Speciaal l! N 2266' €2980 voordeligst# KeuKenspecialist Bereikbaar r) Agenda €4190 i JH Klaverblad op weg naar bekendheid cf<- Wat is Het Klaverblad? Actueel: Het persoonsgebonden Budget €3760 J UMÏ PELMA r 1 L v» B Het Klaverblad dat zijn: r I s c Woensdag 4 september 2002 pagina 12 DE BEVELANDER G fa a F .Telefoon KEUKENS b.v. 1000 m2 overdekt O» Ons tuincentrum is uw bezoek waard Grintweg 79, Yerseke Telefoon: 0113-572075 tMi incl. materiaal en koffie Kom kijken naar de voorbeelden in de winkel O1 02 03 04 1 okt. 8 okt. Federatie van Ouderverenigingen Landelijke Organisatie Cliëntenraden Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Provinciaal overleg- en Samenwerkings verband Ouderenbonden Zeeland WAO-platform Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid Open dagelijks 8.00 - 12.00 uur 13.00 - 18.00 uur za. 8.00 - 17.00 uur zondag gesloten Tevens hebben wij EEN NIEUWE VOORRAAD om zelf thuis te knutselen. Over onze KERSTWORKSHOPS volgt nader bericht. Graag tot ziens! GEEFT WEER NAJAARSWORKSHOPS! Leuk en gezellig! WAO-platform Zeeland ZSG adviesbureau CVP-jeugdzorg IKG: PGB-voorlichting: maandag 16 september in Hotel Dallinga te Sluiskil, aanvang 13.30 donderdag 19 september in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 14.00. Klaverblad Zeeland Amundsenweg 47, 4462 GP Goes, de Poel 2 Tel.: 0113-219770, Fax: 0113-219200 - cfC Het Adviesbureau gehandi capten. WAO-platform Zeeland: Reïnte- gratieperikelen van iemand met een arbeidshandicap. A- Het Informatie en Klachten bureau voor de gezondheidszorg, het IKG. JA, IK GEEF ME OP VOOR: 19 sept. stroguirlande of hoed op ijzeren frame* schemerlamp met insekten welkomsthanger 24 okt. memobord met spiegel doorhalen wat niet van toepassing is STROOKJE INLEVEREN VOOR MAANDAG 16 SEPT. BIJ TUINCENTRUM NIEUWENHUIJSE I Naam Adres Woonplaats. PRIJS GEGEVEN DOOR TIJDSTIP ONDERWERP DATUM a)€ 15,- 19 sept. b) 28,- 17,50 Martje Knop 1 okt. 12,- 8 okt. €20,- Riet Nieuwenhuijse 24 okt. 3 I Klaverblad actueel Als je een budget hebt toegewezen gekregen, dan ga je A Bij het WAO-platform kunnen mensen terecht met problemen of vragen over hun uitkering vanwege een arbeidshandicap. Een praktijkvoorbeeld: Meneer heeft een gedeeltelijke WAO-uitkering. Voor de verdere aanvulling van zijn inkomen moet hij een WW-uitkering (werkeloosheidsuitkering) aanvragen. De aanvraag van de WW wordt verzorgd door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het CWI bepaalt hoever een cliënt van de arbeidsmarkt afstaat. Hiervoor zijn vier fases. Bij deze cliënt werd bepaald dat hij in fase twee zit. Dit houdt in, dat er van hem werd verwacht dat hij zelf veel inspanningen verricht Klein maar fijn. Compacte keukenopstelling met veel kleurmogelijkheden. Compleet met korvenkast, koel kast, kookplaat, oven, integrale afzuigkap, werkblad en spoelbak. Compacte sfeervolle hoekkeuken met veel variatiemo gelijkheden in kleur. Compleet met glaskast, oven, kook plaat, koelkast, integrale afzuigkap, multiplex werkblad en spoelbak. aan de slag om de begeleiding te vinden en in te huren. Het grootste gedeelte van het budget gaat op rekening van de Sociale Verzekeringsbank en zij verzorgen de betalin gen aan je begeleiderls). Veranderingen op komst. In 2003 zal er veel veranderen in de RGB regelingen. Zo zal er geen aparte PGB GGZ meer bestaan, omdat er één PGB regeling komt voor iedereen die zorg nodig heeft welke betaald moet worden uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het maakt dus niet meer uit of je nu gehandicapt, hulp van de GGZ of hulp vanuit de sector Verzorging en Verpleging nodig hebt. In 2003 wordt er uitsluitend gekeken naar wat iemand nodig heeft aan hulp, verzorging en begeleiding. Eén aan- a) stroguirlande opgemaakt met mos en droog decoratiemateriaal of b) hoed op ijzeren frame opgemaakt met mos en draagdecoratiemateriaal schemerlamp met insekten opgemaakt met skeletblad cosmos welkomsthanger: houten frame opgemaakt met stropoppetje en decoratiemateriaal memobord met spiegel opgemaakt met schelpen, droogartikelen en lood Riet Nieuwenhuijse en Martje Knop Evelien Steenpoorte en Jacolien van Damme donderdag middag 13.00 uur dinsdag middag 19.30 uur dinsdag middag 13.00 uur donderdag avond 19.30 uur Sinds 2000 is het mogelijk om een aanvraag ts doen voor een Persoonsgebonden Budget. In eerste