De scholen beginnen weer Bestratings- werkzaamheden Manhuistuin- Lindenstraat concert door het Vlasdagorkest GEZOCHT: SUPPORTERS m/> EVENEMENTEN Steun uw club en win prachtige prijzen! 3.18 Huggies 5.78 9.99 24." iBfi hv11 4W I SABO LAAT ZICH ALS BESTE TESTEN J-42^8' 49 f Zaterdag 17 augustus Goes Kinderstad Huggies Luiers diverse maten Grensmonitor brengt veiligheid zestien gemeenten in beeld www.SCHLECKER.com Huggies^ fff A i SCHLECKER HOMESHOPPING Dash 2 in 1 r w pagina 16 OPENBARE KENNISGEVINGEN i i KONZ Huggies Babydoekjes geparfumeerd of ongeparfumeerd SUPPORTACTIE L 'gr Wilkinson Extra II Precision of Sensitive 5 stuks vanaf TT>4.58 3.43 Shower Sensation mousse 200 4,77 Terratec Soundcard 1281 RTL/PCI Soundsurfing als nooit tevoren. elders 39,95 nii ons- F 135 kg Bonzo Hapkluif ‘s-Gravenpolder, ‘s-Gravenstraat 47 - Middelburg, Gortstraat 60-62 - Oost-Souburg. Kanaalstraat 59 Woensdag 14 augustus 2002 z k- si c* A' DE BEVELANDER INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES Best.Nr.: 071938 A 4 EVENEMENTEN IN GOES VAN 15 t/m 21 augustus 2002 Evenementen in Goes ook op internet http://www.goespromotie.nl. jïïïïnK >li\t d Doe mee met de Support Actie! Voor slechts 11,- per jaar bent u al donateur van uw favoriete vereniging of goede doel. Bovendien maakt u twee maal per jaar kans om mooie prijzen te winnen, zoals een auto, een exotische vakantie of een geldprijs van 450,- Doet uw vereniging nog niet mee? Bel voor meer infor matie 013 - 455 28 25 of kijk op www.supportactie.nl Palmolive Shampoo w«n» SfSÜKL '«OW Vanaf volgende week beginnen de scholen weer. Dan zijn er weer veel kinderen onderweg naar en van school. De route loopt vaak langs drukke en gevaarlijke wegen. Jonge kinderen worden in het ver- In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorlees- uurtje op woensdagmiddag. 16 en 17 augustus.’s Heer Arendskerke.RABO- Wielerweekend informatie: httpy/clubnet.zeelandnet.nl/wielhak t/m 17 augustus,Kattendijke en diverse wijken in Goes, Kindervakantieweek 17 augustus. Binnenstad Goes 10.00-17.00 uur Goes Kinderstad met leuke en leerzame activiteiten 18 augustus, Manhuistuin, 12.30-13.30 uur. Concert door HetVlasdagorkest (verschillende muziekverenigingen uit Schouwen-Duiveland) 20 augustus. Grote Kerk, 13.30-14.30 uur Carillonbespeling door stadsbeiaardier SjoerdTamminga 20 augustus. Grote Kerk 12.30 uur, Marktconcert door Arjen Leistra Tot eind september diverse panden binnenstad Goes .bezichtiging historische foto's. Brochure verkrijgbaar in het Stadskantoor. keer makkelijk over het hoofd ge zien. Daarom roept de 3VO-cam- pagne "De scholen zijn weer be gonnen!” automobilisten op extra rekening te houden met kinderen in het verkeer. Op zondag 18 augustus geeft het Vlasdagorkest een muzikaal optreden in de Manhuistuin in Goes. Dit or kest is een gelegenheidsorkest dat in 1989 voor het eerst optrad op de Vlasdag in Dreischor. Het orkest be staat uit leden van verschillende muziekverenigingen uit Schouwen- Duiveland en telt meer dan 50 muzi kanten. Het geheel staat onder lei ding van Jaap Knuist. De muziek die ten gehore wordt gebracht heeft een Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kap- vergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Alleen bil SCHLECKER HOMESHOPPING Minimale bestelwaarde: 15.- GRATIS THUISBEZORGD OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 -12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag tl m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Eut üdtiaüefi wc de fate, C&tbactie Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (01 13) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 X Bestel nu per telefoon: 0900-7777444 20 ct min. Maait en vangt optimaal, ook in nat gras. 1100 Watt sterke electromotor. 