Streeknieuws tiet weten waard Mountainbikers aan de bak r r Straluma VERLICHTING RUIM Feest voor vv Kwadendamme EK na bijna veertig jaar terug I K E-JSBs». I FE Beveland van dag tot dag Eijserhi^iW Optiek T HANDBOOGSCHIETEN STAANDE WIP IN OVEZANDE EUROPAlUlN .Mij pagina 15 woensdag 14 augustus 2002 T op de begane grond Vitex Zometeen weer naar school Kom dan op tijd je bril gratis laten controleren Goes Kinderstad op 17 augustus voor 17 en 18 augustus 2002 HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: DIERENAMBULANCE OVEZANDE - De Verenigde Sociëteiten Ovezande had zich al eens eerder aangemeld voor de Europese kampioen schappen handboogschieten staande wip. maar kreeg nul op rekest omdat de accommodatie niet voldeed. Anno 2002 is de locatie aan de Landweg in het Zuid-Bevelandse dorp wel goed bevonden door het Europese comité en dus kan er op zaterdag 17 en zondag 18 augustus een EK worden afgewerkt. WEMELDINGE - In de komende winterperiode is er weer volop bedrijvigheid voor mountainbikers. Evenals in voorgaande jaren is het de bedoeling om in diverse plaatsen in Zeeland MTB- wedstrijden te houden die in competitieverband worden verreden. KWADENDAMME - Voetbalvereniging Kwadendamme bestaat in september zestig jaar. Om dit te vieren is er op 16 en 17 augustus feest, waarbij van alles uit de kast is gehaald. W W ■jN (im advertentie) Wij meten je ogen op (vanaf a jaar) en laat je tracteren De Grootste Harry Potter® monturencollectie vindt je bij ons door Peter Godrie FOTOTANNIE DE JONGE plant 19 2 7 18 14 achter 12 9 8 5 karig bron 6 17 15 begrip 4 1 akelig 20 16 vroeger Goes, 13 kleur 10 altijd 3 11 2 3 6 8 9 101 1 4 5 7 MHBHI (advertentie) De Bevelander (advertentie) 1 i Renners uit alle categorieën, vanaf de jeugd tot en met vete ranen kunnen daaraan deelne men. Het programma wordt Straluma is de grootste speciaalzaak voor verlichting van Nederland De keuze is enorm: op 2500 m2 zijn vele duizenden lampen te bewonderen Straluma heeft niet alleen de juiste verlichting voor thuis maar ook voor uw kantoor of bedrijf Zo’n 80% van de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lampjen) van uw keus meteen mee naar huis nemen EK te houden. Echter, pas vijfjaar na de opening komt het er daad werkelijk van omdat drie jaar te rug Kloosterzande de kampioen schappen kreeg ter gelegenheid van een jubileum. Maar vanaf nu kan Ovezande er zeker van zijn dat de EK één keer in de zes jaar in haar dorp plaatsheeft. Aan de EK van komend week einde doen drie Europese landen mee: Nederland, België en Frankrijk. .Nederland bestaat voor de ene helft uit Bevelandse en voor de andere helft uit Zeeuws-Vlaamse mensen. Elk land komt met een junioren- en een seniorenteam. De jeugd komt zaterdag in actie, de ‘oudere’ schutters op zondag en op beide dagen wordt er zowel individueel als in ploegen- verband geschoten. Elk team mag in ten hoogste tien ronden 240 maal schieten op de 25 me ter hoge wip. Aan elke wip han gen 36 vogeltjes, twee kallen, twee zijvogels en één hoge vogel. De ploeg die het minste aantal schoten nodig heeft om de wip leeg te schieten, is de beste. Piet Boonman, één van de orga- binnenkort na overleg met de organiserende comités vastge steld. In Wemeldinge wordt op zaterdag 9 november tevens de voorbereidingen bezig en verwachten er veel van. Er is een feestcommissie opgericht, die uit negen personen bestaat. Deze personen hebben stuk voor stuk veel werk verzet”. Jan Zuidhof: Onze club telt ongeveer honderdtwintig le den, waaronder 2 senioren-elf- tallen, een B- juniorenteam, C- junioren, B-pupillen, een E- en F-team. Voor zo’n klein dorp als Kwadendamme met zijn dui zend inwoners is dat best uniek. We proberen onze club levendig te houden door gere geld wat extra’s te doen voor de jeugd, zoals een zwemmiddag of een jeugdkamp. Met goede IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR - 17.00 UUR Naast het sportieve