DE BEL 23 21 15 7 FEESTCAFE KIEKIERIS Extra korting! W 1 14 1 18/19 Wielerweekend met steps ‘s-HEER ARENDSKERKE - In ‘s-Heer Arendskerke is vrij dag en zaterdag weer het jaarlijks terugkerende wielerweekeinde. Het plaatselijke wielercomité viert dit jaar het vierde lustrum. Het is ook dit jaar weer gelukt het programma te verrijken met een nieuw wieleronderdeel. Badplaatsen in top 10 Kope'sed°9 B 3A au9üS'üS J I - 32SC (K) Bij Konmar kan ’t. j Engels leren in Goes Hoechst toertocht GOES- TC DE Sloerijders (voor heen Hoechst Toerclub) houdt zaterdag 17 augustus een vrije toertocht. Deelnemers kunnen kiezen uit tochten van 75 en 120 kilometer. De 75 kilometer gaat over Noord- en Zuid Beveland en de 120 kilometer gaat daarbij ook nog eens over Walcheren. Beide tochten worden geheel met pij len aangegeven. Start en finish zijn bij eethuis De Vierlinden, Kattensedijk 21Goes (gelegen in de Hollandse Hoeve.) Bij sport - punt Zeeland kan men gebruik maken van kleed- en douche- gelegenheid. De start is tussen 10 en 10.30uur. Zoals iederjaar zijn er langs de routes verzorgings/ EHBO posten aanwezig, terwijl er ook materiaalwagens aanwe zig zijn. Het inschrijfgeld be draagt 4,50 euro per persoon, waarvoor men ook nog een nut tige herinnering ontvangt. Bedevaart naar Banneux Ajax en Feyenoord in Kloetinge Barbecue opent winterseizoen Ver’aelen op z'n Zeeuws Tovaalspèlers draaien warm X^-B'8L'°Wxi F 'LACOR woensdag 14 augustus 2002 jaargang 53 nummer 33 AL UW RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN VOOR I KEUKENS BADKAMERS Advertentieverkoop: (0113) 274 000 e Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 Goes kinderstad Wielerronde ‘s-Heer Arendskerke CIVIEL- EN GROEN- TECHNIEKZUID B.V. Ook een vakman moet Zijn hersens gebruiken Zeeland verwelkomt de mossel Even stilstaan bij de vloer ra KRUININGEN 0113-381133 Bruidspagina Dat is dit jaar het open Nederlands Kampioenschap voor visueel gehandicapte teams. Scheveningen is voor Nederlanders gedurende het hele jaar de meest populaire Noordzeebadplaats. Maar de Zeeuwse publiekstrekkers Domburg en Renesse volgen op de voet. Vooral qua dag- en verblijfsbezoek in de zomer periode scoren de Zeeuwse badplaatsen uitstekend. Dom burg wordt geroemd om zijn gezellige terrassen. Yerseke zaterdag 17 augustus: KISS ME DANCEPARTY zaterdag 24 augustus: FREAKY-ICE-PARTY zaterdag 31 augustus: BIG BAM BOOM miss wet T-shirt verkiezing ‘s-GRAVENPOLDER - De zeedijk van ‘s-Gravenpolder is een trekpleister geworden van dagjesmensen, toe risten en andere nieuwsgierigen. Reden is de dolfijn die zich sinds enige weken ophoudt rond boei 17. Gewa pend met verrekijkers, videocamera’s en telelenzen probeert het groeiende publiek een glimp van hem op te vangen. EK terug in Ovezande NDER 21 (im advertentie) Dolfljnspotters op de dijk bij 's-Gravenpolder. foto mark kivit (im advertentie) (im advertentie) (im advertentie) Adres: Marconistraat 2, Goes. Deze acties gelden t/m zaterdag 17 augustus 2002. IE BEV Een en ander blijkt uit het onder zoek ‘Toeristisch bezoek aan bad plaatsen 2001’, dat het Continu Va kantie Onderzoek heeft verricht in opdracht van Toerisme Recreatie Nederland (TRN). Het panel van het CVO is viermaal (in maart, juni, september en december) gevraagd naar het bezoek aan de drukst- bezochte Noordzeebadplaatsen. Buiten het onderzoek valt het dag en verblijfsbezoek van buitenlan ders; ook toeristische bezoeken van eigen inwoners zijn niet meegeteld. Na Scheveningen (met 1,676 miljoen De