Streeknieuws Nieuw pizza shoarma afhaalrestaurant tiet weten waard Mosselparty in Grote Kerk L Eigen site voor kinderopvang Emotioneel Nieuwe zvu-cursussen lichaams- werk imkerij zoekt grootste appel F r Zonnebloem werft leden Religie 6< CDyscick 10 juWlcumnommcR II Q Optiek Op visite voc-familie H. 1 Eijserni^W Optiek voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 beveland van dag tot dag pagina 7 Woensdag 18 september 2002 Zien of gezien worden? 4 1 8 2 6 5 7 3 2 3 5 6 7 1 8 Ml 4 4 t Pl I7"7PI L GOES/KAPELLE - De plaatselijke afdeling Goes van de Nationale Vereniging de Zonnebloem houdt in de week van 23 t/m 27 september een omvangrijke ledenwerfactie in de gemeenten Goes en Kapelle. De vereniging is vooral op zoek naar nieuwe geldschie ters en jonge vrijwilligers. KAPELLE - Sinds kort is in Kapelle aan de Biezelingsestraat een nieuw afhaalrestaurant geves tigd met de gemakkelijk te onthouden naam Pizzeria Shoarma Kapelle. Pizza’s, shoarma schotels en spare ribs zijn er volop te krijgen. De eigenaar, Hifzi Donmez, is al een bekende in het vak want in Middelburg runt hij sinds drie jaar het goedlopende afhaalrestauant Natanya. - NnuuRwezec, de etherische wetao, plek® UT DE OUDH® HOG VEEL ME® De bril als signaal van je persoonlijkheid. Niet alleen een handig ding om de glazen op z’n plaats te houden. Maar een duidelijke statement over wie je bent. En wat je wilt zien. 4 - - voor 21 en 22 september 2002 HUISARTSEN: 4 GOES - Junior Kamer De Bevelanden houdt 19 septem ber weer de jaarlijkse Mosselparty. De service club is trots op het succes van de Mosselparty, dit jaar voor de derde keer te houden. Religie Mystiek postbus 70 4430 AB ’s Gravenpolder w.siepman@relimyst.nl www.relimyst.nl ■’t? (advertentie) FOTO ANTON DINGEMANSE Pizzeria Shoarma Kapelle Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 1 t/m 20? insect oude munt sleepnet fier woonplaats bid (Latijn) wild rund muzieknoot werpkoord karig hoge berg zuigbuisje kansbriefje duinvallei honingbij www.puzzelland.com 4 (advertentie) - DAGBOa Wl GEN MffiCM' KE DOOR tel.M 'de ziet is v<xn naruRe Retirjiecis' GOES - De ZVU (Zeeuwse Volksuniversiteit) begin weer met een groot aantal cursussen in Goes en omgeving. Er zijn cursussen in de talen Engels, Frans, Spaans en Italiaans alsook goudsme den en hatha yoga. Behalve op diverse locaties in Goes worden ook cursussen gegeven in Heinkenszand, Kapelle en keramiek- handvormen. Voor informatie: 0118-634800. De Zonnebloemvrijwilligers van de afdeling Goes houden zich voornamelijk bezig met het regelmatig bezoeken van zieken en gehandicapten. Het verkrijgen voor relaties van de sponsorende bedrijven. Om het exclusieve karakter te on derstrepen wordt gewerkt met een vaste, beperkte groep van zeven sponsoren: DRV Ac countants en Belastingadviseurs, Fortis Bank, Mercedes Van Oeveren- Vervaet, Chrysler Jeep Hop Goes, De Koebel, Zeeland’s Roem en Meijling Sarneel Notarissen. De Mosselparty is ook bedoeld om geld in te zamelen voor een gaat daarbij vooral om mensen die vanwege hun ziekte of han dicap de deur bijna niet meer uitkomen en veel behoefte hebben aan sociaal contact. besloten en openbare activitei ten gehouden. Zowel kinderen als leidsters krijgen deze week speciale aandacht. Zo is er vandaag (woensdag 18 september) een BSO-meedoemiddag waarbij kinderen van de omliggende basisscholen in Wissenkerke, Lewedorp en Kapelle zijn uit genodigd tussen 14 en 16 uur. Maar liefst zeventig kinderen hadden zich hiervoor aange- woon komen proeven. Bestel lingen worden met de brommer thuisbezorgd en dat gebeurt gratis in Kapelle Biezelinge goed doel binnen de regio. Voor de Junior Kamer is het ge bruikelijk om opbrengsten van evenementen daaraan ten goede te laten komen. Dit jaar wordt de Grote Kerk in Goes de ontvanger van de cheque, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de restauratie en het onderhoud. Voorzitter van de Stichting Mosselparty Juniorkamer de Bevelanden, G.J. Sarneel, vindt dit een prima keuze: ,,Wij zijn zelf enthousiaste gebruikers van de kerk gedurende dit eve nement. De kerk is een prach tig gebouw en een unieke locatie voor de Mosselparty. Dus willen we een substantiële bijdrage leveren”. vanaf tien euro en daarbuiten vanaf vijftien euro. En voor die genen die geen pizza of shoarma lusten, hebben we ook straal vliegtuig gewoon broodjes of frites met een hamburger.” Het telefoon nummer van Pizzeria Shoarma Kapelle is 0113-34757. woensdag 2 oktober bekend ge maakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 4 september luidt: bekvechten en stokebrand. H.J. Minnaar uit Heinkenszand won door het