ter zake Zorgkantoor zeeland in de knel Nieuwbouw voor Showgirls in ‘t nieuw Zorgkantoor zeeland in de knel AS Broer en zus openen poppenmuseum Straluma VERLICHTING Prijzen ABN AMRO wedstrijd XPOSITIES interieurspecialist 2 169,- PóVium ComPuterconsulenten helpen 50 plussers GOES - Het studenten initiatief Senioren Computer&Internet Project is nu ook actief in de re gio Beveland en bereikt daarmee na twee jaar een lan delijke dekking. Vanaf juli 2002 staat een compleet team van computerconsulenten (studenten en senio ren) paraat om 50plussers te helpen bij het maken van de inhaalslag op het gebied van computers en inter net. Dit gebeurt aan de hand van een speciaal ontwik kelde lesmethode en de speciale SeniorGids Hulplijn. Illlta EUROPAlUIN 5 R F I O N A I F pagina 7 woensdag 17 juli 2002 (advertentie) (advertentie) i A I 5 GOES - Zorgkantoor Zeeland in Goes heeft het minis terie van Volksgezondheid tot spoed gemaand bij het verstrekken van geld voor zorg aan sterk gedrags gestoorde verstandelijk gehandicapten in Zeeland. Het zorgkantoor vreest vertraging nu het ministerie nadere informatie wil over de onderbouwing van de aanvra gen en de gevolgde procedures. op de begane grond In Zeeland is extra geld aange vraagd voor de begeleiding van 85 sterk gedragsgestoorde ge handicapten in instellingen. Het gaat om bedragen van circa 35.000 euro per persoon. Het geld is jaarlijks extra nodig voor extra zorg aan deze categorie be woners. Het ministerie heeft al een jaar geleden toegezegd het geld te zullen overboeken. Op In Zeeland is extra geld aange vraagd voor de begeleiding van 85 sterk gedragsgestoorde ge handicapten in instellingen. Het gaat om bedragen van circa 35.000 euro per persoon. Het geld is jaarlijks extra nodig voor extra zorg aan deze categorie be woners. Het ministerie heeft al een jaar geleden toegezegd het geld te zullen overboeken. Op grond daarvan zijn de instellin gen in Clinge, Middelburg en Goes al begonnen met die extra zorg, onder meer door extra per soneel in te zetten en externe deskundigen in te schakelen. Als het geld niet komt, raken de in stellingen in financiële proble men. Het ministerie van volksgezond heid, welzijn en sport hield reke- grond daarvan zijn de instellin gen in Clinge, Middelburg en Goes al begonnen met die extra zorg, onder meer door extra per soneel in te zetten en externe deskundigen in te schakelen. Als het geld niet komt, raken de in stellingen in financiële proble men. Het ministerie van volksgezond heid, welzijn en sport hield reke- omdat ze hier familie hebben wonen. Naast hun verzamel woede, zijn ze ook creatief bij cursussen wörden gegeven aan de hand van een speciaal voor dit project ontwikkelde lesmethode. De nieuwe Ster-5-lesmethode sluit aan op de mogelijkheden en beperkingen van ouderen met betrekking tot het leren omgaan met computers. Persoonlijke be geleiding en goede nazorg zijn essentieel gebleken om blijvende computervaardigheden op te doen. Het bleek namelijk dat ouderen die eenmaal met de computer aan de slag gaan en een reguliere cursus volgen vaak met veel onbeantwoorde vragen blijven zitten. Om beter met de ning met zo’n achthonderd tot elfhonderd aanvragen voor zoge naamde ‘verblijfstoeslagen’. Nu er aanzienlijk meer aanvragen zijn ingediend neemt het depar tement de gehanteerde proce dure onder de loep. Zeeland heeft de procedure nauwkeurig gevolgd, stelt het Zorgkantoor vast. „Van veronderstelde tekort komingen is geen sprake en toe zeggingen en afspraken kunnen niet worden herzien Inmiddels heeft het Zeeuws bureau van het Landelijk Centrum* Indicaties telling Gehandicaptenzorg de werkzaamheden voor het afge ven