dolfijn haalt vrolijke capriolen uit voor het publiek. FOTO ERARLD VAN DER AA woners van Den Haag buiten be schouwing blijven. In Scheveningen zijn ook de gemid delde bestedingen per persoon per dag het hoogst: 29,30 euro, op de tweede plaats gevolgd door Zand- voort (25,30 euro). Hoek van Hol land (15 euro) en IJmuiden (13,70 euro) scoren bij de bestedingen het laagst. Alle onderzochte badplaat sen krijgen zomers de meeste toe risten, maar Hoek van Holland is ook in trek in het najaar (23%), ter wijl meer dan een kwart van de be zoekers van Egmond daar in de win ter komt. Dé voorjaarbadplaats is Scheveningen (28%). Qua leeftijd scoort Domburg vooral bij de jeug digen tot en met 14 jaar, Hoek van Holland bij de leeftijdscategorie 15- 24 jaar en Katwijk bij de volwasse nen tussen 25 en 49 jaar. Bergen ten slotte is favoriet bij de vijftigplussers. „Zeker op een mooie avond is het hier hartstikke druk”, vertel len Hans en Maria. Ze hebben al menig uurtje achter hun camera met telelens doorgebracht. „Het is een kwestie van geduld heb ben en de vinger op de knop houden. Want er is geen tijd om op je gemak scherp te stellen”, lacht Hans. Jacqueline komt voor de tweede keer kijken. Ze heeft naast haar eigen kinderen ook haar twee neefjes en twee buurkinderen meegenomen. „Vorige keer was het laag water, toen hebben we niks gezien. Hopelijk hebben we dit keer meer geluk”. Ook in de haven van Hansweert is het nieuwtje doorgedrongen. Penningmeester Wies en zijn vrouw Hetty gaan bijna iedere dag even kijken. Met hun speed- staan dit jaar voor de derde keer wedstrijdsteppers aan de meet. Ook de positieve naam die de ‘s- Heer Arendskerkse wedstrij den in den lande hebben, dragen er toe bij dat wielrenners van allerlei pluimage graag in dit Bevelandse dorp neerstrijken. Ook de ‘dikke banden’ en atb-ers zijn dit jaar weer van de partij. Dit jaar staat het wielerevenement ook weer in het teken van integratie van va lide en invalide wielersport. Dit kwaliteit van het water steeds beter wordt. Ik heb wel vaker ge hoord dat er een dolfijn is gesig naleerd maar niet dat ‘ie zo lang op een plaats bleef”. 'vorige keer was het laag water, toen hebben we niets gezien' FOTO MARK KIVIT Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl Open op: dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdag van 10.00- 16.00 uur, donderdag koopavond 19.00-21.00 uur X UI GOES- English 4 You verzorgt al ja- ren cursussen Engels overdag en ‘s avonds. De lessen worden gegeven door een volledig bevoegde docent en in een gezellige en ongedwongen sfeer gaat leren snel en plezierig. Be gin september starten er weer nieuwe cursussen voor beginners, zowel ‘s avonds als overdag. Voor de beginnerscursus is geen vooroplei ding nodig, want de cursus wordt vanaf het begin opgebouwd. Weinig huiswerk! Ook voor mensen, die al kennis bezitten, maar het beter wil len leren, bestaat de mogelijkheid om in bestaande groepen mee te doen. Er zijn cursussen op verschil lende niveaus, zodat het mogelijk is om een zo passend mogelijke groep te vinden, waarbij u kunt aansluiten. Bij de cursussen voor gevorderden is er tijdens de lessen veel gelegen heid de taal te spreken. Voor inlich tingen en inschrijven kunt u terecht bij mevrouw Huige: 0113 - 251621. 3 Z3 O) (U k CD GOES - Caritas Banneux Bisdom Breda reist zondag 25 augus tus af naar het Belgische bedevaartsoord Banneux. Vertrokken wordt ‘s morgens tussen zes en zeven uur, er zijn diverse opstapplaatsen. Banneux ligt op 325 meter hoogte in de Ardennen. Jaarlijks bezoeken bijna een half miljoen pelgrims het idyllische plaatsje. Voor informatie: 0113-212048. Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom roet de stapperstaxi. Tof 23.00 uur gratis entree KLOETINGE - Toptalenten uit Nederland zijn zaterdag 7 au gustus in Kloetinge als daar voor de vierde keer het populaire D-pupillentoernooi wordt gehouden. Ajax, Feyenoord. Willem II, Barendrecht, Terneuzen, RCS, en de eerste D-tjes van de or ganiserende voetbalvereniging Kloetinge doen mee. Het toer nooi begint om 10 uur op het Wesselopark in Kloetinge. Ge speeld wordt in twee poules en rond 15.15 uur wordt de finale gespeeld. KATS - Met een barbecue in de tuin van het Nieuw Zeeland- huis in Kats opent de Commissie Bijzondere Diensten van de hervormde gemeente Kats/Kortgene zondag 31 augustus het winterseizoen. Het begint om 17 uur voor wie zich van tevo ren heeft aangemeld. Inschrijflijsten hangen achter in de ker ken in Kortgene en Kats en via de nummers 0113-301478 of 302042 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. HEINKENSZAND - Corrie Arendse uit Middelburg vertelt Zeeuwse verhalen en ver’aelen op z’n zeeuws’ op donderdag 15 augustus vanaf 20 uur in het Infocentrum van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde aan de Nieuwkamerseweg in Heinkenszand. Na afloop kunnen de luisteraars een korte wan deling maken door het unieke gebied van de Zak van Zuid- Beveland. resulteert in een programma waarbij er gesport kan worden door zowel valide als invalide deelnemers. Het Open Neder lands Kampioenschap Tandems (visueel gehandicapten) wordt een wedstrijd met een internatio naal deelnemersveld. Ook de Zeeuw Arnold Polderman ont breekt hier uiteraard niet in het klassement. Het wielerweekend wordt ook dit jaar afgesloten met een rit achter derny’s voor de grote prijs. Deze oude wielerdiscipline is ze ker dit jaar weer de publieks trekker. Als gangmakers zijn Joop Zijlaard en Burno Walraven gecontracteerd. Aan renners is er ook geen gebrek. Grote namen als Johnny van de Klooster, Richard Sabbekoorn en de broers Radtgever zullen zorgen voor een spannende race. blijkt dat de familie Bierstekers niet voor niks is gekomen. Aan Richard die even verderop rustig op zijn visstek zit is het nieuws van dolfijn voorbij ge gaan. „Ik zit meestal aan de Schorre of het Noordzeestrand. Vandaag ben ik hiernaar toe ge komen om het laatste aas op te maken. Zit hier echt een dolfijn? Dat wist ik niet maar ik vond wel druk op de dijk. Een zeehond heb ik wel eens gezien. Die stak vlak voor me zijn snuit boven water en bleef me rustig aankijken”. Twee vissers die even verderop een stekkie hebben ingenomen weten wel van de dolfijn. „Hij zal goed te eten hebben want wij vangen niks”, merkt een van hen op. Als een Belgisch baggerschip vlak voor de oever zijn lading loost, houden ze het voor gezien. „De vissen zijn nu wel weg”, mopperen ze. De dolfijn lijkt echter niet zo makkelijk af te schrikken want een paar minu ten later duikt de karakteristieke rugvin weer op bij de boei. Ook de douaneboot en plezier jachten, die een kijkje ter plekke komen nemen, jagen hem geen schrik aan. Vrolijk duikt hij uit het water op, draait een halve slag, om op zijn rug neer te plonsen. „Ik vind het en vreemd verhaal. Dat ‘ie maar bij die boei blijft zit ten. Het beest zwemt tocht niet aan een touwtje”, verzucht me vrouw Koster nadat ze over het stenen trappetje boven aan de dijk is gekomen. Ze woont in de buurt en kwam