lusten er wel pap van w Venice heet ons muzikaal welkom Lekker, lekker... Puzzelland Brabantse Nance: zangeres, miss en presentatrice in één persoon zuivel: we Webwetensw@ rdigheden Het weer 11 8 9 10 4 1 1 4 8 9 10 11 In de sterren... Muziek en meer few'-.,. 1 1 3 2 2 3 5 6 7 jL ■r ■■SSL r Murgh Tikka oftewel kipspiesjes geen probleem voor liefhebbers. Anneke Kaiser Ton ten Hove s JP38O Televisie was toen nog onontgon- Willem Gunneman Nance reikte in het bijzijn van haar manager, de Amsterdamse zanger Dario, het nieuwe album uit aan zanger Peter Douglas. Fo to: Eva Posthuma. doek; 3. soort leer, sluier; 4. Duits persbureau; 5. gekheid, song; 6. nauwgezet; 7. steun, kleine gemeente; 8. maand; 9. uitgelezen gezelschap, zuig- buisje; 10. ontkenning, troef kaart, en meer andere; 11klap per, heerser. Venice is behalve een geliefd strandstadje in California ook de familieband van Kipp, Pat, Mark en Michael Lennon. Twee broers en hun neven, ge zegend met mooi bij elkaar passende zangstemmen. Als Venice al in staat is de wereld te veroveren, dan begint de triomftocht hier. Het dank woord op hun nieuwe cd ’Wel come to the rest of your life’ wemelt van Nederlandse na men. Jan Douwe Kroeske haalde Ve nice een paar jaar geleden in zijn tv-programma '2 meter sessies'. De opnamen in Kroeske's Studio Harderwijk en de opnamen ge maakt in Los Angeles (met Da- Nance als rondemiss, presenta trice of zangeres. „Het kan alle maal en juist dat is wat het leuk maakt”, vertelt Nance in de kan tine van het Trosgebouw. „Ik ben gewoon iemand die moeilijk stil kan zitten en wil zo veel mo gelijk dingen doen.” vid Crosby en Jackson Browne) vulden een gewild 'unplugged' album. Tijdens de tournees die de vier Lennons vervolgens maakten, lagen de Lage Landen aan hun voeten. Venice past in het rijtje Westcoast- rock: Eagles, Poco, CSN&Y. Kipp en Michael zorgen voor de teksten, Pat en Mark voor de muziek. Op het podium en in de studio we ten de vier zich geflankeerd door prima muzikanten, die hun sporen verdiend hebben bij collega's als Carole King en Corrs. De productie van het nieuwe album was in handen van veteraan Terry Manning. De Lennons reisden ervoor naar diens studio op de Bahama's. De vier van Venice komen uit een ar- Toeval lijkt het centrale woord in Nance haar jonge leven. „Ik ben geboren in het Noord-Bra- bantse Asten. Aan mijn ouders, heel gewone Brabanders, heb ik mijn nuchterheid te danken. Dat is, denk ik, mijn kracht. Een must ook, wil je overleven in dit vak. Wat ook een rol speelt is dat het eigenlijk allemaal onverwacht op mijn pad kwam.” Vier jaar jong was ze, toen ze haar opwachting maakte in een voor stelling van de balletschool. „La ter ben ik overgestapt naar een popballet en droomde ik heimelijk van een carrière als zangeres. Ik was natuurlijk niet de enige. Toch heb ik achteraf gezien het nodige geluk gehad.” Biologische zuivel wordt voor een steeds bredere doelgroep interessant. De biologische consument is bewust bezig met z'n gezondheid en vindt het belangrijk dat de productie van zuivel biologisch verant woord plaatsvindt. tistieke familie die al generaties lang in showbizz actief is. Familie- en gezinswaarden staan hoog in het vaandel. De titelsong werd geschreven naar aanleiding van een zogeheten 'in terventie', een bijeenkomst van fa milie en vrienden, waarbij een door drugs en drank afglijdende geliefde ervan doordrongen wordt dat hij of zij maar beter een eind aan zijn ver slaving kan maken. Het zijn teksten die er (soms iets te nadrukkelijk) toe doen op melodie tjes die beklijven. nen terrein voor Nance. „Driejaar geleden werd ik benaderd voor Rappatongo. Ik vond het gewel dig om te doen. De Amsterdamse zanger Dario begeleidt mij sinds- „Het moment dat Dario mij vroeg om aan Peter het eerste nieuwe al bum uit te