aspect heeft het handboogschieten behoor lijk wat cultuurhistorische waarde. Hiervoor moet je terug naar de zestiende en zeven tiende eeuw waar de gilden min of meer fungeerden als burger wacht en ze ordehandhaving als taak hadden. En dat deden ze met pijl en boog. „In de tijd van de gilden is de sport dus ontstaan”, vertelt Boonman, „en het is in deze re gio instandgehouden. Het is van- Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 1 t/m 20? bosje bloemen zoog dier Heerlijk geurende nazomerbloeier met blauwe bloemen. Japanse gordel band neus klank stem ming kin- baardje roei vaartuig over winning verlof hebben uit Vlaanderen uitgewaaierd naar Nederland en in die tijd trokken Vlaamse landbouwers naar Noord-Frankrijk. Vandaar dat de hele oude Fransen gebrek kig Vlaams kunnen praten.” De wedstrijden van de EK hand boogschieten staande wip be ginnen zowel zaterdag als zon dag om 13.30 uur en rond 18.30 uur zal steeds de prijsuitreiking zijn. Vrijdag 16 augustus is er vanaf 14.00 uur een publieke schieting. denk beeld been gewricht bid (Latijn) geladen atoom kippen loop ont roering strand- meer Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921026 Meubelen Tel. 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, A15 afslag 20 Barendrecht/llsselmonde www.straluma.nl ge bladerte water zucht kleding stuk vet- wormpje saai persoon A Met de komst van de Europese titelstrijd heeft Ovezande weer een groot evenement in huis ge haald. Weer, omdat het vroegere centrum van de Zeeuwse hand boogsport in 1963 voor het laatst het toneel was van een dergelijk toernooi. De eerste en tweede EK in Ovezande hadden overigens plaats in respectievelijk 1954 en 1960. Om het kampioenschap voor de vierde maal te mogen organise ren, moest dus de accommoda tie worden aangepast. In samen werking met de gemeente Borsele werkte de Verenigde So ciëteiten Ovezande, bestaande uit de handboogverenigingen Willem Teil, Zeelandia en Spes Nostra, aan verbeteringen van de locatie. Hierbij onderkende het gemeentebestuur dat er in Ovezande behoefte was aan een geschikt buitenterrein, beheerd door de Stichting Handboog sport Accommodatie Ovezande, voor de beoefening van de wip- schietsport. In 1997 was het al mogelijk een voor zetsel toe spraak <n «5 (op deze zaterdag krijgen kinderen voorrang) voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Goes en Kloetinge: Depraktijkvandr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-230318. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken enThijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 09.30 uur doordr. J.J.H.G. Schmeitz, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-216405. Van zondag 09.30 uur tot maandag 07.30 uur door: Dr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse,‘s-Heer Ah tskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aamoutse en Binnenkamp wordt waargenomen door: dr. GAC. Aamoutse, Havenweg 16, Nieuw dorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijkvandr JA Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uurtot maan dag 08.30uur: dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad38, Heinkenszand, tel. 0113- 561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C.Ammerlaan, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapelle, tel. 0113- 341264. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke,‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg en Zwartelé wordt waargenomen doon dr.J. Peene, Monsterweg8, Borssele, tel. 0113-354010. Noord-Beveland: De praktijk van dr. JA Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door dr. G.PJ.M. van Delft. Havelaarstraat 28, Colijnsplaat, tel. 0113-695304 en dr. H. van der Veen. Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. S.M. Tamminga, Grote Kade 28, Goes, tel. 06-53 25 7131. