27 11 7 Zwemtop in Ganzetrek Winnaars in Delta Profronde Wielerronde FEESTCAFE KIEKIERIS Hansweert 0.99 24 19 Kapelse burgemeester neemt afscheid BE Lit 20-23 J m.u.v. ganzetrek ■LjConmar knallers! De Bel, altijd prijs! GERT DE GROOT GAAT MET PENSIOEN ■■■■■■■■■■I (K) Bij Konmar kan 't. 43e Fruitwandeltocht Rommelmarkt handbalclub Showkorps Excelsior weer druk in de weer Bouw theater Coes live te volgen Zomeravond braderie Heinkenszand Leerlingen onderzoeken afval Symposium toeristische toekomst zeeland Niet aangeboren hersenletsel verbeeldt r- i Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 11 ...besturen met een visie... Zomeravondbraderie Heinkenszand i KAPELLE - Hij zoekt niet graag de publiciteit, maar nu zijn afscheid nadert, beseft Gert de Groot dat het on ontkoombaar is. „Maar zeker niet om de vuile was bui ten te hangen”, haast hij zich te zeggen. „Ik wil rustig weggaan en niemand kwetsen. Ik heb een fijne tijd ge had in Kapelle.” Donderdag (29 augustus) neemt hij officieel afscheid. Gebruikmakend van de mogelijk heid om vervroegd te stoppen, vanwege zijn gezond heid. „Wat blijft is de goede herinnering. Burger en boer samen veilig de weg op Tropische bloemen in Baarland Austin Powers opnieuw in Cine City Krapte op de Nederlandse huurmarkt Personeelsadvertenties Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom met de stapperstaxi. Tot 23.00 uur gratis entree o c él Kapelse Dag BEW. ESray^h W1LHELMINADORP - Vrijwel de gehele Nederlandse zwemtop heeft in geschreven voor de 'Ganzetrek’, de jaarlijkse wedstrijd van de Goese Zwem- en Poloclub De Ganze dat zich afspeelt in het Goese Kanaal, met start finish bij de brug in Wilhelminadorp. GOES - De organisatie van de Delta Profronde kan op voorhand tevreden zijn. De laatste drie winnaars (Servais Knaven in 1999, Leon van Bon in 2000 en Nico Eeckhout in 2001) van de enige wedstrijd voor profes sionals in Zeeland verschijnen zaterdag 7 september aan de start op de markt in Middelburg. doen wij GRATIS! Sportprijzen^y Hiswa te water zaterdag 31 augustus: BI6 BAM BOOM miss wet T-shirt verkiezing zaterdag 7 september: ALTIJD L A Z E R U behe.il »an hel teil.a» aalerlag 14 sepembar: ROYALITY PROMO AVOND Fluorecerend lekker -ÜS -rrF door Marja Minnaert (advertentie) (advertentie) Adres: Marconistraat 2, Goes. Deze acties gelden t/m zaterdag 31 augustus 2002. A i UI afgelopen. er een aantal workshops. Het symposium wordt ge en revalidatie weergeeft van mensen Eggermont en natuurlijk de Sassenaren Roel en Robert Delaert, Charles Potin en Frans Vermeulen, en Ganzezwemmer Yark Zilverentant. Op de vrijeslag vrouwen gaat Daisy de Ridder van zc Koewacht het opnemen tegen haar clubgenote Petra Vink en de Vlissingse Selena van Hoek. Ook Therèse de Munck uit Yerseke behoort tot de favorie ten. Bij de jongens is er strijd te ver wachten tussen Niek de Ridder, Matthias Bal en Ganzezwemmer Yark Zilverentant, terwijl bij de meisjes Marieke Bal van De Ganze, Leonie van de Berge en Zoë Braai uit Reimerswaal con currentie krijgen van onder an dere de Vlissingse talenten Marinka Bil, Christel van de Guchte en Tamara Lopes. Bij de mannen zijn naast de na tionale top ook de waterpoloërs van de Ganze met onder andere Piet Schop, Bram van de Leden en Arco Wagenvoort van de par tij- HANSWEERT - De wielerstich- ting Hansweert heeft voor zater dag 31 augustus in samenwer king met de Stichting Trim- belangen Midden-Zeeland weer een wielerwedstrijd voor vrije renners en een dikke banden wedstrijd georganiseerd. Om 12 uur starten de deelnemers aan krijgt een raad die de stem van het volk vertegenwoordigt. Minder geneigd is om con structief mee te denken aan een oplossing en daarmee wordt efficiënt besturen om zeep ge holpen. Datzelfde geldt voor een eerste burger die op basis van zijn program gekozen wordt. Hij kiest bestuurders die hem bevallen en ook dat creëert afstand met de raad.” Een visie is onontbeerlijk, aldus De Groot. „Zo is ook op initia tief van de samenwerking die we met de andere gemeenten op de Bevelanden hadden, het Ontwikkelingsperspectief voor de Bevelanden opgesteld. En we onderschrijven vele conclu sies uit hun rapportage, jam mer genoeg kreeg hun voorstel om te komen tot één gemeente De Bevelanden de meeste aan dacht.” Binnenkort gaat hij zich weer aan zijn hobby’s wijden: foto grafie, muziek, wandelen