11 11 7 Oorvijg De Zonnebloem 12 18 2.50 15 21 Bill van Dijk voor Blof-toetsenist in de prijzen OUTLET VERKOOP K KORTINGEN OP ONZE RESTANTEN FILM BY iHE SEAVLISSINGEN TOT 80°/ R IRGO! lllllllllllllllll □Hulp voor ouderen bij invullen belastingformulier Jeugd tijdens braderie in klederdracht N-Bevelandse kampioenschappen jeugdvissen Siergrassenweekeinde in Kwadendamme Nieuwe lichtinstallatie jeugdsoos De Sik woensdag 4 september 2002 jaargang 53 nummer 36 een leegte... Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 september O Noordstraat34 Jazz by the Sea Personeelsadvertenties i i Rijden zonder rijbewijs’ TERNEUZEN VLISSINGEN - Vlissingen staat volgende week in het teken van het vierde Film by the Sea festival. In zes da gen worden zeventig films vertoond waar naar schat ting zo’n 20.000 bezoekers op af zullen komen. Het fes tival gaat van start met een openingsavond vol glitter en glamour. Soapsterren, voetballers en andere be kende Nederlanders maken hun opwachting. Ook de grote namen uit de wereld van film en literatuur ont breken niet. Dat in het verleden gerenommeerde film makers als Morgan Freeman, Paul Schrader, Franco Zefferelli en Peter Greenaway een bezoek brachten, is volgens festivaldirecteur Leo Hannewijk een van de redenen waarom Film by the Sea in haar relatief jonge bestaan zoveel bekendheid verwierf. „Heel Nederland weet van dit festival. Als donderdag de verkoop start staat de telefoon hier niet meer stil”, voorspelt hij. ...vraagt om zorg en aandacht Hansweert danst vol overgave Sterk rennersveld Delta Prof ronde Compleet programma Film by the Sea Steun voor Patrijzen A1 volksfeesten wolphaartsdijk De nie w 0) ca SLUIS Oude Kerkstraat 1 info Klaverblad o Q. V) GOES - Morgana De Schipper in Goes had in april en mei een leuke actie voor klanten die een bepaald type Auping-bed kochten. Onlangs is de winnaar van het weekendje Barcelona bekend gemaakt. Stomtoevallig bleek die ook nog eens Bekende Nederlander te zijn... we bekijken de viering van 400 jaar VOC kritisch... - j St Ik FOTO JAAP WOLTERBEEK FOTO TANNIE DE JONGE (advertentie) (advertentie) (advertentie) aanbieding geldig van dinsdag 3 september l/m zaterdag 7 september -.ut utX ut Grote Kade 40-42a 4461 BE Goes tel.: 228821 MOOI VOOR MINDER Veel 65-plussers maken volgens de stichting echter geen -15jaar en 16 -18 jaar. De drie winnaars zullen in ‘t Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via school of Mooie plant in trendy pot 'emeester Elenbaasstraat is een expositie ingericht met Kinderen in vroeger tijden". De toegang tot zowel de Maar wie denkt dat Vlissingen grossiert in platte commerciële HEINKENSZAND - Leden van de afdelingen Middelburg, Vlissingen en Borsele van De Zonnebloem kunnen vrijdag 6 september genieten van een theatershow in De Stenge in Heinkenszand. In deze show komt onder meer de bekende musicalacteur Bill van Dijk voor producties heeft het goed mis, benadrukt Hannewijk, die voor het samenstellen van zijn pro gramma de festivals van Cannes, Berlijn en Venetië heeft afgereisd. „Het is juist de combinatie van grote producties met kleine art- films die ons programma zo aan trekkelijk maken. Als enige festi val hebben we bijvoorbeeld een competitieprogramma voor ver- filmde li teratuur. Dat ver baasd me eigenlijk want een groot aantal films zijn gebaseerd op een boek." het voetlicht. Hij wordt in deze Zonnebloemshow bijgestaan door de internationale illusie- kampioen Christian