varia Handelsgeest waart rond op monumentendag yoetbalprogramma «PAKKER 1WQ99 id I Districtsfinale driebanden klein a I 3 pagina 27 woensdag 11 september 2002 (advertenties) EVENT, FUN ENTERTAINMENT 88, De Glazen Kast, Verwerij- straat28 en de Kemel, Kinderdijk 84, die behoren ze tot het indus trieel erfgoed. Molen Buiten Ver wachting, Mortierplder, Nieuw en St. Joosland is geopend en men kan een bezoek brengen aan Historama en Zeeuws Mu seum in het Abdijcomplex. Reli gieuze monumenten die hun deuren openstellen zijn de Lu therse Kerk, Zuidsingel 60, Oost- kerk, Oostkerkplein, Doopsge zinde Kerk, Lange Noordstraat 62 en de abdij Reimerswaal De molens aan de Slagveldstraat 9 in Kruiningen en de Plasseweg in Waarde zijn geopend voor het publiek evenals de NH kerken. In Kruiningen mogen bezoekers de trappen van de toren op en in Yerseke wordt het orgel be speeld.. Ook het voormalig raadshuis aan het Kerkplein 1 in Yerseke kan worden bezocht. In Yerseke start om 13.00 en 15.00 uur onder begeleiding van een gids een rondwandeling naar de NH kerk en de oesterputten. Het archeologisch monument in de siertuin te Hansweert valt te be zichtigen. Kruiningen organi seert zaterdag voor de kerk een braderie.DeVW heeft een fiets route samengesteld. Deze is af te halen bij de VW in Yerseke, NH kerk in Waarde en NH kerk in Kruiningen Apollo '69 (‘s-Gravenpolder) Zaterdag: VCK 1 - Apollo 1 (15.00); Apollo 2 - VCK 2 (14.30); Apollo 3 -Yerseke 5 (14.30); Apollo Al - RCSA2 (11.15); Apollo Dl - Goes Dl (10.00): Apollo El - Heinkenszand El (10.00); Apollo F2 - Lewed. BoysF2 (10.00);Apollo F3 -Yerseke F4 (9.00). SPRINGKUSSENS ZESKAMPEN RODEOSTIER DISCO- KARAOKESHOWS www.vitaevent.nl TEL. 0118-635443/06-11355948 Kloetinge Zaterdag: Kozakken Boys - Kloetinge (14.30 uur); Kloetinge 3 - Arendskerke 2 (15.00 uur); Kloetinge 5 - Smerdiek 4 (15.00 uur); Kloetinge 6 - Krabbendijke 3 (15.00 uur); Kloetinge DA2 - Wemeldinge DA1 (12.45 uur); Kloetinge BI - Axel BI (12.45 uur); Kloetinge B2 - Heinkenszand BI (12.45 uur); KloetingeD3-Zierikzee D2 (10.00uur); Kloetinge D5 - Kapelle D2 (10.00 uur); Kloetinge E2 - Kruiningen El (09.00 uur); Kloetinge E4 - SSV’65 E2 (09.00 uur); Kloetinge E6 - Rillandia E2 (09.00 uur); Kloetinge Fl - SSV’65 F1 (09.00 uur); Kloetinge F2 - Krabbendijke F1 (09.00 uur); Kloetinge F4 - Arendskerke F2 (1115 uur)Kloetinge F5 - SSV’65 F3 1115 uur); Kloetinge F6 - Wolfaartsdijk F2 (11.15 uur); Yerseke M.Z.V.C 1 -Yerseke 1 (14.30);Yerseke2- Veere2 (14.30);Yerseke 3 - Krabbendijke 3 (12.45) ;Yerseke 4 - SSV 4 (14.30);Yerseke 6 - Apollo ’69 4 (12.45);Yerseke Al - Robur Al (12.15);Yerseke El - Wemeldinge El (9.30);Yerseke E2 - Nieuwdorp E2 (9.30); Yerseke Fl - Apollo’69 Fl (9.30); Yerseke F2 - Kloetinge F3 (9.30). Krabbendijke Zaterdag; Krabbendijke 1 - DSE 1 (14.30); Krabbendijke Dl - Rillandia Dl (10.00); Krabbendijke F2 - Luctór ’88 F2 (10.00). Robur (Goes) Zaterdag: Robur El - Arendskerke El (10.00); Robur Dl - SVD Dl (10.00); Robur Cl - Kapelle C2 (11.15); Robur Al - Spui Al (11.15): zondag: Dreischor 1 - Robur 1 (14.30); Robur 2 - Volharding 2 (12.30). OOST-SOUBURG - Bevelandse biljarters gaan vrijdag, zaterdag én zondag de strijd aan om het districtskampioenschap 3e klasse driebanden klein. Het kampioenschap wordt gehouden in sportzaal De Belt te Souburg. De aanvang is vrijdag om 19 uur en de finalewedstrijd wordt zondag rond 15.30 uur verwacht. De deelnemers zijn: 1. Cees Rooze van LBV (Lewedorp) met een