instantie was dat alleen mogelijk voor mensen die zorg nodig hadden op het gebied van verzorging/verpleging en voor mensen met een handicap. Mensen die bijvoorbeeld hulp nodig had den van de thuiszorg, konden beslissen of ze de hulp door de bestaande instellingen lieten uitvoeren of dat ze zelf op zoek gingen naar passende hulp. Dit werd mogelijk gemaakt door de regeling Persoonsgebonden Budget (PGB). Hulp wordt dan niet 'in natura' aangeboden, maar er wordt een geldbedrag verstrekt. Sinds 1 januari 2001 kunnen ook mensen die langdurig gebruik maken van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een geldbedrag aanvra- Telefoon:0113 - 249 3I5 E-mail: wao-platform@klaverbladzeeland.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 9.30 - I 1.30 uur Telefoon: 0118 - 623 S92 Fax: 0118 - 627 690 Bezoek op afspraak: Herengracht 52,4331 PX Middelburg Telefoon: 06 - 55 80 08 88 E-mail: s.vonna@klaverbladzeeland.nl Spreekuur op afspraak Telefoon: 0113 - 249490 E-mail: ikg@klaverbladzeeland.nl Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 9.30 - 12.00 uur Postbus 2054.4460 MB Goes Bezoekadres (na afspraak): Westwal 37,4461 CM Goes Telefoon: 0113 - 249 325 E-mail: algemeen@klaverbladzeeland.nl Fax:0113 -233 595 Website: www.klaverbladzeeland.nl Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur Redactie: Marleen Vermeer Comfortabele hoekkeuken voorzien van alle moderne gebruiksgemakken. Compleet met koelkast, afwasauto- maat, kookplaat, oven, schouw en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. Wist u tenslotte dat....? -Het WAO-platform volstrekt onafhankelijk is van de organisaties die de uitkeringen en de reïntegratie verzorgen -de medewerkers van het WAO-platform desnoods met u mee gaan naar de hoorzitting -Het WAO-platform ook kadertrainingen ver zorgt vraagformulier en één indicatie wordt dan voldoende. Zo kun je dus tegelijkertijd hulp vragen voor het zware schoonmaakwerk in je huis, omdat je erg last hebt van je rug en bijvoorbeeld begeleiding bij het samen doen van boodschappen, omdat dat in je eentje niet lukt. Heeft u vragen of wilt u weten of een PGB GGZ iets voor u is? Stichting Het Klaverblad organiseert in samenwerking met het Zorgkantoor Zeeland en budgethoudersvereniging Per Saldo twee voorlichtingsbijeenkomsten over de huidige regeling PGB GGZ. 2002. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de regeling die voor de toekomst gaat gelden. Maandag 16 september in Hotel Dallinga te Sluiskil, aanvang 13.30 Donderdag 19 september In de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 14.00. om nieuw werk te vinden. Dit is niet verteld aan meneer. Hij wist dus niet wat hij van het CWI kon verwachten en wat hij zelf moest doen. Het is niet ver wonderlijk dat hier problemen van kwamen. Daarnaast had meneer een aanvraag ingediend voor een scholingstraject, wat zijn kansen op de arbeids markt zou vergroten. "Ik had tijd over en wilde die inzetten voor de mede mens. Ik was op zoek naar iets waarmee ik me verdi enstelijk kon maken". De vrijwilligers van het IKG wijzen voortdurend de weg in de doolhof die gezond heidszorg heet en zijn alle Zeeuwse burgers kosteloos van dienst, wanneer zij vragen hebben, advies of ondersteuning willen. Het IKG is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur via tele foonnummer 0113 - 249 491 Waarom kennen nog veel Zeeuwen Het Klaverblad niet? Het Klaverblad probeert veel dingen te veran deren via overleg met de politiek, de zorgaanbieders en het zorgkantoor. Deze veranderingen kosten vaak tijd, en zijn niet altijd direct zichtbaar voor de Zeeuwse burger. Toch kunt u regelmatig in de krant lezen of op Omroep Zeeland horen waar Het Klaverblad mee bezig is. (Bijv, huisartsen posten, fusies ziekenhuizen). Het is wel belangrijk dat u als inwoner van Zeeland Het Klaverblad kent, en weet wat u aan Het Klaverblad kunt hebben, met name op het gebied van de indi viduele dienstverlening. Vandaar dat we u vanaf nu via de huis-aan-huisbladen regelmatig zullen informeren over wie we zijn en wat we doen. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 09.30 - 17.30 uur. Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Omdat er van alles mis gaat met de sollicitaties en hij ook niets hoort over de aangevraagde scholing, roept hij de hulp in van het WAO-platform. Samen stellen zij een klacht op tegen het CWI, Dit heeft tot resultaat dat meneer zijn dossier in kan zien. Nu blijkt dat dit dossier’niet volledig is en de scholing is niet aangevraagd. Voor meneer is de maat vol. Het Klaverblad is een uniek samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor de belangen van Zeeuwse burgers, op het terrein van de zorg. De stichting bestaat uit zes organisaties die ieder een deel van de gezondheidszorg vertegenwoordigen. Het gaat om mensen met een verstandelijke handicap, ouderen binnen zorginstellingen, leden van ouderenbonden, mensen die gebruik maken van de algemene gezond heidszorg of de geestelijke gezondheidszorg, mensen met een uitkering vanwege een arbeidshandicap en mensen met een functiebeperking. De jeugdzorg is op projectbasis bij Het Klaverblad aangesloten. Samen maken de organisaties zich sterk voor de belangen van de zorgvragers door er voor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg en dienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau komt en blijft, bezien vanuit de positie van de zorggebruiker. In heel Nederland zijn er organisaties actief met het behartigen van de belan gen van iedereen die zorg gebruikt. Alleen in Zeeland zijn deze organisaties gebundeld in één stichting: Het Klaverblad. PGB GGZ, wat doe je ermee? Het PGB GGZ is bedoeld voor mensen met psychische klachten. Ook moet je zelfs tandig wonen en een eigen woonruimte hebben. Het PGB GGZ kan tot nu toe alleen worden besteed aan begeleid ing, bijvoorbeeld bij het voeren van je eigen huishouding, financiële zaken, het aanbrengen van structuur in ie dagelijks leven of bij het maken van contacten. Het Zorgkantoor bepaalt hoe hoog het PGB budget zal zijn. Heeft u twijfels of vragen, wilt u meer informatie, dan kunt u bellen naar het WAO-Platform van maandag t/m vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoon nummer: 0113 249315 Hans Notenboom is directeur van Het Klaverblad: "Het Klaverblad is als organisatie en inrichting anders dan waar ook in Nederland. Ik durf best te zeggen dat de organisatieopzet en het samenwerkingsverband als 'vernieuwend' beschouwd mogen worden", zegt Hans Notenboom. Binnen Het Klaverblad werken bijna der tig medewerkers samen met zo'n 145 vrijwilligers. Het verzorgingsgebied omspant heel Zeeland. Alle vestigingen hebben een invalidenparkeerplaats Wat hebben de Zeeuwen aan Het Klaverblad? Hans Notenboom: "Wij komen op voor de belangen van alle mensen die in Zeeland gebruik maken van zorg en dienstverlening. Wij vinden bijvoorbeeld dat iedereen die zorg nodig heeft, daar recht op heeft. Wij strijden dan ook al jaren tegen de wachtlijsten in de zorg. Dat doen wij door in overleg te gaan met de poli tiek, de zorginstellingen en het zorgkantoor. Wij luis teren naar de vragen en problemen waar zorggebruik ers tegen aan lopen en proberen verbeteringen te bewerkstelligen die voor alle zorggebruikers gelden. Door actief te zijn op alle terreinen van de zorg, kun nen wij onze krachten bundelen. Het Klaverblad kan met één stem spreken, tijdens onderhandelingen met bijvoorbeeld de provincie en de zorgaanbieders. Ons voordeel: één gesprekspartner kun je niet uitspelen, zes misschien wel....". Uiteindelijk neemt de medewerker van het WAO-plat form de rol van bemiddelaar op zich. Dankzij deze bemiddeling vindt er weer een gesprek plaats tussen meneer en de medewerker van het CWI. Dit gesprek leidt er toe dat de zaken worden uitgepraat en dat gemaakte afspraken worden na gekomen. Meneer kan aan het werk, en begint spoedig aan de gevraagde scholing. Door meteen goed met de cliënt te commu niceren en de procedures duidelijk uit te leggen, had den veel problemen kunnen worden voorkomen. De medewerkers van het WAO-platform zijn op de hoogte van de procedures bij het aanvragen van uitkeringen en weten dus op welke punten het mis kan gaan. Daarom kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met het WAO-platform, als u een uitkering krijgt vanwege een arbeidshandicap, of als er iets in uw situatie wijzigt. Het WAO-platform kan helpen met vragen of proble men op het gebied van: -de WAO en de Wajong -de hoogte en uitbetaling van uw uitkering -de termijnen die gehanteerd worden bij een beslissing -de beslissing omtrent uw uitkering en een eventueel bezwaar daar tegen -de klasse-indeling in de WAO -de samenloop van