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur Apo theek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Gemeente Goes. Van vrijdag20.00uur tot en met zondag20.00 uur Matty Stroo, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarm centrale Vlissingen bellen: 0118-414444. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A Mosselman, dr B.J. Boer, MAR. van den Boom gaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door AC. Mosselman, tel. 0113-381233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en R Stokman wordt waargenomen door: dr. R Stokman, 's-Gravenpolderseweg 39, Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 -10.00 uur. Dierenartsen L Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Voorde regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, teL 0118-473256. schaam te soort koekje T~ 12 13 14 15 16 1718 19 20 Stuur uw oplossing vóór donderdag 22 augustus naar de redactie van de Bevel ander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrok ken. Die krijgt twee vrij kaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevel ander van woensdag 28 au gustus bekend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 31 juli luidt: com pliment en kunstenaar. S. van Stee uit Yerseke won door het inzenden van de goede oplossing twee vrij kaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. Barbecue opent winterseizoen KATS - Met een barbecue in de tuin van het Nieuw Zeelandhuis in Kats opent de Commissie Bij zondere Diensten van de her vormde gemeente Kats/Kort- gene zondag 31 augustus het winterseizoen. Het begint om 17 uur voor wie zich van tevoren heeft aangemeld. Inschrijflijsten hangen achter in de kerken in Kortgene en Kats en via de num mers 0113-301478 of 302042 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.maken van kleed- en douchegelegenheid. De start is tussen 10 en 10.30 uur. Zoals ie der jaar zijn er langs de routes verzorgings/EHBO posten aan wezig, terwijl er ook materiaal- wagens aanwezig zijn. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50 euro per persoon, waarvoor men ook nog een nuttige herinnering ont vangt. Piet Boonman. Nederland Is meestal niet het beste land’ nisatoren van de EK, voorspelt dat Nederland niet direct om de bovenste prijzen gaat mee dingen. „Nederland is over het algemeen niet het beste land. België is het land met de meeste schutters en de Fransen leveren vaak de kwalitatief betere men sen. Individueel pakken Neder landers wel eens een prijs, maar als ploeg hebben ze het heel moeilijk.” Als schutter ontbreekt Boonman omdat hij zich niet heeft kunnen kwalificeren. doorTrea Borghstijn. Lauran Poortvliet is lid van het jubileumcomité en voetbalt in het tweede, Lou de Jonge is voorzitter van de jubileum commissie en Jan Zuidhof is voorzitter van de voetbal vereniging. In de mooie voetbalkantine, die onlangs met behulp van vele vrijwilli gers is uitgebreid, wordt ge sproken over het naderend feest dat gehouden zal worden aan de Sportweg 6a. „We hopen dat het een mooi feest wordt, waarbij we vele gasten mogen begroeten”, zegt Lou de Jonge. ,,We zijn sinds vorig jaar oktober al met MOOI WEER een dergelijke wedstrijd gehou den, die bestempeld kan wor den als Nederland - België ont moeting. Wemeldinge werkt daarbij samen met de Belgische organisatie Der Noorderkempen. Ook daarin kunnen renners uit alle catego rieën in actie komen. Info via M. Stroosnijder, telefoon 0113- 622442. Er worden 20 prijzen per categorie uitgeloofd. persoon lijk vnw. vod jeugdleiders proberen we sfeer in de club te brengen”. Voor het feest hebben is geld opgehaald bij de bevolking van Kwadendamme en omstreken. „Er konden kaartjes gekocht worden die kans maakten op een rondvlucht boven Zeeland in een Cessna Skyhawk”. De laatste tien jaar zijn voor de club magere jaren geweest. „We hadden een trainer die na één jaar training wegging en een aantal spelers meenam. Hier door hadden we veel spelers- verlies en moesten we noodge dwongen