moyenne van 0,398; 2. Marco Lobbezoo, ÜNDA (Krabbendijke) 0,386; 3. Jan Rentmeester, OBK fs-Heerenhoek) 0,375; 4. Paul Diepstraten, ‘t Raedthuys (Souburg) 0,360; 5. Rob Tupanwael, ReHaWe (Vlissingen) 0,338; 6. Jo Goris, ReHaWe (Souburg) 0,336; 7. Jaap van Stee, Scheldezicht (Wemeldinge) 0,320; 8. Jan Riemens, ALM (Goes) 0,311. Wedstrijdleider is de heer R Diepstraten. In tegenstelling tot eerdere berichten speelt Kloetinge zaterdag in Werkendam tegen Kozakken Boys. Deze voor Kloetinge niet onbekende club heeft een twaalftal nieuwe spelers bij de selec tie gevoegd en heeft weer aspiratie om voor het kampioenschap te gaan. Kloetinge heeft het altijd moeilijk in Werkendam tegen deze club. De mannen van Hiensch zullen daar de mouwen dienen op te stropen voor een goed resultaat. SSV ’65 opent de competitie met een thuiswedstrijd tegen Achilles Veen. Zondag speelt Goes op het Schenge tegen Breskens. G.O.E.S. Zaterdag: Vlissingen Al - Goes Al (14.30); Goes El - Colijnsplaatse Boys El (10.00);Goes Fl - Wolfaartsdijk F1 (10.00); zondag: Goes 1 - Breskens 1 (14.30); Goes 2 - Dosko 2 (12.00); Goes 3 - Patrijzen 3 (10.30). MOOI WEER europaIuin gen zijn: NH kerk aan het Oranje- plein te Oost Soubrug, Kerk Apostolische Zendinggemeente, Walstraat 23, Sint Jacobskerk aan de Oude Markt en NH kerk aan de Weverstraat te Ritthem. Veere De Gemeente Veere telt ongeveer 250 monumenten waarvan het merendeel is te vinden binnen de grenzen van het beschermde stadsgezicht. Maar ook daarbui ten zijn overblijfselen van de rijke geschiedenis terug te vin den. Zo treft men rond Oostkapelle enkele monumen tale buitenplaatsen en herinne ren de monumenten van Domi burg aan de negentiendeeeuwse grandeur van deze badplaats. De dorpen in het agrarisch midden gebied zijn rijk aan monumen- Calluna Prachtige heideplant, bloeit tot diep in het najaar. In diverse kleuren. terdag 14 september, ook ‘t kerkje van Ellesdiek in Ellewoutsdijk doet mee. Daar gaat het niet om het gebouw, maar om de taal die er wordt gesproken: Zeeuws, ‘t Kerkje van Ellesdiek is de enige culturele instelling met het Zeeuws als voertaal. Tijdens de monumentendag wordt een ge varieerd programma geboden, wat de bezoeker een indruk geeft van de activiteiten die er het hele jaar door worden uitgevoerd. Vanaf 9.30 uur is de kerk open en kan de schilderijententoonstel ling van Jo den Herder worden bekeken. Den Herder schilderde vele bekende plekjes en kerken van de dorpen op Walcheren en Zuid-Beveland. Uit zijn omvang rijke oeuvre is een selectie ge maakt onder de titel ‘Zetland uut de verve’. Om 11 en om 12 uur verzorgt Mooi Zeeland een klederdrachtpresentatie. Om 13 uur kan er naar hartelust gezongen worden, want dan is er een meezingprogramma zoals dat iedere eerste zondag van de maand wordt gehouden. Om 14 en 16 uur treedt Jan Gunter op met zijn poïtische liedjes in Zeeuws dialect. Gunter maakte vorig jaar zijn debuut en is sinds dien een graag geziene en ge hoorde gast op tal van bijeen komsten. Rond de klok van drie vertelt Rachel van de Vrede uit Yerseke - lid van de Vertelkring Midden-Zeeland - enkele verha len. Fort Ellewoutsdijk is de hele dag geopend. Tussen 10 en 16 uur zijn er informatiekraampjes, rondleidingen en bezoekers kun nen ‘s ochtends en ‘s middags een keer mee op excursie met de boswachter van Natuur monumenten naar het Zuidgors en de Inlagen. tale kerken, molens en boerde rijen. Om een goede indruk te krijgen zijn twee monumenten fietsroutes van elk