uitkeringen zoals WAO en WW -de wet REA -terugkeer naar de WAO-uitkering na een mis lukte reïntegratie -de bejegening door de arts of arbeids- deskundige ■het invullen van formulieren -het toekennen van scholing -het toekennen van een reïntegratie-uitkering -het schrijven van een bezwaarschrift, en hoe om te gaan met een eventuele afwijzing van dit bezwaarschrift. Vrijwilliger worden bij Stichting Het Klaverblad Zeeland, waarom doe je dat? Deze vraag stelden wij aan zeven mannen en vrouwen die zojuist het certifi caat basiscursus vrijwilliger bij het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg hebben ontvangen. Een pittige basiscursus waar onder andere de patiën tenrechten, de sociale kaart, klachtrecht, de wet- en regelgeving op het gebied van klachtopvang aan de orde kwamen. De cursisten zijn getraind op vaardighe den die zij nodig hebben wanneer zij spreekuur gaan houden bij het IKG. Vragen en klachten. Wat doet het Adviesbureau met uw vraag of klacht? Uiteraard wil het Adviesbureau u helpen een oploss ing te vinden voor uw vragen en klachten. Daarnaast wil het Adviesbureau een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de gehandicaptenzorg. Door alle vragen en klachten te registreren krijgt het bureau een beeld van knelpunten in Zeeland. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met Het Klaverblad, Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid en zor ginstellingen, provinciale overheid, geneeskundige inspectie en zorgverzekeraars. Wist u dat U bij het IKG de adressen kunt krijgen van alle regionale en landelijke patiëntenorganisaties, o.a. voor lotgenotencontact U bij het IKG terecht kunt voor vragen over of problemen met uw zorgverzeker aar of met uw huisarts Het IKG u kan ondersteunen bij het indienen van een klacht bij een zorginstelling of hulpverlener Het IKG standaardbrieven heeft om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie Het IKG regelmatig meldweken houdt over een bepaald onderwerp, om de mening van Zeeuwse burgers te horen Het IKG al deze diensten kosteloos aanbiedt Het IKG onafhankelijk is van zorgaanbieders en de zorgverzekeraar g N 5 sL (X s O> f o I o Voor wie kan het Adviesbureau gehandicapten wat betekenen? Het adviesbureau biedt mensen met een functiebeperking - of hun relaties of familie - infor matie, advies en/of ondersteuning aan bij het verkrij gen van onder meer: vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en verhuiskosten, rolstoelen, invaliden parkeerplaatsen -kaarten, sociale uitkerin gen en het invullen van formulieren. Voor het verkrij gen van deze voorzieningen en verstrekkingen kunnen verschillende wetten en regelingen van toepassing zijn die overigens per gemeente of regio kunnen ver schillen. Bij het vinden van de juiste weg wil het Adviesbureau gehandicapten u behulpzaam zijn. Zo mogelijk kan hulp bij het opstellen van bezwaar- en beroepschriften worden verleend. MAXI-line hoekkeuken met extra bergruimte in de onder kasten, compleet met glas- en korvenkasten (korven onder de spoelbak), afwasautomaat, koelkast, schouw, kookplaat, combimagnetron en multiplex werkblad met spoelbak en kraan. Iedereen krijgt wel eens te maken met de regels op het terrein van de sociale zekerheid, zorg, studie en wonen. Die regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Dat merkt u vooral wanneer u een handicap of chronische ziekte heeft. Het Adviesbureau van de Zeeuwse Stichting voor Gehandicaptenbeleid (ZSG), kortweg het Adviesbureau gehandicapten genoemd, kan u hulp bieden in de wirwar van de regels. Het Adviesbureau gehandicapten heeft als uit gangspunt: het kosteloos bijstaan bij het zoeken naar oplossingen die mensen met een handicap voor hun problemen wensen. Het Adviesbureau gehandicapten en de ZSG maken deel uit van Het Klaverblad. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Via de telefoon legt u het eerste contact. Het nummer is 0118 - 627690. U kunt eventueel een boodschap inspreken, waarna u zo snel mogelijk wordt terugge beld. Vraag de gratis nieuwe folder aan! gen, het zogenaamde Persoonsgebonden Budget in de GGZ (PGB GGZ). Moderne hoekkeuken, strak design. Voorzien van alle inbouwapparatuur: koelkast, afwasautomaat, oven met kookplaat, schouw, multiplex werkblad met geïntegreerde spoelbak en kraan.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 12