Faria en zijn assistente Bianca. Dansers onder leiding van Lucia Marthas - on der meer bekend van de Sound- mixshow - ondersteunen de show. weinig gehoord maar nu zijn een paar jonge filmmakers weer heel actief. Daarom vonden we het aardig dit jaar Duitsland centraal te stellen.” Nieuw is het onderdeel ‘Van een andere zijde’, dat wordt omschre ven als een cinematische reis in de voetsporen van de Vlissingse globetrotter Samuel van de Putte. Er worden films vertoond uit Tibet, Nepal, India, Pakistan, China, Sri Lanka en Indonesië. Bas Kennis, toetsenist van de Zeeuwse popgroep Blof, mocht zijn prijs vorige week in ont vangst nemen. „Fantastisch, dat is niet iets wat je elke dag krijgt”, „Vooral Indonesië krijgt aan dacht. We willen de viering van 400 jaar VOC kritisch bekijken door te tonen hoe de kolonisatie wordt beleefd door de ogen van Indonesische filmmakers." reageerde hij verrast. „Ik heb nog nooit wat gewonnen! Zelf heb ik geen tijd om te gaan, maar ik doe er mijn moeder en mijn tante een groot plezier mee”. activiteiten. Volgens Hannewijk trekt het festival belangstellen den uit het hele land. „Ruim een derde van de bezoekers komt van buiten de provincie. Hotels en campings zijn al lange tijd volge boekt. Voor veel mensen is het een goede aanleiding om een aantal dagen in Zeeland door te bren gen. Lekker eten en een strand wandeling maken. Hier over heerst nog het rode loper gevoel Het weekend Barcelona is ver loot onder degenen die in april of mei een Auping Match Bed kochten. „Een concept dat je naar eigen believen kunt invul len. Er zijn zeventienduizend mogelijkheden, dus keus ge noeg”, aldus Morgana-verkoper Erwin van Gemert. Bas Kennis neemt de prijs in ontvangst van Erwin van Gemert. en de kans dat je een beroemd heid tegen het lijf loopt is vrij groot.” Film by The Sea, van maandag 9 september tot en met zondag 15 september in Cinecity. Overigens is er op de pagina Breeduit een bon te vinden waarmee lezers met korting een film kunnen be zoeken. Hier is ook het complete pro gramma na te lezen. i. De totale kosten van de lichtinstallatie en de verbouwing bedragen 10.000,-. Dit is deels betaald door het Rabobankfonds Noord-Beveland en het Juliana Welzijnsfonds. ilex.lndr.imar|<USSe uitvaartverzorging G( Het echte rode loper gevoel keus uit diverse soorten 3.99 GOES - Stichting Welzijn Ouderen in Goes gaat senioren helpen met het invullen van deT-biljetten. De te veel betaalde belasting kan met zo’n formulier worden teruggevraagd. Oudere mensen kunnen buitengewone uitgaven als gevolg van ziekte, ouderdom UIN1NGEN - Jeugdleden van de klederdrachtvereniging Ons eregoed showen zaterdagmiddag 14 september op de LIJNSPLAAT - Jongeren gaan op zaterdag 7 september voor vijfde keer vissen om het Noord-Bevelandse jeugd- npioenschap. De strijd aan de Schapendijk in Colijnsplaat KWADENDAMME - Kwekerij Het Groene Weegje houdt op za terdag 7 en zondag 8 september een siergrassenweekeinde. Be zoekers kunnen rondlopen in de kwekerijtuinen en in de hoog- stamboomgaard om onder het genot van een kopje koffie vol groeide siergrassen, bamboes en andere vaste planten te bekij ken. Op beide dagen is de gratis toegankelijke kwekerij van 10 tot 17 uur geopend. T 0II3 2I429I M 06 10730321 info@uitvaartinzeeland.nl www.uitvaartinzeeland.nl Naast de ‘kaskrakers’ en boek- verfilmingen is aandacht voor films die niet in Nederland wor den uitgebracht in het programmaonderdeel ‘Unrelea- sed’ en komt