ongeveer 40 kilometer samengesteld. Daarnaast worden een aantal activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd. Medewerkers van het Walchers Costuum tonen tussen 11 en 15 uur authentieke klederdracht op de buitenplaats Overduin te Oostkapelle en NH kerk te Grijpskerke. In bijna alle kerken worden orgelconcerten gegeven. Taize liederen, die zijn gebaseerd op eeuwenoude ge zangen, worden van 9.3Q tot 12.30 opgevoerd in de SOW kerk te Veere. Van 12.30 tot 15.30 tre den hier jonge muzikanten op. Bij de dorpskerk van Biggekerke vindt een tentoonstelling plaats van Beeld in Balans en de ama teur kunstschilderes Catrien van Sparretak. In de Odulphuskerk van Meliskerke is een tentoon stelling te zien van het dorp in oude tijden. Het Polderhuis Westkapelle heeft een kleine ex positie ingericht over de vis handel. Oude Brandweer- attributen zijn te zien in de Pro testantse kerk van Domburg en voor attributen die te maken hebben met rechtspreken en het uitvoeren van het vonnis moet men naar de Vierschaar (stad huis Veere). Aan de hand van oude foto’s heeft het museum De Schotse Huize Walcherse streek- drachten uit de periode 1880- 1930 gereconstrueerd. Het resul taat wordt getoond onder de ti tel Sweet Memory’s. Voorts is er een rondleiding door Huis Welgelegen aan de Oost- kapelseweg 4 in Serooskerke en kan men de tuinen bezichtigen van de monumenten aan het Dorpsplein 21 in Aagtekerke en W Monumenten uit de tijd van de Hanze, Verenigde Oost- Indische Compagnie en de West-lndische compagnie spelen een hoofdrol tijdens de zestiende monumentendag, die in het teken staat van de roem ruchte Hollandse Handelsgeest. Op 15 en 16 septem ber zullen pakhuizen, waaggebouwen, scheepswerven en koopmanshuizen hun deuren openen voor het pu bliek. Daarnaast zijn ook de reguliere monumenten zeker een bezoekje waard. Kloetinge Het publiek mag een kijkje ne men op de toren van de Geerteskerk aan het Geertseplein. Molen Kloetinge aan de Kapelseweg zal bij gun stige weer de wieken laten draaien. Door verkoop van am bachtelijk brood en bolussen hoopt men geld op te halen voor onderhoud van de molen. De kunst van het edelsmeden wordt gedemonstreerd aan de Jacht huisstraat 6. Kattendijke In Kattendijke is de Hervormde kerk aan de Dorpsstraat 53 geo pend. Daarnaast kan het publiek van 10 tot 17 uur een kijkje ne men bij Pottenbakkerij ‘De kattenbeker’ aan de Dorpsstraat 8-10 en de expositie naÓeve schilderijen en tuindecoraties bezoeken bij Galerie Illona Schmit aan de Dorpsstraat 23- 25. Kapelle Zaterdag: Kapelle 1- Tern. Boys 1(14.30); KLW 2 - Kapelle 2 (14.30); Kapelle 3 - Zaamslag 3 (14.30); Kapelle Al NOAD’67A1 (12.45); Kapelle BI - Schoondijke BI (12.45); Kapelle Cl - Goes Cl (11.15); Kapelle Dl-SC Gastel Dl (11.15); Kapelle E2 - SVD El (10.00); Kapelle F3 - Lewed. Boys F1 (10.00); Kapelle F4 - Wemeldinge F2 (10.00); Kapelle F5 - Kloetinge F7 (10.00). ‘s-Heer Arendskerke ‘s-Heer Arendskerke gaat ter ge legenheid van monumentendag terug in de tijd. De ouderwetse bakkerskar rijdt vanaf 9 uur weer door de straten om bolussen aan de man te brengen en ook de groenteboer gaat langs de deur. Winkeliers hebben hun etalages ingericht in oude stijl. Kramen met snoepgoed uit vroegere tij den, zoals toverballen, polkabrokken en kaneelstokken zijn te vinden in de Vermetstraat. Leden van klederdrachtgroep Mooi Zeeland bakken van 10.30 uur tot 12 uur Babbelaars. Kin deren mogen zich op het ge deelte van de Travalje tot aan de