29 31 7 DE VRIES WIL ‘EMMA’ TERUGHALEN Mogelijke doorstart Kruiningen-Perkpolder Finalisten BOV bekend Winter geen probleem voor dolfijn bij boei 17 Tovaal tegen Hookers 24K1 21 FEESTCAFÉ KIEKIERIS Prins Claus overleden De Bel, altijd prijs! a DE REI 30 JAAR KIEKIERIS 3-2^ o 2 h Prijs voor Jan van der Weijde Avondje postzegelen in Kloetinge 30+ avond met DJ's van toen woensdag 9 oktober 2002 jaargang 53 nummer 41 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 ■BH» vrijdag 11 oktober: Vanaf 23.00 uur: BB BB BB r - Rijden zonder rijbewijs^ SUPERSTUNT!! BEW BB KRUININGEN - Alexander de Vries, eigenaar van de veerdienst Hoedekenskerke-Terneuzen en de rond vaartboot in Terneuzen, denkt er over om de veer- verbinding Kruiningen-Perkpolder in stand te houden. Wel zoekt hij steun van de gemeentes Hontenisse en Reimerswaal, want zonder subsidie kan hij weinig doen. „Een kaartje moet wel betaalbaar blijven, anders heb je geen passagiers”, aldus de Zeeuws-Vlaming. ...een kaartje moet wel betaalbaar blijven... Laatste iepen en popu lieren Kattendijksedijk worden gerooid. Kunst in de schaapskooi Gévier Goes, Open dagen 1S-19 oktober 2002 Denkend aan badkamers, keukens en tegels, kom je uit bij Ander aanzien voor Rooseveltstede Graveren BUXUS Goed vertakt maat 25-30 cm Nü slechts €0,55 ■■BBBBBiiBnmHf Sportprijïe HEROPENING Jeans-Inn Lady Goes 3 dagen do. 10 okt. vr. 11 okt. za. 12 okt. 10% korting op de gehele kollektie ‘s-GRAVENPOLDER - De dolfijn die ter hoogte van ‘s-Gravenpolder in de Westerschelde rondzwemt, kan de winter in Zeeland overleven. Dat zegt Ron Kastelein, bioloog en onderzoeker verbonden aan het Dolfinarium Harderwijk. Eén dag per week werkt hij bij de dolfijnenopvang op Neeltje lans en is zodoende goed op de hoogte van de ‘Wester- schelde-dolfijn’. Superkids BB VLISSINGEN - Tijdens de inmiddels gebruikelijke business- borrel in Hotel Arion zijn vrijdag de drie finalisten van de BOV-verkiezing2002 (Beste Ondernemers Visie) bekendge maakt. De jury, onder leiding van commissaris van de ko ningin, W. van Gelder, heeft bepaald dat Restaurant de Stads- schuur uit Goes, Jeremiasse Tweewielers uit Goes en LétE uit Middelburg overblijven in de strijd om de BOV-trofee. De nieuwe VIRGO! Beatrix opent hospice in Middelburg Oktober woonmaand BB zaterdag 12oktober: KATE RYAN LIVE hinddeschantee Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eons op internet: www.kiekieris.nl WH ilH - Li door Peter verdurmen FOTO L VAN DE VREEDE-SINKE ■■MMB BBMB (advertentie) (advertentie) MK RO( AH Reimerswaal financieel gaat participeren. Het is aan de ge meente Hontenisse om de fi nanciën rond te krijgen. Ik kan en wil me daar niet in moeien.” DeTerneuzenaar hoopt dat hij snel duidelijkheid krijgt. Duurt het allemaal wat langer dan ge hoopt dan velt de nieuwe Hulster gemeenteraad, in no vember zijn er gemeenteraads verkiezingen in Zeeuws-Vlaan- deren, de eindbeslissing over de veerpont. „Niet alleen voor Hontenisse, maar ook voor Hulst is zo’n pont van belang, zeker toeristisch.” Als Hontenisse ja zegt op het voorstel, koopt Alexander de Vries een zusterschip van de Stad Terneuzen. Het schip biedt plaats aan 150 tot 200 passagiers (300 is het maxi mum). „Als het moet kan de veerpont binnen nu en een maand in de vaart zijn. 14 Maart volgend jaar is haalbaar voor mij. Maar dan moet er wel snel beslist worden.” Perkpolder en Kruiningen lig gen voor de hand als aanleg plaats. De infrastructuur is nog volledig intact. Er is wel één probleem. Volgens De Vries is het het ponton aan Zeeuws- Vlaamse kant vanwege een las naad afgekeurd. „Daar moet een oplossing voor komen.” Walsoorden-Hansweert zou een alternatief kunnen zijn. „Het voordeel is dat je vertrekt en aankomt vanuit een dorp. Profiteren die er ook van mee. Perkpolder ligt tenslotte in de middle of nowhere.” 