van drie naar twee elftallen terug. De spelers van het eerste elftal hebben toen zwarte sneeuw ge zien met slechte resultaten. On danks 22 wedstrijden behaal den ze 0 punten, maar ze gin gen ze door en wisten de moed erin te houden, wat een fantas tische prestatie genoemd kan worden! Gelukkig gaat het nu weer be ter met de club, en zien we de toekomst met vertrouwen tege moet”. Op vrijdag 16 augustus is er een theatervoorstelling voor de jeugd van 4 tot 12 jaar in de feesttent van 19 tot 20 uur. Om ongeveer 20.30 uur begint de disco-avond en een karaokeshow voor de oudere jeugd. Zaterdag 17 augustus be gint het feest weer om 10 uur. De hele dag zijn er voetbal wedstrijden, onder andere het 2e elftal van Kwadendamme te gen het tweede elftal van Hoedekenskerke om 15 uur en het eerste elftal tegen het oud- eerste elftal van Kwadendamme om 17 uur. Verder starten om 10 uur allerlei activiteiten voor kin deren als reuzensjoelen, klimpyramide, spijkers slaan, waterspelletjes, een schminckkraam, liggende wip schieten en doelschieten. Om 16.30 uur treedt de plaatselijke muziekvereniging Con Affezione op en om 19.30 uur begint de re ceptie voor genodigden en le den, waarna om 20.30 uur de feestavond losbarst. Een dj zorgt voor muzikale omlijsting. WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mossel- industrie en mosselpercelen, 13.30 u. Villapark Oesterbaai Wemeldinge, Magie Circus, 19 u. VW Yerseke, excursie naar de oesterputten en havens, 13.30 u. DONDERDAG Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mosselindustrie en mossel percelen, 13.30 u. Informatie centrum Schaapskooi Heikenszand, Zeeuwse vertel avond met wandeling over de Zeeuwse dijken, 20 u. Parkeer plaats Nieuwe Rijksweg ‘s-Heer Hendrikskinderen, groeps- fietstocht voor senioren, 13.30 u. VRIJDAG Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mosselindustrie en mossel percelen, 13.30 u. Sport complex Kwadendamme, 60 jaar voetbalvereniging Kwadendamme met theater voorstelling, disco en karaoke, 19 u. Informatiecentrum Schaapskooi Heinkenszand, vleermuizen excursie, 22 u. VW Yerseke, excursie naar de oesterputten en havens, 13.30 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanje- straat Goes, trimgroep, eenvou- dige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 u. Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mosselindustrie en mossel percelen, 13.30 u. ‘s-Heer Arendskerke, mountainbike Zomercup X-Treme, 13 u. Wemeldinge, Hoedenparade, 10 u. Sportcomplex Kwadendamme, 60 jaar voetbalvereniging Kwadendamme met voetbal wedstrijden, kinderactiviteiten en muziek, 10 u. Leger des Heils Goes, rommelmarkt en kledingverkoop, 10 u. Binnen stad Goes, Goes Kinderstad, di verse activiteiten voor de kinde ren. Hu.* Grote Kerk Goes, openstelling kerk, 10 u. Yerseke, Mosseldag, muziek, kermis vaartochten en mossels proeven, 9.30 u. Wemeldinge, Kunst- en natuurroute, 10 u. Ovezande, ZONDAG Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mosselindustrie en mossel percelen, 13.30 u. Grote Markt Goes, Oldtimerrit BMW Motor club, 11 u. MAANDAG Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mosselindustrie en mossel percelen, 13.30 u. DINSDAG Grote Kerk carillonbespeling door Sjoerd Tamminga, 13.30 u. Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mosselindustrie en mossel percelen, 13.30 u. Leger des Heils Goes, rommelmarkt en kledingverkoop, 9 u. Grote Kerk Goes, openstelling kerk, 10 u. WOENSDAG Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Beatrixhaven Yerseke, rondvaart op de Oosterschelde langs mossel industrie en mosselpercelen, 13.30 u. Iedere kern in Reimerswaal, senioren fiets tocht, 13.30 u. persoon lijk vnw. horizon tijdelijk niet eten Euro- peaan fle' bladerte 3 8 E J GOES. 0113-215395, 5 DONDERDAG KOOPAVOND De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 12.00 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15