Oude Rijksweg vermaken met spelletjes als tollen, hoepelen, knikkeren, steltlopen en kaats ballen. Dit gedeelte van de Ver metstraat is afgesloten voor het verkeer. Een gids vertrekt om 11 en 14 uur bij het Arendshuis voor een wan deling langs de huizen aan de Vermetstraat en de Torenring, waar vroeger een winkel was ge vestigd. Wie liever de fiets pakt kan een routekaart ophalen bij de basisschool aan de Slotstraat of bij de Molen Nooitgedacht, die dit jaar ook weer te bezichtigen is. De tocht is 35 km en voert langs verschillende monumen ten naar de Oude Lakshaven in Biezelinge en terug. In tegenstel ling tot voorgaande jaren is de hervormde kerk aan de Toren ring gesloten in verband met de restauratie. Verder kan men terecht in de tuin bij de familie Hoogerland aan de Korte Achterweg waar work shops bloemdecoraties worden gegeven. Ook de wijngaard van de familie Roumen aan de Westhofsezandweg tussen num mer 11 en 13 is open voor pu bliek. Bij de familie Joosse aan de Landweg 17 wordt tussen 13 en 16 uur het handboogschieten beoefend. Bij Leen en Ineke de Kok aan de Spoorstraat 5 is een tentoonstelling aquarellen en trompe l’oeil te zien. Bovendien is er te bekijken hoe de oude meesterschilders erin slaagden grachtenpanden en koopmans huizen een voornaam uiterlijk te geven. Tom Lamper aan de Ver metstraat 31 geeft bij mooi weer' een demonstratie oude ets technieken (vanaf 13 uur). Bij Hoveniersbedrijf Allemekinders aan de Oude Rijskweg 97 wordt het werk getoond van een vijftal kunstenaars. ‘s-Heer Hendrikskinderen Brouwer Meubelrijtuigstof- feerderij heeft rondom het 15 ja rig bestaan tal van activiteiten georganiseerd. Bezoekers kun nen een kijkje nemen bij een ex positie van antieke rijtuigen, luxe interieurstoffen en tapijt. Er zijn demonstraties klassieke schildertechnieken zoals houten en marmeren door meester schilder W. Reijnhout uit Goes. Ook wordt het klassiek stoffeerwerk gedemonstreerd. De Brassband Excelsior zorgt van 10.30 tot 12uurvooreen vrolijke noot en ook is een optreden te zien van klederdrachtgroep ‘MooiZeeland’ (13.en 14.30 uur). Wie wil kan een gratis rondritje maken in een antiek rijtuig en alle bezoekers worden verwel komd met een kop koffie thee of een glas fris. De ingang is aan de Oude Rijskweg naast nummer 77.) Wolphaartsdijk In Wolphaartsdijk is Molen ‘De Hoop’ aan de Molendijk 25 te be zichtigen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Middelburg Middelburg is van oudsher een handelsstad. De Zeeuwse Kamer was na Amsterdam de belang rijkste afdeling van de VOC. Ver schillende panden uit die tijd zijn opengesteld Zeker de moeite van het bekijken waard is het Perrehuis met daarin het Zeeuws archief (Hofplein 8). Verder zijn het Koopmanspand Molstraat 13) en Baron Chass’e (Gortstraat 30) geopend. Spectaculair blijft natuurlijk het uitzicht van de 90 meter hoge Lange Jan.Voor belangstellenden zijn er gratis rondleidingen door het centrum Andere monumenten in Middel burg zijn De Kemel, Kinderdijk Goes In Goes zal stadsomroeper Cees Blaeke uit Sluis het programma onder de aandacht brengen van publiek. Dat begint al om 9 uur met een carillonconcert door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. Wie snel kennis wil maken met de monumenten uit dë binnenstad kan deelnemen aan de stadswandeling die elk half uur start bij Lunchtafel (van 10 tot 16 uur). De R.K. kerk is voor bezichtiging geopend evenals de Koorkerk waar de Open Orgeldag plaats vindt. Het