X VER FIETS KAPOT bel 581935 lüOUQrt. nou. •nnnn KORTINGEN TOT MAAR LIEFST ALLES MOET WEG! 3.99 3.99 6.99 7.99 GIRO 667 KÜiKENFÏL /l Mensbergen JL JL Serviezen Cassettes Kooksets PT TPTXTIT'dTT i>aralle,we8 4 B. 3364 AL Sliedrecht jLltUKUnl VERSE WORST MEGA-MEUBEL-OPHEFFIIUGS INTERIEUR TOTAAL MARCONISTRAAT 15 - GOES TELEFOON 0113 22 08 40 1 Rijwielshop Cor den Haan lu L 599,- DRUMSTICKS kilo c 2.98 FRICANDEAU VARKENSLAPPEN kilo e 2.98 SUCADELAPPEN SHOARMAVLEES kilo e 2.98 RUNDERBIEF 2.98 RUNDERKOGEL ZEILDE KILO 3.9 F/ slaa dressoirs led bankstellen fauteuils Pallina drinkservies 2-zitsbanken kasten garderobekasten -i garderobekast bankstellen fauteuils eetkam eubels OI m FisslefWF*^*0 150 50 glasserviezen 50 kooksets ledikanten salontafels - dressoirs relax-fauteuils cornp^^errn ion dressoirs fauteuils anken are> _QVtafeis t fauteuils eetkamertafeis eetkamerstoelen dontafels L jressoirs KILO »E u Verginia ■■I ffi 170 cassettes Gemeente Noord-Beveland pagina 2 DE BEVELANDER IEDERE WEEK: WWW.MAROS.NL INFORMATIERUBRIEK KILO KILO KILO KILO ji «I» •n tnX Br normaal voor u geopend. r v Graag tot ziens bij: serviezen ZUIDWEG 0113 - 216806 (216524) Hij wordt door ons opgehaald en thuisgebracht voor slechts 1 f 2 Sroothandelskorting bij afname van 5 kg. Mensen in Nood vangt ontheemde kinderen uit Soedan op. 30 dig. SPECIALE PRIJS 299,- Het juiste adres voor een kachel - geiser stortbak of toilet Papeweg 6-8, Wolphaartsdijk Moderne fietsen ouderwetse service g OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Een begrip als het om uw gedekte tafel gaat. Bezoek eens onze serviezentuin, modern, romantisch of klassiek bij ons vindt u Nederlands grootste collectie voor de mooiste gedekte tafel. (geldig voor Goes, ’s-Heer Hendrikskinderen, s-Heer Arendskerke, Lewedorp, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand, Nieuwdorp, Wilhelminadorp) woensdag 26 juli 2002 I F Magic Edition V37 VAN DE NIJVERE FIETSENMAKERS MODEL Bezoek onze F SERVIEZENTUIN tijdens uwr vakantieperiode. Wij zijn de gehele vakantieperiode X Met kortingen tot400/ Internet: www.noord-beveland.nl Ook voor de gemeenteberichten! i C-3C— II» IK I ONZE PRIJS 08-07 Kaaidijk 29, Kortgene raTi INTERIEUR TOTAAL UITVERKOOP! Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruik maken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. Openingstijden gemeentehuis Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur. Onkruidbestrijding zonder chemische middelen De gemeente Noord-Beveland heeft met 13 andere gemeenten en overheidsinstellingen het convenant ‘Duurzaam Beheer’ ondertekend. Dit convenant regelt de afbouw van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het openbaar groen en op verhardingen met als doel om vanaf 2005 het gebruik tot nul gereduceerd te hebben. De gemeente wil op deze manier bijdragen aan een beter milieu. Begin dit jaar zijn we begonnen met het afbouwen van het gebruik van chemische middelen. Dit betekent dat in het straatbeeld voortaan vaker onkruid is te zien. Het onkruid wordt namelijk niet meer preventief weggespoten, maar geborsteld, geveegd, verhit en/of geschoffeld. Dat kan echter pas als het onkruid al boven de grond is. Bovendien is deze manier van werken veel arbeidsintensiever dan het toepassen van chemische middelen. Hierdoor kost het meer tijd om de verhardingen en plantsoenen schoon te krijgen. Wij werken volop aan een snel, effectief, economisch goed alternatief voor chemische onkruidbestrijding. Wij hopen dat u in de tussentijd begrip heeft voor iets meer groen op straat. 05-07 04-07 12-06 09-07 10- 07 11- 07 16-07 12- 07 12-07 12-07 09-07 09-07 09-07 10-07 10-07 18-07 18-07 18-07 10-07 18-07 18-07 18-07 18-07 Hamerstedestraat 37, Kats Julianastraat 4, Wissenkerke Vlietenburgweg 5, Wissenkerke Nieuwstraat 107, Kamperland A. van Heestraat 18, Kamperland Weststraat, Wissenkerke Zwanenlaan 32, Kamperland Weststraat 14, Wissenkerke Emelissedijk 2, Kats Trintellaan 11, Kortgene Christinastraat, Kats Provincialeweg 19, Geersdijk Oosthavendijk 16, Kamperland Hofwijkweg 3, Kamperland Kerkstraat 7, Kats Molenweg, Colijnsplaat Zandkreekstraat 40, Kortgene Tuindorp, Wissenkerke Hoofdstraat 40, Kortgene Willem-Alexanderstraat 59, Kortgene Eikenlaan 5, Kamperland Heer-Janszdorp 27. Kamperland Nieuwstraat 107, Kamperland Wissenkerke, 24 juli 2002 De burgemeester van Noord-Beveland C.J. van Liere. Het verbouwen van de woning en het gedeeltelijk slopen van de woning. Het bouwen van een schuur/berging Het bouwen cq verbouwen van de schuur Het slopen van de berging, het bouwen van vier sleufsilo’s, het bouwen van een loods vaste mestopslag en het bouwen van een rundveestal Het slopen van vloerzeil uit de keuken Het bouwen van een berging Het bouwen van 9 woningen Het uitbreiden van de berging Het slopen van de loods/werkplaats Het verbouwen van de loods en opslag Het bouwen van een woning en het slopen van de bestaande woning Het bouwen van 10 woningen Het bouwen van een aanbouw Het bouwen van een berging Het bouwen en uitbreiden van de veestal Het uitbreiden van de verdieping Het plaatsen van een schaftwagen. Het verbouwen van een garage/berging Het bouwen van een tuinhuisje Het verbouwen en uitbreiden van de woning. Het gedeeltelijk slopen van colovinyltegels uit de keuken/hal Het uitbreiden van de woning Het verbouwen en uitbreiden van de woning Het slopen van vloerzeil uit de keuken WMF Te koop: voormalig brandweervoertuig uit Kortgene Merk: Mercedes L 608 D Bouwjr: 1979 Km.stand: 19.000 Laadverm. 