Mannen van de bouw zoeken vrouwen De mooiste liedjes van Cat en Yusuf Mariska Hulscher: prille liefde en weer een 'heerlijk' programma lol Lekker, lekker... Puzzelland Webwetensw@@rdigheden Het weer 4 8 9 10 1 4 8 9 In de sterren. Muziek en meer pagina 13 woensdag 26 juli 2002 DE BEVELANDER 1 2 3 5 6 7 11 2 3 5 6 7 10 11 aft RAM STIER TWEELINGEN KREEFT Confit de Canard oftewel 'Ingelegde eend' Yusuf Islam laat hij zich te- LEEUW MAAGD winst WEEGSCHAAL: Anneke Kaiser Ton ten Hove SCHORPIOEN BOOGSCHUTTER STEENBOK WATERMAN JP380 HORIZONTAAL: VISSEN VERTICAAL: 1. Verschil tussen uitgaven en inkomsten, deel van een ladder; 2. aansporing, eiken schors, kunstschaatsterm; 3. deugniet, afscheidsgroet; 4. Europeaan; 5. metaal, brand baar koord; 6. barbaars; 7. wederkerend vnw., snel; 8. Vakantiegangers naar Frankrijk komen het vaak tegen: confit de canard. Gesudderde eend in delen die onder vet in een pot be waard wordt. Vooral in de Dordogne en de Languedoc/Roussi- lion staan vaak borden met confit de canard of confit d'oie (gans) faites maison. Eend op deze manier bereid, biedt allerlei moge lijkheden. Als onderdeel van een cassoulet, maar ook op de bar becue. Op die wijze gegrilde eenddelen at ik dit jaar in de buurt van Toulouse en dat was geweldig lekker. 1. Gespannen, aftakking; 2. Noorse godheid, grasland, knoest in hout; 3. huisbe- Turkse titel; 9. soort stof, kunststof; 10. oude vocht maat, wilde haver, een zeke re; 11. gil, graveur. voor de Islam. Universal Re cords verzamelde zijn Very gerlijke stand in Engeland kent hem als Stephen Geor- giou. De belletjes gaan pas rin- tiestennaam Cat Stevens. Het is al weer zo'n kwart eeuw ge leden dat de Geweldig leuk om te doen. Aan een eigen programma had ik nooit gedacht, tot Fons mij bena derde voor ‘Lijn 5’. Vanaf toen is het balletje gaan rollen.” Mariska presenteerde onder meer "t Is me ook wat moois’ en ‘Het Staatslot op Locatie’. „Ik maakte de overstap naar Veroni ca en belandde in ’98 bij de NCRV. Daar heb ik echt leuke dingen kunnen doen als ‘Hoera een Kind’, een programma over kinderen en hun opvoeding en nu ‘De mooiste plek’.” De NCRV zit midden in de grote schoonmaak en evalueert het ene programma na het andere met alle gevolgen voor presenta toren van dien. „Op dit moment zijn we zelfs aan het kijken naar een nieuw programma”, vervolgt Mariska. „Ik ben nog lang niet uitgekeken en heb het geweldig naar mijn zin. Tot op de dag van vandaag kan ik mijn werk uitstekend combi- Toch moetje in de bouw nog met een zaklampje zoeken naar vrou welijke werknemers. Ineke van Westrienen van het opleidingsin stituut Bouwradius wijt dit aan de cultuur in de bouw: „Voor de bouw echt klaar is voor de in stroom van grotere groepen vrou wen, moet er eerst een pad worden gebaand. Daarbij moeten we het hebben van de jonge mannen van nu. Zij moeten op hun werk moge lijkheden opeisen als parttime werk en ouderschapsverlof en zo doende een wat behoudende be drijfstak helpen moderniseren”, aldus Van Westrienen. Een ander veelgehoord argument is dat de bouw te zwaar zou zijn voor vrou wen. „In een land als India doen vrouwen het zware werk in de bouw. Dat is daar heel gewoon. En werken in de zorg is ook zwaar, maar dat wordt gezien als een mooi zorgvak. Daar kun je aan zien dat het aan onze cultuur ligt.” Waarom moeten er zo nodig meer vrouwen in de bouw komen werken? „Veertig procent van de beroepsbevolking is vrouw en hun aandeel in de bouw is nog geen tien procent. En het lukt veel aannemers niet hun vacatures te vervullen”, stelt van Westrienen. Bedrijven die op zoek zijn naar wervingstips, raad ik aan te kijken op www.vrouwe- nindebouw.nl. Thuis: met mooie verhaaltjes hoeven ze bij jou niet aan te