32 cm ABS-slagvast kunststof maaihuis. Ook als bladzuiger te gebruiken door Turbo-ventilator. Test m zelf. www.vledder.nl MB SABO 32-EL K van 229,- voor 189,- AL 22 JAAR TOPDEALER VAN SABO A. D. van Gilst reparatie-inruil-verkoop van motormaaiers kettingzagen-bosmaaiers-aggregaten waterpompen tuinbouwtrekkers-tuinfrezen-tuinnetten in alle afmetingen Zaterdags geopend Nieuwe Rijksweg 2A, 4472 AB ’s Heer Hendrikskinderen (bij Goes). Tel. 0113-215351/223531 Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 13 augustus kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2II8, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. -IJ M fc.‘;S3stS Op zaterdag I7 augustus vanaf I I.00 uur is de Goese binnenstad het domein van de kinderen van de basisschool. Goes wordt dan om gedoopt in Goes Kinderstad. Overal in de binnenstad zijn leuke en leerzame activiteiten. Zoals de politie, brandweer en ambulance in actie zien. Je eigen radioprogramma maken, live te horen op radio Goes 105.5 FM). Zelf onder leiding van edel smid Marc de Regt mozaïektegels maken (bestemd voor de te ver nieuwen Vlasmarkt). Of een fiets- vaardigheidstest afleggen op een parcours. In de binnenstad lopen muziekgroepen, steltlopers en clowns, er is poppenkast, kinder disco, een kraamcentrum voor pop- 4 --- Beukenstraat 237 te Goes: I Den Violenstraat I0 te Goes: 8 Coniferen, I Berk, I Treurwilg en I Kers Middelmeet I7 te Goes: I Eik Gerbrandyhof I8 te Goes: I Den en I Wilg per 100 ml 1,65 3?’ Op maandag 12 augustus is aannemingsbedrijf Traas en Ovaa begonnen met de herbestrating van de Lindenstraat. Het betreft alleen het doorgaande gedeelte van de Lindenstraat. Het ‘rondje’ was een paar jaar geleden al aan de beurt. Zowel de trottoirs als de rijbaan worden opgeknapt. Omdat de Lindenstraat onderdeel uitmaakt van de fietsroute van Zuid naar het Centrum, krijgt de rijbaan hetzelfde aanzien als het gedeelte van de Populierenstraat (gelegen tussen de Beukenstraat en de Eikenlaan). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn naar verwachting begin september af gerond. We beginnen aan de kant Overzicht Burgerlijke Stand van 30-07-2002 t/m 07-08-2002 Geboren: 01 -08-2002 van de Vrede, Niels Joost; 03-08-2002 Walhout, Cornells Vyillem; 03-08-2002 de Munck, Delana Sonique Roma; 06-08-2002 Roest,AdrianusTonnieValentijn; 07-08-2002 Poortvliet, Neeltje Marina. Gehuwd: 02-08-2002 van Maaren. Ruben Leonard Andreas en Brand, Eva Helena Elisabeth; 02-08-2002 de Jong, Martijn en de Wilde, Babette; 02-08-2002 Bostantzis.Filipos en Steenhart,Antonia Elisabeth Pieternella; 02-08-2002 van Dijke, Arnold en Walraven, Leontine. Overleden: 30-07-2002 Speckens, Karei Franciscus Marie; 01 -08-2002 Drenth, Fenna Klazina; 02-08-2002 van Son, Cornelis Christiaan; 02-08-2002 Gaanderse, Willem Adriaan; 03-08-2002 de Regt, Katharina Dingena; 05-08-2002 Bladt. Catharina; 05-08-2002 de Jonge, Gabriël; 05-08-2002 Reijnhoudt, Christiaan: 05-08-2002 Scherp, Maatje Jerina; 06-08-2002 Pelsma. Cornelia Elizabeth. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. 07-08 Westhavendijk 0 het bouwen van 6 woningen 08-08 Strausslaan 7 het uitbreiden van de woning 08-08 Strausslaan 8 het uitbreiden van de woning Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven posi tieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 05- 08 t/m 09-08-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13-249709) 05-08 Juliana van Stolberglaan 35 het verbouwen van de woning 05-08 Westsingel 34 het verbouwen van de woning 06-08 Klein Frankrijk I het tijdelijk plaatsen van twee kantoorunits 06-08 Ramusstraat 5 het uitbreiden van de woning 07-08 van Dusseldorpstraat 45 het bouwen van een school 09-08 Kloetingseweg 86 het uitbreiden van de woning 09-08 's-Gravenpolderseweg 51 het uitbreiden van de woning met kantoorruimte van de Kloetingseweg. Het éénrichtingsverkeer dat geldt voor de Lindenstraat wordt tijdelijk op geheven. Omwonenden dienen er rekening mee te houden dat het betreffende straatgedeelte tijdelijk wordt afgesloten. Wij verzoeken de omwonenden dan ook om tij delijk op een andere plaats te par keren en het huisvuil daar aan te bieden, waar de huisvuilauto wel kan komen. Met de bereikbaarheid van de in ritten proberen we zoveel moge lijk rekening te