BUSINESS LOOP 13 SEPTEMBER abab Business Loop voor de 7e keer Hoofdsponsor in Coese binnenstad abab Accountants Bergweg 4 Postbus 219 4460 AE Goes Telefoon 0113-213010 Fax 0113-250360 1 Radiateur kapot? auto, tractor enz. modeschoenen voor het Voor een goed assortiment in: Grote Markt 9 Goes Linnevtclutb Bepaal de juiste RICHTING MET HET BBC! Met Bison scoort u zeker! HÓ cAV’56 limit Top earn Bel Teunis' HET VLOEIBARE GEREEDSCHAP Techni-C-RU Computer Wilt u meer informatie? Bel dan 0113-213010 Buys Ballot College Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM EAFEC /1FL_ Woensdag 11 september 2002 DE BEVELANDER pagina 24 buitelaar-pouwer <9 www.techni-c-all.nl handdoeken overtreksets overgordijnen dekbedden vitrage slaapkamers Atletiekvereniging teams. Per categorie wordt er een klassement opgemaakt. Voor de klassering gelden de eerste drie deelnemers van een team. Bij ge mengde teams geldt dat er ook min stens één vrouw bij moet zijn. Om 19.00 uur, een half uur voor de start, zal Capital Sports de warming-up verzorgen. Om 19.30 uur zal dan het startschot klinken. Tijdens de loop zullen de deelnemers worden .aan- gemoedigd door de vele toeschou wers, die ook dit jaar weer aanwezig zullen zijn. weer op adem komen onder het ge not van sportdrank en een energie- bol van Bakker Boer uit Kloetinge. Deprijsuitreikingvolgtom21.30uur in een grote tent op de Grote Markt. Hierin wordt live-muziek gepresen teerd door de bekende muzikant entertainer en hardloper Cees Hoogesteger. Voordat de prijs uitreiking plaatsvindt kunnen de deelnemers en ook toeschouwers zich te goed doen aan een drankje van de Goese horeca. Tijdens de prijsuitreikingzijn er ereprijzen voor elke categorie en de winnaar zal de Capital Sports, Bakker Boer te Kloetinge en de Goese midden stand. Wij wensen u namens de wedstrijd- en trimcommissie van AV’56 en mede namens ABAB ac countants een goede en sportieve loop toe. gereikt door de directeur van ABAB accountants. De uitslagen van de Schildersbedrijf Paul Nieuwenhuijze, adviseur op de vestiging in Goes, benadrukt: Uiteraard bieden wij volledig advies met betrekking tot de wat er speelt en geïnteresseerd is in de branche, het bedrijf en de ondernemer als persoon. Alleen dan kan er kritisch gead viseerd worden en dat is waar een ondernemer behoefte aan heeft. Onze advisering aan onze cliën ten behelst het samen met hen aan de slag gaan om kansen en bedreigingen in de juiste ver houding te brengen, te bekijken hoe de groei gestimuleerd kan worden, adviseren over fiscale mogelijkheden, subsidies en met welke juridische plichten er rekening gehouden moet wor den". Ook heeft ABAB Accountants een aantal specialisaties waar door ABAB voor ondernemers kan inspelen op de meest uit eenlopende zaken. Paul Nieu wenhuijze verduidelijkt: „Voor specifieke zaken heeft ABAB Ac countants haar eigen advies groepen op gebied van subsi dies, internationaal advies, me- dia-tion, ruimtelijke ordening milieu en automatiserings advies. Onze adviseurs schakelen de specialisten van genoemde adviestakken in als dat nodig is. Zo kan ABAB Accountants het aantal instanties waarmee een ondernemer steeds weer om de tafel moet, beperken en kunnen belangrijke beslissingen snel ge nomen worden. Want elke ondernemer zoekt een adviseur met een praktische inslag, zodat hij zich helemaal kan richten op wat voor hem het grootste belang is: zijn bedrijf!” Lange Vorststraat 31-33 Goes tel.: (0113) 215564 (gesloten op maandagmorgen) van 7.00 tot 24.00 bereikbaar tel. 0113-316520 INSTAL1 E-TBCHNIEK Goes Het bedrijf met tijd en aandacht voor mens en machine De loop Er wordt gelopen op een parkoers van 1900 meter door de Goese bin nenstad, dat 4 keer moet worden afgelegd. Dit loopt vanaf de Markt, langs de Opril, over de Grote Kade en het St jacobsstraatje naar de Oostwal. Vervolgensgaat het over de Stenen Brug en door de Ganzepoortstraat en de Kerkstraat weer naar de Markt. Elders in deze krant is een kaartje van het parkoers te vinden. Een team bestaat uit vier deelne mers. Er zijn 3 categorieën; een ca tegorie voor mannenteams, voor vrouwenteams en voor gemengde