komen. Liefde: kleine onenigheden wekken irritatie. Geld: houd je hand op de knip. Gezondheid: snel vermoeid. Thuis: je ideeën vinden gre tig onthaal. Liefde: je bent een betrouw bare partner. Geld: blijf goed rekenen en wees voorzichtig. Gezondheid: evenwichtig. Thuis: iemand probeert een slaatje uitje te slaan. Liefde: er sluimert een zin derende liefdesvlam. Geld: een aanbieding belooft meer dan het waarmaakt. Gezondheid: gevoelige huid. Thuis: je weet je plannen op een nette manier door te drukken. Liefde: je wilt alles: aan één vinger heb je niet genoeg. Geld: kijk uit voor plagiaat. Gezondheid: uitstekend. Thuis: je hebt je handen vol om het overzicht niet te ver liezen. Liefde: een liefdevol gebaar sterntje mild. Geld: gebruik je reserves. Gezondheid: regelmatiger eten. Thuis: je zetje vaardigheden gewiekst in. Liefde: denk ook eens aan de behoeftes van je partner. Geld: je maakt een kleine winst. Gezondheid: genoeg weer stand. Thuis: van een familielid on dervind je belangrijke steun. Liefde: je kijkt zo treurig dat anderen er wel op moeten re ageren. Geld: je geeft te veel uit. Gezondheid: vitaal. Thuis: doe het eens even wat rustiger aan. Liefde: je bent niet helemaal bij de les. Geld: de kas klopt. Gezondheid: gewoon. Thuis: je gaat op uitdagingen in en dat is goed: je kunt ze aan. Liefde: als je niet uitkijkt kom je in een netelige posi tie. Geld: wees royaal. Gezondheid: hoofdpijn slui mert. Stevens maakte de kunstacademie niet af, maar ontpopte zich als een succesvol liedjesschrijver en zan- Ze reist voor haar werk het hele land door. Voor Mariska Hulscher is ‘De Mooiste Plek van Nederland’ heerlijk om te doen. „Iedereen kan zijn of haar mooist plekje aanmelden op de website van de NCRV”, vertelt Mariska. „Vervolgens trekken wij er dan op uit om er een mooi verslag van te ma ken.” „Of er wel eens naar mij geflo ten wordt in de bouw? Ik fluit zelf naar leuke mannen!”, grapt Lia Kolsters (tegelzet- ster). En in de bouw werken is helemaal niet te zwaar voor vrouwen. „Je moet niet op je mondje gevallen zijn, maar verder is het goed te doen”, vervolgt Lia iets serieuzer. „Ik vind het hartstikke leuk om in een kale ruimte een mooie badkamer of keuken te ma ken. En als je het goed doet. De sympathieke televisiepresen tatrice rolde bij toeval het vak in en werd ontdekt door SBS-di- recteur Fons van Westerloo in een videotheek. „Ik ben geboren in Delft en heb rechten gestu deerd. Eerst ben ik op een sales en marketingafdeling terecht ge komen bij een grote landelijke uitgever, om vervolgens de rol van hoofdredacteur van ver schillende tijdschriften op me te nemen. komt de waardering vanzelf.” Volgens Lia zijn de vooroorde len over vrouwen die in de bouw werken onzin: „Ik ben harstikke hetero en ik heb een hele lieve vriend. En of je ge schikt bent voor de bouw ver schilt per persoon.” Thuis: laat je niks wijsma ken. Liefde: gebruik je invloed om je zin te krijgen. Geld: een kleine smaakt naar meer. Gezondheid: meer bewegen. Hulscher vervolgt: „Vooral het waarom van het programma is leuk. Iedereen heeft wel iets met een plek ergens in Nederland. Een plek waar je tot rust komt, een plek die tot de verbeelding spreekt of een plek die herinne ringen op roept. Het leuke is dat je van veel plekken het bestaan niet kent. Het verhaal er achter maakt het programma leuk om naar te kijken en natuurlijk nog leuker om te maken. Iedere week opnieuw.” in de keus voor de Islam, de gods dienst van zijn familie. In 1977 werd Cat moslim, wierp zich op als leraar en steun en toeverlaat voor zijn geloofsgenoten. Hij maakte nog wel albums, maar dat zijn religieus getinte. Cat's com posities blijven voorkomen op het repertoire van collega's. De affaire