17 De wereld door de ogen van een blinde Bevelander zoekt foto’s 24 13 26 ERA Zeeuwse zeehondenpopulatie in gevaar Gei j tenbeek J AFVALLEN 1 ZEEHONDENVIRUS EIST SLACHTOFFERS iele Jubileum peuterspeelzaal waarde WAARDE - De peuterspeelzaal in Waarde bestaat deze maand tien jaar. Peuters, ouders en belangstellenden vieren dat zaterdag 5 oktober met een feestmorgen in de peuterspeelzaal en het er naast gelegen Hervormd Centrum. Hoogtepunt is een optreden van de flitsende Ukkiepukkie Kindersjoo. I KEUKENS www.algoxyll500.nl 5 OKTOBER 2002 N Z U 0 N E 0 H P U R 2 E x 0 0 E 2 Goese jongeren naar België aarends goes C4MII een leegte... Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 SUPERSTUNT!! warm wonen I J www.era.nl www.autoschadeteam.nl Gemeente Borsele streeft naar vitaal platteland Dertig jaar feestcafé in ‘s-Heerenhoek Indiase dansleraar wordt in New York aangezien voor swami re re JQ <u <u Kleur in en win 'n vrijkaart het Lan t Z <y s O) o> ,<y a NÜ slechts 3,95 Schilders woensdag 2 oktober 2002 jaargang 53 nummer 40 GOES - Stel je bent jong, hebt een leuke baan, een ac tief leven. Je merkt dat je slechter gaat zien. In eerste instantie is een bezoek aan de opticien voor een bril nog afdoende. Maar op den duur moet je er aan gelo ven. En als je dan eenmaal bij de oogarts zit, krijg je de keiharde waarheid te horen.‘U wordt blind meneer. En helaas kunnen wij dat proces niet stoppen.’ Wat een opluchting dat je als lezer van dit artikel je daar niet druk over hoeft te maken. Maar het overkomt ieder jaar duizenden mensen. ...je kunt nu nog niet inschatten hoe groot het probleem is... ik erger me aan het onbegrip... GOES - Het Deense Kattegat had afgelopen mei de twij felachtige eer de eerste plaats te zijn waar een zeehond met het Phocine Distemper Virus (PDV) werd gevon den. Sinds die dag in mei zijn er verspreid over heel Noordwest-Europa al meer dan tienduizend dieren gestorven. Ook zeehonden in de Zeeuwse wateren ont snappen niet aan de dodelijke ziekte. Tot nu toe zijn er dertig dode zeehonden op de stranden in onze provin cie aangespoeld. Oktober woonmaand Heinkenszand (0113) 230 230 www.geijtenbeek.com Uitgebreid colofon: zie pagina 9 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 re u - door Jacco van Maldegem FOTO PETER NICOLAI De helft van de Zeeuwse zeehondenpopulatie zal het waarschijnlijk niet redden. (advertenties) A V’ AUTOSCHADETEAfVl I alexandrapnarkUSSe u itvaartverzorgi ng Hij vindt het nog te vroeg om te spreken over desastreuze gevol gen voor de diersoort. „De epi demie duurt zeker nog tot de cember. Je kan nu nog niet goed inschatten hoe groot de omvang van het probleem is. Daar krijg je pas een beeld van zodra de zee honden in het voorjaar weer op de zandbanken liggen.” Daar naast kan de situatie rond de zee honden niet goed ingeschat, omdat niet duidelijk is waar de dode zeehonden precies van daan komen. „De dieren hebben geen label of chip bij zich. De zeehond kan dus niet duidelijk Deze boodschap kreeg Johan Dingemanse jaren geleden. „Ik zie nu niets meer, enkel licht en donker kan ik nog waarnemen. Bij mij is de oorzaak een erfelijke aandoening die zich pas op mijn 28e openbaarde. Achteraf gezien waren er al wel signalen, maar die negeerde ik liever. Zo had ik nogal wat ongelukken met mijn brommer. Duidelijk werd het toen ik als ziekenverzorger een fout maakte met de medicijnen. Na wat onderzoeken kreeg ik de definitieve uitslag. Het is een sluipend proces, waarbij je ogen geleidelijk achteruit gaan. Tot voor enkele maanden