gewoon eens kij - ken of al die verhalen op waar heid berusten. Dat beneden aan de dijk rijen geparkeerde auto’s en fietsen staan, heeft haar al te raden gegeven. boot zijn ze dan ook binnen een paar minuten bij de boei. „Het lijkt wel of hij een show weg geeft”, vertelt Hetty terwijl haar man het gas opendraait en de boot met flinke snelheid over het water scheert. De dolfijn laat zich van zijn beste kant zien. Duikt vlakbij de boot op en zwemt er onder door. De boei blijkt een ge liefde tussenstop voor de watersportliefhebbers. Even la ter komen een sloep en een zeil boot langs gevaren en zelfs een binnenvaartschip snijdt de bocht af en legt de motoren stil. De schipper verschijnt op het achterdek, gewapend met een camera. „Veel mensen gaan wel even kij ken”, vertelt havenmeester Piet. „Het is dan ook uniek voor de Westerschelde. Een bewijs dat de In 's-Heer Arendskerke wordt het begrip wielersport zeer ruim ge zien. De leus waarmee de wielrennerij in het dorp groot ge worden is, is: „Als er een wielerwedstrijd van te maken is, kan het starten in ‘s-Heer Arendskerke.” Als deze leuze maar vaak genoeg verspreid wordt, dan kan dit wed strijden tot gevolg hebben zoals bij de steppers. Samen met de Ne derlandse Autoped Federatie door Mark Kivit In het dorp is iedereen op de hoogte van de dolfijn. „Ik ben zelf al eens gaan kijken op een mooie avond maar heb helaas niks gezien”, aldus een oudere inwoner die in zijn tuin aan het werk is. Ook de medewerkers van het Waterschap die bezig zijn met werkzaamheden op de dijk hebben al menig toerist de weg gewezen. „Hij zwemt daarbij die boei. We hebben ‘m al een paar keer gezien”, vertelt een van hen. De route is eenvoudig. Volg de Weg langs de Zeedijk tot de witte GOES - De Goese rugbyclub Tovaal begint zaterdag het nieuwe sei zoen met een oefenwedstrijd tegen USRS. De Utrechtse studenten, met oud-Tovaalspeler Staf Leemans in de gelederen, behaalden vo rig seizoen de titel in de tweede klasse en komen dit seizoen uit in de eerste klasse. Voor de Goesenaren is het de eerste wedstrijd onder leiding van trainer Duncan Cessford, die assistentie krijgt van Hein Peeters. Het duel begint om 14 uur en wordt gespeeld op sportpark Het Schenge in Goes. De wedstrijdbal wordt geschonken door Ijssa lon Maestro Gelato uit Goes. Meer informatie over Tovaal is te vin den op de website www.tovaal.nl. koepels van de zuiverings installatie. Zoek een lekker plaatsje in het gras en dan is het geduldig wachten. De familie Biersteker zit naar ei gen zeggen al een poosje te tu ren. „We wilden ‘m wel eens zien tuimelen”, zegt mevrouw Biersteker terwijl haar man en twee zoons door hun verrekijker turen. „Het is tenslotte heel bij zonder. Zeehonden hebben we hier vaker gezien maar nog nooit een dolfijn”. Uit de kreten: ‘ja daar’, ‘nog eens’, ‘moet je kijken’, bezoekers) volgt Zandvoort (954.000 bezoekers) op de tweede plaats. Derde is Noordwijk met 720.000 gasten en nummer vier en vijf zijn respectievelijk Egmond (425.000) en Domburg (401.000)De toptien van drukstbezochte badplaatsen wordt verdervolgemaaktmet Katwijk, Ber gen, Renesse, Hoek van Holland en IJmuiden. De gemiddelde bezoekersfrequentie ligt op zo’n 2,6 a 2,7 bezoeken. Uitschieter met drie bezoeken is Bergen; Scheveningen scoort slechts 1,8 bezoeken gemid deld, maar dat komt omdat de in- - -Z A jA fcjméislB Champignons bakje 250 gram 0.65 zeedijk loopt vol voor dolfijn www.smaUsail.com van VOC tot PSD I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1