en zeilen. „Dat is er jaren bij inge schoten. Als burgemeester heb ik me een burgervader gevoeld. De pro blemen van de mensen werden jouw problemen. Ik hoop dat de inwoners dit gewaardeerd hebben.” de dikke banden wedstrijd en de vrije renners beginnen een uur later. Eerst komen de recreanten aan de beurt en om 14 uur de ve teranen. Om 15.30 uur starten de cyclosportieven/sportklasse A/ B. Het parkoers heeft een lengte van 1250 meter met start en fi nish boven de zeedijk. Burgemeester Gert de Groot: „Als burgemeester voelde ik me burgervader". foto TANNIE DE JONGE Maar bij deze toppers blijft het niet. Namens de Rabobank ver trekken ook Erik Dekker en Ste ven de Jongh, vorige week nog winnaar van een etappe in de ronde van Nederland, in de 42e editie van de internationale koers. BankGiroLoterij komt met Rudi Kemna en Bart Voskamp naar Zeeland. Uiteraard is er ook buitenlandse inbreng. Op de deelnemerslijst staan al de ploegen van La Francaise des Jeux (met Bradley McGee en Jacky DurandJ, Telekom (met Danilo Hondo en SteffenWesemann) uit Duitsland, het Italiaanse Mapei, Lotto (met Stefaan van Dijk en Kurt van de Wouwer) uit België, AG2R (met Ludovic Capelie), Fakta (met Scott Sunderland), Collstrop en Tiscali. De Delta Profronde gaat zaterdag 7 september om 12.30 uur van start. Vervolgens voert de route - globaal genomen - langs Vlissingen, Zoutelande, Oost- kapelle, Vrouwenpolder, Schou- wen-Duiveland, Wissenkerke, Kamperland, Kortgene en Goes. Rond deze Bevelandse plaats worden nog drie omlopen gehou den alvorens er wordt gefinished in de Anthony Fokkerstraat. De finish wordt net na vijf uur ver wacht. een beroerte. Voor de orga- irebraal die zich inzet voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel en de direct betrokkenen. De voorstelling vindt plaats in De Jeugdhoeve in ‘s Heerenhoek. Woensdag 4 september houdt de vereni ging vanaf 14 uur een bijeenkomst in Hotel Terminus in Goes. ld voor on- staten- en 3 T3 0) <U x_ ca GOES - Wandelliefhebbers kunnen zaterdag 14 september te recht in Goes waar de 43e Fruitwandeltocht wordt gehouden Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden vijf, tien, vijf tien en dertig kilometer. De lopers voor de langste afstand starten tussen 9 en 10 uur, de kortere afstanden later. Tot 17 uur kunnen de deelnemers zich afmelden. Gestart wordt vanaf Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg in Goes. De route is zo gevarieerd als mogelijk samengesteld. HEINKENSZAND - Handbalvereniging Orion houdt zaterdag 31 augustus een rommelmarkt op het plein voor de Rabobank in Heinksnzand. Er is van alles te koop, ook oude handbal len, die - aldus de verenging - aardig dienst kunnen doen als speelmateriaal voor kinderen. Ook worden zelfgemaakte spullen te koop aangeboden. De rommelmarkt begint om 9 uur. GOES - Showkorps Excelsior uit Goes is weer druk bezig met de repetities. De vakanties zijn voorbij en de kampioenschap pen in Nederland en Duitsland nopen tot stevige repetities, zeker omdat het showkorps traditioneel op hoog niveau voor de dag komt. De leden vinden die repetities en optredens prima, vooral omdat er na gezelligheid troef is. Wie interesse heeft kan overigens nog lid worden van dit befaamde korps. Vooral blazers zijn welkom, zowel in het senioren- als in het juniorenkorps. GOES - De bouw van het nieuwe theater is in volle gang. Wie wil weten hoe het vordert, kan de werkzaamheden van dat tot dag volgen via internet (www.goes.nl/theater). De gemeente Goes heeft een webcam opgehangen op de bouwplaats. De camera blijft tot het einde van de bouw (zomer 2003) actief. De beelden worden in een fotoalbum opgeslagen, zodat het mogelijk is om stapsgewijs te kijken hoe de bouw van het theater gevorderd is. Wethouder van Cultuur Charles Linnssen vindt de webcam een aanwinst. Linssen: „Elke Zeeuw kan nu zien dat er niet alleen meer gepraat wordt over het theater, maar dat er daadwerkelijk gewerkt wordt. Vanaf nu is er iedere dag iets te zien”. ra E O 5 HEINKENSZAND - De winkeliersvereniging Winbela in Heinkenszand houdt vrijdag 30 augustus een avondbraderie, een hoge dosis ‘gezelligheid’ wordt toegevoegd. Op GOES - Zo’n 250 leerlingen tweedejaarsleerlingen van het Buys BallotCollege in Goes fietsen woensdag 28 en donder dag 29 augustus tussen 9.30 en 11.30 uur van bedrijf naar be drijf om te