Rushdie waarin Stevens partij koos voor de Koran, kostte hem veel goodwill. Menig principieel Stevens-fans zette de grijsgedraai- de elpees bij het grof vuil. Zijn 'Very best' zijn er niet minder mooi om. neren met de opvoeding van mijn twee dochters Sanne en Mikki.” Dochters die het overigens even zonder ‘papa’ moeten stellen. In januari zetten Mariska en haar man Bert een definitieve punt achter hun huwelijk. Mariska’s nieuwe liefde, projectontwikke laar Philip van der Stam, moet nog even wachten.,, De cultuur in de bouw is debet aan het feit dat er zo weinig vrouwen werkzaam in die sector. Daar naast wordt er vaak gezegd dat de bouw te zwaar zou zijn voor het vrouwelijk geslacht. diende, room; 4. kilowattuur; 5. gekheid, gewoonterecht; 6. houten staak; 7. kaartspel, vierkante zuil; 8. Leger des Heils; 9. goed!, stad in Frankrijk; 10. straat (Fr.), gevangenis, Engels tel woord; 11. vorm van be- drijfsconcentratie, middag maaltijd. Ingrediënten: Een eend van twee kilo, drie soeplepels fijn zout, anderhalve kilo ganzenvet (van de poelier), drie laurierblaadjes, een soeplepel ge malen peper en vier kruidnagelen. Thuis: succesweek! Je hebt veel energie en doorzettings vermogen. Liefde: melancholiek en een beetje verliefd. Geld: niet zomaar uitgeven. Mariska mag blijven. Voor col- lega-presentatrices als Heidi lepema en Annemieke Schrij ver, presentatrice van het discus sieprogramma ‘Copyright Mens’ is dat nog de vraag. In de zomermaanden neemt het internetgebruik in Nederland lichtjes af. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want wie gaat er voor de lol achter een beeldscherm zitten, terwijl de mussen van het spreekwoordelijke dak vallen? Met hetzelfde probleem heb ben ook musea te maken. Hebben de mensen een keer vrij, wordt het weer zo lekker dat de gemiddelde Nederlander met geen stok de - overigens prima gekoelde - gebouwen in te krijgen is. Geluk kig voor het museum zijn er nog altijd de hordes Japanners en Amerikanen die Rembrandt of Van Gogh komen kijken. Het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt ze met busladingen tegelijk over de vloer. Dat heeft voor bezoekers ook wel wat nadelen. Want wie een keertje rustig wil genieten van het feit dat de rest van Nederland wel naar het strand is gegaan komt van een koude kermis thuis. De oplossing is het museum dan maar virtueel te bezoeken via de website www.rijksmuseum.nl. Een echte aanrader voor de lief hebber van mooi gemaakte sites. De pagina's bevatten veel infor matie over tentoonstellingen en de mogelijkheid om een werke lijk prachtig kijkje binnen de muren van het museum te nemen. Door gebruik te maken van Quicktime filmpjes zijn grote delen van de vaste collectie te bezichtigen. De bezoeker kan weliswaar niet wandelen, maar kan wel vanuit vaste standpunten (soms één, vaker twee a drie per zaal) een 360 graden blik in de virtuele ruimte werpen. Door in en uit te zoomen kunnen voorwerpen na der bekeken worden in een helemaal niet onaardige resolutie. Per ruimte zijn verder een aantal zogenoemde hotspots benoemd. Door op die voorwerpen te klikken opent zich een nieuw scherm met informatie over het schilderij (of voorwerp). Vergelijk het maar met een virtueel naambordje, maar dan wel één met veel meer mogelijkheden. Want behalve informatie over het schilderij wordt ook de historische achtergrond geschetst en zijn gegevens over de schilder te vinden. In die gevallen waar het Rijksmuseum meerdere werken van die kunstenaar heeft zijn meteen linken naar die werken beschikbaar. Het is niet zo moeilijk om in de grote berg informatie van het Rijksmuseum te verdwalen.Voor de liefhebber is enkele uren klikken en kijken op deze website dan ook helemaal niet uitzon