EVENEMENTEN f4 X Politiek Café Goes Manhuistuinconcerten in Goes Hendrikskinderen Autovrije Dag op 22 september 2002 Open Monumentendag bruist van de activiteiten Cursus houtbewerking van Technika 10 De afdeling burgerzaken is woensdagmiddag 25 september gesloten Ontwikkeling bouwplannen in Noordhoek en de Goese dorpen Praatavond ‘s-Heer XS-o Woensdag 11 September 2002 pagina 10 DE BEVELANDER OPENBARE KENNISGEVINGEN Laatste kans om collectie Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te zien GEMEENTE GOES Skeelertocht Wandeltocht Poelboswandeling Streetsoccer toernooi Uitmarkt Manhuistuinconcert INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES d. Overzicht Burgerlijke Stand van 28-08-2002 t/m 05-09-2002 r 12 en 13 september. Podium ‘t beest. 20.30 uur. Filmvoorstelling:This is Spinal Tap I3 september. Goes. 19.30 uur.ABAB Businessloop AV '56 13 t/m 15 september. Zeelandhallen.Antiekbeurs I4 september. Heel de gemeente, 10.00-17.00 uur. Open Monumentendag 14 september. Goes, startplaats Sportpunt Zeeland. Fruitwandeltocht. Inli: 216879 I4 september. Molenplein. 09.00-16.00 uur,Vlooienmarkt I4 en (5 september, Zeelandhallen, PC Discount 15 september. Podium't Beest, 20.30 uur. Filmvoorstelling:Almost Famous Bezichtiging historische foto's. Brochure verkrijgbaar in het Stadskantoor. Evenementen in Goes ook op internet: http://www.goespromotie.nl. I4 september. Sportveld MeestoofwegWilhelminadorp. Rommelmarkt/ fancyfair/ braderie door muziekvereniging De Echo I5 september. Manhuistuin, 12.30-13.30 uur. Concert door: Muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand.Tot eind september Diverse panden binnenstad Goes Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 02-09 t/m 06-09-2002 Wat gebeurt er? Op zondag 22 september 2002 vindt in Nederland, en in andere Europese landen, de autovrije dag plaats. Veel gemeenten sluiten die dag straten af voor het autoverkeer of vragen om de auto vrijwillig te la ten staan. In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorlees- uurtje op woensdagmiddag. 14 september. Recreatiegebied De Piet. 11 00-22.00 uur. Multicultureel feest: Dance Intelligence Meldingen Wet Milieubeheer (art.8.40) Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toe passing worden van het genoemde besluit, de volgende meldingen zijn ontvan gen: Besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer: - SAAVan Deijk Assurantiën, Vlasmarkt 2-4 te Goes, voor het van toepassing worden van het Besluit op een assurantie- en hypotheekadvieskantoor; - Belastingdienst/Centrum voor Fac. Dienstverlening, Stationsplein 2I te Goes, in verband met het veranderen van een kantoor (o.a. uitbreiding met een airco); - ZLTO, Cereshof 4 te Goes in verband met het van toepassing worden op een reeds bestaand kantoorgebouw; Besluit Woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer: - Groepspraktijk voor fysiotherapie “De Clavers”, Brouwersgang I te Goes, voor een gebouw wat gebruikt wordt voor groepstherapie; - Dierenartsenpraktijk Mosselman, Verboom en Boer, 's-Heer Hendrikskinderendijk 99 te Goes voor het van toepassing worden op een reeds bestaande dierenartsenpraktijk. Besluit Detail- en ambachtsbedrijven milieubeheer: -Vishandel CeesVerspuy, Kreukelmarkt I0 te Goes voor het oprichten en in werking brengen van een detailhandel in vis en visproducten; - Kwantum, Marconistraat 16 te Goes voor een detailhandel tb.v. de woning inrichting Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer: - Stichting't Blokhuis, Deltastraat 2 te Kattendijke, voor een verenigingsgebouw, annex dorpshuis. Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: -Van Oeveren-Vervaet BV Albert Plesmanweg 2 te Goes voor het veranderen van een garagebedrijf voor personen- en bedrijfswagens. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling milieu, tel. 249718. EVENEMENTEN IN GOES VAN I2 t/m I8 september 2002 telt 60 leden. Het concert duurt van I2.30 tot I3.3O uur. De toe gang is gratis. De ingang van de Manhuistuin be vindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat I I (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. Oude Rijksweg 77b in‘s-Heer Hendrikskinderen Ruisdaelstraat 32 in Goes Laan der Verenigde Naties 62 in Goes Jasmijnstraat 5 in Goes Fluitekruidstraat te Goes Geboren: 9-08-2002 Lemmens,Joost; 0I-09-2002 Micic.Ana Nicol; 03-09-2002 de Zeeuw, Niels; 03-09-2002 Truong. Fiona Ngoc Thien Kim; 03-09-2002 de Gijsel, Merijn Jan. 03-09-2002 Janse, Harald George en Nooy.Anna; 05-09-2002 de Frel, Frank en Weststrate, Erica. Overleden: 28-08-2002 van Iren, Jacobus; 30-08-2002 Snoep, Adriana; 0I -09-2002 von Meyenfeldt, Mathilde Leontine Elisabeth. I es I den I berk 3 berken 4 elzen, I0 veldesdoorn, 9 eiken en 5 wilgen i.v.m. nieuwbouw appartementen Het Museum voor Zuid- en Noord- Beveland sluit op zaterdag 14 augus tus om 16.00 uur officieel de deu ren. Het gebouw aan de Singelstraat 13 in Goes zal een grondige restau ratie en herinrichting ondergaan. In 2004 wordt het vernieuwde museum Data: 3, 10, 17, 31 oktober en 7, I4, 2I, 28 november Locatie: wijkcentrum “Jan Ligthart”, Bergweg 12 te Goes-Oost Deelname:er is nog plaats voor zes meisjes van lOjaar Kosten:€ 1,40 per keer (natuurlijk betaal je voor de gehele cursus ook al ben je een keer ziek) etc. Waarom alleen voor meisjes? Veel meisjes denken dat techniek alleen voor jongens interessant en belangrijk is. Ze lopen er dan ook meestal met een boog om heen. Dat is heel be grijpelijk. Klussen in een schuurtje, helpen met een technisch karwei tje in huis, een hok voor een ko nijn timmeren of spelen met tech nisch speelgoed Thuis en buitenshuis doen meisjes met techniek veel minder prakti sche ervaring op dan jongens. En met hoeveel technische vrouwen kunnen meisjes zich identificeren? Technika I0 laat meisjes ontdekken of ze handig zijn en inzicht hebben, of ze het spannend vinden, of be paalde technische onderwerpen hen aanspreken en of ze het belangrijk vinden om meer van techniek te weten. De begeleiding van Technika I0 is in handen van vrouwen. Hier door zien de meisjes direct dat vrouwen net zo goed met techniek kunnen omgaan als mannen. Afdeling Communicatie Tel.:(OH3) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Beleidsregels voor verplaatste en vervangende weekmarkten Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend, dat zij bij besluit van 4 september 2002, nummer 2002/51 11op grond van de Marktverordening Goes, beleidsregels hebben vastgesteld met betrek king tot de toewijzing van standplaatsen op en de opstelling en indeling van verplaatste en vervangende weekmarkten. De beleidsregels hebben betrekking op het instellen van een waarborgsom voor het reserveren van een standplaats op verplaatste en vervangende weekmarkten en week markten met een zeer geringe bezetting. Het besluit treedt in werking op 12 september 2002. Het besluit is opgenomen in het Register van algemeen verbindende voor schriften onder volgnummer 301Dit register ligt ter inzage bij de afde ling communicatie. Oostsingel 2,4461 KC Goes. Informatie over de markt verordening kan worden verkregen op de afdeling bestuurszaken, tele foon 249612. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/ m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09 00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (OH3) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Voor nadere informatie of om je aan te melden kun je terecht bij Hetty Scheiuit van SMWO welzijn (coördinatieTechnika 10 Goes), tel. 237087. Wat is Technika 10? Technika 10 is een technische club voor meisjes van 10 t/m 12 jaar. Ze leren bij deze club dat techniek heel leuk kan zijn voor meisjes. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag met electriciteit, metaal, houtbewerking, constructie beweging, metselen. a. b. Zaterdag 14 september is de landelijke Open Monumenten dag, waaraan ook de ge meente Goes deelneemt. Monumenten van de handel staan deze dag centraal.Vele panden zijn voor bezichtiging geopend. Daarnaast organise ren verenigingen en organisa ties allerlei leuke activiteiten, zoals in ‘s-Heer Arendskerke. ‘s-Heer Arendskerke biedt op Open Monumentendag tal van activiteiten die aansluiten bij het thema van dit jaar: de handel.Vanaf 09.00 uur rijdt er onder meer een bakker op een ouderwetse bakkerskar door het dorp en verkoopt bolussen, Marinus Lokerse komt met groente en fruit langs de deur, etalages zijn ingericht in oude stijl en vanaf 12.00 uur staat een friteskraam aan deTorenring. De Vermetstraat is van 14.00-16.00 af- Technika 10 Goes gaat opnieuw van start met een cursus hout bewerking op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op maandag 16 september a.s. om 17.00 uur vindt er in Café Baarends aan de Voorstad 17 in Goes weer een nieuw Politiek Café plaats. Het on derwerp dat er behandeld wordt, is momenteel politiek actueel in Goes, want het gaat over het fietsbeleid in Goes. En dan niet alleen fietsroutes, maar ook de veiligheid en het on derhoud daarvan en het stallen van fietsen in en rond de binnenstad. De discussie wordt weer geleid door de heer Wolter Koster. In de gemeente Goes zijn er nog forse wensen voor veilige fietsroutes, zoals een fietspad langs de Krukweg, een fietspad naar het bedrijven terrein de Poel vanaf de rotonde aan de van Hertumweg, het omvormen ‘van deWesterstraat en Nieuwstraat tot een fietsstraat, verbetering van de fietsinfrastructuur bij het zwem bad, een goede fietsverbinding met Kattendijke en het fietspad bij Kwistenburg. De aanleg van de laat ste twee is echter afhankelijk van de medewerking van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Ook de situatie op een aantal kruis punten is hard aan verbetering toe. Enkele voorbeelden daarvan zijn het kruispunt Beukenstraat/’s-Graven- polderseweg bij De Schakel.de over steek van Overzuid naar het Oost- molenpark op de ‘s-Gravenpolder- straatweg en de situatie bij de West- havendijk en het Geldeloozepad waar het verkeer naar en van de milieu- straat en sportpark Het Schenge voor veel bewegingen en vaak gevaar lijke situaties zorgt. Daarnaast be staan er op het gebied van het on- Noordhoek II Het ziet er naar uit dat met het pro ject Noordhoek II pds in 2005 wordt begonnen. Het project is in de loop der jaren herhaaldelijk vooruitgescho ven om een betere afstemming met de bouwstromen van Ouverture en Aria te verkrijgen. De huidige woningbouwplanning geeft aan dat er per jaar ongeveer 30 woningen wor den gebouwd (van 2005 tot 2010). De Goese dorpen De laatste particuliere kavels in Wolphaartsdijk (plan Molenzicht) zijn verkocht, evenals de woningen die door een projectontwikkelaar op de markt zijn gebracht. Hiermee is het voorlopig gedaan met nieuwbouw in dit dorp. Het volgende dorp waar de gemeente kavels aan particulieren uit gaat geven isWilhelminadorp.Het betreft hier het plan'De Schanse' (zuidelijke'punt' aan de Westhavendijk). In totaal worden hier gefaseerd 25 woningen gebouwd. Daarvan zullen I I kavels worden uit geven aan particulieren (4 in 2002,2 in 2003 en nog eens 5 in 2004). De ove rige 14 woningen worden ontwikkeld door De Schanse b.v. uitVlissingen. De weer geopend. De laatste kans om de collectie van het streekmuseum te bewonderen is zaterdag 14 augus tus (Open Monumentendag) tot 16.00 uur. Het museum is de rest van de week nog geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag 15 september geeft Muziekvereniging “Euterpe” uit Heinkenszand een concert in de Manhuistuin in Goes. Dit orkest bestaat dit jaar I 10 jaar en komt uit in de afdeling Uitmuntendheid fanfare. Tijdens het concert wisselen de fanfare en de slagwerkgroep elkaar af en worden er enkele nummers gezamenlijk gespeeld. De vereniging Tijdens de Autovrije Dag zijn er tal van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, sport, spel en recreatie. Wethouder Dorith van Ewijk geeft om 12.00 uur op de Grote Markt het startschot voor de skeelertoertocht. De volgende activiteiten vinden op deze dag plaats: Er is een parcours uitgezet vanuit Goes richting Kapelle, Vlakebrug, Wemeldinge, Kattendijke en over de autovrije Kattendijkse Dijk te rug naar Goes. De start van de peletonstocht is om 12.00 uur op de Grote Markt. Na 12.00 uur kan er gestart worden bij Sportpunt Zeeland. De kosten bedragen o 2,50 per deelnemer. De tocht wordt georganiseerd in