van verklaringen voor de be nodigde zorg aan betreffende groep opgeschort tot er duide lijkheid komt over de verdere gang van zaken. ning met zo’n achthonderd tot elfhonderd aanvragen voor zoge naamde ‘verblijfstoeslagen’. Nu er aanzienlijk meer aanvragen zijn ingediend neemt het depar tement de gehanteerde proce dure onder de loep. Zeeland heeft de procedure nauwkeurig gevolgd, stelt het Zorgkantoor vast. „Van veronderstelde tekort komingen is geen sprake en toe zeggingen en afspraken kunnen niet worden herzien”. Inmiddels heeft het Zeeuws bureau van het Landelijk Centrum Indicaties telling Gehandicaptenzorg de werkzaamheden voor het afge ven van verklaringen voor de be nodigde zorg aan betreffende groep opgeschort tot er duide lijkheid komt over de verdere gang van zaken. HEINKENSZAND - Borsele's eer ste burger E. Gelok heeft kort geleden de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van De Jonge Hoek van Dijke Interieur. De zaak wordt gebouwd op het bedrijventerrein, Noordzak 2. De meubelspecialist heeft na drukkelijk gekozen voor het truckservice De Vlieger, Totaal Wonen Ruben de Jong, Aann. Bedr. Van Craenenbroeck, rest. De Korenbeurs, dr. Zwartelé, Ex pert Van den Dries en Bengels Kidstore kunnen de Showgirls zich op.diverse wedstrijden en evenementen als een hechte groep presenteren. DVD is in onze snelle gedigitaliseerde wereld een begrip geworden. Met de komt van beeldmateriaal op cd-rom kan er weer een doos op zolder gezet worden, die met de video banden. Zet hem maar naast de doos met grammofoon platen en de doos met de cassette bandjes. Hoewel DVD in audio/video apparatuur een begrip geworden is, kan het in de generatiekloof tot misverstanden leiden. Opa Theo, ver in de tachtig en een erkend boekenwurm, kon zijn kleinkinderen wel een eind volgen, maar niet helemaal. Zelfwas hij niet meer aan de computer begonnen want hij had zijn boekenschat en las graag en veel; zelfs Harry Potter had hij met plezier verslonden. Hij koesterde een grote liefde voor de Nederlandse taal en hoopte dat zijn nazaten dat ook zouden gaan doen. Maar die waren meer bezig met computerspelletjes, internetten, chatten en e- mailen. Hij was al enige jaren weduwnaar en zijn drie kleinkinderen waren zijn oogappels. Bij verjaardagen liet hij dat goed blijken en kwamaltijd met een groot en nut tig cadeau af. Vorige week was de oudste jarig. Het was een bijzondere verjaardag, 25, en hij woonde pas met zijn vriendin samen. Die konden nog wel wat gebruiken. In de wandelgangen had opa Theo opgevangen dat de jon gelui graag een DVD wilden hebben. Dat was kaasje voor Theoen hij naar de winkel. Ze verkochten natuurlijk graag een DVD en even later stond Theo met een volle plastic tas buiten. In zichzelf was hij hartstikke blij, dat er toch nog iemand was die zijn liefde voor de Nederlandse Taal mee gekregen had. Want dat zit toch zeker ook in degenen, zijn genen. Op de feestelijke dag werd hij ‘s middags door zijn dochter opgehaald en reden ze naar het feestvarken. Dat straalde en opa niet minder. "Hartelijkgefeliciteerd en hier heb jij je Dikke Van Dalen", overhandigde Theo zijn ge schenk aan de inmiddels verblufte jarige, terwijl de aan wezige visite in lachen uitbarstte. De rest van de middag hebben ze daar besteed aan het twee delen dikke boek werk en om opa Theo wegwijs te maken in wondere we reld van digitaal beeldmateriaal. ZONDAG 21 JULI Strandpaviljoen Panta Rhei, Vlissingen; Zeeuws Unplugged Competitie, voor ronde, 17 uur. Oostkerk, Middelburg; Jonge Duitse Symfonie, werken van Vivaldi, Tschaikovsky, Mozart en Bach, 19 uur. VRIJDAG 19 JULI Sint Jacobskerk, Vlissingen; Orgelrecital door Jonathan