reiken, heb ik dan ook niet lang hoeven nadenken. Peter Douglas is een entertainer van het zuiverste water. Het klikt tussen ons en dat is belangrijk. Zeker in televisieland, waar je je iedere dag opnieuw voor meer dan hon derd procent moet geven. Televi sie is hard, maar geweldig om te doen. Ieder dag weer.” VERTICAAL: 1Baat geven, iedere dag terug komend; 2. groet, liefkozing, RAM Thuis: men weet je op je waarde te schatten, ook al ben je niet direct een hoog vlieger. Liefde: een verzoenend ge baar breekt je hart. Geld: op het vinkentouw blijven zitten. Gezondheid: last van spie ren. SCHORPIOEN Thuis: je bent een kei in het onschadelijk maken van te genstanders door hun argu menten van tafel te vegen. Liefde: je reageert erg ge voelig, maar daar is ook alle reden voor. Geld: niet beleggen. Gezondheid: je slaapt slecht. TWEELINGEN Thuis: je krijgt deze week heel wat te verduren, bereid je maar voor op het ergste. Liefde: je zoekt tederheid, maar je wordt geconfron teerd met pure lust. Geld: geen riskante beleg gingen doen. Gezondheid: stijve nek. STIER Thuis: je kunt een familielid uit de sores helpen. Doe dat ook. Liefde: je hebt een bewaker nodig, anders laat je je zo maar meeslepen. Geld: geen probleem. Gezondheid: beetje stress. LEEUW Thuis: je gedraagt je fat soenlijk en dat heeft soms nadelen, maar soms ook voordelen. Liefde: geniet van alles wat je krijgen kunt, ook al zijn het soms maar wat 'gestolen uurtjes'. Geld: kijk eens naar je pen sioen. Gezondheid: normaal. VISSEN Thuis: toon ruggengraat, dat sleept je door een vervelen de kwestie. Liefde: je bent op het mo ment gevoelig voor elke flirt, maar pas daar nou mee op! Geld: je hoeft toch niet altijd het duurste te nemen? Gezondheid: fit. WEEGSCHAAL: Thuis: in een lastige situatie zie je toch nog een uitweg. Liefde: je hebt die afwisse ling nodig, om opgewonden te blijven. Geld: let er eens wat meer op. Gezondheid: fit. WATERMAN Thuis: je trapt niet in een af leidingsmanoeuvre. Liefde: je moet proberen al les niet zo zwart-wit te zien, al is dat op dit moment nog erg lastig. Geld: je hebt de situatie goed ingeschat. Gezondheid: goede conditie. Ze vertelt over haar lokale 'door braak': „Ik was veertien toen ik met een liedje van Whitney Hous ton een modeshow mocht openen in het dorp. Het publiek vond het prachtig. Een jaar later werd ik in de plaatselijke discotheek echt ontdekt en gevraagd voor Twenty 4 Seven. Het bleek een schot in de roos. Op mijn twintigste had ik met Twente 4 Seven al miljoenen platen verkocht. We waren goed voor vele gouden en platina pla ten.” 0e groent koe F MAAGD Thuis: je plan kan wel door gaan, maar dat vereist veel tactiek. Liefde: daar moet je even wat meer tijd voor nemen. Geld: uitgaven beperken. Gezondheid: gaat. Ingrediënten: 400 ml hangop (hangop is uitgelekte yoghurt, ge bruik een groot koffiefilter om de yoghurt in uit te laten lekken.) 1,5 theelepel knoflook, theelepel geplette gember, twee theele pels chilipasta, 1,5 eetlepel olijfolie, twee theelepels citroensap, een theelepel garam masala (te koop bij de genoemde toko), een draadje saffraan en 600 gram kipfilets. KREEFT Thuis: je onvermoeibare in zet werpt vruchten af. Liefde: uitkijken, je partner reageert momenteel erg ge voelig. Geld: een goed advies op volgen. Gezondheid: uitstekend. STEENBOK Thuis: je gaat te snel, je fa milie kan je niet bijhouden. Liefde: een vertrouwelijke mededeling schreeuwt om publiciteit, maar houd het toch voor je. Geld: te vrijgevig. Gezondheid: goed. dien op het zakelijke vlak. Hij is eveneens manager van zanger Pe ter Douglas. (Deze kreeg eind ja- ren tachtig bekendheid dankzij zijn imitatie van Frank Sinatra in de Soundmixshow, red.)” „Ik ben een workaholic”, lacht Nance. De sympathieke presentatrice die met succes het dagelijkse televisiespelletje