5 ■o <u 4- ca finalisten breekt nu een span nende tijd aan. Binnenkort wacht hen nog een jurybezoek en een filmploeg zal de ins en outs van de ondernemingen vastleggen. De uiteindelijke winnaar van de BOV-trofee 2002 wordt 29 november be kendgemaakt. De jeansspecialist van Zeeland Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur 9L. O) (V JC <L» XI <n O ca overwinningen behaald tegen Oldfants, RCE/PSV en Breda, waardoor Tovaal volop mee doet in de strijd om het kam pioenschap. Ook de jeugdafdeling van de Goese Rugbyclub Tovaal is weer gestart met activiteiten. Hier kunnen jongens vanaf 8 jaar te recht. Informatie is verkrijgbaar bij Egon Geeratz: 0113 - 222 608. De finalisten van de lustrum BOV-verkiezing wacht nog een spannende tijd. foto jaap wolterbeek bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiege$£henken_^enz. Boomkwekerij De Jongste Tholen Tichelaarsweg 4 Tel. 06 512 512 49 -.-ui ALMERE - Kapellenaar Jan van der Weijde won zondag de eerste prijs in de twaalfuursloop in de 24 Uur van Almere. Hij liep in twaalf uur tijd een afstand van 104 kilometer en 631 meter. Filatelistenvereniging ‘De Bevelanden’ houdt donderdag 10 ok tober een postzegelavond in dorpshuis ‘Amicitia’ in Kloetinge. De jeugdige verzamelaars zijn vanaf 19 uur. De grote zaal gaat een half uur later open. De om 20.30 uur te veilen kavels liggen vooraf ter bezichtiging uitgestald. Bovendien zijn er enkele postzegel handelaren aanwezig. De toegang voor zowel leden als belang stellenden is gratis. Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tpl. 0113 221 792 E «J k JU O» E E O 5 Oproep: OVD personeel welkom u. 2030 uur OKU klanten welkom u.a. 23.00 uur KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl (advertentie) Volgens de onderzoeksbioloog vormt de wintertemperatuur van het water geen probleem voor het beestje. „Hij bouwt momenteel een vetlaag op om de ergste kou te doorstaan. Naarmate het kou der wordt, gaat een dolfijn zich warm houden door meer te zwemmen en te springen.” Kastelein ziet dan ook geen re den de dolfijn te vangen en in open water uit te zetten. „We moeten niet ingrijpen in de natuur. Blijkbaar kan hij hier genoeg voedsel vinden, anders was het vogeltje al gevlogen." Uit ob servaties zijn ook geen ziekte verschijnselen op te maken. Kastelein: „Mijn assistentes hebben het dier regelmatig be naderd en hebben geconsta teerd dat hij normaal gedrag doende voedsel kan vinden rondom boei 17 trekt hij van zelf weg,” zegt Kastelein, „Of naar de Noordzee öf richting Antwerpen.” De laatste optie vormt geen be dreiging voor het dier. Kaste lein: „Zijn instinct zegt hem dan dat hij de andere kant op njoet.” Een gezonde dolfijn legt dertig kilometer per uur af. „Binnen een etmaal is hij dan weer in open zee,” rekent de weten schapper uit, „En moest dat niet lukken, dan zijn wij er al tijd nog!” Kastelein houdt rekening met een nieuwe trend. „De bruinvissen zijn de afgelo pen jaren steeds zuidelijker gaan leven. De gewone dolfijn, zoals die in de Westerschelde, trekt de komende jaren mis schien juist naar het noorden toe.” Hij erkent dat het nog te vroeg is om dit met zekerheid te zeggen. „De echte indicatoren ontbreken nog, maar mocht dit het geval zijn, dan kunnen we in de toekomst nog veel meer dolfijnen in de Zeeuwse wateren bewonde ren,” besluit Kastelein enigs zins enthousiast zijn voorspel ling. Burgemeester A. van Dok-van Weele die in afwezigheid van Van Gelder de drie finalisten bekend maakte, benadrukte het innovatieve ondernemer schap bij alle tien genomineerde bedrijven. De drie finalisten wisten zich het best in hun branche te onder scheiden en hun bedrijfsvoe ring sluit volgens de jury naad loos aan bij het thema van de BOV-verkiezing 2002; ‘5 jaar BOV, 5 jaar vooruitstrevend ondernemerschap’. Voor de GOES - De Goese rugbyclub Tovaal speelt zondag een thuis wedstrijd in de tweede klasse zuid. Op sportpark Het Schenge treden de Goesenaren in het veld tegen Hookers uit Eind hoven. De kick-off is om 14 uur en de toegang is gratis. De Goesenaren kenden een uitste kende seizoenstart. Er werden achtereenvolgens Geen rijbewijs nodig, max. 45 km per uur Geen wegenbelasting Zuinige dieselmotor: 1 op 30 Gratis rijopleiding Verkrijgbaar in 8 kleuren en 4 uitvoeringen Alle modellen uit voorraad leverbaar Autobedrijf Vis, 's-Gravenstraat 32, 4431 AC 's-Gravenpolder, tel. 0113-311465 vertoond en dat zijn zwem- snelheid ook goed is.” Dat het jonge dier rond boei 17 blijft hangen, kan Kastelein verklaren: „Een dolfijn van zijn leeftijd stopt met het drinken van moedermelk en begint met het jagen op