpoint ECDL module 6 Cursusduur: 3x3 uur start: 4 november Examens ECDL Duur: 0,5 uur per examen 12 december De Stichting Werkt voor Ouderen is een moderne instelling voor zorg en dienstverlening aan oude ren. Zij doet haar werk in vier zorgcentra met in totaal 465 bewoners: Ter Reede en Scheldehof in Vlissingen. De Zoute Viever in Oost-Souburg en Sint Willibrord in Middelburg. Naast het werken in de verzorgingshuizen (intramurale zorg) zet Werkt voor Ouderen zich in voor zorg en dienstverlening aan zelfstandig wonende ouderen in geclusterde woonvormen (extramura- le-transmurale zorg). Dit gebeurt in woonzorgcentrum Theo van Doesburg (48 woningen) en de naast Ter Reede gelegen 196 aanleunwoningen aan de Vredehoflaan. Daarnaast stelt Werkt voor Ouderen diensten beschikbaar voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk: lijdelijke opnames, dagverzorging, maaltijdvoorziening en Telehulp (sociale alarmering). Aan de Boulevard in Vlissingen staat serviceflat Nehalennia waar zorgcoördinatie en een servicepakket worden aangeboden. De komende jaren zullen nog twee woonzorgcentra worden gerealiseerd en een verpleeghuis voor 90 psycho-geriatrische bewoners in een opzet van kleinschalig wonen. Werkt voor Ouderen heeft 490 enthousiaste en toegewijde medewerkers in dienst. Zij zorgen voor de gewenste continuïteit van zorg gedurende 24 uur per dag. Voor ons nieuwe verpleeghuis op de locatie van Ter Reede zijn wij reeds op zoek naar: Heeft u interesse in deze functie? Bel om te solliciteren naar: Basita Schoonmaakdiensten B.V. Tel. 073 - 641 02 55 Vrijwilligerswerk in Ter Valcke iets voor u? Verpleeghuis Ter Valcke zoekt enthousiaste vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen aan het welzijn van de bewoners. Assisteren bij één van de diverse verenigingen die wekelijks plaatsvinden; Meedraaien in een woonvorm waar 6 lichamelijk gehandicapte of dementerende ouderen onder begeleiding een zo zelfstandig mogelijk huishouden leiden; Ondersteuning bieden op een huiskamer waar bewoners gedurende de dag verblijven; Wekelijks een bezoek brengen aan een bewoner die weinig bezoek krijgt; Meedraaien op de unit palliatieve zorg waar terminaal zieke bewoners verblijven; Assisteren tijdens de avondmaaltijd van.17.00-19.00 uur; Als bijrijder meerijden op de bussen van de afdeling dagbehandeling; Heeft u zelf ideeën of wensen? Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden. Is uw belangstelling gewekt? Voor een gesprek kunt u contact opnemen met Addy Oreel of Gidia Bal. 0113-240000. f Algemene Informatie De Stichting beheert het verzorgingshuis Poelwijck te ’s-Heer Arendskerke, ge meente Goes. Het verzorgingshuis biedt plaats aan 105 bewoners, waarvan 20 plaatsen binnen een verpleegunit. In de aanleunwoningen wordt thuiszorg ge boden aan verzorgingshuisgeïndiceerden. Daarnaast vindt zorg- en dienstver lening plaats aan ouderen in het totale verzorgingsgebied van de Stichting. Als zorgcentrum is de Stichting verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg en het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen van het woonzorg centrum Vorsvliet te ‘s-Gravenpolder en het woonzorgcentrum Meuleweie te Wolphaartsdijk. Bij het verzorgingshuis staan 41 aanleunwoningen. Tevens be heert de Stichting binnen de gemeente Borsele, in vijf woonkernen, 107 be jaardenwoningen met centrale voorzieningen en alarmering. De Stichting Poelwijck heeft een protestants-christelijke grondslag. Als gevolg van een interne sollicitatie onstaat op korte termijn een vacature voor: Voor nadere informatie of aanmeldingsformulieren: ROC Zeeland Vestiging Goes T 0113 55 80 00 F 0113 55 80 01 E tcgoes@roczeeland.nl Op dit moment is het verpleeghuis nog gevestigd in Koudekerke (verpleeg huis De Poort). De medewerkers die aangesteld worden, komen in dienst van Stichting Werkt voor Ouderen en worden de eerste maanden van het dienstverband gedetacheerd bij verpleeghuis De Poort. In januari 2003 ver huizen bewoners en medewerkers van De Poort naar het nieuwe verpleeg huis op de locatie van Ter Reede. Taken: assisteren van bewoners van het verpleeghuis bij dagelijks voor komende verzorgende activiteiten begeleiden van bewoners en het bevorderen van hun zelfstandig heid verstrekken van informatie en advies aan ouderen en hun relaties Vraagt met spoed enthousiaste schoonmaakmedewerk(st)ers