Kooman, 12 uur. DONDERDAG 25 JULI Oostkerk, Middelburg; Orgel concert door Rinus Verhage, 12.30 uur. Koorkerk, Middelburg; Willy Feytel, Henk de Buck, zangen Marian Beinema, piano, 15 uur. MAANDAG 22 JULI Grote Kerk, Veere; Moscow Symphonie Orkest, 20.15 uur. GOES - De winnaars van zowel de Efteling kleurwedstrijd als de Efteling prijsvraag hebben hun prijzen in ontvangst genomen. De jeugd kreeg de kleurplaten en de prijsvraag uitgereikt tijdens de avondvierdaagse in Goes. De feestelijk getinte uitreiking vond plaats in het gebouw van de ABN AMRO in Goes. Bij de kleur wedstrijd ging de eerste prijs naar Carline Dekker, tweede werd Michelle Danielse en Tim Schoe kreeg de derde prijs over handigd. Jasper Sturm werd tot winnaar verklaard bij de Efteling prijsvraag. Samantha van de Berg werd tweede en Willemijn Molenaar nam de derde prijs in ontvangst. Michelle Danielse kon niet aanwezig zijn bij de uit reiking. ARNEMUIDEN MuseumAmemuiden, Langstraat 35, ‘Amemuidseschooltijdnostalgie’, oude schoolfoto's, en boekjes. Wo. en za. van 13.30-16.30 uur. DOMBURG Badhotel Domburg, Domburgseweg la, Toos Segeren-Matthijsen, Schilderijen. Dagelijks tot en met 23 uur. Raboadvieswinkel, Markt 1, Gerda Bruijn, beelden, schilderijen en fo to's. Ton Langeler en Ida Maria Hamburg, gedichten. GOES Bloedbank, 's-Gravenpolderseweg 4a, Paula van den Elshout, monoprints, sjabloondruk en grafiek in gemengde druktechnieken. Ma., di. en do, van 14-20 uur. Vr. van 12-15.30 uur. Atelier De Kaai, JA. van der Goeskade 65, Coen Wieman, Martijn Linzell en Mariska Schilperoord, 'Eigen-wijs'. Dagelijks van 9-16 uur. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, Marlou Pluymaekers, olie op doek en gemengde technieken. Di. t/m za. van 10-17 uur, do. tot 21 uur. Revalidatiecentrum Lindenhof,'s-Gravenpolderseweg 114a, Anke Huisson-Haars, reliëfs van papier en tyvek. Werkdagen van 8.30-21 uur. HEINKENSZAND 1 Kunstuus, Dorpsstraat 43, H.M van der Linde, landschappen eristil levens in olieverf op linnen. Wo. en do. van 13-18 uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16 uur. KAPELLE Fruitteeltmusemn, Biezelingseweg 10, ‘Aardbeien te kijk’, oude voor werpen, foto's en allerlei voorbeelden met aardbei afbeeldingen. Marinus van der Schelde, schilder en illustrator. Wo. t/m za. Van 13-17 uur. Gemeentehuis, Kerkplein 1, Janneke Slabbekoorn-de Bruijne, aqua rellen ‘Zomer in Zeeland’. Ma. en wo. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. Do. van 9-18 uur. MIDDELBURG De Drukkery, Markt 51, Ludmila Kalmaeva, 'Plenty to go on’ foto's en schilderijen. Reimond Kimpe, het vroege werk. Kunstuitleen Middel burg, expositie De Resolutie. Ma. van 11 -18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. Atelier Opaal, Opaal 6, Cor van der Poel: pentekeningen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen en keramiek. Corrie Akkermans; olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen, keramiek en mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Roosevelt Studiecentrum, Abdij, ‘Indianenkinderen’, foto tentoonstelling. Ma. t/m vr. van 11 -16.30 uur. De Vleeshal, Markt, Hendrik-Jan Hunneman, ‘Kiss go'. Di. t/m zo. van 13-17 uur. Kabinetten van De Vleeshal, Zusterstraat 7, Sara Blokland, ‘Neutrals’. Di. t/m zo. van 13-17 uur. Galerie Caesuur, Lange Noordstraat 67, Ko de Jonge, project/installa- tie ‘Moving details'. Galerie De Vier Gemeten, Lange Noordstraat 50, Buitenlands Vereeu wigd, Nederlandse schilders en hun buitenlandse reizen. Donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 16, VOC-expositie:'Scheurbuiken scheeps beschuit. Ma. t/m vr. van 9-17 uur. Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 'Op reis met de VOC’, Naar de Oost met de Zeeuwse zusjes Lammens. Di.wo.envr.van 10-21 uur.Za. van 10-13 uur. Zeeuws Museum, Abdij, Het Verdwenen Museum, natuurhistorische verzamelingen 1750-1850. Ma. t/m za. van 11-17 uur. Zo. van 12-17 htur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum, Duinvlietweg 6, ‘Manteling van Walcheren’, tentoonstelling over het natuurgebied De Manteling. Jurassic Polderland, Nederlandse amfibieën en reptielen: kikkers, pad den, salamanders, hagedissen en slangen. Di t/m zo. van 12-17 uur. WESTKAPELLE Hervormde Kerk Moria. Markt, 'Wat was en wat is’, kerkgebouwen in Westkapelle door de eeuwen heen. ‘Vuurtorens op de kust’, bouwkunst in papier. Vr. van 16-20 uur.Poldderhuis, Zuidstraat 154, Westkapelle in drie exposities. De Oorlog en Westkapelle, Veranderend Westkapelle van 1935 tot 2002 en Westkappels Talent. Wo, Do, Vr en Za van 10-20 uur. alle aan, zowel oude als nieuwe. Ze noemen hun col lectie barbiepoppen indruk wekkend en ‘beschrijven’ meer dan dertig jaar geschie denis van dit bekende speel tuig. Nel en Jan Zwemer verzame len al tientallen jaren poppen, poppenhuizen en beren. Tel lend komen ze nu uit op zevenduizend stuks, de helft laten ze zien in hun museum. Het tweetal komt uit Deventer. Ze zijn neergestreken in Goes OB I_ DONDERDAG 18 JULI Oostkerk, Middelburg; Orgel concert door Kees Borgdorff, 12.30 uur. Koorkerk, Middelburg; Hel- een Boot en Edu de Goffau, fluit en piano, 15 uur. Sint Jacobskerk, Vlissingen: Martin Mans en Noortje van Middelkoop, orgel en pan fluit, 20 uur. Catharinakerk, Zoutelande: Sander van Marion en Marieke Lindeman, orgel en dwarsfluit, 20.30 uur. GOES - Broer en zus Nel en Jan Zwemer hebben in de Evertsenstraat in Goes een poppenmuseum geopend. Wethouder S.M. van ‘t Westeinde zal in augustus een officieel tintje geven aan de opening van dit unicum. Tot dan is het museum van dinsdag tot en met vrijdag al tussen 12 en 17 uur geopend. GOES - Zorgkantoor Zeeland in Goes heeft het minis terie van Volksgezondheid tot spoed gemaand bij het verstrekken van geld voor zorg aan sterk gedrags gestoorde verstandelijk gehandicapten in Zeeland. Het zorgkantoor vreest vertraging nu het ministerie nadere informatie wil over de onderbouwing van de aanvra gen en de gevolgde procedures. Computers en internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Echter, niet ieder een kan de ontwikkelingen op computergebied even goed bij- houden. Juist onder de senioren blijkt er een enorme vraag te zijn naar begeleiding. Psychologie studenten van de Katholieke Universiteit Brabant hebben een uitgebreid onderzoek opgezet naar het aanbod van computer cursussen en computer apparatuur. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij verschil lende cursussen weinig rekening wordt gehouden met de moge lijkheden en beperkingen van ouderen. Tevens bleek het aan bod van computerapparatuur enorm divers, zelfs in doe-het- zelf zaken en supermarkten kan tegenwoordig een computer aangeschaft worden. Deze diversiteit en de onbekend heid met de materie blijken voor vele ouderen drempels op te werpen om aan de slag te gaan computer om te leren gaan is daarom een speciale en zeer uit gebreide internetpagina voor se nioren gelanceerd (www.seniorgids.nl) en is er een speciale Hulplijn in het leven ge roepen waar beginnende computergebruikers ook na de lessen met al hun vragen over de computer, internet eri het e-mail terecht kunnen. De ondersteuning via internet en de Hulplijn vormen een succes formule waardoor in de afgelo pen jaar al honderden senioren de eerste kilometers gemaakt hebben op de digitale snelweg. bedrijventerrein