samenwer king met Ijsclub Haamstede-Burgh. Fietstocht Eveneens richting Kapelle, Wemeldinge en Kattendijke gaat de fietspuzzeltocht. Natuurlijk wordt er ook gefietst over de autovrije Kattendijkse dijk om er nogeens op te wijzen dat hier toch echt een fietspad moet komen. Start op de Grote Markt, vanaf 12.00 uur. Houdt u meer van wandelen dan van skeeleren en fietsen? En wilt u eens genieten van het prachtige uitzicht op de Kattendijkse dijk zonder op het verkeer te moeten letten? Dat kan op de Autovrije Dag! Er is een wandeltocht uitge zet via Kloetinge naar Kattendijke en terug naar Goes. Start vanaf 12.00 uur op de Grote Markt. Waterschap Zeeuwse Eilanden Al verschillende keren is de auto vrije Kattendijkse dijk genoemd. Dat is mogelijk omdat de weg- beheerder het Waterschap Zeeuwse Eilanden ook dit jaar weer meewerkt aan de autovrije dag. Ze is daarmeë het enige water schap in Nederland die actief mee doet. Het IVN en Staatsbosbeheer orga niseren in het Poelbos bij ‘s-Heer Hendrikskinderen een natuur wandeling. De horeca rondom de autovrije Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openings tijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen. 02-09 Heernisseweg 57 het bouwen van een dakkapel 06-09 Beestenmarkt 10 het verbouwen en uitbreiden van de woning 06-09 Dr.W Dreeslaan 7 het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 06-09 Indira Gandhilaan 38 het uitbreiden van de woonkamer 06-09 Nieuwstraat 72 het verbouwen van de zijgevel 06-09 Oostmolenweg 47 het bouwen van een berging 06-09 v.d.Spiegelstraat 2 het plaatsen van twee dry-coolers 06-09 Kreekslagweg 8 het uitbreiden van de woning 06-09 Annie M.G. Schmidtlaan 12 het bouwen van een tuinhuis verwachting is dat de gemeente rond september 2002 de eerste 4 kavels zal verkopen. Overeenkomstig de volg orde op de wachtlijst. Door archeologische vondsten is het uitbreidingsproject in ‘s-Heer Arendskerke helaas weer terug bij af. Er wordt op dit moment gesproken over een nieuwe locatie. Voor Kattendijke (Striephoekstraat) en ‘s-Heer Hendrikskinderen (Oost,"ach- ter” de J. van Beierenstraat) zijn de nieuwbouwlocaties bekend. Ook hier heeft de gemeente met projectontwik kelaars van doen (respectievelijk Faasse Faasse uit Goes en Fraanje uit Lewedorp)Aan deze uitbreidingsplan nen wordt gewerkt. Er zullen in Kattendijke maximaal 10 grond gebonden woningen gebouwd worden van 2003 tot en met 2007 (2 wonin gen per jaar). Hiervan zal de gemeente 2 kavels volgens de wachtlijst aanbie den in 2007. In ‘s-Heer Hendrikskinderen is het de bedoeling dat er totaal 29 woningen worden ge realiseerd. De gemeente zal hiervan 6 kavels uitgeven verdeeld over 2006, 2008 en 2009. Ook deze uitgifte ver loopt aan de hand van de wachtlijst Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt be kend dat zij kapvergunning(en) heeft verleend voor de volgende bo men: Gehuwd: 29- 08-2002 Rosel, Mark en van Rossen, Cornelia Catharina; 30- 08-2002 de Kaart, Ramon en Marceels, Mieke jan Alma; 30-08-2002 Harinck, Gerardus Mattheus en Tramper, Johanna Josina; 30-08-2002 Roose, Anthony Jan en Kreulen, Manuela Johanna; derhoud van fietsroutes ook nog een flink aantal wensen zoals een betere asfaltering of bestrating van sommige routes of een betere verlichting. Ook behoeft het veilig kunnen stallen van fietsen in en rond de binnenstad grote verbetering. De huidige accom modaties aan o.a. de Grote Markt, Stenen Brug, Oostwal en Kreukelmarkt kunnen het aanbod van fietsen veelal niet aan dus moet er dringend capaciteit bijkomen.Van de zijde der gemeente wordt onder meer gedacht aan uitbreiding van de huidige accommodaties, soms ten koste van het parkeren door auto’s, of de aanleg van nieuwe stallingen, bijvoorbeeld aan de Singelstraat en de Kreukelmarkt, dat ook weer ten koste van autoparkeerplaatsen zou moeten gaan. De commissie Grondgebied heeft in zijn vergadering van 26 augustus j.l. uit de veelheid van projecten prioriteiten aangebracht voor de realisatie daarvan. Ook al omdat de gemeenteraad bij de be handeling van de jaarrekening 2001 heeft besloten 500.000,extra uit te trekken voor de