kon ik nog lezen met een loep. Plotseling op een doordeweekse dag, viel mijn zicht definitief weg. Het ge beurde tijdens werktijd en ik heb die dag nog gewoon gewerkt, maar ‘s avonds toen ik met mijn geleidehond op weg naar huis was, heb ik lopen huilen als een klein kind.” Zijn oude werk als zieken verzorger kan Johan niet meer uitoefenen. Hij werkt nu als informatiemedewerker bij Visio, een instelling gefinancierd door de AWBZ waar informatie te krij - gen is over hulp- en revalidatie- middelen. Dagelijks ziet hij men sen met dezelfde handicap. „Ik erger me als blinde natuurlijk aan een heleboel dingen die zijn terug te leiden op onbegrip. Er sen verder aan niet in de zee te zwemmen waar besmette bees ten zijn gevonden. Voorbijgan gers die een zeehond aantreffen kunnen het beste uit de buurt van het dier blijven en de politie of gemeente waarschuwen. Nadat bekend is waar de zee hond ligt, is de gemeente ver plicht een EHBZ-er op de hoogte te brengen van locatie. De EHBZ- er, in het geval van Zeeland is dat Jaap van der Hiele, neemt pols hoogte op de vindplaats en be kijkt of het dier nog in leven is. Dode dieren die pas gestorven zijn, worden naar de diepvries in net 6 weken, na een verbazingwekkende televisie-uitzending. Haar volledig verhaal vindt u op... GOES - Kinderen inspireren hun ouders tot het maken van de mooiste foto’s. En het zijn juist die mooie kinderfoto’s waar De Bevelander naar zoekt. Wie zijn mooiste foto opstuurt naar De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes, maakt niet alleen kans op een mooi plaatsje in de krant maar ook op een waardebon van 35 euro. Vanaf volgende week verschijnt KEUKENS BADKAMERS Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur •me en Goes tijdens de vorige internationale seigië. foto G. van damme Boomkwekerij De Jongste Tholen Tichelaarsweg 4 Tel. 06 512 512 49 MAKELAAR van Rijkswaterstaat op Neeltje Jans gebracht om vandaar uit gekoeld naar Pieterburen te wo/ den vervoerd. De nog levende dieren worden onderzocht door de reeds inge schakelde dierenarts. Hij is de persoon die de afweging maakt of het dier een reële overlevingskans heeft. Is dit het geval dan wordt het beestje over gebracht naar het opvangcen trum Pieterburen of naar de zeehondencrèche het Belgische Blankenberge. De kans dat het dier het virus echter overleefd is minimaal. maken dat hij Zeeuws is of dat hij bijvoorbeeld vanuit België is ko men drijven,” aldus Van der Hiele. Directe gevaren voor de volksgezondheid zijn niet aange toond. Honden zijn echter wel vatbaar voor PDV. Niet gevaccineerde honden kunnen besmet worden met het virus. Het afweersysteem van dé dode zeehond is ernstig aangetast, zo dat andere ziektekiemen de kans krijgen zich in het lichaam van het kadaver te nestelen. Deze bacteriën kunnen wel gevaarlijk zijn voor de mens. Zeehonden crèche Pieterburen raadt men- T 0113 214291 M 06 10730321 info@uitvaartinzeeland.nl www.uitvaartinzeeland.nl 1)1 D wordt weinig rekening met ons gehouden wordt in de maat schappij. Tegelijkertijd weet ik dat ik niet altijd van de buiten wereld kan verlangen dat ze be grip voor ons hebben. Toch hoeft het niet eens ver te gaan. Ge woon even nadenken waar je je fiets neerzet bijvoorbeeld.” Voorbeelden van misstanden heeft Johan genoeg. „Hoeveel wil Het morbillivirus, zoals het virus ook wordt genoemd, tast het afweersysteem van de dieren aan. De weerstand van de zee hond neemt af, waardoor het beestje vatbaar wordt voor aller lei infecties. PDV is familie van de virussen die mazelen, runder pest