de Duitse Cinema aan bod in Eurofocus. Hannewijk: „De Duitse film was van oudsher toonaangevend. We hebben de laatste twintig jaar Waf Hannewijk betreft mag Vlissingen in één adem genoemd worden met festivalsteden als Amsterdam, Utrecht en Rotter dam. „Nederland heeft momen teel vier grote filmfestivals, waar van drie gespecialiseerd zijn in Nederlandstalige films, docu mentaires of kinderfilms. Dan is er natuurlijk nog het internatio nale festival van Rotterdam, dat al meer dan dertig jaar bestaat en vooral ge richt is op het experiment. Vlissingen sluit daar goed bij aan met grotere maar kwalitatief goede (Hollywood) producties. Film by the Sea is de opening van het Nederlands filmseizoen. Er wor den films vertoond die pas later dit jaar in de bioscoop komen. Dat is voor het publiek natuur lijk altijd leuk.” Alle mi Autobedrijf Vis, ’s-Gravenstraat 32, 4431 AC ’s-Gravenpolder, tel. 0113-311465 Lekkerbekjes per 500 gram 5.88 dPERLAND - Wethouder Schippers neemt op vrijdag 13 sep- Door de toenemende bezoekers aantallen kan het festival niet al leen meer in Cinecity worden ondergebracht. Voor het eerst worden dit jaar twee paviljoens opgebouwd voor neven- e 8.600, Oorvijg, muilpeer, de mep met de plak op de handen, het zijn straffen die lang geleden op scholen uitgedeeld wer den en nu historie zijn. Althans, dat dachten we. Bij mi nister Heinsbroek van Economische zaken leeft het plan om deze straffen terug in te voeren. “Ouders hebben de plicht hun kind op te voeden met het besef dat zij res pect voor ouderen moeten hebben. Op de scholen moe ten strenge regels gaan gelden en de vader of moeder die op school verhaal komt halen omdat zijn kind een oor vijg heeft gekregen dient zelf flink gestraft te worden”. Die minister Heinsbroek, die heeft waarschijnlijk last van een jeugd trauma opgelopen toen hij op school straf gekre gen heeft. Straf op school. In de hoek, op je knieën voor het bord, op de gang, strafregels schrijven en nablijven. Voor de oudere generaties is het waarschijnlijk niet zo vreemd dat je een oplawaai kreeg als je in de klas zat te vervelen. Of je werd eens fijntjes in je arm geknepen, zo dat je het van pijn bijna in je broek deed. Vroeger had je daar thuis ook niet mee aan te komen want de meester of de juffrouw was op school de baas. “Dan zul je het wel verdiend hebben.” Naar school verhaal halen was er niet bij. Er waren wel uitzonderingen. Een meisje uit de klas had een uur op haar blote knieën voor het bord moeten zitten en haar vader was het daar niet mee eens. Toen de onderwijzer, nog een jongeman, hem op weg naar huis tegenkwam hield hij hem staande. Op niet mis te verstane wijze gaf de vader te kennen dat hij zijn dochter niet op haar knieën moest laten zitten: “Anders zal ik jou eens een poosje op je knieën laten zitten”, voegde hij hem toe. Het gezag van die onderwijzer heeft er niet onder gele den. Een klap of andere lijfstraf valt op geen enkele ma nier goed te praten. De minister wil blijkbaar honderd jaar terug in de tijd, maar geweld lost in de wereld niet veel op. Dat moet hij als bestuurder toch weten. Figuur lijk verdient hij eigenlijk zelf met deze denkbeelden een oorvijg. Cameleon zJjrj^ieselg^/l £0 «Gratis rijöpteif’ Leo Hannewijk: „We bekijken de viering van 400 jaar VOC kritisch door te laten zien hoe de kolonisatie beleefd wordt in de ogen van Indonesische filmmakers". W i .V..-. - J u* 35,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1