Lingo presenteert, is overdui delijk in haar element. „Er is geen dag dat ik met tegenzin naar de studio of een optreden rijdt. Televisie is mijn lust en mijn leven. Hetzelfde geldt voor de optredens in het land”, vertelt Nance tegen de Weekkrant Extra. limited; 9. het aanwezig zijn el ders tijdens een misdrijf, mijt; 10. bitter vocht, lof, rivier in Duitsland; 11drug, aardappel. Op de regenachtige dinsdag 10 september werd een fraaie serie afgesloten. In geheel Oost-Ne- derland is de temperatuur vanaf 11 augustus tot en met 9 septem ber dagelijks tot boven de 20 graden opgelopen. Een mooie score. Tijdens die dinsdag pas seerde een frontensysteem, dat de scheidingslijn vormde tussen de warme continentale lucht, waarin we ons wekenlang had den bevonden en koelere oce- aanlucht. Nou ja, passeren deed het front niet echt. Het bleef liggen boven Noordoost Nederland en keerde de nacht erop op z’n schreden te rug. Het front had trouwens vol gens de verwachting al enkele dagen eerder moeten overko men, maar het trok, niet de eer ste keer in de voorbije maanden, een lange neus naar alle weer mensen. Uw regionale weerman incluis. Nog steeds wil een 'doorgaande westcirculatie' niet op gang komen en dat betekent dat nog steeds fronten met hun regengebieden gemakkelijk 'zomaar' tot stilstand kunnen ko men. Een hardnekkig patroon dat nu al maanden aanhoudt. Je kunt zeggen van de LPF watje wilt, maar de partij zorgt in elk geval voor de nodige opschudding in de vaderlandse politiek. En dan moet het echte politiek bedrijven nog beginnen. Immers, de kersverse kamerleden zitten nog in de 'snuffelfase'. Dat de LPF een nog jonge beweging is, blijkt ook op het internet. De afkor ting 'LPF' intikken levert bij elke zoekmachine wel iets anders op. Eenvoudigweg 'www.lpf.nl' intikken is trouwens geen optie. Je komt dan terecht bij Lekkere Pomo Films. Maar dat had de lief hebber al ontdekt. De zoekmachines dus. Via Google kom je als eerste terecht bij de 'League for Programming Freedom'. Dit is een organisatie die strijdt tegen software patenten. Niks over Pim bij deze LPF. De Libertarian Party of Florida, tweede zoekresultaat, staat eveneens bekend onder de afkorting LPF. Pas als vijfde zoekresultaat geeft Google de Lijst Pim Fortuyn. Via Askjeeves.com krijg je wel de Lijst Pim Fortuyn als eerste voorgeschoteld. Wel lachen trou wens dat je als zesde, zevende en achtste zoekresultaat de sites van respectievelijk CDA, PvdA en Christenunie aangeboden krijgen. De LPF heeft democratie dus inderdaad hoog in haar vaandel staan. Bij Altavista maakt het nogal uit of je .com of.nl intikt. Via Alta- vista.nl kom je gelijk bij wijlen Pirn's vrienden terecht, via .com 'kom je wederom bij de eerdergenoemde League for Program ming Freedom terecht. Op zich trouwens best een aardige vert aling van Fortuyns doelstellingen in het Engels... Onze goede vriendin Ilse.nl toont als zoekresultaten eerst twee krantenberichten over de partij, waaronder één met de kop: 'LPF dumpt na morgen kandidaten'. Verderop pas een link naar de of ficiële site van de partij. Hoe staat die officiële site er trouwens bij? De site 'www.lijst-pimfortuyn.nl’ biedt van alles. Wel vreemd dat onder het kopje 'actueel' een 'Woord van Pim' te vin den is. De laatste keer dat Fortuyn iets zei, is toch al weer ruim vier maanden geleden. Niet echt actueel dus. Mensen met vragen over de partij of de site kunnen een mailtje sturen, maar je bent gewaarschuwd: men distantiëert zich van 'ultra links en ultra rechts, Het Vlaams blok en Filip Dewinter, de zogenaamde hu moristische Hitler-posters waarvoor Pim Fortuyn's foto is ge bruikt’, aldus de webmaster. Via http://lpf.shellux.net kom je te recht bij de zogeheten 'LPF Infosite'. Niet echt een up-to-date ding, want de sitebeheerder is op 2 juni gestopt met het brengen van nieuws. De peiling van de dag blijkt eveneens verouderd. De vraag luidt: 'Wat is uw mening over Mat Herben?'