voor diverse objecten in Zuid Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Verdien €500/1000 per wk, thuis achter de keukentafel. DE THUIS- WERKGIDS 02 boordevol namen en adressen van bedrijven en erk. thulswerkcentrales die op zoek zijn naar mannen en vrouwen in elke leeftijds categorie. Voor informatie stuur 2 pz 0,39,- aan I W.T.S. Postbus 429c, 7570 AK Oldenzaal Veldspuiten IT C) n Functie-eisen: in het bezit van het diploma verzorgende of verpleegkundige beschikken over goede sociale vaardigheden beschikken over een grote mate van flexibiliteit zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken Belangstellenden kunnen hun schriftelijk sollicitatie vóór 19 oktober a.s. stu ren naar: Stichting Werkt voor Ouderen, t.a.v. de heer B. J. van Belzen, Post bus 360, 4380 AJ Vlissingen, onder vermelding van het vacaturenummer. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Boeije, teamleider zorg verpleeghuis De Poort. Hij is bereikbaar op telefonnummer 0118-554222. Stichting Werkt voor Ouderen - Koudekerkseweg 81 - 4382 EJ Vlissingen Telefoon 0118-448 448 - Fax 0118 - 411 721 beschikbare werktijden maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ...ZEELAND Wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf, met een afdeling die gespecialiseerd is op het gebied van intern transport materieel, met het dealersi Functie-inhoud: verricht eerst verantwoordelijke diensten coördineert als EVV de dagelijkse zorg- en dienstverlening voor een aan tal bewoners onderhoudt contacten met de bewoners en diens relaties verricht verzorgende- en verpleegtechnische werkzaamheden begeleidt bewoners op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied werkt in teamverband en/of zelfstandig en in onregelmatige dienst draagt mede zorg voor een goede werk-, woon- en leefsfeer Functie-eisen: diploma ziekenverzorgende of verzorgende niveau 3-IG kennis van zorg aan ouderen goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden sociale vaardigheid voor een respectvolle omgang met ouderen en hun relaties bij voorkeur ervaring binnen de ouderenzorg zelfstandig kunnen uitvoeren van werkzaamheden bereidheid tot het volgen van een opleiding Tevens is er binnen de dienst verzorging plaats voor meerdere: met een vast dienstverband Functie-inhoud: begeleidt bewoners op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied verricht verzorgende werkzaamheden en eventueel van verpleeg techni sche aard onderhoudt contacten met de bewoners en diens relaties werkt in teamverband en/of zelfstandig en in onregelmatige dienst draagt mede zorg voor een goede werk-, woon- en leefsfeer Functie-eisen: verzorgende niveau 3/verzorgende niveau 3-IG/diploma ziekenverzorgende kennis van zorg aan ouderen goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden sociale vaardigheid voor een respectvolle omgang met ouderen en hun relaties bij voorkeur ervaring binnen de ouderenzorg zelfstandig kunnen uitvoeren van werkzaamheden Arbeidsvoorwaarden: salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen Informatie en sollicitatie: Wilt u nadere informatie over bovenstaande functie dan kunt u contact opne men met de heer D. Gorsse, afdelingshoofd of met de heer F. Ivens, hoofd zorgverlening. Op werkdagen te bereiken tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Telefoonnummer: 0113-561820. Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie vóór 19 oktober te richten aan de afdeling Personeels zaken van Stichting Poelwijck, Slotstraat 15, 4458 BK te ’s-Heer Arendskerke of via e-mail: jcdekoeijer@poelwijck.nl Cursussen starten bij voldoende belangstelling Cursusplaats: Goes, aanvangstijd 19.00 uur Ken je ons? Wij zijn de voordeligste kruidenier van Nederland. Voor ons filiaal in Goes, Beukenhof 1 zoeken wij m/v: Voor deze ai gemotiveerde www.gebrweststrate.nl of neemt u contact op met: dhr. W. Weststrate, tel. 0113 - 50 2610 Uw handgeschreven sollicitatie sturen naar: t.a.v. de directie Postbus 52 4413 ZH Krabbendijke p van o.a. TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT eling in Krabbendijke zijn wij op zoek naar een Als monteur bent u werkzaam in de binnendienst, na gebleken bekwaamheid kunt u ook regelmatig in de buitendienst ingezet worden. Voor informatie kijkt u op: 0 3 D

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 17