in Heinkens- zand en niet voor de woon boulevard in Goes om zich nog duidelijker te kunnen onder scheiden. Ook de directe aansluiting op de A58 vanuit het bedrijventerrein woog zwaar bij de keuze voor Heinkenszand. ZATERDAG 20 JULI Sint Jacobskerk, Vlissingen; Inloopconcert door Elizabeth Kooman en Jonathan Kooman, fluit en orgel, 16 uur. Rockcafé Groen Licht, Vlissingen; Rusty Pawn, Vlissingse band, 22 uur. De collectie bestaat uit klas sieke en moderne poppen, poppenhuizen, kleertjes, miniatuurserviezen en alles wat bij poppen hoort. Volgens de Zwemers is de collectie uniek in Nederland, onder meer omdat de verzameling ook klederdrachten omvat uit het hele land, nagemaakt met originele stoffen. Vrouwen poppen, leggen broer en zus uit, hebben soms wel vier on derjurken aan. Daarnaast biedt het tweetal beertjes in het maken van poppen, trollen en onderdelen voor poppenhuizen. DINSDAG 23 JULI Maria Magdalenakerk, Goes; Zomerconcert door de Zeeuwse Koorschool, 11 uur. Grote Kerk, Goes; Markt- concert door Wouter Blacquière. 12.30 uur. Oostkerk, Middelburg; Orgel concert door Toon Hagen, 20 uur. M O O I WEER met de computer. Om de onduidelijkheid en onzekerheid weg te nemen is door de studen ten het initiatief genomen om het Senioren Computer Inter net Project op te starten. Vanaf 2002 valt het project onder de overkoepelende naam "SeniorGids”. Ook de overheid heeft dit project op waarde we ten in te schatten en heeft daarom (beperkte) middelen vrij gemaakt om het Senioren Com puter Internet Project finan cieel te ondersteunen. Mede daardoor kunnen geïnteres seerde senioren al voor 179,- een compleet cursusprogramma vol gen inclusief persoonlijke bege leiding aan huis van een deskun dige computerconsulent, cursusmateriaal en een abonne ment op de Hulplijn. Binnen het Senioren Computer Internet Project kunnen oude ren een uitgebreid lestraject vol gen met persoonlijke begelei ding en nazorg. De computer- In het project worden cursussen aangeboden voor Windows, internet en e-mail. Voor diege nen die nog niet in het bezit zijn van computerapparatuur is er de mogelijkheid om apparatuur te huren of aan te schaffen via SeniorGids. Het afgelopen jaar is een lande lijk netwerk opgebouwd met tientallen enthousiaste computerconsulenten be staande uit zowel studenten als actieve senioren, die elk in hun eigen regio lessen verzorgen bij mensen aan huis. Dit alles voor alsnog zonder wachtlijsten. ‘s-HEERENHOEK - De meisjes van de twirlvereniging The Showgirls lieten tijdens de ‘s- Heerenhoekse Jaarmarkt vol trots hun nieuwe trainingspak ken zien. Deze konden worden aangeschaft door een gulle bij drage, van diverse sponsors. Dankzij Paree Telecom, hef- De Bévmder Ouderen krijgen les aan huis. De Showgirls. FOTO TANNIE DE JONGE l GOES. 0113 215395. DONDERDAG KOOPAVOND Straluma is de grootste speciaalzaak voor verlichting van Nederland De keuze is enorm: op 2500 m2 zijn vele duizenden lampen te bewonderen Straluma heeft niet alleen de juiste verlichting voor thuis maar ook voor uw kantoor of bedrijf Zo’n 80% van de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lamp(en) van uw keus meteen mee naar huis nemen Zeemanstraat 17 2991 XR Barendredit Rotterdam-IJsseltnonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921026 Meubelen Tet 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, A15 afslag 20 Barendrecht/IJsselmonde www.straluma.nl IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR 17.00 UUR 1 Swunmnmn I I Lm» iiirurn UU4”r Si Robuuste barbecue Genieten met deze barbecue van weerbestendig beton. Incl. grillrooster. WMMF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7