inzenden van de goede oplos sing twee vrijkaarten voor bio scoop Cine City in Vlissingen. persoonlijk vnw. proel- opname DINSDAG Gemeentehuis Kruiningen, ver gadering van de raad van de ge meente Reimerswaal, 19.30 u. HEINKENSZAND - Sinds deze week heeft Kinderopvang De Bevelanden een eigen website, die is te bezoeken onder het adres www.kinderopvang-de- bevelanden.nl. Die werd deze dagen officieel in gebruik ge nomen. Dat paste in de lande lijke Week van de Kinderop vang die nog tot zaterdag 21 september wordt gehouden. In de kindercentra en peuter speelzalen worden nog allerlei WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Sportpunt Zee land Goes, senioren wandel- morgen, 9.30 u. Wilhelmina- huis Wilhelminadorp, kinder kleding en speelgoedbeurs, 13.30 u. GOES - Greet Vlaming start maandag 23 september met de cursus Emotioneel Lichaams- werk in het gebouw van basis school De Tweern. Het programma leert de deel nemers bewuster te worden van wat ze voelen en dat ook te uiten. De cursus bestaat uit tien avonden van 19.30 uur tot 22 uur. Belangstellenden kunnen voor meer informatie of opgave contact opnemen met (0113-J613 462. I In dit themanummer over de achtbare en onzichtbare schatten van Moeder Aarde zijn onder andere de vagende onderwerpen te vinden; rw -w «KVK - Het GRAF 1® Srthur - Wel of wet m Sistomw? MET DG NATU1R MIDDELBURG - Het Zeeuws Archief in Middelburg is om getoverd tot de woning van een rijke VOC-bewindhebber. De tentoonstelling ‘Wonen in weelde' neemt bezoekers mee terug in de tijd. Het monu mentale stadspaleis is met meubelen en andere voorwer pen uit de achttiende eeuw in gericht tot echte stijlkamers. Onder begeleiding van een gids kunnen bezoekers van dinsdag tot en met zaterdag ‘s middags de pracht en praal bekijken. Tot kort voor het be gin van de rondleiding kan er worden ingeschreven bij de receptiebalie van het Zeeuws Archief. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling ver schijnt een boek met de gelij knamige titel ‘Wonen in weelde, drie generaties VOC- bewindhebbers in Middel burg. De expositie duurt tot en met zaterdag 2 november. GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme in Grijpskerke heeft fruit plukkers gevraagd mee te doen aan de verkiezing van Zeelands grootste appel. Er doen verhalen de ronde - meldt de imkerij - dat er wel eens appels van een pond worden geplukt. En: iedereen kan meedoen, hobbyisten en beroepstelers. De eigenaar van de grootste appel krijgt honderd euro. Het initiatief past in het kader van de Apple Days die op de imkerij worden gehouden van 24 tot en met 26 oktober. De ingeleverde appels worden allemaal ten toongesteld. twintig minuten bereid wor den. De Middelburgse vestiging is bekend om haar stuntdagen, zoals dinsdag pizzadag, wan neer alle pizza’s vijf euro kosten en van woensdag spare ribdag want dan zijn de spare-ribs acht euro. In Kapelle krijg je bij een bestelling van vier pizza’s er een gratis en bij bestellingen boven dertig euro geeft Pizzeria Shoarma Kapelle er gul een fles wijn gratis bij. Pizzeria Shoarma Kapelle be zorgt in de hele regio rondom Kapelle, inclusief Hansweert, Yerseke en Goes. „Je kunt er natuurlijk van alles over vertellen”, zegt Donmez. „Maar de mensen moeten ge- schelle trompel loofboom rivier monding schoeisel suikerpalm droom beeld „We wisten dat er plaats was voor business-to-business evenement met een redelijk exclusief karakter. Voor de Mosselparty moet men uitge nodigd worden door een van de zeven sponsoren. De grote opkomst en vele po sitieve reacties bewezen dat zakelijk Zeeland behoefte heeft aan dit initiatief”, vertelt penningmeester D.J. van de Plasse, Stichting Mosselparty Juniorkamer de Bevelanden. Een entreekaart is alleen te Stuur uw oplossing vöör don derdag 26 september naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van meld. Vrijdag zijn alle peuter speelzalen en kinderccentra gesloten. Die dag gaan de leid sters naar Hotel Goes voor een studiedag. De thema’s luiden ‘Creativiteit ‘De toekomst van de Kinderopvang’ en ‘Groei en Bloei’. De dag is ‘Me vrouw Helderdag’ genoemd, naar een personage uit het boek ‘Pluk van de Petteflet’van Annie M.G. Schmidt. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman. dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d.Werff wordt waargenomen door: dr. Joosse, van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-252114. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken enThijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur door dr. J.J.H.G. Schmeitz, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-216405. Van zaterdag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lens- hoeklaan 10, Kloetinge. tel. 0113-231805. Spreekuur voor spoedgevallen van lO.OOtot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen kamp wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fprtrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. L. Breukers, Lange Geer 21 Hansweert, tel. 381344. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. S.S. Mulder, Vinkenissestraat 2, Rilland, tel. 551343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113-341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg, Zwartelé en Van der Tempel wordt waargenomen door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. J.M.E. Adriaansen, Thorbeckelaan 3, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Matty Stroo en Ineke van Zutphen, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bel len: 0118-414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en drW. Verboom wordt waargenomen door: B.J. Boer, tel. 0113-313050. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stok man wordt waargenomen door: dr. P Stokman, ‘s-Gravenpolderse- weg39, Goes, tel. 0113-213419 en M. van Anrooy, tel. 06-51794982. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. lidwoord vogel stieren vechter ZONDAG Kerk Ellewoutsdijk, oecumeni sche bijeenkosmt, 14.30 u. Bin nenstad Goes, autovrije dag met diverse activiteiten zoals skeelertocht, wandeltocht, kin derspelen, kunstmarkt en fiets tocht, vanaf 12 u. VRIJDAG Dorpshuis ‘s-Gravenpolder, Vier Linden Damtoernooi, 19 u. Nicky Noe Fashion Yerseke, open herfstdagen met doorlo pende show, vanaf 14 u. Ge bouw Scouting Heinkenszand, kinderkledingbeurs, 9 u. Via het regelmatig huisbezoek hoopt de Zonnebloem te voor komen dat zij vereenzamen en in een sociaal isolement belan den. Ook heeft de afdeling jaarlijks diverse ontspannings- activiteiten op het programma staan, zoals middagen en uit stapjes, waaronder de bekende dagboottocht. Voor meer informatie over het Zonnebloemwerk in Goes en Kapelle kan contact worden opgenomen met mevrouw E. Priem, telefoon 0113 - 342 770. WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Bergweg 88 Goes, bijeenkomst Women’s Aglow, 9.30 u. Gebouw Scouting Heinkenszand, kinderkleding beurs, 9.30 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderbingo, 14 u. Zorgcentrum Ter Weel Krabbendijke, jaarmarkt, 11 u. De Meiboom Krabbendijke, bingo voor senioren, 14 u. Dorpshuis Waarde, ouderen middag, 14.30 u. Waarom een zaak in Kapelle ge opend? „Er was hier nog geen shoarma afhaalrestaurant en ik dacht dat deze regio er wel een kon gebruiken”, meent Donmez. Met drie personeels leden bemant hij de Kapelse vestiging, die dagelijks geopend is van twee uur ‘s middags tot tien uur ‘s avonds, behalve op maandag. Dat sluitingstijdstip verandert in de nabije toekomst nog wel naar een later tijdstip, want de papieren voor een horecavergunning liggen al klaar. Verder is het pand gron dig aangepakt, de modernste apparatuur staat de pizza bakkers ter beschikking. Zo kan een bestelling van tien pizza’s in DONDERDAG Stadhuis Goes, gemeente raadsvergadering, 19.30 u. Par keerplaats Nieuwe Rijksweg ‘s- Heer Hendriks-kinderen, groepsfietstocht voor senioren, 13.30 u. ’TerValcke Goes, koor Zanglust, lOu.’Wijkgebouw De Spinne Goes, seniorenbingo, 14 u. Gebouw Scouting Heinkenszand, kinderkleding beurs, 9 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanje- straat Goes, trimgroep, eenvou dige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 u. Achter Protestantse Kerk Lewedorp, snuffelmarkt, 8.30 u. Bijen stand Plataanweg 12 Ovezande, demonstratie korfvlechten, 10- 12 u., rondleiding door de bijen- tuin, 11.30 u. Nicky Noe Fashion Yerseke, open herfstda gen met doorlopende show, vanaf 13.30 u. Schore, Schoorse Herfstmarkt met on der andere braderie, rommel markt, kindervrijmarkt, demon stratie en optredens, 10 u. Ge bouw Scouting Heinkenszand, kinderkledingbeurs, 10 u. Dorpshuis Borssele, muzikale barbecue, 20 u. Gebouw Natuurmonumenten Zwaakse Weel Kwadendamme, fietstocht naar Gent, 100 kilometer, 9 u. Het Sas Wilheminadorp, Zeilregatta Het Sas 2002, 11.30 u. Keizersdijk Goes, Zeeuwse Boekenmarkt, 8 u. Japans bordspel F’ kleding stuk bloem gedenk penning F rechts- partij projectte- plaatje huls v.e. patroon F ondeskun- dige nu en dan jong schaap Gelezen in De Bevelander, Faam, Ons Eiland en Het Zeeuws-Vlaams advertentieblad: De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B.V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 12.00 uur l- WA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7