Museum voor Zuid-en Noord Beverland is tot 16 toegan kelijk waarna het museum offici eel wordt gesloten voor de reno vatie. Andere monumenten die voor het publiek toegankelijk zijn: Villa Eigenhaard, Oostsingel 92, be zichtiging van hal, keuken en tuin. Pand aan de Grote Kade 2 (tussen 9 en 13 uur). Kelderbar van de Blaauwe steen 5. ‘Hulps Hoope’, J.A van der Goeskade 69. Molen ‘De Koornbloem’ aan Paardweg 6, serveert gratis pannenkoeken van de nieuwe tarweoogst. Karel V Stadshaven; rondleidingen op het hele uur met mogelijkheid tot lunch. Ver binding met passagiersbootje naar Houthaven. Op Ambachts- hoeve Hollandsche Hoeve vinden vanaf 10 uur demonstraties plaats van oude ambachten. Exposities zijn er aan de Vlas- markt 10 (edelsmeedkunst), bij Galerie van de Berge (heden daagse kunst, fotowerken en schilderijen) en Galerie Atelier De Kaai aan de Turfkade 7 heeft een tentoonstelling met als titel ei- gen-wijs. Bij schippersvereniging Hout haven zijn klassieke schepen te zien. Tevens mogelijkheid tot rondvaart op het hele uur over Goese meer (van 11 tot 16 uur) De klipper Avontuur ligt ter bezich tiging aan de houtkade. Stoomtrein Goes-Borsele aan de Stephensonweg 9 stelt het sein huis goederenloods en tractiegebouw open voor publiek. Tevens kan men een kijkje nemen bij de restauratie van een monu mentaal spoorrijtuig. Muzikale optredens zijn er in de Manhuistuin en in de muziektent aan de Grote Markt. Op de Keizersdijk, Dam, J.Valckestraat en Steenenbrug worden wedstrij - den ringsteken gehouden. SSV '65 (Goes) Zaterdag; SSV ’65 - Achilles Veen (14.30); Tern. Boys 3 - SSV 2 (14.30); SSV3 - DFS 2 (14.30); SSV’65 5 -VCK 5 (12.45); SSV Al-Aardenburg Al (11.15); SSVD1 -Tern. Boys Dl (11.15); SSVD2 -Yerseke D2 (10.00): SSV El - Kapelle El (10.00); SSV F2 - Hansw. Boys Fl (9.00). Vlissingen Het thema Koopmansgeest krijgt ruime aandacht tijdens een rondwandeling langs de Vlissinge monumenten. In ver schillende kerkgebouwen vin den muziekuitvoeringen plaats en leden van schietvereniging de Fles vuren antieke kanonnen af. Tentoonstelling worden gehou den in de watertoren aan de Vlissingsestraat 239 Oost- Souburg en de voormalige Willem III Kazerne aan de OranjestraatGeïnteresseerden in archeologie kunnen een kijkje nemen bij de Karolingische Ringburgwal aan de Karolingenbaan in Oost Souburg. Verder zijn het Beurs gebouw aan het Beursplein 11, het gemeentearchief aan de Hellabardierstraat 2, de gevangenpoorten aan de Boule vard De Ruyter la te bezichtigen. Wat betreft de oude verdedigingswerken van de stad kan men terecht bij de Bunkers, Oostelijke Bermweg/Ramme- kensweg in Ritthem en Fort Rammekens aan de Ramme- kensweg. Kerken die te bezichti- Poppendamseweg 13 in Meliskerke. Ook op de buiten plaatsen zeeduin en Overduin, Duinbeek en Berkebosch, en kasteel Westhove is het goed toe ven. Wie een wijds uitzicht pre fereert kan de trappen nemen van een van de vele torens die zijn opengesteld. De vuurtoren van Westkapelle, de kerktoren van Oostkapelle en de Grote kerk van Veere lenen zich hiervoor het beste omdat ze een open toren- krans hebben. Maar ook de kerk torens van Aagtekerke, Dom burg, Grijpskerke, Biggekerke en Meliskerke staan open voor het publiek. Ellewoutsdijk Niet alleen historische bouwwer ken zijn te bezichtigen op de open momumentendag op za- A',-y xwm WE 18 21$ Is s li. i i GOES, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND ff

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 27