vis. Waarschijnlijk heeft het beestje bij één van zijn eerste jachten zijn groep uit het oog verloren en niet meer terugge vonden." Vervolgens is hij van uit de wateren voor de kust van Bretagne of Ierland naar de Westerschelde gezwommen op zoek naar bijvoorbeeld haring. Het diertje mist dan de gebor genheid van de groep en heeft nieuwe coördinatiepunten no dig. „De boei gebruikt hij nu eigenlijk als mentaal steun punt,” aldus Kastelein. „Zodra hij niet meer vol- Mocht Alexander’s droom uitko men exploiteert hij in 2003 twee veerdiensten op de Wester schelde: Terneuzen Hoedekens- kerke (alleen in de zomermaan den) en Kruiningen-Perkpolder (het hele jaar)Alexander deVries heeft z’n zinnen gezet op de oude ‘Koningin Emma’. Hij wil de voor malige PSD-pont dolgraag kopen. Het schip ligt nu in Scheveningen en is in gebruik als visboot. Lukt het ‘m, dan gaat de Emma varen tussen Terneuzen en 'Oedjeskerke. 2-ci|inder,a e 8.6°°’ Na een lange ziektegeschiede- de stormvloedkering in 1986. nis is prins Claus afgelopen Na de kroning van Beatrix tot zondag in het Amsterdams koningin komt hij regelmatig Medisch Centrum aan de ge- zonder zijn vrouw naar Zee- volgen van de ziekte van land. Bijvoorbeeld in 1993 toen Parkinson en een longontste- hij in Waarde de gerestaureerde king overleden. Claus von molen De Hoed in gebruik Arnsberg kwam vrijdag 10 stelde. Vier jaar later reikte hij september 1965 in het kader de Koning Willem I Plaquette van zijn kennismakings- uit aan de directeur van tournee voor de eerste keer Machinefabriek Den Herder, naar de provincie Zeeland. In Dit was het laatste keer dat totaal zou hij onze provincie Claus de provincie Zeeland ongeveer dertig keer met een aandeed. Claus George Willem bezoek vereren. Vaak komt hij Otto Frederik Geert der Neder samen met zijn echtgenote, landen, jonkheer van Arnsberg zoals tijdens de opening van is 76 jaar geworden. Zeeuwen nemen op de openingsdag van de tunnel hoe dan ook afscheid van de PSD. Maar wellicht blijft de veerverbinding tussen Kruiningen en Perkpolder op een andere manier wel bestaan. zo bleek uit het eerste gesprek, wel oren naar het plan voor een doorstart van de veer dienst Kruiningen-Perkpolder. Er volgden verschillende ge sprekken, waarin alle ins en outs werden besproken. Dit re sulteerde uiteindelijk in een concreet voorstel van rederij Denick, die nu vol spanning op antwoord wacht. Alexander de Vries: „Er is geld mee gemoeid. Ik heb er alle be grip voor dat men in deze niet over één nacht ijs gaat. Wel licht dat ook de gemeente Prins Claus tijdens de heropening van molen De Hoed in Waarde in 1993. FOTO JAAP WOLTERBEEK Korn met de stapperstaxi. Tot 23.00 uur gratis entree ding). De veerdienst Kruiningen-Perkpolder wordt opgeheven. De ondernemende Terneu- zense reder, inmiddels eige naar van drie schepen (Stad Terneuzen, Denick I en Denick II), ziet een gat in de markt. Hij is niet aan z’n proefstuk bezig. Al enkele jaren vaart De Vries in de zomermaanden meer dere malen per week van Ter neuzen naar Hoedekenskerke. Het zijn vooral fiets-toeristen die inschepen. De Vries heeft begin dit jaar contact gelegd met burge meester Voge laar van Hontenisse. Die had, Alexander de Vries wil zes da gen per week varen tussen Kruiningen en Perkpolder. On langs deed hij een voorstel aan de gemeente Hontenisse, ge baseerd op drie retourvaarten per dag. Het zou een uitkomst zijn voor Zeeuws-Vlaamse scholieren die dagelijks naar de overkant moeten, zoals de leerlingen van het Calvijn Col lege in Krabbendijke. De nieuwe veerpont wordt ook een toeristentrekker, zo is Alexander de Vries, een Bevel ander van ge boorte, over tuigd. ,,Oost- Zeeuws-Vlaan- deren mikt op het toerisme. Een veer verbinding met Beveland sluit mooi aan op het project Kloosterzande aan Zee.” Op 14 maart 2003, de dag dat koning Beatrix bij Terneuzen de Westerscheldetunnel opent, houdt de PSD op te bestaan. Automobilisten die naar de overkant willen, hebben geen keuze meer: de tunnel is de enige mogelijkheid. Tussen Vlissingen en Breskens gaat een fiets-voetveer varen (zo lang het nieuwe schip nog niet in de vaart is onderhouden schepen van de PSD de verbin-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1