derlijk. Het virtuele museum is overigens wel echt virtueel. Op de homepage van het museum verontschuldigen de makers zich er voor dat het echte museum van binnen inmiddels is veranderd, waardoor de webeditie niet meer overeenkomt met de werkelijk heid. Maar eigenlijk is dat alleen maar een pluspunt. Om de site echt goed te kunnen bekijken is het trouwens handig om Quickti me en Flash te hebben draaien. Bereidingswijze: Snijd de eend in stukken, wrijf de stukken goed in met zout en leg ze in een platte schaal, bedek ze met de gehakte laurier, de kruid nagelen en de peper. Afdekken en 24 uur laten macereren in de koelkast. Maak de delen zorgvuldig schoon, leg de eendedelen in een braadpan, bedek ze met het gesmolten ganzenvet en laat ze op laag vuur sudderen gedurende 1 uur en 20 minuten. Maak twee grote weckflessen goed schoon in kokend water, droog ze zeer goed af en vul ze met de eend. Flessen volgieten met het ganzenvet zodanig dat de delen onderstaan. Doe de deksels dicht, zet de flessen in een ruime pan water en laat ze zacht koken ge durende anderhalf uur. Vervolgens helemaal af laten koelen. Zet ze vervolgens koel en donker weg. Vervolgens acht dagen laten staan. De mogelijkheden: zacht verwannen in een koekenpan of grillen op een barbecue. Wel het ganzenvet goed verwijderen an ders gaat dat verbranden. In het ganzenvet kunnen prima aardap peltjes gebakken worden. ger. Zelf stond Cat met 'Matthew and son' en 'Lady d'Arbanville' in de hitlijsten van de sixties, terwijl The Tremeloes ('Here comes my baby') en Rod Stewart ('The first cut is the deepest') goede sier maakten zijn pennenvruchten. Eindjaren zestig kwam er een om mekeer in Steven's muzikale car rière. Tuberculose schakelde Ste vens een tijd uit. In het ziekbed stippelde Cat een andere koers uit. De popster werd een folkzanger, die mandolines en balalaika's in zijn muziek integreert en couplet ten in het Grieks zingt. Zijn mooi ste luisterliedjes stammen uit die periode, met voorop 'Morning has broken'. Stevens zijn belangstel ling voor het spirituele mondde uit Thuis: bereid je voor op een hectische periode. Liefde: niet zo verlegen, ie mand wacht op een teken van jou. Geld: een dagje winkelen pakt duurder uit dan je wil de. Gezondheid: prima. Foto: Mariska Hulscher in haar element bij de NCRV. Ze is zeer blij met 'De mooiste plek', het nieuwe programma dat ze presenteert. Daarnaast is er een nieuwe liefde in haar leven. (Foto: NCRV). De vakantieganger in Duitsland en omgeving heeft het de laatste tijd behoorlijk voor de kiezen gekregen. De oorzaak zat’m in de scheidingslijn tussen hete lucht, die vanuit Afrika de Bal kan overstroomde en koele zee lucht, die vanuit het westen onze regio uiteindelijk bereikte. De genwoordig noemen, de bur- temperatuurcontrasten aan weerszijden van die scheidings lijn waren extreem groot. Inmid dels behoort dit noodweer ge- kelen bij het horen van zijn ar- lukkig tot het verleden, maar - - met de zomer in ons gebied wil het nog niet zo vlotten. Al da genlang hebben we te maken Cypriotisch/Zweedse Londe- met een koele noordwestelijke naar zijn triomfen vierde, stroming en zeer gematigde tem- Eind jaren '70 zette Cat alle peraturen. Een situatie overigens wereldse zaken opzij en koos die zich vrijwel elke zomer wel een keer voordoet. De zonaan bidders hoeven dan ook zeker best op een cd. nog niet te wanhopen. Voorzich tig begint het erop te lijken dat de aangevoerde lucht in de laat ste week van juli warmer gaat worden. Het duurt nog even, maar ik heb goede hoop, dat het toch allemaal nog weer in orde komt. Een hollandse zomer, je weet niet of je hem bij de kop of de kont beet hebt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13