3560 kg Inlichtingen: Commandant dhr. E.J. Hol. Tel 0113-377377 (na 12 augustus). BOUWEN IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend door: Bouw- en Schildersbedrijf Noord-Beveland, A. van Heestraat 19 te Kamperland voor het bouwen van een aan bouw op het perceel Sportlaan 63 te Wissenkerke. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland zijn van plan om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan dit bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan ligt deze aanvraag met ingang van 25 juli 2002 gedurende vier weken (tot 23 augustus 2002) voor een ieder ter gemeentesecretarie (kamer 1.16), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3,4490 AA Wissenkerke. €2,50 GOEDKEURING 2e WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED” Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 lid 5 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en wethouders van Noord-Beveland bekend dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij besluit van 9 juli 2002 de 2e Wijziging bestemmings plan “Landelijk gebied” hebben goedgekeurd (ten behoeve van de-nieuwvestiging van een melkveehouderij aan de Noord- langeweg te Kats). Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde wijzigingsplan liggen met ingang van donderdag 25 juli 2002 gedurende zes weken (t/m 4 september 2002) ter visie op kamer 1.17 van de gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van tervisie- legging, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA te ‘s-Gravenhage. Tevens kunnen belanghebbenden die beroep hebben ingesteld de voorzitter van voomoemde afdeling verzoeken een voorlo pige voorziening te treffen. Tenzij door voornoemde belanghebbenden om een voorlopige voorziening wordt verzocht, ver krijgt het wijzigingsplan rechtskracht daags na afloop van genoemde inzagetermijn. Een kleine greep uit onze merken: Seltmann, I Eschenbach, Royal-Albert, Wilkens, W.M.F., Arzberg, Thomas, jk,^ Gero, B.S.F., Villeroy Boch, Royal Doulton, Winterling, Keltum, Fissler, BK, Spring, Schott-Zwiesel, Spiegelau Den Haag I Telefoon (070) 313 62 00 HERINNERING: INSPRAAK “le HERZIENING BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED” Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken nogmaals bekend dat tot en met woensdag 14 augustus 2002 voor een ieder ter inzage ligt: het voor-ontwerp van de “Ie Herziening bestemmingsplan Landelijk gebied”. Het voorontwerp kan worden ingezien bij de afdeling Grondgebied (kamer 1.17) van de gemeentesecretarie. Voorstraat 31 te Wissenkerke. De “1e Herziening bestemmingsplan Landelijk gebied” bevat onder andere de volgende elementen: een regeling voor zogenaamde Nieuwe Economische Dragers, de aanwijzing van een gedeelte van de Jacobapolder en de Rippolder als mogelijke locatie voor een windmolenpark, een aangepaste regeling met betrekking tot intensieve veehouderij, aangepaste voorwaarden voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven, strak begrensde bouwblokken’ voor agrarische bedrijven die zijn gelegen nabij een woonkern, verblijfsrecreatieterrein of natuurgebied, een actualisering van Vborschriftenkaart 1waarop alle agrarische bedrijven en burgerwoningen zijn aangegeven. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke reacties ten aanzien van het bedoelde voorontwerp worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3,4490 AA Wissenkerke. Ook kan er mondeling worden gereageerd: daarvoor kunt u zich wenden tot bovengenoemde afdeling. 's maandags gesloten Donderdag koopavond S i Wissenkerke, 24 juli 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere Wissenkerke, 24 juli 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere Openbare kennisgevingen: Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. Bj|r 5 dig., Kookset £«38,- ■Uitblinkers in Hetsmanschap’ Afslag Wijngaarden/Nijverwaard (langs Ai5) Telefoon 0184 -411016 Fax 0184 - 422969 www.hensbergenserviezen.nl Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot Bouwvoornemen in de periode van 08-07 t/m 19-07-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebben den een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113-377377). WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN “HAVENFRONT KORTGENE” Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij het bestemmingsplan “Havenfront Kortgene” willen wijzigen. De wijziging houdt in dat de bestemming van 12 recreatiewoningen wordt gewijzigd in de bestemming “Woon- doeleinden 2”, zodat permanente bewoning van deze woningen mogelijk wordt. Hiertoe maken zij gebruik van de wijzigingsbevoegdheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 sub a, artikel 8 lid 4 sub b en artikel 12 van het bestemmingsplan “Havenfront Kortgene”, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De ontwerp-wijziging ligt met ingang van donderdag 25 juli 2002 gedurende vier weken (t/m 21 augustus 2002) ter inzage op kamer 1.17 van de gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schrif telijk hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Wissenkerke, 24 juli 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2