horen welk soort afval er vrijkot, en hoe dat ver werkt en gescheiden wordt. Met deze fietstocht krijgt de jeugd informatie over het afval en de bijbehorende milieuaspecten. Maar liefst 21 bedrijven leveren een bijdrage. De leerlingen maken groepsgewijs een presentatie. De groep met de beste presentatie krijgt een prijs uitgereikt. De organisatie ligt in handen van het Milieu Educatie Centrum De Bevelanden in samenwerking met docenten van het Buys Ballot College. Het OLAZ betaal de kosten. DDELBURG - Zeeland en de (toeristische) toekomst. Zo IEERENHOEK - Actrice en schrijfster Tinneke Quadvlieg 'ah. u O X UI „Als ik aan Kapelle denk, dan zie ik een reclame voor me die ik zag in Harwich rond 1960. Ik stapte net van de boot en daar stond Johnny Walker, levensgroot op een muur geschilderd met als onderschrift ‘still going strong’. Die zin slaat helemaal op Kapelle. Kijk naar de veranderin gen die het dorp door maakte, zoals de economische bedrijvigheid. Was het vroeger enkel fruitteelt waarin men zijn brood kon ver dienen, nu is dat veel diverser. En dat is typisch Kapelle, doorgaan en sterk blijven.” Aan het woord is Gert de Groot, eerste burger van Kapelle. Zeven jaar heeft hij onder wie Hans Mommaas, hoofddocent happen van de universit4eit in Tilburg en ikelen, kantoorbenodigdheden fietsen en een hapje en een drankje kan het publiek tras van café De 3. Voor de muzikale omlijs- de braderie begint om 19 uur en is rond 22 visie kreeg het toerisme een im puls, kwamen de jachthaven en de Oesterbaai er en zie daar, een levendig dorp met aantrek kelijke mogelijkheden.” Tegelij kertijd beseft De Groot dat dit geluk lang niet alle kleine ker nen ten deel valt. „Schore blijft een zorgenkindje. Want wo ningbouw is nauwelijks toege staan en jongeren trekken ge dwongen weg. Op den lange duur de doodsteek voor zo’n dorpje.” En daarmee wordt ook meteen een heikel punt aange roerd: de moeizame relatie met de provincie. De Groot vindt zich daarbij in goed gezelschap. Ook oud-collega Mandos roerde het op zijn afscheids speech al aan. „In feite wordt er in de Abdij alleen maar geluis terd als iets met meerdere ge meenten bepleit wordt. Jam mer, want ik zou liever zien dat we op basis van argumenten iets kunnen bereiken.” Over het moderne bestuurders- schap zoals de invoering van het dualisme, waardoor de wet houders geen leden van de raad maar bestuurders zijn en het gekozen burgemeesterschap, kan De Groot uren praten. „Het dualisme brengt op gemeente lijk niveau niet veel goeds. Je Calia meloen Spanje, klasse 1 perstuk -bekers medailles vaantjes rozetten jes schalen fietsvlaggen relatiegeschenken enz. L Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 221 792 De langebaanwedstrijd op zater dag 31 augustus wordt deze keer een weekje eerder gehouden dan gewoonlijk om verschillende zwemmers en zwemsters een dag later in de gelegenheid te stellen uit te komen op de tradi tionele Kanaal Race in Vlissingen. Velen van hen kiezen voor een nachtje op de stads camping bij Sportpunt Zeeland. De wedstrijdnummers beginnen om 11.15 uur. Nadat diverse on derdelen zijn afgewerkt volgen er om 15.30 uur prestatietochten over 250 of 1000 meter voor de liefhebbers. Aanmelden hiervoor telefonisch via 220064 of op de dag zelf bij het wedstrijd- secretariaat. Het inschrijfgeld bedraagt drie euro. Op de wedstrijdnummers zullen alle Zeeuwse prominenten van de partij zijn om hun posities op de nationale ranglijsten te hand haven of te verbeteren. Op de vrije slag bij de mannen onder andere Tonnie Vinke, de broers Dennis en Martijn Krenten/rozijnenbollen vers uit eigen bakkerij zak 6 stuks 0.99 Kapelle en de dorpen Biezelinge, Wemeldinge en Schore geleid en met plezier. „Het is een leuke gemeente. Mensen komen er graag wonen. Ik durf zelfs wel te zeggen dat het een uitvalsbasis is geworden voor mensen die in Goes geen aantrekkelijke koop woning meer konden vinden.” Hoewel De Groot trots is op zijn dorp, beseft hij wel dat dit mede in gang gezet is door zijn voorgan ger en de toenmalige bestuur ders. „Kijk naar de jachthaven in Wemeldinge. Door de verleg ging van het kanaal dreigde dat dorp te ‘verdrogen’. Maar door de ontwikkeling van een goede in het Goese Kanaal mag normaal gesproken niet gezwommen worden. FOTO TANNIE DE JONGE i'F w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1