. De keuzemo gelijkheden zijn: 'Uitmuntend - Goed, maar mag wel iets duurde re pakken dragen - Goed, maar wel een beetje een grijze muis - Wel aardig, mag blijven - Matig - Slecht, moet per direct vertrek ken.' Herben heeft het laatste advies inmiddels ter harte genomen. Bereidingswijze: Vermeng alle ingrediënten met elkaar tot een mooie marinade en schep de in stukjes gesneden kip er door heen. Laat dat geheel drie uur in de koelkast marineren. Rijg de kipblokjes aan spiesjes (als u houten satépennen gebruikt, dan is het handig om die een tijd in water te laten staan. Dan branden ze bij het grillen niet aan). Bestrijk de spiezen met wat olie en roos ter ze onder een hete grill tot ze goudbruin zijn. Op de barbecue kan natuurlijk ook. Serveer de spiesen met uiringen, stukjes ci troen. Heel lekker er bij is het Indiase brood Naan. heel simpel te maken van 250 gram tarwebloem, 175 ml lauw water en wat zout. Kneed er een soepel deeg van en laat het een uur onder een vochtige theedoek staan. Vorm dan bolletjes van zo'n 50 gram en rol die uit tot dunne pannenkoekjes. Bak ze in een hete koekenpan in 1 tot 2 minuten (er komen blazen op) goudbruin. Heel lekker! Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van het biologische Bijna eenderde van de Nederlanders vindt dat biologische zuivel zich positief onderscheidt van re- zuivelmerk De groene koe van guliere zuivel, doordat het gezonder is en geen kunstmatige toevoegingen kent. Campina. Om een zuiver beeld te krijgen van het imago van BOOGSCHUTTER Thuis: je bent precies op het goede moment in topvorm. Liefde: zo? Op een avon tuurtje uit? Zou je dat nou wel doen? Geld: niet te slordig zijn. Gezondheid: meer bewegen. HORIZONTAAL: 1. Snaarinstrument, geul; 2. gravin van Holland, loot, pau- sennaam; 3. speen, enig in zijn soort; 4. Europeaan; 5. las, per soon; 6. particulier; 7. gevierde zangeres, in plaats van (afk.); 8. In India, waar koeien heilig verklaard zijn en rundvlees dus rede lijk taboe is, wordt zeer veel kip gegeten. En waarom ook niet. Kip. mits gescharreld hebbend in de vrijheid en bemind door de haan, smaakt heel goed. Dat doen ook deze kipspiesjes, alhoewel je er wel de gang voor naar de toko moet maken. biologische zuivel werden 1.342 Nederlanders ondervraagd. Bij na 40% van hen gebruikt wel eens biologische zuivel, waar van 14% wekelijks. De gemid delde gebruiker is tussen de 30 en 50 jaar jong. Uit een analyse van de feitelijke gebruiker (die eerder genoemde 40% dus) blijkt dat 50-plussers meer dan gemiddeld biologische zuivel ko pen. Zij leven reeds bewuster. Andere leeftijdsgroepen volgen die trend. Dat steeds meer Neder landers kiezen voor biologische zuivel blijkt ook uit gegevens van De groene koe. Dit submerk van Campinazette vorig jaar 10% meer af dan het jaar daarvoor. Jongeren scoren niet zo hoog waar het biologisch zuivelge- bruik betreft. Waren er nog meer relevante uit komsten? Zeker: de biologische zuivelgebruiker is gemiddeld op- geleid, gezondheidsbewust, maatschappelijk betrokken, mo dem, koopt kwaliteitsbewust en is goed op de hoogte van wat er in de wereld te koop is. Opval lend detail bij de gezonde levens stijl is dat de biologische gebrui ker vaker kiest voor yoghurt of fruit als ontbijt dan koffie of thee. Bijna eenderde (31%) van de Ne derlanders vindt dat biologische zuivel zich positief onderscheidt van reguliere zuivel, doordat het gezonder is en geen kunstmatige toevoegingen kent. Een lagere prioriteit wordt toegekend aan de kenmerken: milieuvriendelijk (23%), diervriendelijk (12,5%), puur natuur (12%), een betere smaak (6%). De hogere prijs is

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 20