Voor de zevende keer organiseert atletiekvereniging AV’56 in samenwerking met accountantsbureau ABAB de business loop door de Goese binnenstad. Na het suc ces van vorig jaar, waaraan een record aantal teams deelnam, wordt ook dit jaar weer een groot aantal deel nemers verwacht. inschrijving. Bij na-inschrijving is dat 28 euro. Voor trimlopers be draagt het inschrijfgeld 3.50 euro inclusief herininnering en 2.50 euro zonder. Zij kunnen alleen inschrij ven ter plaatse. Verwacht wordt van de teams dat zij zich onderscheiden in hun eigen tenue. Voorinschrijven is mogelijk tot uiterlijk 6 september via bijsluiting van cheques of giro bij het inschrijfformulier of het overma ken op bankrek.no. 12.85.10.226 t.n.v. WTC AV’56 - A.V'56 - Kattendijke. Na-inschrijven kan tot 45 minuten voor de start in de tent op de markt. Kleed- en douchegelegenheid is er bij de gymzaal aan de Reigersbergstraat 3. Die gaat tijdens de loop op slot De startnummers kunnen door één van de teamleden worden opgehaald tussen 18.00 en 19.00 uur bij het se cretariaat dat gevestigd is in Café Flora aan de Grote Markt. Het num mer dient duidelijk op de borst te worden gedragen. ABAB Accountants, de hoofdsponsor van de ABAB Businessloop is u ongetwijfeld bekend: een interdisci plinair accountantskantoor dat complete adviezen ver leent op het gebied-van accountancy, consultancy, lo nen en fiscaal-juridisch gebied. ABAB Accountants, één van de grotere accountantskantoren in Nederland, heeft zo’n 1.000 duizend medewerkers, verspreid over 30 vestigingen in Zuid-Nederland. Op de ABAB-vesti- ging in Goes, sinds medio 2001 gevestigd in het impo sante kantoorpand He de France aan de ‘s-Heer Hendrikskinderendijk, zijn 20 medewerkers werkzaam abab business Trophy worden uit- die zowel agrarische als MKB-cliënten van specifiek gereikt door de directeur van ABAB atjv jes oorzien om op optimale wijze in te spelen op de loop zullen na de prijsuitreiking be bedrijfsvoering en alle financiële, fiscale en juridische schikbaar zijn. zaken die hierbij om de hoek komen kijken. Sponsors Deze loop wordt mogelijk gemaakt door de steun van hoofdsponsor ABAB accountants te Goes. Ook is er de steun van medesponsors boekhouding van het bedrijf: de cijfers moeten tenslotte in orde zijn. Maar wat voor een ondernemer zeker van belang is, is dat hij een adviseur heeft met een brede kennis van zaken die pro-actief handelt. Een adviseur die weet ra H O 0 www.limitfotografie.nl Vrijdagavond 13 september zal een groot aantal teams met sportieve werknemers zich weer gaan inspan nen. De start van deze loop is om 19.30 uur op de Grote Markt. Vorig jaar deden aan de loop een record aantal van 56 teams mee. Gehoopt wordt om dat aantal dit jaar we derom te overtreffen. Behalve de teams van bedrijven is er ook de mo gelijkheid voor trimlopers om mee te doen aan deze loop. Zij komen in de ploegenuitslag echter niet voor. Wel is er voor iedere deelnemer een herinnering. Inschrijven Een groot aantal bedrijven in de Zeeuwse regio is inmiddels bena derd door middel van een folder waarmee zij zich kunnen inschrij ven voor deze loop. Per bedrijf mo gen meerdere teams worden inge schreven. Het inschrijfgeld per team bedraagt 23t euro bij voor- /ZfnKl <1 V><\ 1?!<1 f ketelvervanging verwarming loodgieterswerk CV sanitair Prijzen Bij de finish kunnen de deelnemers 1 4L Het uitgeslapen alternatief Schilders met zorg voor kleur en kwaliteit FOTOGRAFIE OCTROOIWEG 1 4387 PJ VLISSINGEN TEL (0118)413611 FAX (0118) 430064 Aanleg - Reparatie - Onderhoud Gebr. Spijkerstraat 2 - 4462 GJ Goes Tel.: 0113-250260 VERBURG hele gezin ^^Iieuwe markten, nieuwe producten, uitbreiden, ovememen, fuseren, plannen genoeg. Logisch, want als ondernemer houdt u van uw vak. Toch kan het in al uw enthousiasme geen kwaad dat er iemand de vinger aan de financiële pols houdt. ABAB accountants signaleert tijdig wanneer kansen om kunnen slaan in bedreigingen Uiteindelijk gaat het u immers om de knikkers. Voor meer informatie: bel (013) 583 55 55 of e-mail: info@abab.nl of kijk op: www.abab.nl. 238 314

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 24