realisering en ver betering van het fietsbeleid. Op dat laatste heeft ook de Nederlandse Fietsersbond, na een onderzoek in 2001, aangedrongen. Het is echter voor de politiek verantwoordelijken in de gemeente goed om te horen wat de mening vanuit de bevolking is. Daarom is iedereen op 16 septem ber a.s. van 17.00 tot 18.00 uur van harte welkom in Café Baarends om over dit onderwerp zijn of haar me ning te geven. Aansluitend krijgt u de gelegenheid algemene vragen te stellen.Vragen kunt u voor 16 september indie nen bij de afdeling communicatie, telefoon 249871 of per e-mail m.van.berkum@goes.nl. Met alge mene vragen bedoelen we vragen die voor meerdere personen van belang zijn. Met persoonlijke vra gen kunt u het hele jaar terecht op het stadskantoor, tel. 249600 of bij uw communicatiemedewerker (tel. 249871). Een andere mogelijkheid Is dat u op de avond zelf uw vraag invult op een formulier. Hierop kunt u op korte termijn reactie ontvan gen. Wij hopen dat de belangstelling voor de praatavond groot zal zijn en zien u graag op 16 september. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling com municatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. Burgemeester en wethouders van Goes Op maandag 16 september 2002 vanaf 19.30 uur is er een gemeen telijke praatavond voor de inwo ners van‘s-Heer Hendrikskinderen. De praatavond wordt gehouden in het Heer Hendrikhuis, Te Werf- straat 18 in ‘s-Heer Hendrikskinderen. Tijdens deze avond wil de gemeente met de in woners praten over actuele zaken die spelen in het dorp. Op de agenda staan de volgende onder werpen. *J.O.R Nieuwbouw Speelvoorzieningen Knip 254/WCT Situatie Velluweweg Diverse onderwerpen en Damplein Koepoort, Stoofplein blijven bereikbaar. Waarom? In Nederland rijden meer dan zes miljoen auto’s. Als we niks verande ren zijn dat er over vijftien jaar zo’n negen miljoen.Terwijl nu al veel men sen klagen over lawaai, ruimtegebrek en uitlaatgassen. Steeds meer men sen maken zich zorgen over verkeer songelukken en het milieu. Op een autovrije dag kunnen we genieten van een schone, rustige en veilige omge ving. Doet u mee? Meedoen is heel simpel. Laat uw auto op 22 september gewoon een dagje staan en maak bijvoorbeeld gebruik van het openbaar vervoer. Op die manier geeft u fietsers, voetgangers, skaters en spelende kinderen de ruimte. En laat ook de rest van het jaar de auto eens wat vaker staan. Want door minder of zelfs helemaal geen auto te rijden, lossen we veel van de problemen op. Fantastisch dat u meedoet! Goes doet mee Goes doet voor de derde opeenvol gende keer mee aan de Europese Autovrije Dag. Ze is daarmee nog steeds de enige Zeeuwse gemeente die actief deelneemt aan deze dag. Op zondag 22 september is de Goese binnenstad afgesloten voor autoverkeer vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur. De afzettingen worden geplaatst op de Nieuwstraat. direct ten zuiden van het Stoofplein, op de Dam, direct ten noorden van het Damplein en op de Zusterstraat, di rect ten westen van de Wijngaard straat. De Singelstraat blijft bereik baar tot 12.00 uur voor degenen, die voor kerkbezoek echt op de auto zijn aangewezen. De parkeerterreinen gesloten voor alle verkeer. In de straat staat een ijskar en worden er babbelaars gebakken door leden van klederdrachtgroep Mooi Zeeland. Op straat mogen kinderen spelen zoals het vroeger gebeurde: tollen, hoepelen, knikkeren, steltlopen, hin kelen, touwtje springen, kaatsballen en sjóelen.Verder staan er in de straat kramen waar ouderwets snoep zo als toverballen, polkabrokken en kaneelstokken wordt verkocht. Kortom, in ‘s-Heer Arendskerke, maar ook in de stad Goes en de an dere plaatsen van de gemeente Goes is dit jaar weer van alles te beleven tijdens dezestiende Open Monumentendag. De folder met het programma is af gelopen weekend in de gemeente verspreidt. Hierin is een klein foutje geslopen: De kerktoren in Kloetinge is niet te beklimmen. 