en de hondenziekte veroor zaken. Net als een griepvirus wordt ook dit virus verspreidt via de lucht. Aangezien zee honden op zandbanken dicht op elkaar liggen, besmetten ze el kaar snel. Dat de gevolgen ern stig kunnen zijn, bleek wel na de uitbraak van hetzelfde virus nu veertien jaar geleden. Deze golf zorgde voor een slachting onder de zeehonden. Ruim de helft van de zeehonden, zo’n achttien duizend, is toen doodgegaan. De verwachting is dat ook nu ongeveer de helft van de totale populatie de ziekte niet zal over leven. In de Zeeuwse wateren le ven naar schatting 170 zeehon den. Op dit moment zijn er der tig dode zeehonden op de stran den in Zeeland aangespoeld. Jaap van der Hiele, vrijwilliger bij Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ), denkt dat er zeker nog vijftig zullen vol gen. Hij vreest niet dat dit het einde betekent voor zeehonden in deze provin cie, terwijl wetenschappers van het opvangcentrum Ecomare op Texel dat aantal beschouwd als 'niet levensvatbaar’. „Ze vinden hier blijkbaar een gunstig leefkli maat, dus de populatie zal weer wel aanwassen,” aldus Van der Hiele. eens in de twee maanden de pa gina Superkids, waarop bedrij ven die iets met kinderen te ma ken hebben zich presenteren. Lezers kunnen de mooiste of ori gineelste foto’s van hun eigen Superkid insturen. De inzender van de foto die gekozen wordt om op het hart van de pagina te staan wint de waardebon, die in te wisselen is bij de deelnemende zaken. je er horen? Van die automobilis ten die toeterend bij een oversteekplaats staan, als je over steekt. Of fietsers die je stok op zij duwen als je aangeeft dat je over gaat steken. Ouders die hun kroost op de stoep leren fietsen en ik loop er nietsvermoedend tegenaan. En het wordt alleen maar erger. Daarom houden we de dag van de witte stok op dinsdag 15 ok tober. Een soort van actiedag waarop we in verschil lende Zeeuwse gemeenten aan dacht vragen voor blinden en slechtzienden en mensen ook de mogelijkheid bieden om als een blinde proberen over te steken.” Ondanks zijn beperkingen is Johan alles behalve zielig. Hij doet zijn boodschappen zelf en heeft een scala aan trucs voor handen. „Hagelslag bijvoor- GOES - De kindergroep en tienergroep van volksdansvereniging Vodago doet zondag 6 oktober mee aan een doe- en speldag in het Belgische Izegem. Ze zijn uitgenodigd door de Volkskunst- groep De Boose, die vorig jaar april gast was in Goes. Deze trip past in het uitwisselingsprogramma dat de provincie Zeeland met Oost- en West-Vlaanderen onderhoudt. Johan Dingemanse doet zijn boodschappen zelf. Het personeel Is altijd bereid om een handje te helpen. FOTO ELLEN DE DREU beeld: puur tikkelt en melk klinkt doffer. Of de zak van doritos-chips, die is als enige niet glad. En de sla saus die ik wil, zit in een zes hoekige fles. Toch levert het wel eens verrassingen op.Mijn part ner is altijd nieuwsgierig wat ik nu weer meebreng.” Een compli ment verdient volgens Johan het merk Sanex die in braille op de flacon douche- schuim het woord ‘press’ (drukken) heeft staan. Johan blijft vechten voor zijn zelfstandigheid. Met aanpassin gen kan hij zijn grootste hobby, muziek kan Johan nog doen dankzij zijn spraakcomputer. Meters Ip’s liggen klaar om op cd gezet te worden. „Maar echt ac cepteren zal ik het nooit”, besluit hij. (Olga Martin verklaart...) Hoe ik 19 kilo ben afgevallen, terwijl 'WN' ik bleef eten wat ik lekker vind... vjtq H AAGCONIFEREN ‘Leylandii’ 1.80-2.00m ZÖf "sF jk i xi j AGI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1