houden. Wij trachten de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u con tact opnemen met de opzichter, de heer N.L. Moerman, tel. 249833. onderzoeksbureau Beleid Advies dat de bevolkingsenquête uitvoert. Naast het vergaren van informa tie via de bevolking moeten ook de zestien gemeenten en diensten als politie en brandweer informa tie aanleveren. De universiteit van Gent en het Nederlandse onderzoeksbureau CMG Public Sector BV Den Haag zijn belast met de ontwikkeling en de uitvoering van de grensmonitor. In november 2002 wordt het rap port aangeboden aan de betrok ken autoriteiten. De zestien gemeenten die bij de grensmonitor zijn betrokken zijn aan Zeeuwse zijde Hulst, Sas van Gent,Terneuzen, Oostburg Tholen, Veere, Kapelle en Goes. Aan Vlaamse zijde Knokke-Heist, Maldegem, Zelzate, Sint Niklaas, Blankenberge, Tielt Denderleeuw en Aalst. Dankzij de steun van het Ministe rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de Grens monitor Veiligheid worden ontwikkeld. populair karakter. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin be vindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat I I (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (ach terzijde). Bij minder goed weer wordt uitge weken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. Plug Play onder Windows 95 98. Voor Wave- en Midi Files of voor CD’s die u op harde schijf heeft gezet. On Board. VSpace 3D™ voor de lekkere volle stereo sound, ondersteund door MS DirectX Standard. SCHLECKER Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu,Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van de beroeps termijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informa tie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor. Burgemeester en wethouders van Goes Freedom Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: In de week van 25 augustus start in zestien gemeenten een telefo nische enquête over veiligheid. Acht Zeeuwse gemeenten en acht West-Oost Vlaamse gemeenten nemen deel aan dit bevolkings onderzoek, onder wie Goes. Bin nen het gebied van Euroregio Scheldemond wordt een Grens monitor Veiligheid ontwikkeld die in kaart brengt'de invloed van de grens op de onveiligheid en de veiligheidsproblematiek van de Re gio’ Het is de bedoeling dat de monitor jaarlijks plaatsvindt. Op initiatief van de Provincie Zee land en de Gouverneurs van West en Oost Vlaanderen wordt de vei ligheid doorgelicht aan beide zij den van de grens. Acht gemeenten gelegen aan de grens worden ver geleken met acht gemeenten die verder van de grens zijn gelegen. Op deze wijze wordt de invloed van de aanwezigheid van de grens op veiligheid onderzocht. De ge selecteerde gemeenten zijn in ze kere zin vergelijkbaar. De bevolkingsenquête moet ant woord geven op de vraag hoe de inwoners van deze zestien ge meenten de veiligheid ervaren. Zij krijgen vragen voorgelegd over politie, brandweer en ambulance, criminaliteit en overlast in de wo ning, de leefomgeving, het verkeer en de recreatie, overlast en slachtofferervaringen. De mensen die gevraagd worden deel te ne men aan de enquête krijgen vooraf een brief toegestuurd door het I per kg I 2,40 12." 500 gram per kg1,98 Advertentie geldig vanaf I 14 08.2002 t/m 27 08 2002 I zolang de voorraad strekt. I Prijswijzigingen voorbehouden >-soot"; pen en een kinderboerderij rondom de Stenen Brug. De brug zelf is een goede-doelenstraatje: voor kinderen die er niet bij kun nen zijn, staan Unicef, Warchild, Stichting Pardoes en de organisa tie van Clinic Clowns om de be zoekers te informeren. Goes Kinderstad is vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar en sluit aan bij de activiteiten van de kinder vakantieweek. Foto’s die de kinderen tijdens die week maakten, worden tentoonge steld bij Sprint-Foto in de Lange Vorststraat en een deskundige jury van de Fotogroep Goes kiest de beste foto’s. Goes Kinderstad is een nieuw evenement van stichting Goes Promotie. Ui Q o Z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 16