02-09 Prins Bernhardstraat 64 het verbouwen van de woning 03-09 De Graaffstraat 89 het uitbreiden van de woning 03-09 Nieuwe Rijksweg 2d het bouwen van een entree-overkapping 03-09 Oosthavendijk.105 het plaatsen van een kozijn in de zijgevel 04-09 Anthony Edenlaan 10 het bouwen van een erker en tuinhuisje 04-09 Arendstraat 19 het aanbouwen van twee slaapkamers 04-09 Ridderstraat 22 het slopen van een garage 04-09 Verrijn Stuartweg 14a het bouwen van een loods 05-09 M.A. de Ruijterlaan 2 het bouwen van een stadskantoor Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 10 september 2002 kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou ders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schrif telijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur gemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bouwen en wonen, bureau bou wen, tel. 249709. Afsluiting Grote kade en Bierkade in verband met restauratie kademuren Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 3 september 2002 beslo ten de volgende verkeersmaatregelen te treffen voor de restauratie werkzaamheden aan de kademuren: 1de Grote Kade vanaf de zijde van Oostsingel gesloten te verklaren voor alle verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers; 2. de Koningstraat gesloten te verklaren vanaf het punt 30 meter ten noorden van de kruising Koningstraat/Bierkade/Gnote Kade; 3. de geslotenverklaring van de Magdalenastraat in de richting van de Opril Grote Markt naar de Beestenmarkt op te heffen; 4. de geslotenverklaring van de‘s-Heer Hendrikskinderenstraat enTurfkade in de richting van de Ossenhoofdstraat naar de Bierkade op te heffen; 5. door het plaatsen van hekken aan de zijde van de Keizerstraat/Turfkade de Bierkade af te sluiten voor doorgaand verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers. De afsluiting van de Grote Kade geldt voor de periode van 15 september 2002 tot en met 15 april 2003 of zoveel korter als mogelijk of langer als nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de kademuren. De maatregelen onder punt 2 tot en met 5 gelden voor de periode van 15 september 2002 tot en met 20 januari 2003 of zoveel korter als mpgelijk of langer als nodig is in verband met de restauratiewerkzaamheden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een ter mijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge richt; de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter in zage. Grote Markt doet mee met een streetsoccer toernooi. Daarmee wordt een andere invulling van de Grote Markt gegeven dan parkeren. Kinderspelen Rondom de Grote Markt organi seert Jongerenwerk diverse kinder spelen. Ook is er een kleedjes- rommelmarkt en een springkussen. Kunstmarkt De ondernemers op de Vlasmarkt wedijveren voor een snelle her inrichting van dit intieme marktje in Goes. Geen auto’s, maar kunst en cultuur. Zondagmiddag 22 sep tember gaat dit gebeuren. De Vlas markt wordt omgetoverd tot kunstmarkt. Daarvoor zorgt de kunstenaars-groep En-Passant met circa tien kunstenaars van verschil lende pluimage. Ook de aan deVlas markt gevestigde Bevelandse Kunstuitleen, edelsmid Mare de Regt en Galerie van den Berge zijn die zondagmiddag geopend. In Ga lerie Van den Berge exposeren Marcel Berlanger uit België met‘Les petites histoire de la Peinture’en Iska Jeke uit Duitsland met ‘Instructions for happiness'. Podium ‘t Beest participeert in de Autovrije Dag met een speciale festivaldag ten behoeve van een nieuwe oefenruimte. De volgende bands en artiesten hebben hun me dewerking toegezegd: X-Proof, Zork, Rob Rieser, Flavour, United Forces, Edwin Theenaart, Puk en Eat Roadkill. Op de auto vrije Beestenmarkt wordt een ter ras opgebouwd. Aanvang: 14.00 uur. Entree: a 5,00. Van 12.30 uur tot 13.30 uur geeft de band Excelsior een concert in de Manhuistuin. Geluidenrdute Found Sound en Werkgroep Muziekfestival Goes participeren in het geheel met een geluiden- parcours door de autovrije binnen stad van Goes. Het geluiden- parcours The Sound of Music/The Music of Sound bestaat uit vijf ge luidsinstallaties, een concert en een workshop. Wanneer wordt geluid muziek, is de vraag die de luiste raar zich kan stellen. De muziek is te beluisteren van 14.00 tot 17.00 uur. GOES j:.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 10